Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrƏmir Kazım mirzə Qovanlı-Qacar - Mədəni fəaliyyəti

Əmir Kazım mirzə təkcə hərbçi deyildi.O, xalqımızın maaariflənməsində də yaxından iştirak etmiş,Tiflisdə və ayrı-ayrı qəzalarda ibtidai məktəblərin açılmasina maddi cəhətdən kömək göstərmiş və kasıb balalarını öz xərcinə oxutmuşdur. Onun ən böyük xidmətlərindən biri 1912-ci ildə Tiflisdə Azərbaycan dram cəmiyyətinin təsisi və tamaşa binasinin açılmasinda yaxından iştirak olmuşdur. 1911-ci ildə dramuturq M.F. Axundovun yüzillik yubileyi də general-mayor Əmir Kazım mirzə Qovanlı-Qacarın sədrliyi ilə keçmişdi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrXocalı soyqırımı qurbanları - M

Mahmudov Əhliman Behbud oğlu (1941-1992) şəhid
Mahmudova Roza Səfər qızı (1930-1992) şəhid
Mehdiyeva Aysel Murad qızı || 5 (1987-1992) şəhid
Mehdiyeva Gülmirə Murad qızı || 2 (1989-1992) şəhid
Mehralıyeva Gülzar Gülalı qızı itkin
Mehrəliyev Orxan Əli oğlu (1971-1992) şəhid
Məhərrəmov Vaqif Cəmil oğlu (1951-1992) itkin
Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızı (1956-1992) şəhid
Məhərrəmova Nazlı Vəli qızı (1953-1992) itkin
Məmişov Şahin Talış oğlu (1959-1992) əsir, itkin
Məmişov Talış Hüseyn oğlu (1921-1992) şəhid
Məmmədov Arif İbad oğlu (26.02.1956-1992) şəhid
Məmmədov Məmməd Qədir oğlu (1935-1992)
Məmmədov Məmməd Rəhim oğlu (1945-1992)
Məmmədov Möhlət Məmməd oğlu || 15 (1977-1992) itkin
Məmmədov Ramil Cəlal oğlu (1951-1992) şəhid
Məmmədov Rasif Salman oğlu (1967-1992) şəhid
Məmmədov Razmik Suren oğlu (1965-1992)
Məmmədov Saday Süleyman oğlu (1936-1992) itkin
Məmmədov Səfəralı Mehdi Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrAzərhümayun xanım Qovanlı-Qacar - Ailəsi

Şаhzаdə хаnım Əbülfət аğа Ismаyılpаşа оğlu Ziyаdхаnоvlа аilə qurmuşdu. Ismаyıl хаn, Şаhvеrdi хаn, Аdil хаn аdlı оğullаrı, Sultаn bəyim, Fəхritаc bəyim, Şirin bəyim, Хırdа bəyim, Qəmərtаc bəyim аdlı qızlаrı vаrdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrDiv sultanın Gürcüstana yürüşü

I Şah İsmayıl Əli bəy Rumlunu (Div sultanı) orduya əmir təyin edərək Gürcüstana göndərdi. Əli bəy bütün Gürcüstanı tabe etdi və şahın yanına döndü. Ancaq, İmeretiya çarı Mənuçöhr Osmanlıya müraciət etdi və osmanli əsgəriylə birlikdə Mesxiya çarı Davidi ölkədən qovdu. Bu səbəbdən Əli bəy yenidən Gürcüstana daxil oldu və gürcü və osmanlı əsgərlərini Dəbil yaxınlığında məğlub etdi. Bundan sonra bütün gürcü çarları Şah I İsmayılın yanına gələrək tabeçilik göstərdilər


Div sultan Rumlunun başçılığı ilə qızılbaşların üçüncü yürüşü hicri 927 (1521)-ci ilə təsadüf etmiş və Kaxetiya gürcü çarı Ləvənd xanın (Levanın-1520-1574) Şəki xanlığına basqını ilə əlaqədar olmuşdu.Şəki hakimi Həsən bəy kömək üçün Naxçıvanda Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrHüseyn xan Avşar

Həyatı[redaktə]
Hüseyn xan Avşar Avşar elinin Qasımlı oymağındandır. 1894-cü ildə Cənubi Azərbaycanın Urmiya şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl ailə təhsil almışdı. 14 yaşında Fransaya oxumağa getmişdi.Parisdə ali təhsil almışdı. I Dünya Müharibəsi ərəfəsində İrana qayıtdı. Osmanlı imperiyası ordusunda qulluq etdi.

Mehdiqulu xan Hidayətin baş nazirliyi dönəmində İranın maliyə naziri olmuşdu. İran Milli Məclisinin üzvü idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏbdüssəməd Kambəxş

Həyatı[redaktə]
Əbdüssəməd Kamran mirzə oğlu Kambəxş Qəzvin şəhərində anadan olmuşdu. Qacar şahzadələrindəndir. 1953-cü ilin oktyabr ayında ADF-nin Azərbaycan SSR ərazisində yaradılmış təşkilatlarının konfransı keçirildi. Partiyanın 15 nəfərdən ibarət seçilmiş rəhbər orqanı özünü “ADF Mərkəzi Komitəsi” adlandırsa da, bütün partiyanı təmsil etmirdi. (Azərbaycan KP MK-nın sənədlərində əvvəlki kimi çox vaxt “ADF Komitəsi” işlədilirdi). MK üzvlüyünə aşağıdakılar daxil idi: Danişyan Qulam Yəhya oğlu (MK sədri), Kambəxş Əbdülsəməd Kamran oğlu (MK sədrinin müavini), Vilayi Mirrəhim Mirəbdüləli oğlu, Seyf Qazi Rəhim Əbdülhəsən oğlu, Çeşmazər (Eyvazov) Mirqasım Mikayıl oğlu, Cahanşahlı Nəsrulla Tağı oğlu, Ciddi Hüseyn Əhməd oğlu, Qiyami Zeynalabdin Əlinağı oğlu, Milaniyan Mövsüm Məmmədcəfər oğlu, Zatikyan Aram Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrUğurlu xan Ziyadi-Gəncəvi

Həyatı[redaktə]
Kəlbəli xan Uğurlu xan oğlu Gəncə şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. Bir müddət müqəddəs Qum şəhərində darğa vəzifəsini aparmışdı. Orda Əbdürrəzzaq Fəyyaz-Lahicidən ali elmləri əxz etmişdi. Uğurlu xan Ziyadoğlu-Qacar 1664-cü ildə qardaşı Murtuzaqulu xanın vəfatından sonra Qarabağa bəylərbəyi təyin edildi. Uğurlu xan 1666-cı ildə vəfat edib.

Uğurlu xanın Abbasqulu xan, Kəlbəli xan, Rzaqulu xan adlı oğulları vardı.

Uğurlu xan şair idi. Ziyadi təxəllüsü ilə şeir yazırdı. O, şairləri himayə edir, onların dolanışığını təmin edirdi. Ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərli yazır: "Divanında yazılmış bir tәrcibәnddәn belә mәlum olur ki, Qövsi Uğurlu xan Ziyad oğlunun әsrindә onun tәhti-himayәsindә mürәffәhhal güzәran edirmiş. Bununla belә vәtәni-mәlufunu Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrII Şah Təhmasib və Nadirqulu xan Əfşar

XVII əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti qorxunc bir iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi. Ölkənin mərkəzi və şərq hissəsi əfqan işğalı altına düşmüşdü. Azərbaycan, Şirvan və bunlarla həmsərhəd ərazilər Osmanlı İmperiyası tərəfindən işğal olunmuşdu. Rusiya da Qafqazda böyük fəallıq göstərməyə başlayırdı. 1723-cü ildə I Pyotr Bakı üzərinə yürüş etmiş və Xəzərboyu əraziləri zəbt etmişdi.

Faktiki olaraq, Mazandaran vilayətindən başqa heç yer müstəqil deyildi. Burada isə hələ Səfəvilərin hakimiyyətinin sonlarından bəri möhkəmlənmiş Fətəli xan Qacar hökmranlıq edirdi. O, Səfəvi şahı Sultan Hüseynin əfqanların əlindən qurtulmuş oğlu Təhmasibi öz sarayında saxlamışdı. Az sonra Təhmasib özünü şah elan edir.

Ölkədə qərarlaşmış vəziyyət həm kəndlilər, həm şəhər Ardı »