Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

HƏDİ üzrə nəticələr (6):


«Onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına gələcək bir bəladan, yaxud düçar olacaqları şiddətli bir əzabdan həzər etsinlər». (ən-Nur 63). «Amma xeyr! (Ya Məhəmməd!) Sənin Allahına and osun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sı.. Ardın oxu »

əl-Hədi – Bu İsim Qurani Kərimdə fel olaraq keçir. Doğru yola yönəldən, hidayət verən deməkdir. «Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər (HƏDİ)». (əl-Həcc 54). «Rabbinin sənə bir rəhbər (HƏDİArdın oxu »

Quran və Sünnədən bizə Allahın 99 İsimi məlumdur. Əbu Hureyrə (r.a) rəvayət edir ki, Rəsulullah (s.a.v) buyurdu: “Allahın doxsan doqquz – yüzdən bir əskik İsmi vardır. Kim bu İsimləri sayarsa Cənnətə daxil olar”(Buxari 6410, Müslim 2677. )
Əsməul Husnə haqqında olan bu Muttafiqun Aleyh (üzərin.. Ardın oxu »

Müsəlman qardaş və bacılarım! Bu mövzu təhlükəli və çətin olduğuna görə, bəzi azmış və hədlərini aşmış firqələr kimi Allahın ad və sifətlərini dəyişməmək, onları heç nəyə bənzətməmək, keyfiyyətini öyərənməyə çalışmamaqdan ötrü alimlər bəzi qaydalar müəyyənləş-diriblər. Bu qaydaları hər bir müsəlmanı.. Ardın oxu »

İSLAMA GÖRƏ ALLAHI GÖZLƏ GÖRMƏK MÜMKÜNDÜRMÜ? 1400 il yaşı olan mübahisəli sual


Allah-təalanın istər bu dünyada, istərsə də axirətdə görünüb-görünməməsi məsələsinə Islam məzhəblərinin münasibəti fərqlidir. Ümumiləşdirilmiş şəkildə bunu deyə bilərik ki, əhli-sünnə məzhəbinə görə, .. Ardın oxu »

1. Rəhman! (Mərhəmətli olan Allah!)

2. (Öz peyğəmbərinə) Quranı öyrətdi.

3. İnsanı yaratdı.

4. Ona danışmağı (fikrini və duyğularını bəyan etməyi) öyrətdi.

5. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edər).

6. Otlar da, ağaclar da (Al.. Ardın oxu »