Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

MəscidlərBibixanım məscidi

Bibixanım məscidi—Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində yerləşən memarlıq abidəsi, məscid.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Məscidin memarlıq quruluşu
3 Xarici keçidlər
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Tarixi

XIV əsrin sonunda Səmərqənd şəhəri məşhur fateh Əmir Teymurun nəhəng imperiyasının paytaxtı oldu. Şəhər tez bir zamanda genişlənməyə başladı.

Əmir Teymur öz paytaxtını gözəl, qeyri-adi, ecazkar, digər şəhərləri kölgədə qoyacaq şəhər kimi görmək arzusunda idi. O, hətta şəhərin ətraf kiçik kəndlərinə Bağdad, Dəməşq, Qahirə adlarını qoyaraq Səmərqəndlə müqayisədə bu böyük şəhərlərin cılızlığını vurğulamaq niyyətində idi. Paytaxtın mərkəzində isə möhtəşəm Bibi-xanım türbə-məscidi səmaya ucaldıldı. Bu məscid Teymurilər dövlətinin baş məbədi hesab olunurdu.

1404-cü ildə Səmərqənddə olmuş ispan səfir Ruis Qonsales de Klavixonun sözlərinə görə, şəhərin baş Ardı »

MəscidlərXanlar məscidi

Хanlar məscidi — ХIХ əsrin sоnundа Хаnlаrоv qаrdаşlаrı tərəfindən sifariş edilmişdir. Öz еvləri yахınlığındа mеmаr Məşədi Mirzə Qаfаr İzmаylоvun layihəsi əsasında inşa olunmuşdur. Bu kiçik məscid uzаdılmış dördbucаq şəklində, yаşаyış məhəllələrinin cərgəsində yеrləşmişdir. Giriş üç hissəyə bölünmüşdür. Bunlаrdаn mərkəzdəki bölmə künbəzlə tаmаmlаnır, yаnlаrdаkılаr isə qübbələr ilə örtülmüşdür.

Zаlın uzununа охu istiqаmətində mаrаqlı plаstik mеmаrlıq kоmpоzisiyаsı təqdim еdən, cinаhlаrdа qоruyucu pəncərəli, zəngin nахışlı mеhrаb yеrləşir. İntеryеr tаmаmilə nəbаti хаrаktеrli nахış mоtivləri ilə zəngindir. Bu dа dахili məkаnın bütün sistеminə əzəmətlilik və təmtərаqlıq gətirir. Məscid İçərişəhər ərаzisində ən sоn tikilmiş dini abidələrindən biridir. Ardı »

MəscidlərGöy məscid (İrəvan)

Göy məscid, (Ermənicə: Կապույտ Մզկիթ, Kapuyt Mzkit və Գյոյ Մզկիթ, Gyoy Mzkit; Farsca: مسجد کبود, Məscid-i Kabud) — Ermənistanın paytaxtı İrəvanda yerli müsəlmanların dua etdikləri məsciddir. 1766-ci ildə İrəvan xanı Hüseyn-Əli Xanın əmriylə tikilmişdir və Azərbaycan memarlıq nümunələrindən biridir. Eni 66 metr, uzunluğu 97.2 metr olan Göy məscid İrəvan məscidləri içərisində ölçüsünə görə ən böyüyü və İrəvan şəhərinin mərkəzi came məscidi idi.

Çar dövründə İrəvanda azərbaycanlıların dua etdikləri 8 məsciddən biri idi. Məscid 28 hücrə, kitabxana, ibadətgah və iç həyətdən ibarətdir; və ümumilikdə 7.000 kvadrat metrlik ərazidə yerləşir. İkinci cahan müharibəsindən sonra Sovet hökümətinin radikal dünyəvi siyasətinə uyğun olaraq hündürlüyü 24 metr Ardı »

MəscidlərCümə məscidi (Girnə)

Cümə məscidi — Culfanın Girnə kəndində, təpə üstündə, İlandağın fonunda ucalan məscid. Dövrümüzə məscidin yalnız xarabalıqları çatmışdır.

Plan-məkan quruluşu, yerləşmə tərz, ən başlıcası isə yüksək memarlıq keyfiyyəti onun əhəmiyyətli dini kompleksin mərkəzi hissəsi – Came məscidinin günbəzli məqsurəsi olduğunu bəlliləşdirir.

Bəzi araşdırmaçılar Girnə məscidini türbə hesab etmiş, onun ilkin çağında bayırdan çadırvari günbəzlə örtülməsi fikrini irəli sürmüşlər. Ölüçü və nisbətləri, xüsusilə plan-məkan quruluşu onu xatirə tikilisi saymağa heç bir əsas vermir. Azərbaycanın xatirə memarlığı təcrübəsində bu tip tikili yoxdur. Abidənin dam örtüyü tamamilə dağılsa da, iç və dış quruluşu, xüsusilə günbəzaltı keçid qurşağı onun kubvari gövdəsinin çadırvari deyil, bu tip tikililər üçün xarakterik Ardı »

MəscidlərCame məscidi (Naxçıvan)

Came məscidi — Naxçıvan şəhərində memarlıq abidəsi.
[redaktə]
Tarixi

Memarlıq konstruktiv quruluşuna görə məscid XVIII əsrə aid edilir. Giriş qapısının baş tərəfində kitabə qoyulmuşdur. Əvvəli dini mətndən ibarət olan gözəl nəstəliq xətti ilə ərəb və fars dillərində mərmər lövhə (87x57 sm) üzərində həkk edilmiş kitabədə deyilir ki, bu Cəfəriyyə məscidi 1311-ci ildə (1894) naxçıvanlı mərhum Hacı Novruzun oğlu Xeyrül-Hac Məhəmməd Cəfər ağanın səyi ilə bərpa edilmişdir. Həmçinin, kitabədə Hacı Məhəmməd Cəfər ağanın məscidin məsrəflərini ödəməkdən və mücavirlərdən ötrü çay yuxarısında 2 dükan ayırdığı da qeyd olunmuşdur. "Çay yuxarısında" – deyərkən vaxtilə şimal-şərqdən axaraq, cənub-qərbdə Araza qovuşan və Naxçıvan şəhərinin ortasından keçən Bazar çayı nəzərdə Ardı »

MəscidlərQırıxlı məscidi

Qırıxlı məscidi — Gəncə şəhərində məscid. Məscidin adı Əfşar tayfalarının Qırıxlı adı ilə bağlıdır. Güman edilir ki, binanın tikilməsində bilavasitə həmin tayfadan olan şəxslər təşəbbüskar olub. Bina qırmızı kərpic vəgil-əhəng qatışığından tikilib. Məscid günbəzlidir. 18-ci əsr abidəsidir. Hazırda məscid kimi fəaliyyət göstərir. Məscid dövrün nüfuz sahibi olan Hacı Qasım adlı xeyriyyəçinin vəsaiti hesabına tikilib başa gəlmişdir. Vaxtilə "yaşıl aptek" kimi istifadə edilmişdir. 2003-cü ildə təmir-bərpa işləri aparılmışdır. Binadan hazırda məscid kimi istifadə olunur. Ardı »

MəscidlərMəscid

Məscid (ərəb dilində ( مسجد } {[ mæscid ]} - "təzim yeri"[1][2]) — İslam dinində müsəlmanların Allaha kütləvi və tək ibadətləri üçün nəzərdə tutulmuş memarlıq tikilisi.

Məscid namaz qılınan məkanı ifadə edir.[3] Xüsusi ərazidə olan günbəzli və minarəli bina üslubunda tikilir. Bir çox hallarda daxili həyətə malik olur. Minarələrin sayı birdən doqquzacan ola bilər. Daxili ibadət zalının divarları təsvirsiz olmalıdır. Ancaq divarlarda Qurandan ərəb dilində sətirlər yazıla bilər.

Məscid Məkkə istiqamətində tikilməlidir. İbadət zalında Məkkə istiqamətindəki divarda mehrab adlanan boşluq olur. Mehrabdan sağda bir qədər yüksəkdə minbər qurulur, oradan vaiz dindarlara xütbə oxuyur, yaxud müraciət edir. Bəzi ölkələrdə məscid yanında mədrəsə də fəaliyyət Ardı »

MəscidlərSərşəhər məscidi

Sərşəhər məscidi — Ordubad şəhərində məhəllə məscidi

Memarlıq baxımından 18-ci əsrə xas üslubu və tipoloji xüsusiyyətləri əks etdirir. İkimərtəbəli məscidin mehrabı, ağac sütunları, şəbəkəli pəncərələri və meydanı var. 1986-cı ildə bərpa və təmir edilmiş, meydan kompleksi şəklinə salınmışdır. Ardı »