Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

qayıtmazlar üzrə nəticələr (10):


.3.
Ali-İmran (İmran ailəsi) surəsi
(Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir)
Bismillahir–rəhmanir-rəhim!

1.Əlif, Lam, Mim!
2.Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.
3.Sənə özündən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Qur.. Ardın oxu »

1 Əlif, Lam, Mim!
2 Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.
3 Sənə özündən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Quranı) haqq olaraq O nazil etdi. Tövratı da, İncili də O endirdi.
4 Daha öncə insanları hidayət etmək üçün. Furqanı da O nazil etdi... Ardın oxu »

8. İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mömin olmadıqları halda: “Allaha və Axirət gününə ianırıq” – deyirlər.
9. Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar.
10. Onların qəlblərində xəstəlik vardır və Allah da onların xə.. Ardın oxu »

Sual: Bu ayənin açıqlaması nədir?

“Onlar kar, lal və kor olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar”. (əl-Bəqərə 2:18)

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ

Cavab: Bunlar Qüdrətli Allahın münafiqləri vəsf etdiy.. Ardın oxu »

Günahlarda israr etmək, onlara qapanmaq, davam etmək, onları tərk etməmək, onlardan tövbə etməmək və istiğfar diləməmək, qəlbən günaha bağlanmaq, və ya onları etməkdən sevinc duymaq məsələsinə gəlincə, bunun hökmü böyük günahları edən kimsənin hökmü kimidir. Belə bir kimsənin sonunun pis olmasından .. Ardın oxu »

Tövbənin mənası və hökmü:
Tövbə lüğəvi mənada dönüş, dini istilahı isə günahdan dönüş deməkdir. Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur ki, “Günahdan dönüş o deməkdir ki, ona bir daha qayıtmayasan”. Hədisi Beyhaqi “Süən” əsərində qeyd etmişdir. Müsəlmanın işlətdiyi.. Ardın oxu »

(11) “Onlara: “Yer üzündə fəsad törətməyin!” – deyildiyi zaman: “Biz ki, ancaq xeyirxahlıq edənlərik!” – deyirlər”.


Münafiqlər müxtəlif günahlar törədirlər, möminlərin sirrini onların düşmənlərinə açıb söyləyir və kafirlərlə dostluq edirlər. Onlara, yer üzündə fəsad yaymalarının .. Ardın oxu »

5.«Biz onu yüksək məqama qaldırdıq». (Məryəm 57). «Bəzi ayələrmizi göstərmək üçün bəndəsini bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) MəscidülƏqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. O doğurdan da, (hər şeyi) eşidən və biləndir!» (əl-İsra 1).
Məlik b.. Ardın oxu »

Peyğəmbərimiz Məhəmməd - sallallahu aleyhi və səlləm -in bir neçə xüsusiyyətləri vardır.
PEYĞƏMBƏRLƏRİN SONUNCUSUDUR - «Lakin o, Allahın Rəsulu və Peyğəmbərlərin sonuncusudur» (əl-Əhzab 40). Məhəmməd, Peyğəmbərlərin və Rəsulların sonuncusudur. O, Allahın risalətinin təbliği üçün seçdiyi son el.. Ardın oxu »

Peyğəmbərimiz Məhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm – in bir neçə xüsusiyyətləri vardır.
1. Peyğəmbərlərin sonuncusudur.
«Lakin o, Allahın Rəsulu və Peyğəmbərlərin sonuncusudur». (əl-Əhzab 40). Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Dəccal ilə əlaqəli olan hədisdə buyurur: «Mən Xa.. Ardın oxu »