Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qələmə
Qələmə

Әla, ey bülbüli-ürfan, vәtәn bağında fәryad et,
Qon övraqi-fünunә, nәğmeyi-milliyyә inşad et.
Cәhalәtlә vәtәn bir leyli-zülmәtnak edir tәşkil,
Zәbani-nurpaşinlә rәhi-ürfanә irşad et.

Qәlәm şükrfәşani-mәrifәtdir, guşi-huş istәr,
Dilәrsәn hәzzyab olmaq şu nәshin dinlә, dәryad et:
Әgәr aqilsәn, olma hirslә dildadeyi-sәrvәt,
Rizayi-hәqqi istәrsәn, ibadullahә imdad et.

Hәmiyyәt düşkünü olma, güşad et xani-ehsanın,
Dili-әrbabi-hacatı kәrәmkaranә dilşad et.
Yapış acizlәrin dәstindәn, ey sәrmәsti-istiğna!
Demә әhli-ğinayәm, baziyi-dövrani dәryad et.

Әgәr istәrsәn adın zibi-tarixi-cahan olsun,
Dirәxti-sayәdar ol, meyvә ver, әn şanlı bir ad et.
Xәzanә üz qoyan növrәstәgani-baği-islamә--
Nәzәr sal, tәrbiyәtbәxş ol, әlindәn cәhlin azad et.
Әgәr amalın iqbali-vәtәndir, urma boş lafi,
Hәzizi-mәskәnәtdәn millәti balayә isad et.

Müavin olmaq ilә zalimә ağlatma mәzlumu,
Sәzayi-rәhmәt olmaq istәr isәn, tәrki-bidad et.
Xuda Quranda «qövmüz-zalimin»ә mәlәnәtxandır,
Dilәrsәn mәğfәrәt hәqdәn, әdalәtpәrvәr ol, dad et.

Könül sındırma, ev yıxma, әziyyәt vermә mәxluqә,
Yıxılmış xanәni mәmur, sınmış könlü abad et.
Dilәrsәn müstәfid olmaq hüquqi-adәmiyyәtdәn,
Ziyayi-elmi dәrdәst eylә, nәfsin elmә mötad et.

Әgәr mәqsudin isә kәsbi-hissiyyati-ruhani,
Bu pәndi-hissәbәxşi qәlblә tәzkar, övrad et


Tarix: 03.06.2015 / 14:33 Müəllif: Aziza Baxılıb: 156 Bölmə: Məhəmməd Hadi
loading...