Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

güzər üzrə nəticələr (6):


Səcdə etməkdir o şuxə əvvəl ayinim mənim,
Sən deyən əfsanədir, zahid, budur dinim mənim.

Yox qərarım, getmiş əldən ixtiyarım, neyləyim,
O gedəndən qalmayıb bir zərrə təmkinim mənim.

Yoxdu dözməkdən səva hicranə bir yol, ey könül,
Vəslə ümmiddir hələ k.. Ardın oxu »

Mey nuri-cilvə eylədi cami-bülurdən,
Cami-büluri gör ki, ləbaləbdü-nurdən.

Ruxsarın atəşi məni yandırdı durdən,
Əlbəttə, yandırar, düşə gün gər bülurdən.

Naz ilə bir xuramə gəl, əmvatə qıl güzər,
Ta “mərh.. Ardın oxu »

Könül,gəldi gül əyyami,güzər eylə gülüstanə,
Ki,onda bülbüli-təbin gətirsin qönçə dəstanə.

Dila,bu az ömründə cahanı imtahan etdin,
Əcəb olmaz gər ah ilən görürsən cümlə məstanə.

Sərasər əhli-dünyanı,gönül,peşma.. Ardın oxu »

Ey dil, barı meyxanə sarı bir güzər eylə
Gör məstlərin haləti-vəcdin, nəzər eylə.

Gər istəyəsən dəhrdə sahibnəzər olmaq,
Xaki-dəri-meyxanəni, gəl külbəsər eylə.

Bir gül məni cövr ilə şəhid eylədi axir,
Bü.. Ardın oxu »

Adəm övladı bu dünyanı güzər etmədimi,
Özü-öz varlığına yoxsa nəzər etmədimi?

Xəlq edib faili-muxtar bəşər əhlin Xaliq,
Məgər öz istədiyin əhli-bəşər etmədimi?

Onun üçün olacaq ruzi-qiyamətdə hesab,
O gün.. Ardın oxu »

MƏNİM TANRIM
Hər qulun cahanda bir pənahı
var,
Hər əhli-halın bir qibləgahı var,
Hər kəsin bir eşqi, bir allahı var,
Mənim tanrım gözəllikdir,
sevgidir.
Gözəl sevimlidir, cəllad olsa da;
Sevgi xoşdur, sonu fəryad olsa
da,
Uğrunda mənliyim b.. Ardın oxu »