Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

ƏSMƏUL üzrə nəticələr (10):


Bu kitab Həmməd İbn Əbu Hənifə ən-Numan tərəfindən rəvayət edilmişdir. İbni Hilkən onun haqqında deyir ki: “Atasının yolunu tutar, saleh və xeyirxah bir kimsə idi”.

Tövhidin əsli bir kimsənin mən: Allaha, mələklərə, Kitablara, Peyğəbərlərinə, öldükdən sonra dirilməyə, Xeyir və şərin Qə.. Ardın oxu »

Allah - İsmi Uca Allahın bütün İsimlərini əhatə edir. Əsməul Husnə olaraq bilinən bütün İsim və Sifətləri bu ada dayanir. Bu İsim Qurani Kərimdə 2697 dəfə çəkilir. "O, özündən başqa həç bir ilah olmayan, gizlini də, aşkari da bilən Allahdir. O, Rəhmandi.. Ardın oxu »

«Ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr edənləri tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar»

1. Allah;
2. əl-Əhəd (bir, tək);
3. əl-Ə‘la (ən uca);
4. əl-Əkram (ən kəramətli);
5. əl-İləh (.. Ardın oxu »

«Ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr edənləri tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar»

1. Allah;
2. əl-Əhəd (bir, tək);
3. əl-Ə‘la (ən uca);
4. əl-Əkram (ən kəramətli);
5. əl-İləh (.. Ardın oxu »

əl-Muqit – «Allah hər şeyə azuqəsini (ruzisini MUQİT) verəndir». (ən-Nisa 85). «Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb isteva edən, hər işi yoluna qoyan Allahdır». (Yunus 3). Muqit – hər insana və heyvana zamanına görə azuqəsini verən deməkdir. Allah bütün canlıların ruzi .. Ardın oxu »

əl-Muqaddim – əl-Muəxxir – Hər iki İsim Qurani Kərimdə zikr edilmir. Hətta Muqaddim ismi fel olaraq da keçmir. Ancaq Muəxxir ismi Quranda fel olaraq keçir. «Allah onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayır ki, həmən gün gözləri hədəqəsindən çıxar». (İbrahim 42).
Hədislərdə isə İbn Abbas (.. Ardın oxu »

əl-Musavvir – Surət verən deməkdir. «O, yaradan, yoxdan var edən və (hər şeyə) surət verəndir (MUSAVVİR)». (əl-Həşr 24). Həlimi  deyir ki: «Musavvir – istədiyinə istədiyi şəkili və biçimi verəndir». «Yaradanların ən gözəli olan Allah ən ucadır». (əl-Muminun 14). «Sənə istədiyi surəti verdi». (əl-İn.. Ardın oxu »

əl-Muhsin – Yaxşılıq edən, xeyirxah işlər görən, minnət etmədən verən deməkdir. Əhsənə felindən ismi fail olaraq alınmışdır. Qurani Kərimdə İsim olaraq deyil fel olaraq keçər. «O, mənə yaxşılıq etdi, çünki məni zindandan qurtardı». (Yuxuf 100). Əbu Yəla Şəddad İbn Əus (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbə.. Ardın oxu »

əl-Muhit – «Bil ki, Allah hər şeyi ehtiva (əhatə MUHİT) edəndir». (Fussilət 54). Həlimi deyir ki: «Muhit – Ondan qaçmaq mümkün olmayandır. Elmi, gücü qüdrəti bütün varlılıqları əhatə edəndir. «Onun hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini». (ət-Taləq 2). Allah elmi ilə hər bir şeyi bilir. O, elmi ilə bütün .. Ardın oxu »

əl-Məcid – «Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə ey ev əhli şübhəsiz ki, O, tərifə layiq olandır, Məciddir». (Hud 73). «Ərşin sahibidir, Məciddir». (əl-Buruc 15). Xattabi deyir ki: «Məcid – ucalıq, ululuq, şanlı, şərəf, kərəm və ehsanı bol olandır. Məcd – bolluq və genişlik mənasındadır». Qur.. Ardın oxu »