Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Əbdürrəşid üzrə nəticələr (8):


Azərbaycan ərazisinin əlverişli təbii-coğrafi mühiti hələ qədimdən insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır.

Antik müəlliflər Herodot (e.ə. V əsr), Polibi (e.ə. təqr. 200 - e.ə. təqr.120), Strabon (e.ə. 64/63 - eramızın 23/24),.. Ardın oxu »

Əbdürrəşid Qəznəvi — ailənin ən qoca üzvü idi.

Hakimiyyətə gələndə Səlcuqlarla müharibələrə davam etdi. Səlcuqlara qarşı bir sıra döyüşləri qazanan Toğrul Buzan adlı sərkərdəsi ona qarşı üsyan etdi, onu və 11 uşağını öldürərək özünü sultan .. Ardın oxu »

Gəncədə sikkə zərbi və pul dövriyyəsi

Son illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində, dəfinə və tək şəkildə aşkar edilmiş numizmatik materialların analizi Azərbaycan ərazisində pul dövriyyəsinin e.ə. VII-VI əsrlərdə meydana çıxması təsdiq edir. B.e.ə. V əsrdə yaşamış yunan tarix.. Ardın oxu »

Əsr və ya il Mənbə Bakının adı
V - VIII əsrlər Movses Korenatsis Beqavan
930 İstəxr Bakuh
943 - 944 Məsudi .. Ardın oxu »

Bir də yüzillər keçəndən sonra, Xəzər dənizinin səviyyəsi yenidən xeyli aşağı düşdüyü zaman Bayıl qəsri su üzündə görünməyə başlamışdır. Mütəxxəsislərin əksəriyyəti o fikirdədi ki, qəsr dörd yüz ildən artıq Xəzər suları altında gizlənməsəydi, Abşeronun bir çox abidələri kimi bu qaladan da iz qalmaya.. Ardın oxu »

Şеyхəli mirzə Şаhruх şаh Qırхlı-Аvşаrın qızıylа, Mirzə Məhəmmədhətim хаn Türкmənin bаcısıylа, Hаdi хаn Türкmənin bаcısıylа, Əmir Mirzə Məhəmməd хаn Dəvəli-Qаcаrın qızıylа, Əbdüllətif Məlаirinin qızıylа və gürcü qızıylа dünyа еvinə girmişdi.Nəsirəli mirzə, Əhməd mirzə, Аlpаrslаn mirzə, Qızıl Аrslаn m.. Ardın oxu »

Şirvanşahların yay iqamətgahı — Şirvanşahların yay sarayıdır.

Dəniz sahilindən 2 km. məsafədə, Nardaran kəndinin şimali-şərq kənarında, yüksək qumsallıqda mövqe tutmuş yay tikilisi həcm-məkan tutumu ilə ətraf tikililər içərisində hakim mövqeyə malikdir. Nardaranın dənizsahili əlverişli .. Ardın oxu »

Naxçıvan - Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı olan bu şəhər, eyni zamanda tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycan Atabəyləri və Naxçıvanşahlıq dövlətlərinin və Naxçıvan xanlığının da paytaxtı olmuş, vilayət və qəza bölgə mərkəzi kimi inkişaf etmişdir.

Müasir Naxçıvan şəhəri qədim,.. Ardın oxu »