Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan XX əsrdə

1900 – Bakı-Petrovsk (Mahaçqala) dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi; əlvan metallurgiya sənayesinin inhisarlaşmasının əsasını qoyan müqavilənin bağlanması.
1 may 1900 – "Cənubi Qafqazda dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında qanun"un verilməsi.
18 mart 1901 – Nazirlər Komitəsinin Rusiyadan Mil və Muğan düzlərinə 40 min nəfərədək kəndli köçürmək haqqında qərar verməsi.
1901 – H.Z.Tağıyevin Bakıda qızlar məktəbi açdırması.
1902 – Bakıda ilk açıq siyasi nümayişin keçirilməsi. M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi altında "Müsəlman gənclik təşkilatı"nın yaradılması.
21 aprel 1903 – "Cənubi Qafqazın beş qubernuyasında pay torpaqlarını müəyyənləşdirmək və torpaq quruluşu işini aparmaq qaydası haqqında" əsasnamə verilməsi.
1-22 iyul 1903 – Bakıda ilk ümumi siyasi tətilin keçirilməsi.
1904 – Rəşid bəy İsmayılovun "Muxtəsər Qafqaz Ardı »

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan kapitalizm dövründə

1801-ci il – 12 sentyabr Şərqi Gürcüstanın, Qazax və Şəmsədilini Rusiyaya birləşdirilməsi
1802-1870-ci illər Mirzə Kazım bəy
1802-ci il 26 dekabr – Georgiyevsk anlaşması
1803-cü il 29 mart – Rus qoşunlarının Car-Balakəni tutması
1804-cü il 3 yanvar – Gəncənın rus qoşunları tərəfindən işğalı
1804-cü ilin əvvəli – Rus qoşunlarının Zaqatala yaxınlığında məğlubiyyəti
1804-1813-cü illər – Rusiya-İran müharibəsi
1805-ci il 14 may – Qarabağ xanlığının Rusiyaya ilhaq edilməsi haqqında Kürəkçay müqaviləsinin imzalanması
1805-ci il 21 may – Şəki xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında müqavilənin imzalanması
1805-ci il 25 (27) dekabr – Şirvan xanlığının Rusiyaya qatılması
1806-cı il 8 fevral – General Sisyanovun Bakı ətrafında öldürülməsi
1806-cı il – Qarabağ xanı İbrahim xanın ailəsi ilə Ardı »

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan XXI əsrdə

25 yanvar 2001 – Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi.
9 avqust 2001 – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin fərmanı ilə avqustun 1-nin Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü elan edilməsi.
9-10 noyabr 2001 – Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi.
14 oktyabr 2009 – Bursada keçirilən Türkiyə-Ermənistan milli matçı zamanı Azərbaycan bayraqlarının stadiona buraxılmaması ilə bağlı FİFA baş katibi və təşkilat komitəsi sədrinin imzası ilə Türkiyə Futbol Federasiyasının baş katibi Əhməd Güvənərə göndərilən məktubun icrasından sonra Azərbaycan və Türkiyə arasında bayraq qalmaqalı başlanmışdır. Ardı »

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan ibtidai-icma quruluşu dövründə

120-100-40-30-cu minilliklər – İbtidai icma quruluşunun formalaşması
1,5 min. il—150—120 minilliklər — Quruçay mədəniyyətinin dövrü
Təxm. 40—35 min—12—10 min il — Paleolit dövrü
10—12 min il əvvəl — Qobustanda həyatın başlanması
10—12 min il—8 min əvvəl — Mezolit dövrü
e.ə. 7—6 minilliklər — Neolit dövrü
e.ə. 6—4 minilliklər — Eneolit dövrü
e.ə. 4 minilliyin əvvəli — Bəsit dulus çarxının meydana gəlməsi
e.ə. 4 min. II yarısı—2 min. sonu — Tunc dövrü
e.ə. 4 min. sonu—3 minillik — Erkən tunc dövrü. Kür-Araz mədəniyyəti.
e.ə. 3 min. yarısı — Əmlak və sosial bərabərsizliyin artması.
e.ə. 3 min. axırıncı rübü—2 min. I yarısı — Orta tunc dövrü. İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü.
e.ə. II min. I Ardı »

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan ilkin feodalizm dövründə

III – V əsrlər – Azərbaycanda feodalizmə xas olan iqtisadi münasibətlərin bərqərar olması
III – VII əsrlər – Sasanilər sülaləsinin hakimiyyəti
t. 215-255-ci illər – Alban hökmdarı I Vaçaqanın hakimiyyəti
215-276-cı illər – Maninin həyatı
226-cı il – İranda parfların hakimiyyətinə son qoyulması
226-cı il – İranda Sasanilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi
241-272-ci illər – Sasani şahı I Şapurun hakimiyyəti
242-ci il – Mani təliminin yayılması
t. 255-262-ci illər – Alban xristian hökmdarı I Vaçenin hakimiyyəti
260-cı illər – I Şapur tərəfindən Roma ordusunun məğlubiyyəti
270-275-ci illər – Roma imperatoru Avrelianın hakimiyyəti
287-332-ci illər – Ərməniyədə Arşaki nümayəndisi III Trdatın hakimiyyəti
IV əsr – Ön Asiyada xristian dininin yayılması
309-379-cu illər – Sasani şahı II Ardı »

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan feodalizm dövründə

IX əsrin 60-cı illəri – Şirvanın istiqlaliyyətinin bərpa edilməsi
879-941-ci illər – Sacilər dövləti
889-cu il – Məhəmmədin Azərbaycanın hakimi təyin olunması
893-cü ildən başlayaraq – Məhəmmədin Ərməniyəyə yürüşləri
901-ci il – Məhəmmədin vəfatı
914-cü il – Rusların Azərbaycanın Xəzər sahili yaşayış məntəqələrinə basqınları.
919-cu il 16 iyul – Ərdəbil yaxınlığında döyüş
927-ci il 27 dekabr – Kufə şəhəri yaxınlığında döyüş. Yusifin öldürülməsi
942-981-ci illər – Salarilər sülaləsinin hakimiyyəti
944-cü il 24 avqust – Bərdə şəhərinin tutulması
945-ci il 12 avqust – Rusların Bərdəni tərk etməsi
X əsrin II yarısı – Azərbaycanda Şəddadilər dövlətinin meydana gəlməsi
953-cü il – Məzrubanın Ərdəbildə hakimiyyəti ələ keçirməsi
957-ci ilin dekabrı – Məzrubanın ölümü
961-981-ci illər – İbrahimin hakimiyyəti
971-ci Ardı »

Azərbaycan tarixinin xronologiyasıAzərbaycan quldarlıq dövründə

e.ə. III min. I yarısı — Erkən dövlət qurumu Aratta
e.ə. XXVIII—XXIV əsrlər — Şumer şəhər-dövlətləri
e.ə. III min. II yarısı — Kuti və Lullubi dövlətlərinin yaranması
e.ə. təxm. 2240—2220-ci illər — Elam hökmdarı Kutik-İnşuşinakın hakimiyyəti
e.ə. t. 2236—2200-ci illər — Akkad hökümdarı Naram-Suenin hakimiyyəti
e.ə. t. 2230—2200-ci illər — Lullubi hökmdarı Satuninin hakimiyyəti
e.ə. t. 2225—2205-ci illər — Kuti hökmdarı Enridavazirin hakimiyyəti
e.ə. t. 2220—2170-ci illər — Lullubi hökmdarı İmmaşqunun hakimiyyəti
e.ə. t. 2204—2197-ci illər — Kuti hökmdarı İmtanın hakimiyyəti
e.ə. t. 2200—2175-ci illər — Akkad hökmdarı Şarkalişarrinin hakimiyyəti
e.ə. t. 2198—2192-ci illər — Kuti hökmdarı İnqeşauşun hakimiyyəti
e.ə. t. 2191—2185-ci illər — Kuti hökmdarı Sarlaqın hakimiyyəti
e.ə. 2184—2178-ci illər — Kuti Ardı »