Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumlariCəlairilər dövləti

Tacəddin Həsən noyon (1340-1354)
Sultan Üveys Cəlayır (1354-1374)
Həsən (1374-1374)
Sultan Cəlaləddin Hüseyn (1374-1382)
Sultan Bəyazid (1382-1383)
Sultan Qiyasəddin Əhməd (1382-1410)
Sultan Şahvələd (1410-1411)
Sultan Mahmud Cəlayır (1411-1415)
II Sultan Üveys (1415-1421)
Sultan Məhəmməd Cəlayır (1421-1422)
II Mahmud (1422-1424)
II Sultan Hüseyn Cəlayır (1424-1432) Ardı »

Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumlariSacilər dövləti

Əbu Sac ibn Divdad (879-879)
Məhəmməd ibn Əbu Sac (879-901)
Divdad ibn Məhəmməd (901-901)
Yusif ibn Əbu Sac (901-919)
Subuk ibn Əbu Sac (919-922)
Yusif ibn Əbu Sac (922-928)
Əbdül Müsafir Fəth (928-929)
Vasif əs-Sirvani (929-931)
Müflih əl-Yusifi (931-932)
Deysəm ibn İbrahim (932-941) Ardı »

Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumlariAzәrbaycan Әrәb xilafәtinin tәrkibindә ( Azәrbaycan әyalәt valilәri)

Hüzeyfə ibn Yəman
Əşas ibn Qeys
Müğirə ibn Şöbә
Qasım ibn Rəbiə
Həbib ibn Məsləmə
Mühəlləb ibn Əbu Süfra
Məhəmməd ibn Mərvan
Osman ibn Valid ibn Üqba
Abdullah ibn Haşim
Əbdüləziz ibn Haşim
Məsləmə ibn Əbdülməlik
Cərrah ibn Abdullah(721–725)
Məsləmə ibn Əbdülməlik (725–729)
Cərrah ibn Abdullah (729–730)
Məsləmə ibn Əbdülməlik (730–732)
Mərvan ibn Məhəmməd (732–733)
Səid ibn Əmr (733–735)
Mərvan ibn Məhəmməd (735–744)
Ishaq ibn Müslim (744–750)
Mənsur ibn Məhəmməd (750–753)
Yezid ibn Asid (753–755)
Süleyman bin Kahta (755–?)
Saleh ibn Subay (?-767)
Bəkkar ibn Müslim (769–770)
Həsən ibn Qahtaba (770–774)
Yezid ibn Asid (773–778)
Osman ibn Ömər (778–785)
Xüzeyma ibn Kazım (785–786)
Yusif ibn Rəşid (786–787)
Yezid ibn Məzyəd (787–788)
Əbdülqadir (788-788)
Süleyman ibn Yezid (788–799)
Yezid ibn Məzyəd (799–801)
Əsəd ibn Yezid (801–802)
Məhəmməd ibn Yezid (801–802)
Xüzeyma ibn Kazım (803–810)
Əsəd ibn Yezid (810-?)
Ishaq Ardı »

Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumlariElxanilər dövləti

Hülakü xan (1256-1265)
Abaqa xan (1265-1282)
Əhməd Təkudar xan (1282-1284)
Arqun xan (1284-1291)
Keyxatu xan (1291-1295)
Baydu xan (1295-1295)
Sultan Mahmud Qazan xan (1295-1304)
Sultan Məhəmməd Xudabəndə Olcaytu xan (1304-1316)
Sultan Əbu Səid Bahadur xan (1316-1335)
Arpa (1335-1336)
Musa (1336-1336)
Məhəmməd (1336-1338)
Toğay Teymur xan (1338-1338)
Cahan Teymur (1338-1338)
Satıbəy xatun (1338-1340)
Süleyman (1340-1344)
Ənuşirəvan Adil (1344-1355)
Həsən (1355-1357) Ardı »

Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumlariKəsranilər sülalsi

I Mənuçöhr ibn II Yezid (1027-1034)
Əbu Mənsur Əli ibn II Yezid (1034-1043/1044)
Qubad ibn II Yezid (1043/1044-1049)
Büxtnəssar Əli ibn Əhməd ibn II Yezid (1049-1049/1050)
Sallar ibn II Yezid (1049/1050-1063)
I Fəribürz ibn Sallar (1063-1096)
II Mənuçöhr ibn I Fəribürz (1096-1206/1207)
I Əfridun ibn I Fəribürz (1106/1107-1120)
III Mənuçöhr ibn I Əfridun (1120-1160)
I Axsitan ibn III Mənuçöhr (1160-1196/1197)
Şahənşah ibn II Mənuçöhr (1196/1197-1198/1199)
II Əfridun ibn III Mənuçöhr (1198/1199)
II Fəribürz ibn II Əfridun (1198/1199)
I Fərruxzad ibn III Mənuçöhr (1198/1199-1203/1204)
I Güştasp ibn I Fərruxzad (1203/1204-1225)
III Fəribürz ibn I Güstasp (1225-1243/1244)
II Axsitan ibn III Fəribürz (1243/1244-1260)
II Fərruxzad ibn II Axsitan (1260-1282/1283)
III Axsitan ibn II Fərruxzad (1283-1294)
I Keykavus ibn III Axsitan (1294-1317/1318)
I Keyqubad Ardı »