Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Kitablar elmTəhsilimiz hara gedir? (kitab)

Təhsilimiz hara gedir? — Azərbaycan təhsilinin problemlərindən bəhs edən kitab.

Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti ilə bağlı mətbuat səhifələrində dərc olunan yazılar əsasında hazırlanmış bu kitabda ayrı-ayrı tanınmış ziyalıların mövqeyi öz əksini tapıb.

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş kitabdan müəllimlər, metodistlər, təhsil təşkilatçıları, habelə pedaqoji sahə ilə maraqlanan digər mütəxəssislər də faydalana bilər. Ardı »

Kitablar elmQırmızı və qara

Qırmızı və qara (fr. Le Rouge et le Noir) - Stendalın 1830-cu ildə yazdığı roman.

Əsərin tam adı belədir: Qırmızı və qara: XIX əsrin xronikası. Romanın əsas qəhrəmanı Julien Soreldir. Bu gənc həyatda nailiyyət əldə etmək istəyir. İki rəng qara-keşişlik və qırmızı-zabitlik onun həyatında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
[redaktə]
Məzmunu

Gənc Julien Sorel şöhrətpərəst və napoleon dövrü ilə bağlı kitablar oxuyur. Bir gün Mayor de Renal ona uşaqlarının müəllimi olmağı təklif edir. Bundan sonra Julienlə mayorun arvadı madam de Renal arasında yaxınlaşma baş verir. Mayor uzun müddət bunu başa düşmür. Lakin mayor buna qəti əmin olduqda Julien işdən çıxır.

Sonra o oxumaq qərarına gəlir. Lakin bu da Ardı »

Kitablar elmAzərbaycanca-Ərəbcə Lüğət

Vasim Məmmədəliyev, Vüqar Qaradağlı və Tərlan Məlikovun tərtib etdikləri bu lüğətə 35000-dən artıq leksik vahid daxil edilmişdir.

İstər tərtib prinsipi, istər həcmi, istərsə də əhatəliliyi baxımından Azər-baycan ərəbşünaslığı tarixində ilk təşəbbüs olan bu irihəcmli lüğətdən ərəb di4lini öyrənən hər bir kəs – orta məktəb şagirdləri, ali məktəb tələbələri, magistrantlar, doktorantlar, ərəb dili müəllimləri, tərcüməçilər, ərəb dilini müstəqil öyrənmək istəyən hər bir şəxs, habelə Azərbaycan dili ilə maraqlanan hər bir ərəbdilli əcnəbi istifadə edib bəhrələnə bilər.

Ərəb dili müqəddəs Qurani-Kərimin dili və bununla da bütün müsəl-manların bu və ya digər şəkildə işlətdiyi dil olaraq, olduqca geniş ərazidə ya-yılmışdır. Belə ki, ərəb ədəbi dili İraq, Ardı »

Kitablar elmDünya iradə və təsəvvür kimi

Dünya iradə və təsəvvür kimi (alm. Die Welt als Wille und Vorstellung) — alman filosofu Artur Şopenhaurin (1788-1860) şah əsəri, dünya fəlsəfi irsinin ən möhtəşəm nümunələrindən biri.
[redaktə]
Ümumi məlumat

Əsər birinci dəfə 1819-cu ildə çap olunmuşdur. Sonradan müəllif onun üzərində uzun illər ərzində (1819-1844) işləmişdir. Əsər dörd hissədən ibarətdir. Birinci hissədə müəllifin idrak nəzəriyyəsi, ikinci hissədə ontologiyası, üçüncü hissədə estetikası, və nəhayət dördüncü hissədə etikası şərh olunmuşdur.

Şopenhauerin “Dünya iradə və təsəvvür kimi” əsəri dünyanın demək olar ki, bütün böyük dillərində dəfələrlə çap olunmuşdur. Əsər Azərbaycan dilinə fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov tərəfindən tərcümə olunmuşdur. Ardı »

Kitablar elmRespublika Elmi-Texniki Kitabxanası

Tarixi

Azərbaycanın ilk elmi-texniki kitabxanası 1930-cu ildə “Neftçi” klubu kitabxanasının bazasında yaradılan AzNeftin Mərkəzi texniki kitabxanası olmuşdur.

1957-ci ildə bu kitabxana Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Elm və Texnika Komitəsi nəzdində Respublika Elmi-Texnika Kitabxanasına çevrilmişdir.

Bu gün Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Komitə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 27 dekabr tarixli, 623 nömrəli Fərmanı ilə Dövlət Agentliyi statusunda yaradılmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə isə Dövlət Agentliyinin əsasında Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə çevrilmişdir.
[redaktə]
Fəaliyyəti

Bu gün Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası respublikanın nazirlik, idarə, şirkət və müəssələri, elmi-tədqiqat və layihə institutlarına, eləcə Ardı »

Kitablar elmƏdəbi İrəvan

Ədəbi İrəvan - almanax

Mündəricat [gizlə]
1 Kitab haqqında
2 Redaksiya heyəti
3 Kitabın seriyaları
4 Xarici keçidlər
5 Həmçinin bax

[redaktə]
Kitab haqqında

Ədəbi İrəvan (almanax) adlanan kitabı toplayıb tərtib edəni şair Əli Vəkildir.

Nəşriyyat redaktoru isə Səfalı Nəzərlidir.

Kitabın cildində əməkdar rəssam Cabbar Quliyevin rəsm əsərindən istifadə olunmuşdur.
[redaktə]
Redaksiya heyəti
Hidayət
Vahid Əziz
Əli Vəkil
İsmayıl Öməroğlu
Eldar İsmayıl
Telli Pənahqızı
İnqilab Vəlizadə
Məcnun Göyçəli
Məmməd Oruc
Miraslan Bəkirli
Eldar Həsənli
[redaktə]
Kitabın seriyaları
"Ədəbi İrəvan - 2004", Bakı, "Yurd" NPB, 2005. 456 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2005", Bakı, "Nurlan", 2006. 464 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2006", Bakı, "Nurlan", 2007. 464 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2007", Bakı, "Nurlan", 2008. 464 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2008", Bakı, "Nurlan", 2009. 464 Ardı »

Kitablar elmAltı kitab

Altı kitab (ərəbcə: الكتب الستة‎, farsca: صحاح سته). Əhli Sünnə tərəfindən ən etibarlı hədis mənbələri kimi qəbul edilmiş 6 kitaba verilmiş ümumi ad. Həmin kitablar aşağıdakılardır:
Səhihi Buxari (صحيح البخاري)
Səhihi Müslim (صحيح مسلم)
Sünəni Nəsai (النسائي سُنن)
Sünəni Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
Sünəni Əbu Davud (سُنن أبو داوود)
Sünəni İbn Macə (سُنن ابن ماجة) Ardı »

Kitablar elmMein Kampf

Mein Kampf (Azərbaycanca: Mənim Mübarizəm), Adolf Hitler'in həyatını, siyasi baxışını və Milliyətçi Sosialist fikirlərini açıqladığı bir kitabdır. Hitlerin uğursuz bir zərbə endirdiyindən həbsxanaya düşdüyü zamanda Landsberg həbsxanasında dostu Rudolf Hess tərəfindən qələmə alınmışdır. Kitab iki cilddədir. İlk cilddə, həyatını, siyasi baxışlarının dəyişilməsi yönümündə olan təsirləri, Yəhudilər haqqındakı ilk fikirləri və bu fikirlərin hansı yöndə, necə inkişaf etdiyini, niyə bu fikirlərin əmələ gəldiyini, müharibə xatirələri də daxil olmaqla şəxsi xatirələrini və dövrünün sosyal-politik bünövrəsini incələmişdir.

İkinci cild isə NSDAP'ın partiya proqramı və ideal dövlət quruluşu üzərinə yazılmış bir doktrina olmaqla birlikdə, həmçinin, Almaniyanın irəlidəki dövrlərinə dönük fikirlər bəyan edərkən, kiçik nəsihətlər verdiyi bir Ardı »