Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan qalalarının siyahısıŞətəl qalası

Şətəl qalası
I-III əsrlər
Goranboy
Bərdə və Gəncə şəhərlərini birləşdirən əsas qədim karvan yolunun üstündə yerləşdiyinə görə VI-IX əsrlərdə şəhər xeyli böyümüş, X-XII əsrlərdə və XIII əsrin əvvəllərində özünün ən gur inkişaf dövrünü yaşamışdır. XIII əsrdə monqolların hücumu zamanı qala ciddi müqavimət göstərdiyindən dağıdılmışdır. Ardı »

Azərbaycan qalalarının siyahısıQazançı qalası

Qazançı qalası
e.ə. II – I minilliklər
Culfa
Qala çoxpilləli möhtəşəm müdafiə sistemindən ibarətdir. Sədlərdən bir – birinə keçid yolu vardır. Müdafiə divarları (eni 2 – 2,5 m) yonulmuş iri daşlardan yetkin memarlıq üslubunda inşa edilmişdir. Qazançı qalasının e.ə. II minilliyin əvvəllərində Əlincəçay vadisində yaşamış iri tayfa birliklərindən birinin mərkəzi olduğu güman edilir. Qala divarlarının tikinti texnikası Oğlanqalanı təkrar edir. Ardı »

Azərbaycan qalalarının siyahısıGülüstan qalası

Gülüstan qalası
V-VII əsrlər
Goranboy
Qalanın tikilmə tarixi tədqiqatçılar tərəfindən Qafqaz Albaniyası dövrünə aid edilir. Yerli daşlardan tikilən qala möhkəm müdafiə qurğusu olub. XVIII-XIX əsrlərdə mövcud olmuş Gülüstan məlikliyinin mərkəzi olub. Tarixi Gülüstan müqaviləsi də bu qalada imzalanıb. Ardı »

Azərbaycan qalalarının siyahısıŞabran qalası

Şabran qalası
I əsr
Şabran
Şabran qalası müasir Qubadan cənuba doğru axan eyniadlı çayın üstündə idi. Şəhər yerinin arxeoloji tədqiqi bu qədim şəhərin erkən dövr həyatı haqqında bir söz deməyə imkan verməmişdir. S.T.Yeremyanın fıkrincə, Şabran şəhəri erkən orta əsrlərdə Şərvan vilayətinin mərkəzi və Massaget Arşakilərinin siyasi mərkəzi olmuşdur. Ardı »

Azərbaycan qalalarının siyahısıTeyşebaini qalası

Teyşebaini qalası
e.ə. 600-650-ci illər
İrəvan
Urartu canişininin iqamətgahı yerləşən bu böyük şəhər-qala narınqala adlı iç qala və qalanın cənubunda və qərbində yerləşən şəhər yerlərindən ibarət olub. Narınqlanın böyük hissəsini 150 otaqdan ibarət saray kompleksi təşkil edib. Qala divarlarının ümumi uzunluğu 700 metr olmuş, qala sahəsi 15 hektar ərazini tutmuşdur. Ardı »