Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Kitablar elmAzərbaycanca-Ərəbcə Lüğət

Vasim Məmmədəliyev, Vüqar Qaradağlı və Tərlan Məlikovun tərtib etdikləri bu lüğətə 35000-dən artıq leksik vahid daxil edilmişdir.

İstər tərtib prinsipi, istər həcmi, istərsə də əhatəliliyi baxımından Azər-baycan ərəbşünaslığı tarixində ilk təşəbbüs olan bu irihəcmli lüğətdən ərəb di4lini öyrənən hər bir kəs – orta məktəb şagirdləri, ali məktəb tələbələri, magistrantlar, doktorantlar, ərəb dili müəllimləri, tərcüməçilər, ərəb dilini müstəqil öyrənmək istəyən hər bir şəxs, habelə Azərbaycan dili ilə maraqlanan hər bir ərəbdilli əcnəbi istifadə edib bəhrələnə bilər.

Ərəb dili müqəddəs Qurani-Kərimin dili və bununla da bütün müsəl-manların bu və ya digər şəkildə işlətdiyi dil olaraq, olduqca geniş ərazidə ya-yılmışdır. Belə ki, ərəb ədəbi dili İraq, Ardı »

Kitablar elmDünya iradə və təsəvvür kimi

Dünya iradə və təsəvvür kimi (alm. Die Welt als Wille und Vorstellung) — alman filosofu Artur Şopenhaurin (1788-1860) şah əsəri, dünya fəlsəfi irsinin ən möhtəşəm nümunələrindən biri.
[redaktə]
Ümumi məlumat

Əsər birinci dəfə 1819-cu ildə çap olunmuşdur. Sonradan müəllif onun üzərində uzun illər ərzində (1819-1844) işləmişdir. Əsər dörd hissədən ibarətdir. Birinci hissədə müəllifin idrak nəzəriyyəsi, ikinci hissədə ontologiyası, üçüncü hissədə estetikası, və nəhayət dördüncü hissədə etikası şərh olunmuşdur.

Şopenhauerin “Dünya iradə və təsəvvür kimi” əsəri dünyanın demək olar ki, bütün böyük dillərində dəfələrlə çap olunmuşdur. Əsər Azərbaycan dilinə fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov tərəfindən tərcümə olunmuşdur. Ardı »

Kitablar elmRespublika Elmi-Texniki Kitabxanası

Tarixi

Azərbaycanın ilk elmi-texniki kitabxanası 1930-cu ildə “Neftçi” klubu kitabxanasının bazasında yaradılan AzNeftin Mərkəzi texniki kitabxanası olmuşdur.

1957-ci ildə bu kitabxana Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Elm və Texnika Komitəsi nəzdində Respublika Elmi-Texnika Kitabxanasına çevrilmişdir.

Bu gün Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Komitə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 27 dekabr tarixli, 623 nömrəli Fərmanı ilə Dövlət Agentliyi statusunda yaradılmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə isə Dövlət Agentliyinin əsasında Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə çevrilmişdir.
[redaktə]
Fəaliyyəti

Bu gün Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası respublikanın nazirlik, idarə, şirkət və müəssələri, elmi-tədqiqat və layihə institutlarına, eləcə Ardı »

Kitablar elmƏdəbi İrəvan

Ədəbi İrəvan - almanax

Mündəricat [gizlə]
1 Kitab haqqında
2 Redaksiya heyəti
3 Kitabın seriyaları
4 Xarici keçidlər
5 Həmçinin bax

[redaktə]
Kitab haqqında

Ədəbi İrəvan (almanax) adlanan kitabı toplayıb tərtib edəni şair Əli Vəkildir.

Nəşriyyat redaktoru isə Səfalı Nəzərlidir.

Kitabın cildində əməkdar rəssam Cabbar Quliyevin rəsm əsərindən istifadə olunmuşdur.
[redaktə]
Redaksiya heyəti
Hidayət
Vahid Əziz
Əli Vəkil
İsmayıl Öməroğlu
Eldar İsmayıl
Telli Pənahqızı
İnqilab Vəlizadə
Məcnun Göyçəli
Məmməd Oruc
Miraslan Bəkirli
Eldar Həsənli
[redaktə]
Kitabın seriyaları
"Ədəbi İrəvan - 2004", Bakı, "Yurd" NPB, 2005. 456 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2005", Bakı, "Nurlan", 2006. 464 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2006", Bakı, "Nurlan", 2007. 464 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2007", Bakı, "Nurlan", 2008. 464 səh., 300 tiraj.
"Ədəbi İrəvan - 2008", Bakı, "Nurlan", 2009. 464 Ardı »

Kitablar elmAltı kitab

Altı kitab (ərəbcə: الكتب الستة‎, farsca: صحاح سته). Əhli Sünnə tərəfindən ən etibarlı hədis mənbələri kimi qəbul edilmiş 6 kitaba verilmiş ümumi ad. Həmin kitablar aşağıdakılardır:
Səhihi Buxari (صحيح البخاري)
Səhihi Müslim (صحيح مسلم)
Sünəni Nəsai (النسائي سُنن)
Sünəni Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
Sünəni Əbu Davud (سُنن أبو داوود)
Sünəni İbn Macə (سُنن ابن ماجة) Ardı »

Kitablar elmMein Kampf

Mein Kampf (Azərbaycanca: Mənim Mübarizəm), Adolf Hitler'in həyatını, siyasi baxışını və Milliyətçi Sosialist fikirlərini açıqladığı bir kitabdır. Hitlerin uğursuz bir zərbə endirdiyindən həbsxanaya düşdüyü zamanda Landsberg həbsxanasında dostu Rudolf Hess tərəfindən qələmə alınmışdır. Kitab iki cilddədir. İlk cilddə, həyatını, siyasi baxışlarının dəyişilməsi yönümündə olan təsirləri, Yəhudilər haqqındakı ilk fikirləri və bu fikirlərin hansı yöndə, necə inkişaf etdiyini, niyə bu fikirlərin əmələ gəldiyini, müharibə xatirələri də daxil olmaqla şəxsi xatirələrini və dövrünün sosyal-politik bünövrəsini incələmişdir.

İkinci cild isə NSDAP'ın partiya proqramı və ideal dövlət quruluşu üzərinə yazılmış bir doktrina olmaqla birlikdə, həmçinin, Almaniyanın irəlidəki dövrlərinə dönük fikirlər bəyan edərkən, kiçik nəsihətlər verdiyi bir Ardı »

Kitablar elmVətən dili, I hissə

Birinci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan I hissənin tərtibi baxımından əsasını görkəmli rus pedaqoqu, Rusiyada elmi pedaqogikanın banisi Konstantin Dmitriyeviç Uşinskinin (1824-1870/71) müəllifi olduğu "Родное слово" təşkil etmişdir. Sövti (səsli) adlanan metod əsasında yazıldığına görə, dərslik tədris-təhsil prosesini asanlaşdırılmasına yönəlmişdir.

Vaxtın darlığına baxmayaraq (bir ildən az) A.O.Çernyayevski ona tapşırılmış vəzifəyə olduqca həssas və məsul yanaşır və bu işə onun tərəfindən Qori seminariyasının ən layiqli və bacarıqlı Azərbaycanlı gəncləri cəlb olunur. Burada əsasən "Родное слово" dərsliyində verilmiş kiçik hekayələri tezliklə tərcümə edib yararlı vəziyyətə gətirmək kimi, yeni üsluba müvafiq nəzmin də verilməsi məsələləri dururdu. Rəşid bəy Əfəndiyevin İ.A.Krılovun təmsilinin "Tülkü və üzüm" tərcüməsi Ardı »

Kitablar elmMilad bayramında açılan atəş (kitab)

"Milad bayramında açılan atəş" — Çingiz Abdullayev tərəfindən yazılmış roman. Tərcümənin redaktoru Təbəssüm Muxtarovadır.
[redaktə]
Məzmun

Tarixi gedişatın zərurəti ilə cəmiyyət quruluşu kəskin dəyişilərkən, ictimai münasibətlər də təbəddülata uğrayır. İnsanlar bir həyat tərzindən zorla qoparılıb digər yaşam şəraitinə atılır, bu da dərin faciələrə gətirib çıxarır.
Müasir cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş oliqarxlar zümrəsinin nümayəndələri Şotlandiyadakı qəsrlərində Milad bayramını qeyd edərkən, faciə baş verir. Sıx ailə çərçivəsində qeyd olunan bayramda gənc biznesmenin dəvət etdiyi rəfiqəsi qətlə yetirilir. Bütün əşyayi-dəlillər oliqarxın şəksiz günahkar olmasını göstərsə də, müstəqil təhqiqat məramı ilə dəvət olunmuş məşhuri-cahan ekspert-analitik Dronqonun şübhələri vardır. Dronqo kələfin ucunu tapdıqca, faciə günü malikanəyə heç bir yad Ardı »