Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Camal YusifzadəSalxım söyüd

Salxım söyüd

Əntiqə xanıma
Heç nə olmur özbaşına;
Nə olum,
Nə ölüm,
Nə də ki, sevda
Allahına daş atanın
Daşı düşür öz başına!
Nəhəng təkər - çərxi-fələk,
xəlbir - ələk -
Yer fırlanmır özbaşına.
Yer hərlənir -
Ay dolanır, gün yanır!
Gündüzlər gündüz gəlir,
Gecələr də hər gecə!
Ölüm sabah donunda,
Ayrılıq da eləcə.
Həsrət varmı özbaşına?
Ağrısını çəkə-çəkə.
Nəsə gərək itirəsən!
Havalanma göz yaşına,
Ölən gündən - keçmişdən
Nəsə gərək götürəsən,
Kişilər də tənha olmur özbaşına! -
nəsə hopur yaddaşına.
"Sevda" deyib ölən yar,
Alovlanan sevdanı,
Eşq məsəli - həyatı
Adidən də adi edən qadın var!
Əzabı sev -
içində azmısan daha!
Qarışqatək yükünü
Daşı-apar sabaha!
O gün ki ötüb keçəcək,
O şey ki, bitib keçəcək.
Salxım söyüd,
Ağlamağa dəyməz axı!
Suyum, güldanım - gülüm,
Vaxt itirmə boşuna,
Nəkarəsən bu dünyadan
Köç edəsən özbaşına!?
Məhəl qoyma baş daşına -
yaşına,
Əzrailə, İblisə!
Hadi, hadi, hadi Ardı »

Camal YusifzadəArzular həmişə əzabla olur

Arzular həmişə əzabla olur

Mənim arzularım
əbədi kölgəm;
Gah məndən arxada,
Gah məndən öndə.
Mənim arzularım əzabla olur;

Gah məndən arxada,
Gah məndən öndə.
Mənim arzularım
bu dünya qədər
köhnə bir kədər,
Əzabı sapsarı bir eşq məsəli, -
Çarmıxa çəkilib yol ayrıcında
Süzülür, üzülür,
büzülür, solur -
əzabla ölür!
Mənim arzularım özüm boydadı;
Bəstəboy, gülərüz,
İlıq, namxuda.
Hələ deyilməyən sözüm boydadı.
Mənim arzularım
gümüşü bir çay,
Yuxulu bir nağıl,
Kəmşirin xülya,
Bəbəyi çat vermiş gözüm boydadı.
Mənim arzularım tənha yetim tək
Kölgəsi yıxılmış qupquru palıd -
Yarpaq ümidiylə
Yaz havasıyla gözləri dolur.
Mənim arzularım -
Mənim Vətənim!
Mənim arzularım əzabla ölür! Ardı »

Camal YusifzadəBəlkə də... Bəlkə?

Bəlkə də... Bəlkə?

Bəlkə də Nuh dedik?..
Bəlkə də?.. Bəlkə?..
Bəlkə də peyğəmbər demədik, ALLAH?
Bəlkə ağlamağa göz gərək deyil?
Bəlkə ovutmağa söz gərək deyil?
Bəlkə qovrulmağa köz gərək deyil?
Bəlkə də?
Bəlkə də, vallah?
Bəlkə özümüzdən öndə özümüz?
Bəlkə sözümüzdən öndə sözümüz?
Bəlkə torpaqdadı hələ dizimiz?
Bəlkə də... bəlkə?
Bəlkə ölüm varsa, sevilməyəsən?
Bəlkə sevməyəsən?
Bəlkə sevəsən?
Bəlkə ruh dediyin al-qırmızı qan?
Bəlkə torpaq üstə cənnət meyvəsi,
Bəlkə torpaq altda toxumdu insan?
Bəlkə də hər dahi tənha bir dəli?
Bəlkə də hər dəli tənha bir dahi? - Sirdi İLAHİ!
Bəlkə göz yaşıdı?
Bəlkə sırsıra?
Bəlkə kəhrəbadı yağış damlası?
Bəlkə pişikləri maraq öldürüb?
Bəlkə məhəbbəti Məcnun söndürüb?
Bəlkə qatilləri qatil eləyən hakimdi ancaq?
(onun da qətlinə fərman olacaq!)
Bəlkə də qatillər içində ağlar?
Bəlkə də qatilin...
Bəlkə də, bəlkə Vətənə quruca bir can Ardı »

Camal YusifzadəRəngli duyğular

Rəngli duyğular

Səmada quşların izin görürəm -
açıq mavi qanadlar,
açıq mavi səmada.
Zeytun gözlü dəryada
Zeytun gözlü balığın yuxusunu görürəm
Zeytun rəngli yuxusu,
çilik-çilik qorxusu.
Yazda havalanan dəmir ağac
Payızda heyrətlə dibinə baxır -
Yaşıl yarpağıyla xəzəlin sayı -
Əbcəd hesabı düz gəlmir axı!
(Görünüşüm yaz biçimdə,
Xışıl-xışıl xəzəl yatır içimdə)
Duman seyrələndə,
qar ələnəndə
Üfüqə dirənən bir yol görürəm -
ağappaq, kimsəsiz,
tənha bir cığır...
Gözlə görünməyən rəngli duyğular,
Havadan payız ətri,
Qabaqdan da qış gəlir...
Qoymayın dünyamı adiləşməyə! Ardı »

Camal YusifzadəPayızım oy, qışım oy

Payızım oy, qışım oy

Payızın başı üstdən
Birər-birər qar gəlir;
Payızım oy, qışım oy.
İndi bilirəm ki, nə itirmişəm;
Birər-birər günlərim;
Birər-birər yaşım oy.
Göy üzündən
Yer üzünə qar gəlir,
Kişilikdən danışmaq
Yaman mənə ar gəlir.
Ümidi vağam olan
Torpağım oy, daşım oy!
Ovcumun arasında
Havalanmış başım oy.
Düzü-dünya ələnibdi ağappaq;
Meşəsi ağ,
Baxçası ağ, dağı ağ;
Dağım, bağım, qarım oy.
Nə yaxşı ki, sifarişlə ələnmir,
Yağır, yağır, yağır oy,
Yağır, yağır özbaşına;
Ayının yuxusuna,
İgidin qorxusuna,
Alçağın baş daşına;
Namərdim oy, mərdim oy!
Hələ məni gözləyən
Diri gözlü dərdim oy.
Varlığım qara təşnə,
Ardıc gözlü ocağım,
Çörək dolu tabağım,
Eşq havalı otağım;
Ocağım oy, eşqim oy.
Laxtalanmış bəxtim oy.
Dostların başı üstə
Qaldırılan taxım oy.
Payızın başı üstdən
Birər-birər qar gəlir...
Niyə belə soyuqdu?
Vətən mənə dar gəlir!
Vətən mənə dar gəlir. Ardı »