Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariNüydü dəfinəsi

Nüydü dəfinəsi — Ağsu rayonunun Nüydü kəndi yaxınlığında tapılmış antik dövrə aid gümüş pullar dəfinəsi. 36 sikkədən ibarət dəfinə 11 №-li qadın qəbirində bükülü vəziyyətdə basdırılmış ölünün ayaq tərəfinə qoyulmuş kiçik küpədə (dopu) aşkar edilmişdir. Bir üzünda sxematik insan başı, əks tərəfində isə əlində əsa və ya nizə, o biri əlində quş (bəzən də keçi—?) tutmuş adam təsviri həkk edilmiş sikkələrin yazısı yoxdur. Yerli alban (Qafqaz) pulları olan bu sikkələr Makedoniyalı İskəndərin pullarına bənzədilərək kəsilmişdir. Belə anonim sikkələr Azərbərbaycanın digər yerlərində (Xınıslı, Qəbələ və Yaloylutəpə) də aşkar edilmişdir. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariAğsu sikkələri

Ağsuda aşkar edilmiş sikkələr.

Azərbayacanın son orta əsr şəhərləri içərisində əhalisinin sayına və tutduğu ərazinin böyüklüyünə görə fərqlənən Ağsu şəhəri 1735-ci ildən 1806-cı ilədək Şirvanın baş şəhəri olmuşdur. Ağsunun adı tarixi mənbələrdə ilkin olaraq XVI əsrdən etibarən ticarət-sənətkarlıq məntəqəsi kimi xatırlanır.

1734-cü ilin yayında Nadir xan öz qoşunu ilə Şamaxıya hücum edir. Şirvan hakimi Surxay xanın Şamaxını tərk etməsinə baxmayaraq, şəhər əhalisi iki ay müddətində müqavimət göstərir. Əhalinin belə ciddi müqavimətindən qəzəblənmiş Nadir xan 1734-cü il avqustun sonlarında Şamaxını ələ keçirdikdən sonra şəhəri yandıraraq darmadağın edir, əhalisini isə Şamaxı şəhərinin 4 ağaclığında (37 km) Ağsu adlanan yerə köçürür. Həmin dövrdən etibarən Ağsu şəhəri Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariDepozitar bank

Depozitar bank və ya kastodial bank (ing. custodian bank) — müştərilərin qiymətli kağızlarının və dugər maliyyə aktivlərinin saxlanmasını və idarə edilməsini həyata keçirən bank. Belə tip bank klirinq, valyuta əməliyyatları, qiymətli kağızlarla əməliyyat və s. operasiyalar həyata keçirir.Mündəricat [gizlə]
1 Bankın funksiyaları
2 Depozit bankın vəzifələri
3 Kastodial xidmət göstərən məşhur banklar
4 Həmçinin bax
5 Ədəbiyyat

[redaktə]
Bankın funksiyaları

Kastodian aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
kasdodial xidmətə verilmiş maliyyə vəsaitləri üzrə hesab açır
xidmətə verilmiş maliyyə vəsaitləri üzrə uçot aparır
nominal dəyər həyata keçirir
əqd üzrə ödəmə agenti vəzifəsini həyata keçirir
müştərinin əməliyyatları üzrə hüququnu təsdiq edir
kastodial xidmətə verilmiş maliyyə imkanları üzrə [[]]gəlirlərin hesabını aparır və müştərilərin hesabına keçirir
emitentin tapşırığı üzrə müştəriyə Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariİctimaiyyətlə əlaqələr

İctmaiyyətlə əlaqələr və ya PR, piar (ing. PR – public relations) — insanın, şirkətin, ictimai hərəkatın, partiyanın, qeyri hökumət təşkilatının və s. ictimai informasiyanın verilməsi və onunla əməkdaşlığa əsaslanan irəliyə hərəkəti üzrə kompleks tədbirlər. Biznesdə ictimaiyyətlə əlaqələr – marketinq kommunikasiyalarının növlərindən biridir. İctimaiyyətlə əlaqələr BTL-tədbirlərin tərkib hissəsidir. Piar anlayışı təbliğat və reklam terminləri ilə sıx əlaqədardır.Mündəricat [gizlə]
1 Anlayış
2 Ümumi tarixi
3 Piarın növləri
4 Ədəbiyyat
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Anlayış

Bu gün PR-ın 500-ə qədər tərifi vardır. Onlardan daha ümumiləşdirilmiş olanı aşağıdakıdır: "Pablik rileyşin" - təşkilat və ictimaiyyət arasında qarşılıqlı faydalı, ahəngdar münasibətlərin qurulmasına yönəldilmiş idarəetmə fəaliyyətidir ki, həmin təşkilatın uğurlu fəaliyyəti məhz ondan asılıdır. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariPolistirol

Polistirol — benzol və etilenin birləşməsindən əmələ gələn stirolun xətti polimeri [—CH2—CH (C6H5)—]n olub, şüşəyəbənzər maddədir. Emal zamanı etilen aluminiumxloridin köməyi ilə katalizatir kimi benzola daxil etdirilir.

Polistirol ucuz böyük həcmli termoplastdır, yüksək bərkliyi, yaxşı dielektrik xassələri, nəmliyə davamlığı ilə fərqlənir, asanlıqla rənglənir və deformasiya olunur, ətraf mühit üçün təhlükəli deyil. Onun istiyə davamsızlığı və nisbi kövrəkliyi çatışmayan cəhətlərindəndir. Sənayedə polistirollar kütlədə və ya su emulsiyasında polimerləşmə ilə alınaraq basma, ştamplama üsullarının tətbiqi ilə lazımı fomaya salınır.

Polistirol (EPS) parçası

Polistirol kütlə və ya köpüklü plastik kimi istifadə olunur. Ondan tökmə sənayesində modellər hazırlanır, üyüdülmüş halda içlik materiallarına da daxil edilir. Bundan Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariBeynəlxalq Valyuta Fondu

Beynəlxalq Valyuta Fondu - Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından biri. Əsası 1944-cü ildə ABŞ-ın Hempşir ştatının Bretton-Vuds ayalətində BMT-nin valyuta konfransında qoyulan, valyuta-maliyyə sferasında beynəlxalq əməkdaşlığı təmin etmək, beynəlxalq ticarətin genişlənməsinə və tarazlı inkişafa şərait yaratmaq, bunula da üzv ölkələrin iqtisadi yüksəlişinə yardımçı olmaq, üzv ölkələrin valyuta stabilliyinə xidmət etmək, üzv ölkələrin tədiyyə balansındakı qeyri-tarzalıqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə onlara kreditlər vermək, bununla da beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qarşısını alan maneələri aradan qaldırmaq, beynəlxalq ticarət münasibətlərinə maneçilik törədən valyuta idxalı məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına kömək məqsədi ilə yaradılan beynəlxalq maliyyə inistitutudur. [1]
[redaktə]
İdarəedicilər Şurası

BVF-nun ali rəhbər orqanı İdarəedicilər Şurasıdır. Bu şurada hər bir üzv ölkə idarəedici Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariBakı Fond Birjası

Bakı Fond Birjası (ing. Baku Stock Exchange — BSE) — Azərbaycanın əsas fond birjasıdır.

15 fevral 2000-ci il tarixində yaradılmışdır. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir, səhmdarlar 19 hüquqi şəxslərdirlər. BFB-də 30 nəfərlik ticarət zalı var. Bu texniki cəhətdən istənilən növ qiymətli kağızların ticarəti ilə məşğul olmağa imkan yaradır. Burada eləcədə sənədli və sənədsiz formada olan qiymətli kağızların saxlanılması üçün nəzərdə tutulan xəzinə yerləşir.

Birjanın yaradıcıları 16 Azərbaycan bankı, İstanbul fond birjası və 2 maliyyə şirkəti oldular. Onların hər birinin ödədiyi məbləğ 60 000 AZN təşkil edirdi. Nizamnamə kapitalı 1.2 milyon manatdır.[1] 2012-ci ilin yanvar-may ayları ərzində birjanın dövriyyəsi 4,764 milyard manat təşkil edib.[2]
[redaktə]
Təsisçilər

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı", Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariDisbalans

Disbalans kütləsi fırlanma oxu ətrafında qeyri bərabər paylanan simmetrik hissələrdə yaran haldır. Disbalans yüksək dövrlər sayında hissələrdə titrəmələrə və yeyilməyə səbəb olur. Ona görə də, belə maşın hissələri tarazılaşdırılırlar. Buna misal olaraq alət tutqacları, avtomobil təkərlərini göstərmək olar.

İki cür disbalans mövcuddur:statik və dinamik.

Statik disbalans hissələrin fırlanma oxları ilə ağırlıq mərkəzi üst-üst düşməyəndə baş verir. Bu nov disbalans üçün səciyyəvi onun yerləşdiyi müstəvi ağırlıq mərkəzi yerləşən radial müstəvi ilə üst-üstə düşür və fırlanma zamanı oxa perpendikulyar olaraq çevrəvi mexaniki yırğalanmalar yaradır.

Dinamik disbalans hissənin aparıcı oxunun fırlanma oxundan meyillənməsi zamanı ayranır. burada fırlanma oxu ağırlıq mərkəzi ətrafında dnmüş olur. Bu tipli disbalanslar yalnız Ardı »