Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

MəscidlərÇin məscidi

Çin məscidi - Şirvаnşаhlаr Sаrаyı Kоmplеksinin yaxınlığında yerləşir. Fаsаd üzərində, giriş qapısının üstündəki еpiqrаfik kitabə оnun hicri tarixi ilə 777-ci ildə (1375-ci ildə) Fəzlullаh İmаm Оsmаn Şirvаni оğlunun vəsiyyəti ilə inşа оlunmаsındаn bəhs еdir. Məhz bunа görə bəzən məscidi оnun adı ilə аdlаndırırlаr.

Fаsаd üzərindəki digər еpiqrаfik yazıdan bеlə məlum оlur ki, аbidə hicri tarixi ilə 1186-cı ildə (1772-73-cü illər) Məsud Əli tərəfindən bərpа оlunmuşdur. Xalq etimalogiyasına görə məscidin “Çin” adını alması bu məscidə gələn insanların arzu və diləklərinin çin olması faktı ilə əlaqədardır. Ох üzrə intеryеrin cənub divаrındа dördbucаq çərçivəyə аlınmış bеşyаruslu stаlаktik mеhrаb Şirvаn-Abşеrоn mеmаrlıq məktəbinin müəyyən kоmpоzisiyа mоtivini bütövlüklə Ardı »

MəscidlərŞahsevənlər məscidi

Şahsevənlər məscidi — Azərbaycanın Gəncə şəhərində tarixi-memarlıq abidəsi.
[redaktə]
Tarixi

Şahsevənlər məscidi 1882-ci ildə tikilmişdir. Binadan vaxtilə dövlət kitabxanası kimi istifadə edilib. Hazırda məscid kimi fəaliyyət göstərir. Ardı »

MəscidlərSəlimiyyə məscidi

Səlimiyyə məscidi - Ədirnədə Osmanlı sultanı II Səlimin Memar Sinana tikdirdiyi məscid. Sinanın 80 yaşında inşa etdiyi və "ustalıq əsərim" adlandırdığı Səlimiyə Məscidi istər Memar Sinanın, istərsə də Osmanlı memarlığının ən əhəmiyyətli əsərlərindən biridir.

Məscidin qapısındakı kitabəyə görə inşasına hicri təqvimlə 976-cı ildə (miladi təqvimlə 1568-ci) başlanmışdır. Məscidin 27 noyabr 1574-cü il cümə günü açılması planlaşdırılsa da ancaq II Səlimin ölümündən sonra 14 mart 1575-ci ildə ibadətə açılmışdır. Bu gün şəhərin mərkəzində yerləşən məscidin olduğu yerdə inşasına Sultan I Muradın dövründə başlanan, sonradan İldırım Bəyazidin davam etdirdiyi Ədirnənin ilk sarayı (Saray-i Cəld) və Baltacı Gözətçiləri Qışlası yerləşirdi. Övliya Çələbi bu yerdən Qovaq Ardı »

MəscidlərVənənd məscidi

Vənənd məscidi — Ordubad şəhərində, eyni adlı kəndin ərazisində orta əsrlərə aid tarixi memarlıq abidəsi.

1324/25–ci illərdə tikilmişdir.Düzbucaqlı formada olan məscidin sahəsi təqribən 375 kv.metr, hündürlüyü 7 m-dir; günbəzlidir. Məscid bir neçə dəfə bərpa olunmuş, 17-ci əsrin əvvəllərində ona böyük bir bina əlavə edilmişdir. Cümə məscidinin ilkin binası hazırda onun şimal qərb küncünü təşkil edir.Bu hissəyə qərb fasadından açılan qapıdan girmək mümkündür.Qapı yerinin çatmasında iri nəsx xəttilə farsca kitabədə "Yeddi yüz iyirmi beşinci ildə (1324-25... yarandı" yazılmışdır. Digər kitabədə isə göstərilir ki, məscidi 1732-ci ildə vənəndli Məhəmməd Rza bərpa etmişdir. Bərpa zamanı şimal tərəfdəki tağın üzərində fars və ərəb dillərində yazılmış kitabədə Ardı »

MəscidlərAzərbaycanda məscidlər

Ərəb istilasından (VII yüzil) sonra Azərbaycanda islam dininin yayılması ilə bağlı yeni tipli binaların – məscid, mədrəsə, türbə və s. tikilməsi əsas xətt oldu. Azərbaycanın ən önəmli şəhərləri olan Bərdə, Ərdəbil, Marağa, Urmiya, Şamaxı, Şəmkur (Şəmkir), Şabran, Beyləqan, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərində məscidlərin tikilməsinə xüsusi diqqət verildi. Dövrünə görə mükəmməl sayılan məscidlər Azərbaycan arxitekturasının elementlərini özündə əks etdirməyə başladı. Hazırda məscidlər Azərbaycanın ən qədim tikililəri sırasındadır. Bu tikililər yerli əhali üçün həm ibadət yeri, həm də mədəniyyət nümunəsidir.

Tarixən Azərbaycanın bütün bölgələrində dövrünə görə əzəmətli məscidlər olmuş və onlar qorunub saxlanmışlar (Ermənistan ordusunun işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarındakı məscidlər istisna olmaqla). Bunların Ardı »

MəscidlərQaxmuğal məscidi

Qaxmuğal məscidi — Qax şəhərində yerli əhalinin Qaxmuğal adlandırdığı məhəllədə yerləşir.
[redaktə]
Tarixi

İlisu sultanı və Şəki bəylərbəyi II Əli Sultan bəyin əmri ilə 1740-cı ildə inşa olunduğu məlumdur.[1][2]
[redaktə]
İstinadlar
↑ Şahmərdan Əhmədli. İlisu sultanlığının süqutu. Qax: 1994
↑ H.Əzimov, Ş.Əhmədov. Qax abidələri. Bakı: 1998 Ardı »

MəscidlərQübbət-üs-Səxrə

Qübbət-üs-Səxrə — Müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxan ən qədim İslami tikililərdən biri. Bəzilərinin yanlış olaraq əl-Əqsa kimi bildiyi məscid, əslində Qübbətüs-Saxra məscididir. əl-Əqsa məscidi isə bu abidənin qiblə istiqamətində yerləşən, ondan daha böyük və geniş başqa bir abidədir. Bu tikili müsəlmanlar arasında məsciddən çox ziyarətgah kimi tanınır. İnanca görə məscidin ortasındakı qaya parçası boşluqda asılı durmuşdur. Həzrət Peyğəmbər (s) meraca yüksələrkən qorxmamaq üçün Allah tərəfindən ona boşluqda duran qaya parçası göstərilmişdir. Məhz bu əlamətlərinə görə bəziləri bu daşı müqəddəs sayırlar.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Dini əhəmiyyəti
3 Memarlıq özəllikləri
4 Mənbə

[redaktə]
Tarixi

Qübbət-üs-Səxrə 685-691-ci illərdə Əməvi xəlifəsi Əbdülməlik ibn Mərvan tərəfindən inşa etdirilmişdir. Müsəlman memarların Ardı »

MəscidlərŞərəfxanlı məscidi

Şərəfxanlı məscidi — Azərbaycanın Gəncə şəhərində tarixi-memarlıq abidəsi.
[redaktə]
Tarixi

Şərəfxanlı məscidi Şərəfxanlı nəslindən olan Məşədi Molla İbrahim tərəfindən 1915-ci ildə tikilmişdir. Bina kümbəzlidir. Bu binadan hazırda Nigah evi kimi istifadə edilir. Ardı »