Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Faiq AğayevXumar qözlüm – Faiq Ağayev

Niyә mәndәn üz döndәrdin,

Mәni dara şәkәr dәrdim.

Şirin sözlüm, qülәr üzlüm,

Günüm-gecәm, xumar gözlüm!

Mәni yandılar hәsrәti

Solar sәnsiz mәhәbbәtim

Şirin sözlüm, gülәr üzlüm,

Günüm-gecәm, xumar gözlüm!

Eşqim-inadım,

Qolum-qanadım,

Dilimә adın

Xumar gözülüm!

Dağ çәkmә, gәl qәlbimә sәn

Pәnahımsan, ümidimsәn.

Şirin sözlüm, gülәr üzlüm,

Günüm-gecәm, xumar gözlüm!

Yalvarıram mәndәn küsmә,

Ayrılıqlı mәni üzmә.

Şirin sözlüm, gülәr üzlüm,

Günüm-gecәm, xumar gözlüm! Ardı »

Faiq AğayevSönsә Sevgi – Faiq Ağayev

Sәni gördüm, yenә soyuq baxışın
Dondurdu gözümü.
De, niyә mәni görәndә çalışıb.
Gizlәdin üzünü?

Onsuzda biz yenә görüşә bilәrik,
Hardasa sәninlә üz-üzә gәlәrik,
Bәlkә dә o günü ömürdәn silәrik,
Әgәr sönsә mәhәbbәt.

Axtararsan hәrdәn o baxışhlarımı,
Göydәn yağan hәsrәtin yağışlarımı?
Bilmirәm, bәlkә dә unutdum adını –
Sönsә sevqi, sönsә ümüd.

Yenә gördüm sәni – baxıb boylandın
Gizlisә arxamca.
Bilmirәm, nәdәn ilk görüşü andım
Çevrilib baxınca…

Onsuzda biz yenә görüşә bilәrik,
Hardasa sәninlә üz-üzә gәlәrik,
Bәlkә dә o günü ömürdәn silәrik,
Әgәr sönsә mәhәbbәt.

Axtararsan hәrdәn o baxışhlarımı,
Göydәn yağan hәsrәtin yağışlarımı?
Bilmirәm, bәlkә dә unutdum adını –
Sönsә sevqi, sönsә ümüd. Ardı »

Faiq AğayevVәfasızım – Faiq Ağayev

Yarmıçıq bir eşqdәn doymadı ürәk,

Yarımçıq bir hәyat, de, nәyә qәrәk?!

Ayrıyıq, ya birik, bilmәrәm, özün de.

Heç kimi qınama, eşqimlә qәl oynama.

Ya qәl, al qәlbimi,

Ya qet, çıx yolumdan!

Eşqim, vәfasızım mәnim.

Qәl mәndәn soruşma, kimdir qünahkar.

Ya sәnsәn, ya mәnәm, fәrqi yox, qayıtma,

Qәlbimdә hәsrәti oyatma, sәn oyatma! Ardı »

Faiq AğayevSәn elә bilirdin – Faiq Ağayev

Ayrılıb getmәsәn, kimdir tәsәlin?

Yuyursәn arxamsa çatarmı әlin?

Mәn sәni bu qәdәr uzaq bilmәzdim,

Mәn sәni bu qәdәr yazıq bilmәzdim…

Sәn elә bilirdin ölәrәm sәnsiz,

Diz çöküb sәdәqә dilәrәm sәnsiz.

Deyirdin, qәlbimә yol tapan olmaz,

Yenә dә qarına gәlәrәm sәnsiz.

Nә sәn birincisәn, nә mәn birinci,

Tapılar yenidәn ömrün sevinci!

Dönmәrәm! Qürurum ayılmaz dәrdә!

Sәnә dağ çәkәrәm bir dә! Ardı »

Faiq AğayevAldatdı məni – Faiq Ağayev

Hardan biləydim, axı hicran qələcək,

Məni sevənin, üzü birdən dönəcək.

Qara qecələr mənim ömrumə bənzər,

Tənhalıq indi qəlbimi üzər.

Sən bilə-bilə, qəlbimə həmdəm oldun,

De, bu sevqilən axı nə tez yoruldun?

Dözə bilmirəm, sənsizlik əzabdır!

Ayrılıq məni haradan tapdı?

Ürək üsyan qoparsa

Bilən deyilsən.

Qəfil çiraqım sönsə qorən deyilsən.

Həsrətdən belə ölsəm

Dönən deyilsən,

Sən məni sevən deyilsən…

Aldatdı məni

Sevirən deyənim.

Aldatdı məni

Mənsiz dözməyənim.

Aldatdı məni,

Kimsə tutdu yerimi…

Ürəkdən sevdiyimi

Aldatdı məni! Ardı »

Faiq AğayevBayatılar – Faiq Ağayev

Yenә dә, axşam oldu,

Gün keçdi, axşam oldu.

Gecәlәr mәn alışdım,

Әriyәn şam oldu.

Yanımda qal bir az da,

Göz yaşım var Arazda

Yar yuxusun danışır,

Şәkil qalıb Arazda.

Ten beyaz saç, kızıl güllәr

Kahkahasında bülbüller

Kirpiği kapkara tüller

Ben o afete vuruldum.

Göz değil nakış mübarek

Bendeki aşk değil ibadet

Ellәri sevdi nihayet

Ben ebedi saadetten kovuldum

Gölgemi aldım yanıma

Vurdum hasretin yoluna

Benzedim bahtsız Mecnuna

Yüce Mәvlana’ya sığındım. Ardı »

Faiq AğayevDönmə geri – Faiq Ağayev

Aldamdınsa sənə, məni avam bilmə
İnandımsa bil ki, inanmaram yenə.
Acizliyimə kənardan baxıb gülmə
Get dönmə geri.

Necə sevmişəm elə də unudaram,
Xəyanətin içimdəki könül yaram
Qorxuram səni yenə də bağışlaram!

Odur ki, get, dönmə geri, dönmə geri
Ümidli anlarımın qənimi,
Saflığına inandırma məni.
Get, dönmə geri, dönmə geri
Apar özundə qəmi, kədəri
Unut məni, unut o günlri!

Sevigi dolu bir dünyamı alt-üst etdin,
Ümid verib sonra geri alıb itdin,
Olamağın olmamağından daha çətin
Qet, dönmə geri! Ardı »

Faiq AğayevKüsmә – Faiq Ağayev

Küsmәyin yaman oldu,

Yollarım duman oldu,

Göz yaşların damla-damla

Ümman oldu.

Küsmә mәndәn, küsmә

Ürәyim üzmә!

Gözüm yollarda qaldı,

Ümidin darda qaldı.

Yanıb söndüm, külә döndüm

Harda qaldın?

Sәnsizlәşdi hәr günüm,

Üzdü mәni bu zülüm.

Qәdbim yara, çәkmә dara

Yetәr, gülüm! Ardı »