Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

nesimi mirzeyev üzrə nəticələr (10):


Bütün dünyada olduğu kimi Azerbaycanda da psixoloji fikrin yaranması ve inkişafını iki merheleye ayırmaq olar: elmeqederki ve elmi psixologiyanın teşekkülü ve inkişafı. Elbette onların arasında keskin sedd qoymaq, serhed çekmek de düzgün olmazdı. Onlar bir-birinin daxilinde formalaşmış, biri digerin.. Ardın oxu »

Dilbera,men senden ayru ömru canı neylerem?
Tacu textu mulku malu xanimanı neylerem?

İsterem vesli-cemalın ta qılam derde deva,
Men senin bimarınam,özge devanı neylerem?

Ey muselmanlar,bilin kim,yar ile xoşdur cahan,
Çunki yardan ayru duşdum,bu cahanı ney.. Ardın oxu »

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,
Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.

Ərşlə fərşu kafü nun məndə bulundu cümlə çün,
Kəs sözunü və əbsəm ol, şərhu bəyanə sığmazam.

Kövnü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim,
Sən bu nişanla bil m.. Ardın oxu »

Mən qulami xanədanam, padişahımdı Əli,
Ehtiyacım var ona püşdü-pənahımdı Əli,

Könlümü qıldı münəvvər, merhimanımdı Əli,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.


Gəldilər həqdən bəyanə sirri ağaz etdilər,
Sözləri ilə bu cahan mülkinə pərvaz .. Ardın oxu »

Mərhəba, xoş gəldin, ey ruhi-rəvanım, mərhəba!
Ey şəkərləb yari şirin laməkanım, mərhəba!

Çün ləbi cami-cəm oldu nəfxeyi-ruhulqudus,
Ey cəmilim, ey cəmalim, bəhru kanım, mərhəba!

Könlümə heç səndən özgə nəsnə layiq görmədim,
Surətim, əqlim, uqulim, ci.. Ardın oxu »

Könlümün şəhrini çün kim, eylədi yəğmayi-eşq,
Saldı aləm mülkünə şuru şəru qovğayi-eşq!

Çıxdı sirrim aləmə, əsrarımı faş eylədi,
Halıma həmdəm olandan dünhyaya sevdiyi-eşq.

Nitq imiş aləmdə mövcud, eşq imiş qaim məqam,
Bizə bildirdi əzəldən rəhbəri-mö.. Ardın oxu »

Cananə mənim sevdiyimi can bilir ancaq,
Könlüm diləyin dünyada canan bilir ancaq.

Bildim, tanıdın elmdə məbudu, yəqin ki,
Şöylə bilirəm kim, anı Quran bilir ancaq.

Abdal oluban bəylik edən arifi gör kim,
Bu səltənətin qədrini sultan bilir ancaq.
.. Ardın oxu »

Ey uzi gül, ləbləri mərcanımız!
Ey gözü nərgis, şəhi-məstanımız!

Üzünə qarşı sücud eylər mələk,
Səcdəyə inkar edər şeytanımız.

Nünü eynin həq kitabıdır, vəli
Surətin nəqşidurur Quranımız.

Surəti-həqdir cəmalın, ey nigar,
Uş nəbini.. Ardın oxu »

Mərhaba, ey bəhri-zatın gövhəri-yekdanəsi,
Şəmi-vəhdətdir cəmalın kün-fəkan pərvanəsi
Ta əbəd hüsnün önündə səcdeyi-şükr eylərəm,
Ey cəmalın Kəbə, sənsən Küntə-kənzin xanəsi!
Hər ki qəvvas oldu bildi vəhdətin bəhrində kim:
Aləmin cismi sədəfdir, sənisən dürdanəsi.<.. Ardın oxu »

Allahu Akbar, ey senem husnunde heyran olmusham
Govsu guzehdir qashlarin, yayine qurban olmusham

Uzundur ol cennet gulu, boyun hegiget servidir
Eshginde men bulbul kimi, alemde destan olmusham

Kovnu mekandan kecmishem, m`eni sherablar icmishem
Ca.. Ardın oxu »