Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Şövkət ƏləkbərovaNizami – Şövkət Ələkbərova

Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!
Olmuş bütün aləm də sənin şəninə şayan.

Gel eylə nəvaziş, mənə ver busə ləbindən,
Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.

Sordum ki Könül haradadır? Aldım bu cavabı:
“Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan”.

“Rəhm eylə” deyib, sel kimi göz yaşımı tökdüm
Kim, qanım ilə oynama, ey afəti-dövran!

İnsafın əgər varsa, açıq de, bu Nizami,
Sənlə necə rəftar eləsin, ey mahı – taban? Ardı »

Şövkət ƏləkbərovaBülbüllər Oxur – Şövkət Ələkbərova

Bülbüllər oxur, çə-çəh edir bağda gül üstə,
Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş sinəm üstə,
sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,
Ay oğlan səni tanrı! dolan gəl bizə sarı,
Gedərsən yola sallam, qalarsan qadan allam.

Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərv-i rəvandır,
Ay qız öldüm amandır, məni başa dolandır,
Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır. Ardı »

Şövkət ƏləkbərovaOxu Tar – Şövkət Ələkbərova

Oxu tar! Oxu tar!
Səsindən ələnib
Şe’rlər dimləyim.
Oxu tar! Oxu Tar!
Nəğməni su kimi,
Alışan ruhuma çiləyim.
Ey geniş kütlənin,
Acısı-şərbəti,
Alovlu sənəti.

Zilin var, vəsətin bəmin var,
Sənində quşların
Dəmindən ayrılan
Bir özgə qəmin var.
Sənində avara eyləmiş,
Dağınıq telli bir “Zəfərşan”
Onun üçün Segahın danışır,
O sarı sşmlərin lisanı
Salmazmı heyrətə insanı. Ardı »

Şövkət ƏləkbərovaQurban Adına – Şövkət Ələkbərova

Qurban adına, bir sal yadına,
Sənin oduna, yandım bilmədin.
Yetər qüssə, qəm, mən seni hərdən
Könlümə həmdəm sandım bilmədin.

Gərək biləydin, deyib güləydin,
Qurban adına, bir sal yadına,
Senin oduna yandım, bilmədin.

Ellər gözəli, məni sevəni,
Şux gözəlləri, dandım, bilmədin.
Ömrümün gülü, kolumun gülü,
Sevdiyim ili, ay gülüm, andım, bilmədin.

Nədir bu hicran?
Seni hər zaman,
Əziz mehriban, a gülüm, sandım, bilmədim. Ardı »

Şövkət ƏləkbərovaAzərbaycan – Şövkət Ələkbərova

Azərbaycan, sənsən mənim,
Ülviyyətim, şan-şöhrətim.
Adın mənim öz adəmdır,
Sənsiz mənim nə qiymətim.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.

Nəfəsimiz Babəklərin,
Sabirlərin od nəfəsi.
Mahnımızda yaşar bizim,
Babaların ayaq səsi.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.

Biz tarixə sığınmadıq,
Dünən vardıq, bugün varıq.
Biz dostluğa güvənərək,
Gələcəyə addımladıq.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.

Azərbaycan, Azərbaycan.
Yaşa, yaşa, Azərbaycan. Ardı »

Şövkət Ələkbərovaİstə – Şövkət Ələkbərova

Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam, (2)
Bir damla istəsəm, bir ümman istə! (2)
Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,
Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!
Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam,
Bir damla istəsəm, bir ümman istə!
Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,
Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!

Mənə ulduz boyda işıq ver desəm, (2)
Sən məndən Günəşli asiman istə! (2)
Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,
Sən bütün ömrümü ərməğan istə!
Mənə ulduz boyda işıq ver desəm,
Sən məndən Günəşli asiman istə!
Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,
Sən bütün ömrümü ərməğan istə! (2) Ardı »

Şövkət ƏləkbərovaQəmgin mahnı – Şövkət Ələkbərova

Mən çox gün görmədim
Bil ki, dünyada…
Ah, nə dərdə düşdüm
Cavanlıqda mən…

Hər gülün rəngini
Salıram yada, mən yada…
Ağlaya-ağlaya…
Ağlaya-ağlaya…
Qaranlıqda mən…

Bax, gəlib ilk bahar,
Qaynayır sular…
Gör, nələr söyləyir
Quşların səsi…

Ürəyimdə şirin
Ən xoş arzular, arzular…
Dilimdən düşməyir,
dilimdən düşməyir,
Sevgi nəğməsi… Ardı »