Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Məğribdən üzrə nəticələr (10):


Fitrə zəkatı ramazan ayının başa çatması münasibətilə ödənilən zəkatdır. Şafii, hənbəli və maliki məzhəblərinə görə, fitrə zəkatını vermək fərzdir, hənəfi məzhəbində isə vacib sayılır (fərz deyil). Cəfəri məzhəbinə görə, imkanı çatan hər bir müsəlmanın özü və öhdəsində olan kəslər üçün fitrə zəkatı .. Ardın oxu »

Sual: Bir həkim var və təcili cərrahiyyə əməliyyatlarına cəlb olunur . Bəzən bu o mənaya gəlir ki, o namazın vaxtı çıxana qədər həddən artıq məşğul olur. Belə olduğu o nə etsin? Ona deyiblər ki, bu cür vəziyyətdə belə o namazı istənilən yolla da olsa qılmalıdır. Bunun çıxış yolu nədir? Allah sizi xe.. Ardın oxu »

Sual: “Gecənin qanadları yayıldıqda uşaqlarınızı içəri salın, çünki bu vaxtlar şeytanlar hər tərəfə yayılırlar” hədisini necə başa düşmək lazımdır? Bu hədisdə məğrib vaxtı şeytanların yayıldığına dair dəlil varmı? Bu vaxt uşaqları evə salmaq lazımdırmı?

Cavab: Həmdü-sənalar Allaha məxs.. Ardın oxu »

Fəzilətli söz və ya əməllər.
"Kim gün ərzində yüz dəfə "Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və O təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Mülk və həmd-səna Ona məxsusdur və O hər şeyə qadirdir." – deyərsə, on nəfər qul azad etmiş kimi savab qazanar. Əməl dəftərinə yüz savab yazılar, yüz günah.. Ardın oxu »

İbrahim əl-Xəvass : demişdir: Qəlbin dərmanı beş şeydədir; Quranı düşünərəkdən oxumaq. Qarının boş olması. Gecə namazı. Səhər açılanda dua etmək. Əməlisaleh bəndələrlə durub-oturmaq.

*Şeytan insanın qarşısına maneələr qoymaqla ona qalib gəlməyə çalışır. Bir maneəni qura bilmədikdə digər.. Ardın oxu »

(201) “Onlardan: “Ey Rəbbimiz! Bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi Od əzabından qoru!” – deyənləri də vardır”.

(202) “Belələri üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqq-hesab çəkəndir".

Hər ibadət ayininin sonunda qullar yol .. Ardın oxu »

Deyilənə görə Nuh Nəbi bilirmiş ki, tufan baş verəcək dünyanın üzünü su alacaq. Odur ki, böyük bir gəmi düzəltmək qərarına gəldi. Günbatanda bir meşə var idi. Gün arxasına keçəndə kölgəsi günçıxanı tuturdu. Ağacların gövdəsinə qırx arşın ip-kəndir çatmazdı. Meşədə Ac adlı bir pəhləvan yaşayırdı. Bil.. Ardın oxu »

Əbu Zərrdən (r.a) belə rəvayət edilir: «(Bir dəfə) günəşin batdığı zaman mən Peyğəmbərlə (s.a.v) uzunqulağın tərkində gedirdik. O, mənə dedi: «Ey Əbu Zərr! Günəşin harada batdığını bilirsən?» Mən: «Allah və Elçisi daha yaxşı bilir!» - dedim. O dedi: «O qara palçıqlı çeşmədə batır. Sonra o öz Rəbbinə.. Ardın oxu »

1.Rəbiə bin Kəb əl-Əsləmidən belə deməsi rəvayət olunur: «Bir dəfə Peyğəmbər (sav) mənə dedi: «Dilə!» Dedim: «Cənnətdə sənin yanında olmaq istəyirəm». Dedi: «Bundan əlavə nə?» Dedim: «Təkcə bunu». Dedi: «Onda öz nəfsinə qarşı [mübarizədə] çoxlu səcdə etməklə kömək et».
Hədisi Müslim rəvayət e.. Ardın oxu »

Təkidlə əmr olunan namazlar on rükətdir:
İbn Ömər deyir ki, mən Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) on rükət namaz qıldığını yadımda saxlamışam: «Zöhrdən öncə iki, sonra iki, Məğribdən sonra iki, İşadan sonra iki, Sübhdə.. Ardın oxu »