Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

şəcərə üzrə nəticələr (10):

Errormessage: Table './haqqinda_blog/libsearch' is marked as crashed and should be repaired

Kimmer – qədim türk ellərindən biridir. Mənbələrin verdiyi məlumata görə kimmerlər Şimali Qara dəniz hövzəsindən köç edərək Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda məskunlaşmşdılar.Herodotun yazdığına görə,e.ə. VIII əsrdə Şərqdən Qara dənizin Şimal çöllərinə-kimmerlərin ölkəsinə skiflər gəlmişdilər.Kimmerlə.. Ardın oxu »

İsanın doğulması və ya Doğulma hadisəsi İsa peyğəmbərin doğulması hadisəsidir. Bu hadisə haqqında olan əsas mənbələr Luka və Matfeyin İncilləri və bir neçə apokrifal mətnlərdir.

Kanonik incillər olan Luka və Matfeyin İncillərinə görə İsa İudeanın Betleyem şəhərində, bakirə Məryəmdən dün.. Ardın oxu »

Filologiya elmləri doktoru, yazıçı-publisist Almaz Ülvinin “Göyçə mahalı Kəsəmən: Bir kəndin tarixindən səhifələr” kitabı.

Kitab Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Kəsəmən kəndi ilə bağlı müəllifin elmi-tarixi qeydlərini, portretlərini, publisistik düşüncələrini, nəsil-Ardın oxu »

Səhabənin dil baxımından tərifi: Bu söz, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu söz, davamçı və ardıcıl mənaları əsasında bir neçə məna kəsb edir[1].
Səhabə şəriət baxımından tərifi: İman gətirib, Peyğəmbərlə görüşən və müsəlman olaraq ölən[2]. Bu haqda digər təriflər də mövcuddur.
Sə.. Ardın oxu »

Səhabənin dil baxımından tərifi: Bu söz, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu söz, davamçı və ardıcıl mənaları əsasında bir neçə məna kəsb edir[1].
Səhabə şəriət baxımından tərifi: İman gətirib, Peyğəmbərlə görüşən və müsəlman olaraq ölən[2]. Bu haqda digər təriflər də mövcuddur.
Sə.. Ardın oxu »

Əshabə (səhabə) sözünün lüğəti və istilahi mənası:
Əshabə sözü lüğətdə, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu söz, davamçı və ardıcıl mənaları əsasında bir neçə məna kəsb edir.
(Lisanul Ərəb: 1, 519.)

Əshabə sözünün şəriət baxımından tərifi: İman gətirib, Peyğəmbərlə (s... Ardın oxu »

Şagird olmaqdan utanmayan ustad


Öz əsrinin ən böyük alimlərindən biri də Fəxrəddin Mühəmməd ibn Ömər Razi idi. O, həm kəlam, fəlsəfə, məntiq kimi əqli elmlərdə, həm də təfsir və hədis kimi nəqli elmlərdə misilsiz məharət sahibi kimi tanınırdı.

Buna görə dini dairələr.. Ardın oxu »

Fаtimənin qеyri-аdi qаbiliyyətə, insаnlаrа şəfа vеrməк bаcаrığınа mаliк оlmаsı məlumdur. Yаnınа gələn хəstələri təкcə öz кərаməti ilə dеyil, həm də təbаbət еlminin, öz əlləri ilə tоplаdığı dərmаn оtlаrındаn hаzırlаdığı məlhəmlərin кöməyi ilə sаğаldıb. Bu fəzilətli хаnımın əsl аdı yаvаş-yаvаş unudulm.. Ardın oxu »

Artıq Kiği bölgəsinə yerləşməsində əngəl qalmayan şadılılar bu bölgədə bir çox yerləşim birimi qurub buraya yerləşmişlər, bu yerləşim birimlərindən biridə Bilican kəndidir. Daha sonraları bu yörədən ayrılıb başqa yörələrə gedən xalqa da Bilicanlılar deyilmişdir. Əsasən bu insanlar bir-birinə bağlı Ş.. Ardın oxu »

Ümumi məlumat[redaktə]
Azərbaycan ellərində daxili bölgü bir düstura əsaslanırdı: eldən-evə. Bu düsturun ayrıntılarına varıb bildirək ki, el oymaqlara, oymaq tayfalara, tayfa tirələrə, tirə törəklərə, törək evlərə bölünürdü.

Özbəklərdə bu bölgü bir az fərqlidir. Onlarda ulus-el-bo.. Ardın oxu »