Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Kitablar elm"Kitabi-Dədəm Qorqud" aşiqi

Qorqudşünaslığın banisi H.F. von Diezin anadan olmasının 250 illiyinə, von Diezin "Kitabi-Dədəm Qorqud" dastanı haqqında araşdırmalarına və əsərin Berlin variantı üzərində apardığı işə həsr olunmuş kitab. Tərtibçiləri Dr. H. Achmed Schmiede, Prof. Dr. Süleyman Əliyarlı və Dos. Roza Arazova, redaktoru Hamlet İsaxanlı olan bu kitab 2002-ci ildə Xəzər Universiteti Nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Həmin dövrdə Xəzər UniversitetindəH .F. von Diezin anadan olmasının 250 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans da keçirilmişdir.Mündəricat [gizlə]
1 H.F. von Diez haqqında
2 H.F. von Diez və Təpəgöz boyu
3 H.F. von Diez və Ali Aziz Efendi
4 H.F. von Diezin "Berlin nüsxəsi"
5 Biblioqrafik arayışlar
6 Həmçinin bax
7 İstinadlar
8 Xarici Ardı »

Kitablar elmRio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım (əsər)

"Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım" - Paulo Koelyo tərəfindən yazılmış roman.
[redaktə]
Məzmun

Romanın kişi və qadın qəhrəmanı uşaqlıqlarını birlikdə keçirirlər, lakin bir gün kişi yeni həyat kəşf etmək, yeni insanlar tanımaq istəyi ilə yaşadığı şəhəri buraxıb uzaqlara gedir. Uzun illər ondan bir xəbər-ətər gəlmir, lap sonralar isə ara-sıra bir neçə məktub göndərməyə başlayır. Bu vaxt qadın qəhrəmanımız (Pilar) yaşadığı şəhərdə instituta daxil olur, uğur qazanmaq üçün çalışır, xoşbəxt evlilik xəyalları qurur, ideal ər ümidilə nişanlanır, amma bir müddət sonra ondan ayrılır. Yəni hər günü eyni olan, eyni insanlarla, eyni şəhərdə keçən, həyəcansız, məqsədsiz, eşqsiz bir ömür sürür. Bu arada kişi qəhrəmanımız məktublarında dindən, Ardı »

Kitablar elmAzərbaycan generalları (kitab)

Azərbaycan generalları – 2005-ci ilin aprel ayında AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfində çapdan çıxmış kitab-kataloq.

Oxuculara təqdim edilmiş bu kataloqda general yüksək hərbi rütbəsini daşıyan azərbaycanlı sərkərdələrin həyat və fəaliyyətlərinə dair Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında saxlanılan müxtəlif səpgili materiallar verilmişdir. Bunların arasında əhəmiyyətinə görə tarixin səhifələrində dərin iz qoyan hərbi xadimlərdən hələ ötən əsrin əvvəllərində çar Rusiyası ordusunda xidmət etmiş generallar – Həsənbəy Ağalarov, Səmədbəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, İbrahimbəy Vəkilov və başqalarının adları vardır. Muzeyin fondlarında materialları qorunub saxlanılan generalların çoxu isə İkinci Dünya Müharibəsinin cəbhələrində vuruşmuşlar. Belələrindən, xalqın yaddaşında mərdlik və hünər rəmzi kimi qalan, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına Ardı »

Kitablar elmRiyaziyyat nəyi sevir (kitab)

Riyaziyyat nəyi sevir - Çətinləşdirilmiş, olimpiada məsələlərinə aid (həlləri ilə) kitabMündəricat [gizlə]
1 Müəllif
2 Kitab haqqında
3 Mənbə
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Müəllif
Cabbarov Şamil Hümbət oğlu - Azərbaycan Koorperasiya Universitetinin riyaziyyat kafedrasının müəllimi
[redaktə]
Kitab haqqında

Kitab əsasən xüsusi riyaziyyat yönümlü məktəblərdə və kurslarda oxuyan şagirdlər, pedaqoji fakültələrin riyaziyyat ixtisası alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabda cəbrin müxtəlif sahələrinə, funksiyaların araşdırılmasına aid çalışmalar və onların həlli, mümkün qədər, bir-birindən fərqli üsullarla verilmişdir. Qurma məsəllələri həndəsə məsələlərinin həlli üçün bünövrə hesab edildiyi üçün onlara aid xüsusi əhəmiyyətli çalışmalar verilmiş və həllərində səmərəli üsullardan istifadə edilmişdir.
[redaktə]
Mənbə
Şamil Cabbarov, "Riyaziyyat nəyi sevir". Çalışmalar (metodiki göstərişlər və həlləri ilə) Bakı, “Elm və təhsil” Ardı »

Kitablar elmKitabxana

Kitabxana — növündən asılı olmayaraq kitab çəkilndə çap edilmiş bütün informasiya daşıyıcılarının toplandığı və istifadə edildiyi yer.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Növləri
3 Əhəmiyyəti
4 Azərbaycanda kitabxana
5 Xarici keçidlər
6 Mənbə
7 Həmçinin bax

[redaktə]
Tarixi

Orta əsrlər Avropa kitabxanaları

"Kitabxana" sözü fars və ərəb mənşəli iki sözün birləşməsindəndir.

İlk kitabxanalar eramızdan əvvəl yaradılıb. Ən qədim kitabxanalardan birinin Asur hökmüdarı tərəfindən qurulduğu məlumdur. Hökmdar kitabxansındakı kitablar üzəri şiş uclu alətlə yazılmış gil lovhələr olub.

Misirdə eradan öncə yaradılmış İsgəndəriyyə kitabxanası isə dövrünün ən böyük kitabxanası idi. Bir çox tarixçilər hesab edir ki, İsgəndəriyyə kitabxanasının yanması bir çox tarixi faktların izini itirib. Orta əsr kitabxanaları isə təxminən 1000 kitabı olan Ardı »

Kitablar elmHarri Potter seriyası

Harri Potter seriyası

İngilis qadın yazıçı Coan Ketlin Roulinq tərəfindən yazılmış yeddi roman və onun əsasında çəkilmiş filimlər seriyasıdır. Dünyada çapında və satışında böyük rekortlara imza atmışdır.Seriyanın yeddinci kitabı ABŞ-da 8,5 milyonluq böyük bir satış gəlirinə sahib olaraq böyük bir rekort əldə etmişdir. Seriyanın kitabları "Dünyanın ən tez satılan kitabı" və "Dünyanın ən çox satılan uşaq romanı" adını hələdə əlində saxlayır. Roman uşqalar üçün nəzərdə tutulsada, böyüklərin də diqqətini çəkmişdir.
[redaktə]
Mövzusu

Harri Potter 10 il müddətinədə sevmədiyi qohumları: xalası Petunia, xalasının əri Vernon Vernon və onları axmaq övladı Dudley ilə yaşamağa məcbur olur. Valideyinlərinin bir yol qəzasında öldüyünəinan harriyə gercəyi Hogwartsda gözətçi işləyən Rubeus Ardı »

Kitablar elmPoetik tərcümələr (kitab)

"Poetik tərcümələr" – orijinaldan tərcümə olunmuş və orijinal ilə birlikdə verilmiş şeirlər-tərcümələr kitabı. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı nda işıq üzü görmüş bu toplunun redaktoru və kitaba daxil edilmiş "Poetik tərcümələr" məqaləsinin müəllifi Hamlet İsaxanlı dır.Mündəricat [gizlə]
1 Məqsəd və ideya
2 İngilis dilindən azərbaycan dilinə tərcümələr
3 Fransız dilindən azərbaycan dilinə tərcümə
4 Rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümələr
5 Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümələr
6 Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümələr
7 "Poetik tərcümə. Məhdud çərçivələr içində xoş ahəng və gözəllik axtarışı"
8 Mənbə
9 Həmçinin bax
10 Xarici keçidlər

[redaktə]
Məqsəd və ideya

Bu toplu bir tərəfdən ingilis, fransız və rus dilindən azərbaycancaya, digər tərəfdən isə azərbaycancadan ingilis və fransız dillərinə poetik tərcümələrdən Ardı »

Kitablar elmLaçın-Qədim Oğuz yurdu (kitab)

Laçın-Qədim Oğuz yurdu - Əli Umud oğlu Əliyevin Hacısamlı nahiyəsinin (indiki Laçın rayonu) keçmiş tarixi və hal-hazırkı durumundan yazdığı kitab.

Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Əli Əliyevin yazdığı bu kitab Qədim Oğuz yurdu olan Qarabağın bir hissəsi, Hacısamlı nahiyəsi və Hacısamlı camaatı haqqında, xüsusən, bu elin-elatın tarixi, tanınmış şəxslərinin yaşam yolundan bəhs edir. Kitabda arxiv sənədlərindən daha çox istifadə edilmiş, tarixi faktlardan söhbət açılmışdır.

Bu kitab bizləri tariximizi unutmamağa, mübarizə ruhumuzu artırmağa, döyüşkənliyə, bizdə düşmənə qarşı barışmaz ruh formalaşdırmağa, yaddaşsızlıq, ürəyiyumuşaqlıq kimi bəlalarımıza son qoymağa çağırır. Əksinə, dözümlülük, səbirlilik təbliğinin köləlik fəlsəfəsindən irəli gəldiyini bizlərə xatırladır. Ardı »