Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrII İsmayıl

Həyatı[redaktə]
Sәfәvi sülаlәsinin üçüncü nümаyәndәsi оlаn İsmаyıl Mirzә h.q. 943-cü ildә (M. 1537) Mоsulә tаyfаsındаn оlаn türkmәn qаdındаn dünyаyа gәlir. О, hәmәn dövrdәn h.q. 954-cü ilәdәk аtаsının yаnındа qаlır vә Şirvаnа hаkim tәyin оlunduqdаn sоnrа оrаyа gеdir. İkinci İsmаyıl оrаdа döyüş qаydаlаrı ilә yахındаn tаnış оlur, sоnrаlаr аtаsı ilә birlikdә bir nеçә döyüşdә iştirаk еdir vә öz döyüş bаcаrığını büruzә vеrә bilir. Bеlә ki, h.q. 959-cu ildә Әrzurumdа İsgәndәr pаşа ilә Sәfәvi оrdusu аrаsındа gеdәn döyüşdә qızılbаşlаrа sәrkәrdәlik еdir vә qаlаdаn qırаqdа gеdәn döyüşlәrdә оnun rәhbәrlik еtdiyi qоşun türklәri mәğlub еdir. Bu qәlәbәdәn sоnrа İsmаyıl böyük nüfuz qаzаnmаğа bаşlаyır. Bundаn sоnrа bеlә Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrKarnal döyüşü - Müharibənin başlanması

Nadirin qoşunları müqavimət görmədən Karnala (Dehlinin şimal-qərbində) qədər gəlib çıxır və 1739-cu ilin 24 fevralında Böyük Moğol imperiyasının hökmdarı Məhəmməd şahın ordusunu darmadağın edərək, martın 20-də Dehlini tutur. Böyük Moğol imperiyası üzərinə pula altı milyon rupilik xərac qoyulur. Alınmış hərbi qənimət 700 milyon rupi dəyərində hesablanırdı. Bunun böyük bir hissəsi Kəlata aparılır və Nadir qəniməti ölənəcən burada saxlayır. Əvvələr qayda belə idi ki, qiymətli daşlar qızılbaşlar arasında bölüşdürülürdü, Nadir bu dəfə həmin qaydanı pozur və daş-qaşı özünə götürür. Bu da döyüşçülər arasında narazılıq doğurur. Ödəncin həmin qismində dünyanın ən iri brilyantı sayılan «kuhi-nur» («nur dağı») adlanan daş da vardı. Başqa məşhur Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrQəhrəman mirzə Salur

Həyatı[redaktə]
Əbdüssəməd mirzənin ikinci oğlu Qəhrəman mirzə Salur 21 yanvar 1871-ci ildə Tehran çəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. İngilis və frnasız dillərini bilirdi. Eynəssəltənə ləqəbi daşıyırdı. Həmədanın valisi, Nəhavəndin, Qəzvinin hakimi olmuşdu. Qəhrəman mirzə Salur Fars əyaləti qoşunlarının komandanı, Xəmsənin hakimi vəzifəsini icra etmişdi.

Qəhrəman mirzə Salur 1 oktyabr 1945-ci ildə vəfat edib.Ailəsi[redaktə]
Qəhrəman mirzə Salur Zeynəb xanımla ailə qurmuşdu.Məsud mirzə, Abbas mirzə adlı oğlanları vardı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrXocalı soyqırımı qurbanları - S

Salahov Məhəmməd Əbdül oğlu (1931) qətl
Salahova Zəhra .... qızı (?) qətl
Səfərov Mübariz Əsəd oğlu (?-1992)
Səfərov Orduxan Aydın oğlu (1961-1992)
Səfərov Osman Aydın oğlu (1964-1992)
Səfərov Şahverdi Bəhlul oğlu (1956-1992)
Səfərova Pəri Muxtar qızı (1930-1992) qətl
Səfiyev Elxan Nəsib oğlu (1961-1992)
Səfiyev Sərvan Elxan oğlu (1991-1992) 1 yaş
Səfiyeva Gözəl Vəli qızı (1923-1992)
Səlimov Araz Bahadır oğlu (1960-1992)
Səlimov Bahadır .... oğlu (?-1992)
Səlimov Fəxrəddin Bahadur oğlu (1958-1992)
Səlimov Xəzər Səyavuş oğlu (1974-1992)
Səlimov Tofiq Seydi oğlu (1968-1992)
Səlimova Adilə Allahverdi qızı (1930-1992)
Səlimova Tamilə Ağamalı qızı (1936-1992) itkin
Səmədov Gündüz Hidayət oğlu (1957-1992)
Səmədov Həmid Bəylər oğlu (1958-1992)
Səmədov Taryel Bəylər oğlu (1964-1992)
Süleymanova Nübar Lələkişi qızı (1953) qətl Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMoskva Rusiyasından asılı ərazilər

17-ci əsrdə Rusiyanın Şimali Qafqazda əsas dayağı Terki qalası idi. Burada çar sərdarları və qoşunları yerləşirdi. 17-ci əsrin ortasında rus hökuməti Terki şəhərciyinin ətrafında yetmiş kabardin özdən ailəsi, xeyli rus və erməni köçürmüşdü. Qarnizon 2000 nəfərdən ibarət idi. Terekin sağ sahilində Sunja çayının qovuşduğu yerdə, indiki Qroznının şimal-şərqində, 1635-ci ildə rus hökuməti Sunja istehkamını möhkəmləndirdi. 1645-ci ildən sonra rusların burada əsas dayağı kabardin knyazı Mutsal Terki şəhərciyindən Sunjaya köçür. Sunja istehkamının 2 verstliyində rus təbəsi İldar murzanın başçılığıaltında braqunlular məskunlaşdı. Sunja çayından qərbə hələ İvan Qroznı dövründən Rusiya ilə sıx əlaqələri olan kabardinlər yaşayırdı. Kabardanın cənubunda Dəryal keçidinə nəzarət edən osetinlər Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrI Təhmasib Həyatı

Şah Təhmasib, 3 mart 1514-cü ildə İsfahanda doğuldu. Şah I İsmayılın oğlu olan Təhmasib Çaldıran döyüşündən sonra Xorasana göndərildi. Bir müddət Səbzivar və Heratda qaldı. Şiələrin və Səfəvilərin tanınmış alim və şeyxlərindən xüsusi təhsil gördü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrDavud xan Undiladze

Həyatı[redaktə]
Davud xan Undiladze gürcü əsilli Səfəvi sərkərdəsidir. Atası Allahverdi xan I Şah Abbas Səfəvinin zərgərbaşısı idi. Davud xan da şahın qulam qvardiyasına qatıldı. Sonra Qarabağ bəylərbəyliyinin bəylərbəyisi oldu.

Gürcü mənbəyinin yazdığına görə ağıldan kəm olan Davud xanı şah bir neçə dəfə ziyafətdən qovmuşdu. Qəfildən Gəncəyə soxulan müttəfiqlər burda Qacarlardan ibarət qala qarnizonunun əskərlərini qətlə yetirdilər və "bütün Azərbaycanı ələ keçirəcəklərinə and içdilər". Müttəfiqlərə qoşulan erməni katolikosu Teymuraza belə bir "ideya" ilə müraciət etdi: "Nə qədər ki xotkarla (Osmanlı sultanı) şah (Səfəvi hökmdarı) öz aralarında düşmənçilik edirlər bu yürüşünüzü Təbrizə qədər davam etdirin. Mən sizə 40 min tüfəngçi verə bilərəm. Şah qoşun yığıb Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMəhəmməd şah Xudabəndə - Vəfatı

1587-ci ilin oktyabrında Məhəmməd şah hakimiyyətdən salınır və oğlu Abbas Mirzə hökmdar elan olunur. Bu hadisədən sonra bir müddət Qəzvində sakit həyat tərzi sürən sabiq şah daha sonra Ələmut qalasında həbs olunur. Bəzi tarixçilərə görə 21 iyul 1595-ci ildə, bəzilərinə görə isə 10 iyul 1596-cı ildə məhz Qəzvində həbsdə vəfat edir. Ardı »