Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

DOĞRULUĞUN üzrə nəticələr (6):


Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə!
Həmd (şükür) aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Salavat və salam nəbilərin və Peyğəmbərlərin ən şərəflisi Məhəmməd Peyğəmbərə, onun ailəsinə, səhabələrinə olsun. Heç bir şübhə yoxdur ki, Allah təaladan başqa həqiqətən də ibadətə layiq heç bir məbudun olmad.. Ardın oxu »

1.1. Möminlərin əmiri Abu Həfsə Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Ədi ibn Kə'b ibn Lüəyy ibn Ğalib əl-Quraşi əl-'Adaviydən (Allah ondan razı olsun!) belə deməsi rəvıayət olunur: Allah Elçisinin belə deməsini eşitdim: «Həqiqətən əməllər ancaq n.. Ardın oxu »

Ticarətin Təşviq Edilməsi və Doğruluğun Fəziləti

Böyük islam alimləri Hz. Məhəmmədin (s.a.v.) peyğəmbərliyinin dəlillərinin başında hamının qəbul etdiyi doğruluğunu örnək göstərirlər. Onun bu x.. Ardın oxu »

Hər ilahlıq və RƏBB`lik iddiasında olandan daha böyük və çox böyük olan ALLAH`a həmd olsun. O, hər şeyin RƏBB`i, Məliki, və Mövlasıdır. O, ucaların ucasıdır. Şəhadət edirəm ki, Ondan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. O, Təkdir və şəriki yoxdur. Gizli və açıq hər şeyi biləndir. Hər müs.. Ardın oxu »

Möminin ən mühüm və ən ümdə əlamətlərindən biri əqidəsində, sözündə və əməlində doğru olmasıdır. Allah taala buyurur: “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru olanlarla olun!” (ət-Tövbə, 119) Alimlərin yekdil fikrincə, doğruluq əməlin aşkarda və gizlində doğru olmasına şamil olunmalıdır ki, bu .. Ardın oxu »

NAMAZ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK


1. Namaz behiştə gedənlərin tacıdır.
2. Namaz qeyb aləminə açılmış bir pəncərədir.
3. Namaz yerdən göy aləminə pərvaz etməkdir.
4. Namaz insanın Allahın rəhmət süfrəsində oturmasına səbəb olur.
5. Namaz dini abadlaşdırır.
.. Ardın oxu »