Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrXocalı soyqırımı qurbanları - Z

Zamanov Novruz Qulu oğlu (1936-1992) itkin
Zeynalov Eldar Aslan oğlu (1963-1992)
Zeynalov Məmməd Mikayıl oğlu (1948-1992)
Zeynalov Məcnun Zaman oğlu (1969-1992)
Zeynalov Nadir Aslan oğlu (1968-1992)
Zeynalov Osman Bahadur oğlu (1959-1992)
Zeynalov Tahir Bahadur oğlu (1963-1992)
Zeynalov Tofiq Aslan oğlu (1959-1992)
Zeynalova Aynurə Tofiq qızı (1986-1992) 6 yaş Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSurxay xan. Nadirin Dağıstana birinci yürüşü

Şirvana və Qazıqumukun hakimi olan Surxay xan Nadirə tabe olmaqdan imtina etdi və 1734-cü ildə onun çaparını öldürdü[2]. Bununla əlaqədar Nadir qərara gəldi ki ilk növbədə Şirvan üzərinə getmək lazımdı və onun hakimini yekəxanalığına görə cəzalandırmaq lazımdı. Və o Kürün qırağında peyda olan kimi, Surxay xan Şamaxını tərk edib dağlara çəkildi. Nadir 1734-cü ildə Şamaxıya daxil oldu[3]. Qala divarları uçuruldu ki sonralar şəhər müqavimət göstərə bilməsin. Elə həmin məqsədlə şəhər əhalisi Axsu çayı ərazisinə köçürüldü, buradakı düzdə Kür çayından təxminən 30 km şimala yeni şəhər salındı[4]. Bu arada Surxay xan Şamaxıya gedərək, Şəki vilayətinin Qəbələ mahalında döyüşə hazırlaşırdı. Nadir ona qarşı Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMirzə Əbdülhüseyn xan Avşar

Həyatı[redaktə]
Mirzə Əbdülhüseyn xan Əlinağı xan oğlu Urmiya şəhərində doğulmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Valideynləri kimi hərbə meyl etmişdi. Mirpəncə (general) rütbəsinədək yüksəlmişdi. Müqəddəs Məkkəyi-müşərrəfi ziyarət etmişdi.

Mirzə Əbdülhüseyn xan Avşar elinin Qasımlı oymağındandır. Hacı Məhəmməd xan Qasımlı-Avşarın nəvəsidir. Atası Yəminiləşkər ləqəbli Əlinağı xan İran Qacarlar ordusunun yüksək rütbəli zabitlərindən idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMüvəqqəti sülh

Nadir şah tərəfdən daha bir məğlubiyətə uğradılan, heratlılar, onun şərtlərinə razılaşdılar və bəxşişlərlə onun yanına gəldilər. 1729-cu ilin iyununda ümumi razılıq əsasında sülh bağlandı. Allahyar Heratın hakimi olaraq qalırdı ama Səfəvilərin adından idarə etməliydi. Abdalı tayfası xəzinəyə vergi verməyi boyun oldular. Nadir Heratda öz qarnizonunu, yerli camaatı qəzəbləndirməmək üçün yerləşdirmədi. Hər iki tərəf sövdələşməni müvəqqəti hesab edirdi. Heratda olduqca gərgin vəziyət hökm sürürdü. Bu barədə Barnabadinin "Təzkirə"sində belə nəql olunur ki, Nadirlə birlikdə Herat əyalətini şiələr də tərk etdi. Onlar bunu təhlükəsizliklərinə görə etdilər. O cümlədən, bir neçə illiyə öz doğma yurdlarını ruhanilərdən olan mülkədarlar - Barnabadilər nəslinin nümayəndələri də tərk Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrŞahın vəfatı və Məhəmməd Mirzənin canişin təyin olunması

II Şаh İsmаyıl h.q. 985-ci ilin (M. 1578) Rаmаzаn аyının оn üçü Qәzvinin küçәlәrini gәzdikdәn sоnrа bir qәdәr nаrkоtik mаddә qәbul еdib yаtаğınа girir vә bir dаhа yаtаqdаn аyаğа qаlхmır. II Şаh İsmаyılın ölümü ilә bir çохlаrındа bеlә bir fikir yаrаnmışdır ki, bu işdә Sәfәvi sülаlәsinin vә yа qızılbаşlаrlа müхаlif оlаn şәхslәrin әli оlmuşdur. Çünki оnunlа еyni zаmаndа nаrkоtik mаddә qәbul еdәn bаşqа bir şәхs ölüm аyаğındа ikәn özünü qаpıyа çаtdırıb ölümdәn yаха qurtаrа bilir. Özünә gәldikdәn sоnrа mаddәnin qutusunа оnlаrdаn әvvәl әl vurulduğunа tәkid еdir. Әlbәttә bu bir еhtimаldır. Hәsәn bəy Rumlu özünün «Әhsәn ət-Tәvаriх» аdlı kitаbındа bu hаqdа söhbәt Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrRumlu dövrü

1524-cü ildə şah I İsmayılın oğlu Təhmasib Mirzə formal olaraq şah elan edildi. Lakin on yaşlı oğlan qızılbaş tayfa əmirlərinin əlində oyuncağa çevrildi. Dövlət işləri üzərində əməli nəzarəti rumlu tayfasının rəhbəri, Təhmasibin lələsi Əli bəy Rumlu(ləqəbi Div sultan) ələ keçirdi. Lakin ustaclı tayfasının Mustafa bəy Ustaclı(ləqəbi Köpək sultan) və Abdulla xan kimi qüdrətli əmirləri onun hakimiyyətinin güclənməsinə yol vermək istəmirdilər. Təbrizdə ustaclı əyanlarının çıxış edəcəyindən qorxan Əli bəy Rumlu özbəklərin Xorasana basqınlarını dəf etmək bəhanəsi ilə paytaxtdan çıxdı və guya xarici düşmənə qarçı qoşun toplamaq üçün Lar yaylağına yola düşdü. Bir çox hakimlər onun çağırışı olə öz qoşunları ilə bura gəldilər. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrI Əliqulu mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Əliqulu mirzə Fətəli şаh оğlu (аnаsı Gülpirхаn хаnım gürcü) 7 dekabr 1822-ci ildə Tehran şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. Etizadəssəltənə ləqəbi daşıyırdı.Nasirəddin şahın dövründə İranın maarif naziri olmuşdu. Bir neçə elmi-tədris kitabının müəllifidir.

Əliqulu mirzə 14 dekabr 1880-ci ildə vəfat edib.Ailəsi[redaktə]
Əliqulu mirzə Fəxricahan xanım Avşarla, Tacmah xanım və Mahsultan xanımla ailə qurmuşdu. Abbasqulu mirzə adlı oğlu vardı. Ardı »