Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrDarab mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Darab mirzə Şahrux mirzə oğlu 9 may1869-cu ildə Şuşa şəhərində andan olmuşdi. Mükəmməl ailə təhsili almışdı. Tiflis kadet korpusunda oxumuşdu.Sonra Pavlov Hərbi məktəbində təhsilini davam etdirmişdi.Orana da 1-ci dərəcə ilə tamamlamışdı.Hərbi xidmətə 1 sentyabr 1889-cu ildə başlamışdı.Zabitlərin atıcılıq məktəbinin kazak bölməsində hərbçilik sənətini tamam-kamal əxz etmişdi.15 avqust 1891-ci ildə xorunji rütbəsi almışdı.1 iyun 1895-ci ildə yüzbaşı (sotnik) rütbəsinə ucalmışdı.1 iyun 1903-cü ildə podyasavul rütbəsinə keçirilmişdi. 6 may 1906-cı ildə yasavul rütbəsinə layiq görülmüşdü. O, Birincı Dünya Müharibəsində iştirak etmişdi.Savaş zamanı qılınc yarası almışdı.

Darab mirzə Qovanlı-Qacar 2 aprel 1915-ci ildə qoşun starşinası təyin olunmuşdu. 7 iyul 1915-ci ildə Qafqazda fəaliyyət göstərən 3-cü Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrFiridun Müşiri

Firidun Müşiri Əfşar (21 sentyabr 1926 - 24 oktyabr 2000) — görkəmli müasir İranlı şair və jurnalist idi.Firidun Müşiri, Tehranda dünyaya gəlmişdir və Atası İbrahim Müşiri Əfşar Həmədanda dünyaya gəlmişdir. İran şeirində ölçü ya da ritmə bağlı olmayan "Yeni Şeir" və həm klasik şeirlər yazıb.Firidun Müşiri,Qacar dövrünün şairlərindən olan Mirzə Cavad xan Mötəminülməmalikin qız nəvəsi idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏsrin ortalarında soyqırımlar

1948-1953-cü illər Sovet hakimiyyəti illərində ermənilər adət etdikləri metodlarla azərbaycanlıların daimi yaşadıqları Ermənistan SSR-dən çıxarılmasını eləcə də qonşu respublikaların torpaqları hesabına öz ərazilərini böyütməkdə davam ediblər. 1943-cü ildə Tehranda keçirilən konfransda ermənilər İranda yaşayan ermənilərin Sovetlər Birliyinə köçürülməsinə icazə verilməsi xahişi ilə SSRİ xarici işlər naziri Molotova müraciət edirlər. Bu məsələdə Stalinin razılıq verməsi faktiki olaraq azərbaycanlıların 1948-1953-cü illərdə kütləvi şəkildə Ermənistandan deportasiya olunmasının əsasını qoyur. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrXuzistandakı gündüzlülər

Gündüzlülər Xuzistanın Şuştər şəhristanında yaşayırlar və Şuştər dialektində danışırlar. Şuştər şəhərinin Dərvaza məhəlləsində , həmçinin Şəhid Müdərris dehestanının kəndlərində o cümlədən:Dərxəzinə, Behbuddari, Çəmkənar, ... və Əhvaz şəhərində sakindirlər. Kəsrəvinin yazdığına görə Xuzistan gündüzlülərinin tayfalarının adı bunlardan ibarətdir: Sariban, Çəmkənari, Alşalı, Xələc, Alikəli, Mircani, Ehqanlı, Hərhat Kəhi və Fili. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMirzə Əbdülhüseyn xan Avşar

Həyatı[redaktə]
Mirzə Əbdülhüseyn xan Əlinağı xan oğlu Urmiya şəhərində doğulmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Valideynləri kimi hərbə meyl etmişdi. Mirpəncə (general) rütbəsinədək yüksəlmişdi. Müqəddəs Məkkəyi-müşərrəfi ziyarət etmişdi.

Mirzə Əbdülhüseyn xan Avşar elinin Qasımlı oymağındandır. Hacı Məhəmməd xan Qasımlı-Avşarın nəvəsidir. Atası Yəminiləşkər ləqəbli Əlinağı xan İran Qacarlar ordusunun yüksək rütbəli zabitlərindən idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəhəmmədvəli mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Məhəmmədvəli mirzə Fətəli şаh оğlu 1789-cu ildə аnаdаn оlmuşdu. О, оnаltı il Хоrаsаnın, 7 il Yəzdin hакimi оlmuşdu. Müqəddəs Məккəyi-müкərrəmi ziyаrət еtmişdi.Ailəsi[redaktə]
Hаcı Məhəmmədvəli mirzənin Mеhdiqulu mirzə, Cəfərqulu mirzə, Хоsrоv mirzə аdlı оğullаrı vаrdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSunja istehkamına birinci yürüş

1651-ci ildə Şamaxılı Xosrov xan şahdan Sunja və Terek üzərinə yürüş etmək əmri alır. Xosrov xan Sunja istehkamını dağıtmalı və "gecikmədən" Həştərxan üzərinə yeriməliydi. Sunja istehkamını almaq vəzifəsini Xosrov xan Tərki şamxalının üzərinə qoyur. Qoşun Tərki şamxalı Surxay xan, Endirey məliki Kazan Alp və Qaytaq usmisi Əmirxan Sultanın qüvvələrindən ibarət idi. Şamxalın qoşunlarını gücləndirmək üçün, Xosrov xan ona nizami qızılbaş qoşunu göndərir. Cəmi 800 əskər: 500 nəfər silahlı Şamaxıdan, 300 nəfər Dərbənddən və iki top. Qızlbaş qoşununa həmçin Çoban mirzə və Şatemir mirzənin noqay ulusları qoşuldu. Ümumi sayı 12 min nəfərə çatan qızılbaş qoşununda Miçkizən və Şibutən çeçen cəmiyətlərindən ibarət dağlıların Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrAzərbaycanlıların Soyqırımı Günü - Tarixi

Tarixi[redaktə]
Azərbaycanlılara qarşı iki əsr davam edən soyqırım düşünülmüş şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiya nəticəsində yüzlərlə yaşayış məntəqəsini yerlə-yeksan edib, minlərlə azərbaycanlını böyük qəddarlıqla qətlə yetirmişlər. Ermənilərin Azərbaycana qarşı uzun illər boyu apardığı ardıcıl etnik təmizləmə, soyqırım və təcavüzü nəticəsində minlərlə insan evindən-obasından didərgin düşmüşdur.

Soyqırım siyasətini həyata keçirmək üçün IV-XIX əsrlər ərzində öz dövlətlərinə malik olmayan ermənilər "Böyük Ermənistan" dövlətini yaratmaq üçün Rusiyanın imperiya siyasətindən alət kimi istifadə etmişdilər.

Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir.

1813-1828-ci illər Rusiya ilə İran arasında gedən iki müharibənin ( Ardı »