Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariMaliyyə

Maliyyə iqtisad elminin bir qolu sayılır və elmi fondların idarə edilməsi ilə məşğuldur. Maliyyə biznes maliyyəsi, fərdi maliyyə və ictimai maliyyəni əhatə edir. Maliyyəyə pul yığımını və adətən, pulun borc verilməsi də daxildir. Maliyyə, əsasən, zaman, pul və risk anlayışları və onların bir-biri ilə əlaqəsi ilə məşğuldur. Eyni zamanda, pulun xərclənməsi və büdcənin hazırlanması ilə də məşğuldur.

Maliyyə prosesi, əsasən, fiziki və hüquqi şəxslərin banka əmanət yerləşdirməsi vasitəsilə işləyir. Bank pulu digər fiziki və hüquqi şəxslərə istehlak və ya investisiya məqsədilə kredit olaraq verir və onlardan faiz tələb edir. Kreditlər, son vaxtlarda artan sürətlə, yenidən satış üçün paketlənir, yəni investor krediti (borcu) Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariWhirlpool

Whirlpool — ABŞ-da şirkət, ticarət markası

Whirlpool 1911-ci ildə ABŞ-da yaradılıb. Hal-hazırda bu brend dünyanın 170-dən çox ölkəsində təmsil olunmaqdadır. Whirlpool-un istehsal sahələrində 70 000-dən çox işçi çalışır. Bunlardan ancaq 3000-i yeniliklər və effektiv texnologiyaları yaradan mühəndislərdir. Bu o deməkdir ki, sizin əldə etdiyiniz hər Whirlpool məhsulu üzərində məhz 3000 mühəndis çalışıb. Şirkətin sadəcə 2009-cu ildə satış həcmi 19 milyard dolları aşıb. İnnovativ texnologiyalarla zamanın nəbzini tuta bilən marka artıq öz sektorunun № 1-dir. Bütün dünyada bəyaz məişət əşyaları və texnikası, habelə quraşdırılma mətbəx avadanlıqları axtarışları zamanı müştərilərin ən çox üstünlük verdiyi marka məhz Whirlpool-dur. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariYaylar

Yaylar - maşınqayırmada çox geniş tətbiq olunan maşın hissəsidir, Onlar zərbə və təkan yüklərini yumşaltmaq, enerjini yığmaq və tədriclə işçi mexanizmə ötürmək (məsələn, saat mexanizmində), qüvvəni ölçmək (dinamometrlərdə, tərəzinin yayı), sıxıcı qüvvə yaratmaq (tormozlarda)və s. funksiyaları yerinə yetirmək üçün istifadə olunur.Mündəricat [gizlə]
1 Növləri
1.1 Deformasiyasına görə:
1.2 Konstruksiyasına görə:
1.3 Xarakteristikasına görə:
2 Mənbə
3 Həmçinin bax

[redaktə]
Növləri
[redaktə]
Deformasiyasına görə:
Dartılmaya;
Sıxılmaya;
Burulmaya
Əyilməyə işləyən yaylar
[redaktə]
Konstruksiyasına görə:
Vintvari silindirk;
Konusvari;
Teleskopik;
Nimçəvarı;
Halqavarı;
Çubuqşəkilli;
Yastı spiral;
Təbəqəli - ressorlar.
[redaktə]
Xarakteristikasına görə:
Sabit;
Dəyişən sərtlikli;
Daxili sürtünməsiz;
Daxili sürtünməli. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariPolistirol

Polistirol — benzol və etilenin birləşməsindən əmələ gələn stirolun xətti polimeri [—CH2—CH (C6H5)—]n olub, şüşəyəbənzər maddədir. Emal zamanı etilen aluminiumxloridin köməyi ilə katalizatir kimi benzola daxil etdirilir.

Polistirol ucuz böyük həcmli termoplastdır, yüksək bərkliyi, yaxşı dielektrik xassələri, nəmliyə davamlığı ilə fərqlənir, asanlıqla rənglənir və deformasiya olunur, ətraf mühit üçün təhlükəli deyil. Onun istiyə davamsızlığı və nisbi kövrəkliyi çatışmayan cəhətlərindəndir. Sənayedə polistirollar kütlədə və ya su emulsiyasında polimerləşmə ilə alınaraq basma, ştamplama üsullarının tətbiqi ilə lazımı fomaya salınır.

Polistirol (EPS) parçası

Polistirol kütlə və ya köpüklü plastik kimi istifadə olunur. Ondan tökmə sənayesində modellər hazırlanır, üyüdülmüş halda içlik materiallarına da daxil edilir. Bundan Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariPələng (tank)

Panzerkampfwagen VI "Tiger I" Ausf E, "Pələng" — Almaniyanın İkinci Dünya müharibəsi dövrü ağır tankı. Prototipi VK4501 (H) idi, 1942-ci il Ervin Adersin rəhbərliyi altında "Henşel" tərəfindən istehsal olunurdu. Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariAzərbaycan valyutası

Azərbaycan manatı — Azərbaycan Respublikasının pul vahididir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 7 fevral 2005-ci il tarixdə "Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında" imzalanmış Fərmana uyğun olaraq 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən yeni nəsil pul nişanları dövriyyəyə buraxılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır. Manatın emissiyası və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan Mərkəzi Banka mənsubdur.[1]

Yeni manata keçid zamanı 1 yeni manat 5000 köhnə manata bərabər tutulmuşdur.[2]
Sikkələr: 1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpik
Əsginazlar: 1, 5, 10, 20, 50, 100 manat

Yeni Azərbaycan manatı 28 dekabr 2005-ci ildə ölkə ictimaiyyətinə Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariDüyüm

Düyüm - maşınqayırmada iki və daha artıq, aşağı səviyyəli maşın hissəsindən ibarət olan, hər hansı bir funsiyanı yerinə yetirən mexanzimdir. Düyüm bir neçə kiçik düyümlərdən və hissələrdən ibarət olub, yığma prosesi nəticəsində hazırlana bilər. Yığma zamanı istifadə olunan hissələr müəyyən cədvəl şəklində verilir. Bu istər texnoloji, istərsə də alqı-satqı məqsədilə işlədilir.

Maşınqayırmada düyüm bütöv qurğunun bir hissəsini təşkil edir. Buraya misal kimi ayrıca silindr və ya kompleks mexaniki və elektrik hissələri aid etmək olar. Hissələrin düyüm şəklində hazırlanması konstruksiya və planlama ərəfəsində işlərin qruplaşdırlmasına imkan yaradır. Təmir zamanı sıradan çıxmış hissə aid olduğu düyümlə birlikdə dəyişməklə maşının dayanma vaxtını azaltmaq olur. Bütöv Ardı »

İqtisadiyyat ve dunya iqtisadiyyatcilariWal mart

Wal-Mart — şirkət.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Çinlə ticarəti istiqamətləndirir
3 Wal-Mart
4 Wal-Mart şirkətinin möhtəşəm uğur sirrləri nələrə bağlıdır?
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Tarixi

Wal Mart, adını qurucusu olan Sam Waltonun qısaltmasından götürür.1950-ci ildə Arkansasa bağlı kiçik bir qəsəbə olan Bentonvilledə Dime & Nickle Store adlı kiçik bir dükan sahibi olan Sam Walton, ilk böyük mağazası olan Wal Martı 1962-ci ildə Arxansasan şəhər mərkəzində açdı. (Bu gün bu mağaza, firmanın yeni yerinin yanında, muzey olaraq qalmışdır.) 10 il sonra 1972-ci ildə Wal Mart, özünə böyüyə bilməsi üçün daha böyük pullar qazandıracaq olan birjaya girdi. Əsl böyümə 1987-ci ildə Hypermarket adını verdiyi, ilkindən 10 dəfə daha böyük Ardı »