Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariTrüqve Hovelmu

Trüqve Maqnus Hovelmu (norveçcə Trygve Magnus Haavelmo) 13 dekabr 1911 – 28 iyul 1999), Norveçin Skedsmo şəhərində anadan olan məşhur iqtisadçıdır. Onun əsas elmi maraqları ekonometrika və iqtisadi nəzəriyyə sahələrinə yönədilmişdir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı o Nortraship üçün Nyu-Yorkda statistika şöbəsində işləyirdi. Öz doktorluq dərəcəsini isə 1946-cı ildə ekonometrikaya ehtimal yanaşması üçün alıb.

1948-1979 illərin müddətində o Oslo Universitetində iqtisadiyyat üzrə professor kimi işləyib, və 1947-1948-də isə ticarət şöbəsində başçı olub. Haavelmo riyazi analizdə ənənəvi anlayışlar üzərində məntiqli təhlil üçün müasir iqtisadiyyatda görkəmli yer tutur.

1989-cu ildə Haavelmo "ekonometrikada ehtimal nəzəriyyəsinin əsaslarını izah etdiyinə və bir vaxtdaki iqtisadi strukturların təhlilinə görə" İqtisadiyyat üzrə Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariKəski

Kəski - materialların torna dəzgahında kəsmə ilə emalında tətbiq olunan alətdir. Kəski normal halda üzərində möhkəm və ya hərkətli bərkidilmiş kəsici lövhələr olan tutqacdan ibarətdir. Tutqacın en kəsiyi dördbucaqlı və dairəvi olur.

Kəski ən geniş yayılmış metalkəsən alətdir. O metal qatını əsas tilinin köməyi ilə kəsir. Əsas til düz və ya fasonlu ola bilərlər. Veriş həmişə kəsmə hərəkətinə perpendikulyar aparılır. Kəaskilər torna, yonma dəzgahlarında tətbiq olunurlar.
[redaktə]
Kəsici materialı

Kəsici material kimi dəyişiləbilən lövhələrdən istifadə edilir. Bu lövhələr üzərinə örtük çəkilmiş bər xəlitədən, keramikadan, almazdan və ya polikristal bornitriddən hazırlanır. Bərk xəlitə adətən əlvan və qara metalların emalında tətbiq olunurlar. Daha bərk materiallar (məsələn, çüqün) Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariBank olmayan kredit təşkilatı

Bank olmayan kredit təşkilatı — (BOKT) xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında kreditlərin verilməsi və Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan fəaliyyət növlərini həyata keçirən ixtisaslaşmış kredit təşkilatıdır.

BOKT-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər qanunları və normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (bundan sonra -Mərkəzi Bank) normativ xarakterli aktları ilə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir. Bu Qanun kredit ittifaqlarına və lombardlara şamil olunmur[1]. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariLaboratoriya

Laboratoriya - (lat. laboratorium, laboro - "işləyirəm") müxtəlif xüsusi tədqiqatların (kimyəvi, fiziki, texniki və mexaniki) aparılması üçün müxtəlif cihaz və alətlərlə təchiz olunmuş otaq. Laboratoriyalardan ali məktəblərdə, istehsalat və tədqiqat müəssisələrində istifadə olunur. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariHidrogen enerjisi

Hidrogen iqtisadiyyatı ,Hidrogen enerjisi - önümüzdəki əsrin ən əhəmiyyətli enerji qaynaqlarından biri olaraq qəbul edilməkdədir. Bu enerji, sudan əldə edilə bilməkdə və yüksək məhsuldarlıqla, ətraf üzərində heç bir mənfi təsir yaratmadan faydalı bir enerjiyə çevrilə bilməkdədir. Dünyanın enerji problemini həll etmək üçün istifadə ediləcək hidrogen enerjisi ilə milyardlarla il çatacaq enerji davamlı olaraq çıxarıla biləcək. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariBank holdinq şirkəti

Bank holdinq şirkəti — Bank lisenziyasına malik bir və ya bir neçə törəmə bankı olan, fəaliyyəti baş ofisinin yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi orqanları tərəfindən tənzimlənən və nəzarət olunan şirkət. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariMufta

Mufta — bir-birinə nisbətən oxboyu fırlanan vallar, çarxlar və ya başqa fırlanan hissələr arasında daimi və ya müvəqqəti ötürmə yaratmaq və bununla bir tərəfdən digər tərəfə qüvvə ötürmək üçün birləşmə qurğusudur.

Muftaların sinifləşdirilməsi üçün birləşmənin işə salınması növü əsas götürülür. Birinci halda ayrılmayan muftalardan istifadə edilir. Fırlanan hissələri tez-tez birləşdirmək və ya ayırmaq üçün ayrılıb-qoşulabilən muftaların tətbiqi əlverişlidir. Ayrılabilməyənlər sərt və elastiki olaraq iki qrupa bölünürlər. Sərt muftalar bir-birinə nisbətən dəqiq fırlanan vallarda tətbiq olunur. Bunlar kinematik və sürtünmə ilişməsinə ayrılırlar. Elastiki muftalarla birləşmiş valların fırlanma dəqiqliyi aşağı olur. İlişmə yaranan xətalardan asılı olaraq eninə, uzununa, bucaq və dönmə istiqamətlərində elastiki olanlara Ardı »