Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

DualarQonağın ona yemək verən ev sahibinə etdiyi dua

( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم، واغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم )
«Allahummə bərik ləhum fimə razəqtəhum, va-ğfir ləhum varhamhum» (Allahım, onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları bağışla və onlara rəhm et).

(Müslim, 3/1615.) Ardı »

Dualarİbrahim (a.s.)-ın Kəbəni inşa edərkən duası

Qurani Kərimdə varid olan qısa və lakin geniş məna ifadə edən dualardan biri də, Allah təalanın nəbisi, xəlili İbrahim və oğlu İsmaildən -aleyhiməssəlam- zikr etdiyi bu ayədir: "Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bünövrəsini ucaltdıqları zaman: “ (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, Sən, doğrudan da, (hər şeyi) eşidənsən, bilənsən!" – deyə dua etdilər. (İbrahim və İsmail dedilər: ) “Ey Rəbbimiz! Bizim hər ikimizi Sənə itaətkar (müsəlman), nəslimizdən yetişənləri Sənə təslim olan ümmət (müsəlman) et, bizə (həcc) əməllərimizi (ibadət qaydalarımızı) göstər, tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edənsən, mərhəmətlisən!" (Onlar yenə dedilər: ) “Ey Rəbbimiz! Onların Ardı »

DualarVitr namazında salamdan sonra edilən dua

( سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ )
«Subhanə-l-məliki-l-quddusi» (Nöqsansız, Pak, Mülkdar və Müqəddəs Allahım) – 3 dəfə və üçüncüsündə səslə uzadaraq:

( رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ )
«Rabbə-l-mələikəti va-r-ruhi» (Mələklərin və ruhun Rəbbi)

(ən-Nəsai, 3/244, əd-Darəqütni və başqaları rəvayət etmişlər. Mötərizədəki əlavə əd-Darəqütninindir (2/31), isnadı səhihdir. Bax: «Zad əl-məad»ın Şüeyb əl-Arnautun və Əbdülqadir əl-Arnaut tərəfindən dəqiqləşdirilmiş nəşri, 1/337.) Ardı »

DualarHavanın açılması üçün edilən dualardan

( اللَّهمَّ حَوَالَينَا وَلاَ عَلَينَا اللَّهمَّ عَلَى الآكَامَ والظِّرَابِ وَبُطُونِ الأوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ )
«Allahummə havaleynə va lə aleynə, Allahummə alə-l-əkəmi va-z-zırabi va butuni-l-audiyəti va mənəbiti-ş-şəcəri»

(Allahım, üstümüzə yox, ətra¬fımıza yağdır. Allahım, təpələrə, vadilərin dərinliklərinə, ağaclıqlara yağdır)

(əl-Buxari, 1/224; Müslim, 2/614.) Ardı »

DualarDua

Dua - çağırış, dindarın Tanrıya, Tanrılara və s. fövqəltəbiilərə müaraciəti.

İslam dinindә dua


İslam
İnanclar

Allah

Allahın varlığı və təkliyi
Mələklər
Müqəddəs kitablar
Məhəmməd peyğəmbər (s) və
Digər peyğəmbərlər
İmamət
Axirət
Kəlimeyi-şəhadət
Firuiddin

Namaz qılmaq
Zəkat vermək
Xüms vermək
Oruc tutmak
Həccə getmək
Xüsusi günlər

Besət bayramı
Ramazan bayramı
Qurban bayramı
Qədiri-Xum bayramı


Quran

Sünnə · Hədis
Təsavvüf

Tarix və şəxsiyyətlər

Əhli-Beyt · Səhabə
Şiəlik · Sünnilik · Xaricilik

Əsas məqalə: Namaz
Ərәb dilindən tərcümədən, çağırmaq vә sәslәmәk mәnalarını ifadə edir.

Dini termindә isә dua, müxtәlif hacәtlәrin hәyata keçmәsi üçün, Allah-taala ilә danışıb, Ondan kömәk dilәmәk mәnasını daşıyır.

Allah-taala Qurani-Kərimdә buyurur: "(Ya Peyğəmbər!) Bәndәlәrim sәndәn Mәnim barəmdə soruşduqda, (onlara) de ki, Mәn (onlara) daha yaxınam, çağıranın duasını Mәni çağırarkәn icabәt edirәm. Onlar hidayət olsunlar deyə, Mәnim dә`vәtimi qәbul edib, Mәnә iman gәtirsinlәr!"

Digər bir Ardı »

DualarXəstəni ziyarət edənin duası

(1)- (لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ )
«Lə bəsə tahurun in şəallah»
(Eybi yoxdur, Allah qoysa təmizlikdir).

(2)- (أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ )
7 dəfə: «Əsəlu-l-lahə-l-azım rabbə-l-arşi-l-azım ən yəşfiyəkə»
(Əzəmətli ərşin Rəbbi, Əzə¬mətli Allaha yalvarıram ki, sənə şəfa versin).

– Bir müsəlman bəndə xəstəyə baş çəkib ona yeddi dəfə deməlidir.

(1) əl-Buxari, izahlı nəşri, 10/118.
(2) ət-Tirmizi və Əbu Davud. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 2/210; «Səhih əl-cami», 5/180. Ardı »

Dualarİnsanı razı salmayan, yaxud istədiyinin əksinə olan hadisə baş verəndə edilən dua

( قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ )
«Allah üçün güclü mömin zəif mömindən daha yaxşı və daha sevimlidir. Onların hər birinin öz xeyri var. Hər şeydə sənə faydalı olana yönəl, Allahdan kömək dilə və ruhdan düşmə. Başına bir iş gəlsə demə ki, əgər belə-belə etsəydim… De ki: «Qadəru-l-lahi va mə şəə fəalə»

(Bu, Allahın qədəridir, O nəyi istədi onu da etdi). «Əgər» sözü şeytan əməli üçün yol açır».

(Müslim, 4/2052.) Ardı »