Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Həmdulla əfəndi Əfəndizadə

Quba ərazisində mövcud olan güclü dəstələrdən birinə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin keçmiş deputatı Həmdulla əfəndi Əfəndizadə rəhbərlik edirdi.

Sovet rejimi üçün təhlükəli xarakter alan bu üsyanlar Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1920 il sentyabrın 9-da keçirilən plenumunda ciddi müzakirə edilmişdi.

Plenum Quba üsyanını yatırmaq üçün Əliheydər Qarayev və Qoqoberidzeni ora ezam etmək barədə qərar qəbul etdi.

Üsyan sentyabrın birinci ongünlüyünün sonlarına qədər davam etdi. Çətinliklə yatırılan Quba üsyançılarının böyük silahlı dəstələrindən birinin rəhbəri Həmdulla əfəndi Şamaxı ilə sərhəd olan yüksək dağ kəndlərinə çəkildi.

Üsyançı kəndlər isə qırmızıların nəzarəti altına keçdi. Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Abuzər bəy Rzayev

Tiflis realnı məktəbini (1894) və Moskva texniki məktəbini (1899) bitirmişdir. 1899-cu ildən Musa Nağıyev və Murtuza Muxtarovun Bibiheybətdəki neft mədənlərində mühəndis, sonra mədən müdiri işləmişdir. Neft sənayesində böhranla əlaqədar olaraq 1909-cu ildə Gəncəyə köçmüş, bir müddətdən sonra Gəncə şəhər idarəsi başçısının (şəhər qlavası) müavini seçilmiş, şəhərin içməli su ilə təchizatı sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Fevral inqilabından (1917) sonra təşkil edilmiş Gəncə Quberniya İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuşdur. Azərbaycan Milli Şurasının "Azərbaycan Məclisi-Məbusanının təsisi haqqında qanun"una (1918, 19 noyabr) əsasən, Gəncə şəhərindən Cümhuriyyət Parlamentinin tərkibinə seçilmişdi. Parlamentdə "Bitərəflər" fraksiyasını, 1919-cu ilin oktyabrında bu fraksiyanın parçalanmasından və böyük əksəriyyətin "Müsavat" fraksiyası ilə birləşməsindən sonra Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Şimali Qafqaz hərəkatı

Birinci dünya müharibəsində Rus Çarlığı devrildikdən sonra, Qafqazdakı türk və müsəlman xalqlar bir tərəfdən ingilis işğalçılarının, digər tərəfdən çar tərəfdarlarının, o biri tərəfdən isə bolşeviklərin təzyiqinə məruz qalmışdılar. Azərbaycanda isə bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçirməsi və ordu quruculuğu ilə məşğul olması narahatçılığı daha da artırırdı. Bu vəziyyət qarşısında birləşmək yollarını axtaran Qafqaz xalqları müstəqil bir dövlət qurmaq üçün hərəkətə keçdilər. Bölgədəki türk və müsəlman xalqlar 5 may 1917-ci il tarixində Vladiqafqaz şəhərində bir konqres çağırdılar. Gərgin mübahisələrdən sonra bütün Qafqazı əhatə edə biləcək bir dövlət qurmaq qərara alındı. Temirxan-Şura şəhərində, Şimali Qafqaz xalqları və Dağıstan türklərini əhatə edən "Dağıstan İcmalar Birliyi" adlı Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Bağır Rzayev

Rzayev Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyasının (Müsəlman sosialist bloku), Zaqqfqaziya Federasiyasının süqutundan (1918, 26 may ) sonra isə Azərbaycan Milli ġurasının (1918, 27 may) üzvü olmuĢdur. Milli ġuranın "Azərbaycan Məclisi-Məbusanının təsisi haqqında qanun "una (1918, 19 noyabr ) əsasən, Cümhuriyyət parlamentinin tərkibinə daxil edilmiĢdi. Parlamentdə "Sosialistlər" fraksiyasını təmsil edi Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Mühasirədə olan Bakıda siyasi və hərbi vəziyyət

Qafqaz İslam Ordusu, Bakı yaxınlığına qədər irəliləmiş və şəhəri mühasirəyə almışdı. Bakının ətraf aləmlə əlaqəsi tamam kəsilmişdi. Bakıya giriş yalnız Xəzər dənizi vasitəsilə mümkün idi. İqtidarda olan kommunist bolşeviklərin Şaumyan liderliyindəki hökuməti və 26 Bakı Komissarları iqtidarı çox çətin günlərini yaşayırdı. Şaumyan, Çiçerinə göndərdiyi bir teleqramda cəbhədəki vəziyyətin get-gedə pisləşdiyini, Bakı Sovetinin sağçı qanadından bəzi qrupların ingilisləri dəvət etmək qərarına gəldiklərini və şəhərin üzərinə hücum edən qüvvələrin nizami Türk Ordusu olduğunu bildirərək, Rusiyadan təcili kömək göndərilməsini istəyirdi. Bu aralarda Rusiyanın əlində tutduğu İdil (Volqa) boylarında üsyan qalxmışdı. Qırmızılar bölgədəki hakimiyyətlərini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşmışdılar. Bu səbəbdən Həştərxan və Saritsin (Volqaqrad) kimi Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Ağa Əminov

Bakı gimnaziyasını (1907), Peterburq Dağ-Mədən Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişdir (1911).

Peterburqda azərbaycanlı tələbələrdən ibarət həmyerlilər cəmiyyətinin üzvü olmuşdur. Bakıya qayıtdıqan sonra Sabunçu-Suraxanı neft mədənlərində mühəndis işlımişdir.

1912-ci ildən "Müsavat" partiyasınsının üzvü olmuşdur. Rusiyada Fevral İnqilabından sonra siyasi fəaliyyəti genişləndirmişdir. Qafqaz müsəlmanları qurultayının (1917, aprel) iştirakçısı olmuş, "Müsavat" partiyasının birinci qurultayının (1917, oktyabr) keçiriməsində fəal rol oynamışdır. Əminov "Azərbaycan Milli Şurasının Məclisi Məbusanı haqqında qanun"-na əsasən, "Müsavat" partiyasından Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamentinə seçilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dördüncü hökümət kabinəsində ticarət və sənaye nazri olmuşdur. Əminov iqtisadiyyatda liberallaşma xəttinə təşəbbüs etmiş, bu sahədə bir sıra mühüm tədbirlərin görülməsinə nail olmuşdur: neft və neft məhsullarının mal mübadiləsi aparmadan Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Vladimir Ollonqren

İlk illəri
19 aprel 1867-ci ildə Kolomna şəhərində hərbçi ailəsində doğulmuşdur. 5 yaşında atasını itirən Vladimir 1875-ci ilin may ayında II Aleksandrın həyat yoldaşı imperatriça Mariya Aleksandrovna tərəfindən Qış sarayına anası ilə birlikdə köçdü. Şahzadə Aleksandrın (gələcək çar III Aleksandr) həyat yoldaşı Mariya Fyodorovnanın ayda 2000 rubl maaşlı iş təklifini qəbul etdi və Vladimir şahzadə Nikolay (gələcək çar II Nikolay) və qardaşı Georgi Aleksandroviç ilə birlikdə təhsil və tərbiyə almağa başladı.[1] 1876-1879-cu illərdə Aniçkov sarayında yaşayan Vladimir 31 oktyabr 1877-ci ildə əsilzadə elan olunmuşdu. Pskov kadet korpusunda ilk təhsilini alan Vladimir 1884-cü ildə Varşava kadet korpuslarında təhsilinə davam etmişdi. 1896-cı ildə artıq Ardı »

"Azərbaycan Demokratik Respublikası"Vladimir Ollonqren Mükafatları

3-cü dərəcəli "Müqəddəs Stanislav" ordeni (1894)
3-cü dərəcəli "Müqəddəs Anna" ordeni (1901)
Bolqarıstan 5-ci dərəcəli "Müqəddəs Aleksandr" ordeni
Qacar imperiyası 4-cü dərəcəli "Şiri-Xurşid" ordeni
Buxara əmirliyi 1-ci dərəcəli gümüş ulduz ordeni
Buxara əmirliyi 2-ci dərəcəli qızıl ulduz ordeni Ardı »