Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

DualarGecə bir böyrü üstündən o biri böyrü üstünə çevrilərkən edilən dua

( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ )
«Lə iləhə illə-l-lahu-l-vahidu-l-qahhər, rabbu-s-səməvati va-l-ardı va mə beynəhumə-l-azizu-l-ğaffər»

(Bir və Qüdrətli olan, səma¬ların, yerin və onların arasında olan hər şeyin Rəbbi, Qüvvətli və Bağışlayan Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur).

(əl-Hakim, ən-Nəsai («Əməl əl-yövm və əl-leylə»də) və İbn əs-Sünni. Əl-Hakim bu hədisi səhih hesab etmiş, əz-Zəhəbi də onunla razılaşmışdır (1/540). Bax: «Səhih əl-cami», 4/213.) Ardı »

DualarXoruz banlayarkən və uzunqulaq anqırarkən

«Xoruzun banlamasını eşitsəniz, Allahdan fəzilət diləyin, çünki o (xoruz) mələk görmüşdür. Eşşək anqırtısı eşitsəniz, şeytandan Allaha sığının, çünki o (eşşək) şeytan görmüşdür».

Eşşək anqırtısı eşitsəniz, şeytandan Allaha sığının, çünki o (eşşək) şeytan görmüşdür».

(əl-Buxari, izahlı nəşri, 6/350; Müslim, 4/2092.) Ardı »

DualarUca Allahı Çox Zikr Edirsinizmi?

İbadətlərdən sonra Allah c.c bizə onu zikr etməmizi əmr etmiş və zikr edənləri öymüşdür. Bunun əvəzində böyük savab vəd etmişdir.
Allah c.c belə buyurur:
“Namazı bitirdikdən sonra ayaq üstə olanda da, uzananda da, Allahı zikr edin...” (Ən-Nisa: 4/103.)

“Həcc ibadətinizi qurtardıqda, ata-babalarınızı yada saldığınız kimi, hətta ondan daha da artıq Allahı yad edin...”(Əl-Bəqərə: 2/200.)

“(Həcc mövsümündə) Rəbbinizdən ruzi istəmənizdə hər hansı bir günah yoxdur. Ərafatdan endiyiniz zaman Məşərulharamda Allahı zikr edin...” (Əl-Bəqərə: 2/198. )

“...Məlum günlərdə Allahın onlara ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Onun adını zikr etsinlər.” (Əl-Həcc: 22/28.)

“... Bəlli olan günlərdə Allahı zikr edin... ”(Əl-Bəqərə: 2/203.)

“...Məni anmaq üçün namaz qıl.”(Ta-Ha: Ardı »

Dualar"Lə hovlə valə quvvətə illə billəh."

Sənə cənnətin xəzinəsinin yerini bildirimmi? Əlbəttə bildir! Peyğəmbər (s.a.v) dedi: "Allahdan başqa kömək və qüvvət dayağı yoxdur." – sözləri xəzinədir. Ardı »

DualarÖlünün gözünü örtərkən edilən dua

( اللَّهمَّ اغْفِرْ لِفلانَ (باسمه) وارفَع دَرَجَتَهُ فَي المَهدِييِن واخْلُفْهُ في عَقِبِةِ في الغَابِرِينَ واغْفِر لَنَا وَلَهُ يَاربَّ العَالَمِين وافْسَح لَهُ في قَبرِهِ وَنَوِّر لَهُ فِيهِ )
«Allahummə-ğfir lifulənin (adı ilə) varfa dəracətuhu fi-l-məhdiyyinə va-xlufhu fi aqıbihi fi-l-ğabirinə va-ğfir lənə və ləhu yə rabbə-l-aləmin va-fsəh ləhu fi qabrihi va nəvvır ləhu fihi»

(Allahım, filankəsi (adı ilə) bağışla, doğru yolda olanların içərisində onun dərəcəsini yüksəlt, onu ondan sonra qalanlar üçün əvəz et, ey aləmlərin Rəbbi! Bizi də, onu da bağışla. Onun qəbrini geniş və nurlu et).

(Müslim, 2/634.) Ardı »

DualarPeyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Son)

1.(( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي, وَبَصَرِي, وَاجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي, وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ))
[Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz minhu bisə'ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və onlardan intiqamımı al!».
(Tirmizi, 3/188; Hakim, 1/523)

2.(( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي, وَبَصَرِي, وَاجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي, وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ))
[Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz minhu bisə'ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və Ardı »

DualarQonağın ona yemək verən ev sahibinə etdiyi dua

( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم، واغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم )
«Allahummə bərik ləhum fimə razəqtəhum, va-ğfir ləhum varhamhum» (Allahım, onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları bağışla və onlara rəhm et).

(Müslim, 3/1615.) Ardı »