Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

DualarHilal (təzə ay) görünərkən edilən dua

( اللهُ أكْبَرُ اللَّهمَّ أَهِلّهُ عَلَينَا بِالأمنِ والإيمانِ والسَّلاَمةِ والإسلاَمِ والتَّوفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وتَرضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ )
«Allahu əkbər, Allahummə əhilləhu aleynə bi-l-əmni va iməni va-s-sələməti va-l-isləmi va taufiqi limə tuhibbu rabbənə va tərda rabbunə va rabbukə-l-lah»

(Allah hər şeydən üstündür və böyükdür. Allahım sevdiyin və razı qaldığın şeylər xatirinə onun başımız üzərində olması ilə bizə təhlükəsizlik, iman, salamatlıq, islam və müvəffəqiyyət ver. Bizim də Rəbbimiz Allahdır, sənin də).

(ət-Tirmizi, 5/504; əd-Darimi, 1/336; həmç. bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 3/157.) Ardı »

DualarSəhər və axşam zikrləri

Səhər – sübh namazından sonra, günəş doğana qədər; axşam – əsr namazından sonra günəş batana qədər olan müddətdir:
(1)- ( الحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ )
«Əl-həmdu lilləhi vahdəhu, va-s-salətu va-s-sələmu alə mən lə nəbiyyə badəhu» (Həmd yalnız Bir olan Allaha məxsusdur, Özündən sonra peyğəmbər olmaya¬caq [Peyğəmbərimizə] xeyir-dua və salam olsun).*
* – Ənəs bin Malik (Allah ondan razı olsun!) Allahın Rəsuluna (s.a.v.) istinadən rəvayət etmişdir ki, sübh namazından günəş doğana qədər Allahı zikr edən bir topluluq, İsmayıl nəslindən dörd kişini azad etməkdən mənim üçün daha sevimlidir. Əsr namazından sonra günəş batana qədər Allahı zikr edən topluluq həmçinin».
( Ardı »

DualarTəzə paltar geyin kimsə üçün bu duanı edirsən

(( تُبْلِي وَيـُخْلِفُ اللهُ تَعَالىَ ))
1- «Tubli va yuxlifu-l-lahu təala»
(O gün olsun paltarın köhnəlsin, Allah-təala yenisini versin)- (1)

(( اِلْبِسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ))
2- «İlbis cədidən, va iş həmidən, va mut şəhidən»
(Təzə paltar geyinəsən, həmd edərək yaşayasan, şəhid olub dünyanı tərk edəsən)- (2)

(1) Əbu Davud, 4/41.
(2) İbn Macə, 2/1178; əl-Bəğvi, 12/41; həmç. bax: İbn Macə, dəqiq. nəşri, Ardı »

DualarSən verməyi istəməsəydin, istəməyi də verməzdin.

Ey bizi bizdən çox sevən Rəbbim...
Bizi Sən yaratdın və Səndən başqa Yaradan yoxdur.
Ey böyük ərşin sahibi.Ey bütün nöqsanlardan uzaq olan, Rəbbim.
Səndən Sənin rəhmətini və məğfirətinin böyüklüyünü diləyirəm.
Ey rəhmlilərin ən rəhmlisi olan, Rəbbim.
Sıxıntılarımı aradan qaldır, kiçik günahlarımın üstünü ört, böyük günahlarımı bağışla.
Ey bəndəsini ruziləndirən, məni və bütün müsəlman bacı-qardaşlarımı ruziləndir, qəlblərimizə iman nurunu daxil et, bizə bu dünyada və Axirətdə fayda verən elm ver.
Axı Sən verməyi istəməsəydin, istəməyi də verməzdin.
Ey özündən başqa ibadətə layiq ilah olmayan Allahım.
Bütün günahlarımı bağışla, məni pisliklərdən qoru və yaxşılıqlara doğru yönəlt.
Mən günahkar bir bəndə olduğumu etiraf etdim və bu günahlara görə tövbə də etdim.
Allahım tövbələrimi qəbul et.Həqiqətən Ardı »

DualarDUANIN ŞƏRTLƏRİ

Duanın Allah qatında qəbul edilməsi üçün yerinə yetirilməsi vacib olan şərtlər vardır. Bu şərtlərdən bəziləri aşağıdakılardır:1) Dua edən kimsənin duasına sadəcə Allahın cavab verməyə qadir olduğunu bilməsi lazımdır.

Belə ki, Allahdan başqa kimsə fayda verə bilməz və Allahdan başqa kimsə pisliyi dəf edə bilməz. Allah Təala belə buyurur: ?(Bütlər yaxşıdır) yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən kimsə? Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var? Siz nə az düşünüb danışırsınız?? (Nəml, 62)

Bax, bu ayədə izah olunan tövhid elmi və etiqadi tövhiddir, yəni Rübubiyyət (Allahın Ardı »

DualarDUANIN QƏBUL OLMASINA SƏBƏB OLAN BƏZİ AMİLLƏR

Duanın qəbul olmasına səbəb olan bir neçə şeylər vardır ki, artıq bu haqda kitabın əvvəlində duanın şərtləri və ədəbləri fəsillərində qeyd olunmuşdur. Həmin səbəblərdən bəziləri də aşağıdakılardır.

1. İxlasla və səmimi qəlblə dua etmək
Dua edərkən nə qədər ixlasın və qəlbin səmimiliyi güclü olarsa, o qədər də dua qəbul olmağa layiq olar. Buna misal olaraq Yunis peyğəmbərin (aleyhissələm) balığın qarnında olarkən etdiyi duasını və mağarada olanların çıxışlarını qaya parçası enərək örtdüyü zaman etdikləri dualarını misal gətirmək olar. Allah-təala buyurmuşdur:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ›

“De: “Rəbbim ədaləti əmr etdi. Hər səcdədə (namaz vaxtı) Ardı »

DualarAzan zikrləri

(1- )Müəzzinin dedikləri təkrarlanır, yalnız:
(( حَيَّ علىَ الصَّلاهِ ))
«Hayyə alə-s-salət» (Namaza tələsin) və
(( حَيَّ على الفلاحِ ))
«Hayyə alə-l-fələh» (Xilas olmaq və nicat tapmaq üçün tələsin) dedikdə
(( لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ ))
«Lə haulə va lə quvvatə illə bi-l-ləh» (Qüvvət ancaq Uca olan Allaha məxsusdur) demək lazımdır)

(2)- Müəzzin şəhadəti oxuduqdan sonra belə deyirsən:
(( وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِاْلإِسْلاَمِ دِينًا ))
«Va ənə əşhədu ən lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasuluhu, radıtu bi-l-ləhi rabbən, va bimuham¬mədin rasulən, Ardı »

DualarCənnətdə özunə ev tikmək istəyirsən?

1)İbn Ömərdən (Allah ondan razi olsun):Allahin elcisi(ona və ailəsinə Allahin xeyr duası ve salamı olsun)buyurmusdur :
"Kim bazara girdikdə lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu ləhul mulku va ləhul hamdu yuhyi və yumitu va huva hayyun lə yamut biyədihul xayr va huva alə kulli şey`in qadir"

(Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur,təkdir onun şəriki yoxdur,mülk onundur və həmd onadir,dirildir və öldurur və O,ölməyəndir,xeyir onun əlindədir və O,hər şeyə qadirdir.)deyərsə Allah ona min-min savab yazar və ondan min-min günahı qaldırar və onun dərəcəsini min-min yuksəldər və ona cənnətdə ev tikər).
elcamiu-essahihu ve ziyedetuhu (c-1\s-1118)
sahihu-elcamii(reqem:6231) Ardı »