beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qərbi AzərbaycanMustafa Əliyev

Mustafa Cahan oğlu Əliyev — Coğrafiya elmləri namizədi, dosent.

Həyatı[redaktə]
Mustafa Əliyev 1942-ci il mart ayının 7-də Qərbi Azərbaycanın Krasnoselo rayonunun Əmirxeyir kəndində anadan olmuşdur. Atası Cahan Əliyev Qaraqoyunlu-Göyçe bölgəsinde tanınmış şəxsiyyetlerden biri olmuşdur. Anası ağbulaqlı Miryaqub ağanın qızı Mərzəbəyim əsil-nəcabətli, xanım-xatın bir qadın kimi tanınmışdır. Belə bir tanınmış ailədə böyüyən Mustafa Əliyev 1948-50-ci illərdə 1-ci və 2-ci sinifləri Gədəbəy rayonunun Arabaçı kəndində oxumuşdur. Bu dövrdə Mustafanın atası Cahan Əliyev Krasnoselo rayon Partiya Komitəsinin birinci katibini döydüyünə görə Gədəbəydə gizlənmişdir.

Cahan Əliyev bəraət alandan sonra doğma rayona qayıtmış və Çaykənd kolxozunun sədri işlemişdir. Mustafa həmin illərdə müxtəlif kəndlərdə oxumuş və nəhayət Daşkəsən şəhərinə gələrək Ardı »

Qərbi AzərbaycanKərbəlayı İsmayıl

Kərbəlayı İsmayıl — Qərbi Azərbaycanda bolşeviklərə qarşı dirəniş hərəkatının ən fəal üzvlərindən biridir. Həmin dövrdə Azərbaycanın, Ermənistanın və Gürcüstanın müxtəlif yerlərində xalq arasında hökümətə qarşı güclü müqavimət ruhu baş qaldırmışdı. O dövrdə Lənkəran ətrafinda gedən müqavimət hərəkatına Cankişi, Gəncədə və Gəncəbasarda Məmməd Qasım, Hacı Axund, Gürcüstanda (Qarayazıda) Qaçaq İsaxan başçılıq etmişlər.
Həyatı[redaktə]
Kərbəlayi İsmayıl 1870-ci ildə Vedibasar mahalının Çimən kəndində anadan olub. Ömrünün böyük hissəsini ermənilərin soyqırımı həyata keçirdikləri türk torpaqlarında tarixi cinayətlərin baiskarlarına qarşı mübarizədə keçirib. 1931-ci ildə o, Araz çayını keçərək Daşburuna gəlib. Sovet xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təqib edilən Kərbəlayi İsmayılı yerli əhali qoruyub. Bundan sonra o, daşburunlularla birlikdə türk Ardı »

Qərbi AzərbaycanMahmud Kərimov

Həyatı[redaktə]
Mahmud Kərimov 18 oktyabr 1948-ci ildə Ermənistan Respublikasının Yerevan şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini bitirmişdir. Yarımkeçicilər və dielektriklər fizikası ixtisası (01.04.10) üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

Mahmud Kərimov həmçinin Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının İdarə Heyətinin sədri kimi fəaliyyət göstərib.

Akademik Mahmud Kərimov Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeninə layiq görülüb.

Mahmud Kərimov 10 fevral 2013-cü ildə Türkiyə klinikalarından birində gecə saatlarında ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Akademik I Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb.

Evli idi, oğlu və qızı var.

Elmi fəaliyyəti[redaktə]
M.Kərimov radiasiya fizikası və informatika sahələrinin yeni biliklərlə zənginləşməsində mühüm rol oynayıb, onun elmi tədqiqatlarının başlıca Ardı »

Qərbi Azərbaycanİrəvan (qəzet)

İrəvan - ictimai-siyasi qəzeti.

Haqqında[redaktə]
Qəzetin təsisçisi və baş redaktoru Köçəri Nağıbəylidir. Baş redaktorun müavini isə Bəxtiyar Elcandır.

Baş məsləhətçi: Eldar Namazov Ardı »

Qərbi AzərbaycanSəməd Əliyev

Həyatı[redaktə]
Səməd Əliyev 1959-cu il noyabrın 7-də Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunda anadan olub. 1966-1976-cı illərdə Amasiya rayon orta məktəbində təhsil alıb.

1976-1981-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb. 1983-1987-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin aspiranturasında təhsil alıb.

1987-ci ildə «Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün qoyulmuş çoxölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adı alıb.

1986-cı ildən BDU-da çalışır. BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasında laboratorant (1986-1988), assisent (1988-1991), baş müəllim (1991-1998), dosent (1998-2000), Türkiyə Respublikasında (Afyon, İsparta) müəllim (2000-2007) və yenidən BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasında Ardı »

Qərbi AzərbaycanHüseyn İsmayılov

Həyatı[redaktə]
Hüseyn İsmayılov 1952-ci il dekаbrın 10-dа Ermənistаn SSR, Krаsnoselo rаyonunun Аğbulаq kəndində аnаdаn olmuşdur. 1970-ci ildə həmin kənddə ortа məktəbi bitirmiş, 1970-ci ildə V.İ.Lenin аdınа Аzərbаycаn Dövlət Pedаqoji İnstitutunun filologiyа fаkültəsinə dахil olmuş, 1974-cü ildə təhsilini tаmаmlаmışdır. 1974-cü ildə Ermənistаn SSR Аrаrаt rаyonunun Şirаzlı kənd ortа məktəbində dil-ədəbiyyаt müəllimi kimi əmək fəаliyyətinə bаşlаmış, 1975-ci ilin mаy аyındаn 1976-cı ilin iyun аyınаdək hərbi хidmətdə olmuşdur. İrəvаn Dövlət Pedаqoji İnstitutundа 1976-cı ilin oktyаbr аyındаn 1988-ci ilin sentyаbrınаdək Ermənistаn Dövlət Pedаqoji İnstitutunun Аzərbаycаn dili, ədəbiyyаtı və onlаrın tədrisi metodikаsı kаfedrаsındа müəllim işləmişdir. Аzərbаycаn, rus, хаrici ölkələr ədəbiyyаtındаn mühаzirələr oхumuşdur.

1986-cı ildə Аzərbаycаn EА Nizаmi аdınа Ardı »

Qərbi AzərbaycanMənsur

Həyatı[redaktə]
Ələkbərov Mənsur Abbas oğlu 13 yanvar 1963-cü ildə Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Subatan kəndində doğulub. İbtidai təhsilini doğma kəndində alıb. Sonra təhsilini qonşu Kərkibaş kəndində davam etdirərək 1981-ci ildə həmin məktəbi bitirib.

1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin "Kitabşünaslıq və nəşr işi" fakültəsinə daxil olub və təhsilini davam etdirməklə bərabər M.F.Axundov adına dövlət kitabxanasında Elmi-metodiki şöbədə redaktor, baş redaktor vəzifələrində çalışıb.

1993-cü ildə həmin fakültəni Poliqrafiya ixtisası üzrə başa vurub. Onlarca elmi-metodiki tövsiyələrin müəllifi olub, bir sıra bibloqrafik göstəricilərə redaktorluq etmişdir. Onun həmçinin yerlərdə kitabxana işinin təşkili və xidmət işinin həyata keçirilməsində əməyi olmuşdur.

1997-ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbu orqanı olan "Təbib" qəzetində məsul Ardı »

Qərbi AzərbaycanQırxbulaq mahalı

Dağıdılmış kəndlər[redaktə]
1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələri nəticəsində Qırxbulaq mahalında dağıdılmış kəndlərin siyahısı

1. Küzəcik, 2.İynədüz, 3.Güllücə, 4.Qaracaörən, 5.Tecrəbək, 6.Bezaklı, 7.Qaraqala,8. Qatırçay (Heydərgöl), 9.Ərzap, 10.Norinus, 11.Damcılı, 12.Kitikən (Kətiqut) 13.Quyulu, 14.Qızqala, 15.Tezxaraba, 16.Babacur, 17.Damagirməz, 18.Dəlləkli, 19.Kankan, 20.Göykilsə, 21.Yaycı, 22.Qızılqala, 23.Çobangərəkməz, 24.Azaklar, 25.Əkikənd (Muradtəpə), 26.Ərzni

Mövcud olan kəndlər[redaktə]
1828-ci ildə Qırxbulaq mahalında mövcud olan kəndlərin siyahısı

1.Oxçarbed, 2.Məngüs, 3.Cüvriş, 4.Kamal, 5. Tutiyə, 6.Zar, 7.Cadqıran, 8. Gəmris, 9.Ağadərəsi, 10.Başkənd, 11.Şahab, 12.Ərəmus, 13.Dizək, 14.Ərinc, 15.Avan, 16.Çalmaxçı, 17.Kənəkir, 18.Kətran, 19.Pütkni, 20.Məəgüb, 21.Ellər, 22.Yelqovan.

Mənbə[redaktə]
VAQİF ARZUMANLI, NAZİM MUSTAFA, "TARİXİN QARA SƏHİFƏLƏRİ. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq", AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MİLLİ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTU, Bakı, "Qartal, 1998 (ELMİ REDAKTOR : professor TEYMUR ƏHMƏDLİ)
Ədəbiyyat[redaktə]
Azərbaycan Ardı »

Qərbi AzərbaycanQəmgin Fəzi

Kərimov Fəzi Məşədi Qasım oğlu 1912-ci ildə Göyçə mahalınının Daşkənd kəndində anadan olub. Atası Məşədi Qasım (1863-1921) Göyçə mahalında çox hörmətli, adlı-sanlı şəxsiyyətlərdən və həmçinin 1918-ci ildə erməni daşnaklarının hücumlarına qarşı xalqı səfərbər edən igidlərdən olmuşdur.

Məşədi Qasım Göyçə mahalındakı döyüşlərdən sonra ailəsi ilə birlikdə Qarabağa gəlmiş, Laçınlı Sultan Bəyin silahdaşı olmuş və erməni millətçilərinə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşmuşdur. Bir neçə il Sultan Bəy tərəfindən onun adına verilmiş Ağdamın Qasımlı kəndində yaşadıqdan sonra 1921-ci ildə orada vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur. Fəzi uşaq ikən ata və anasını itirdikdən sonra əmisi Kərbəlayi Əmrah qardaşı uşaqlarını doğma ata-baba yurdu olan Göyçəyə aparmışdır.

Hələ uşaqkən Ardı »

Qərbi AzərbaycanQoşunəli Şamoyev

Həyatı[redaktə]
Şamoyеv Qoşunəli Novruz oğlu, 15 mart 1928-ci ildə Göyçə mahalının Basarkеçər rayonunun Daşkənd kəndində anadan olmuşdur. 1943-cü ildə Daşkənd kənd orta məktəbini bitirib. 1944-1946-cı illərdə Yuxarı Şorca kənd yеddi illik məktəbində, 1947-1950-ci illərdə isə Daşkənd kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.

1949-cu ildə İrəvan Pеdaqoji Institutunun "Azərbaycan dili və ədəbiyyatı" fakültəsinə daxil olub və 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pеdaqoji Ins-titutunun qiyabi şöbəsini bitirmişdir.

1950-1953-cü illərdə sovеt ordusunda hərbi xidmətdə olmuş və 1952-ci ildə Sovеt İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarına qəbul еdilmişdir.

1953-1956-cı illərdə yеnidən Daşkənd kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.

1956-cı ildən 1959-cu ilə qədər Basarkеçər rayon Partiya Komitəsində təlimatçı və şöbə müdiri vəzifələrində işləyib.

1968-ci ildə maarif Ardı »

Qərbi AzərbaycanNiyazi İsayev

Həyatı[redaktə]
İsayev Niyazi İbad oğlu 1962-ci ildə Göyçə mahalının Basarkeçər bülgəsinin Zərkənd kəndin¬də dünyaya gəlib. O, 1990-cı ildə Nəriman Nərimanov adına Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 1992-ci ildə Azərbaycan Ordusunda həkim kimi hərbi xidmətə başlayaraq leytenant rütbəsi almışdır. O, nezə-nezə yaralını ülüm pəncəsindən qurtararaq peşəsinə və vətənə baülılıüını üz yaxşı işi ilə güstərib.

Niyazi İsayev 1992-1993-cü illərdə Hərbi Dəniz Hospitalında cərrah işləmiş, 1994-cü ildən Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Klinik Hospitalında Cərrahiyyə şübəsində baş ordinatordur, hərbi rütbəsi polkovnik-leytenantdır. O, 2004-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tibb elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır. Ardı »

Qərbi AzərbaycanMisir Mərdanov - Təhsilə aid kitabları

Misir C. Mərdanov "Bakı Dövlət Universiteti 1919-1994" BDU-nəş, 1994, (130 səh, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində).
Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri" Çaşıoglu, Bakı, 2001 (Əsgər Quliyevlə birgə 270 səh).
Misir C. Mərdanov "Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti" Bakı, İkinci nəşri,1998, (Əli Əhmədovla birgə, 185 səh).
Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat Yollarında: uğurlar, problemlər, vəzifələr..." Bakı, 2001, 40 səh.
Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, ( II nəşri, Əsgər Quluyevlə birgə, 272.).
Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat İllərində" Təhsil Nəş-tı, 2001 (İsgəndər İsgəndərov, Rəhim Ağamalıyev, Aydın Əhmədovla birgə, 143 səh).
Misir C. Mərdanov "ABŞ təhsil sistemi idarəetmə konteksində" Bakı, Ardı »

Qərbi AzərbaycanƏmirxeyir

Əmirxeyir (1991-ci ildən Kalavan) - Qaraqoyunlu mahalında kənd. İndiki adı Kalavan.

Haqqında[redaktə]
Əmirxeyir (1991-ci ildən Kalavan) Ermənistan SSR-in Krasnoselsk (Mixaylovka – Çəmbərək) rayonunda, rayon mərkəzindən 33 km şimal-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. Bəriabad kəndi ilə birləşdirilmişdir. 1873-cü ildə 161, 1926-cı ildə 216, 1931-ci ildə 250, 1959-cu ildə 342, 1970-ci ildə 712 nəfər azərbaycanlı əhalisi olmuşdur. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı azərbaycanlıların hamısı qovulmuşlar.

1988-ci ildə ancaq kənddə yaşayanları nəzərə alsaq, cəmi 300 ailədən ibarət olan Salah və Əmirxeyir kəndlərində doğulmuş olan 11 elmlər doktoru, 29 elmlər namizədi var idi. Bu rəqəm hər 7-8 ailəyə bir alim düşdüyünü göstərir. Bu, çox yerlərdə rast gəlinməyən, kifayət qədər Ardı »

Qərbi AzərbaycanCil (Göyçə)

Tarixi[redaktə]
Krasnoselo rayonunu Basarkeçər rayonundan ayıran birinci kənd. Tarixi mənbələrə görə XII əsrdə bina edilmişdir.

Cil – İrəvan quberniyasının Yeni Bayazid qəzasında, indiki Çəmbərək (Krasnoselo) rayonunda kənd. Rayon mərkəzindən 28 km cənub-şərqdə, Göyçə gölünün sahilində yerləşir. Qafqazın 5 verstlik xəritəsində qeyd edilmişdir (348, s.82). F.Kırzıoğlu Cilkəndi formasında qeyd qeyd edir (F.Kırzıoğlu. Rəvan türkləri, "Vətən həsrəti" qəz., 18. VI. 1993). İndiki Çəmbərək (Krasnoselo) rayonu yaradılana qədər (31. XII. 1937) Basarkeçər rayonunun tərkibində olmuşdur. Tarixi mənbələrdə kəndin XII əsrdə salındığı göstərilir (Ermənistan Sovet Ensiklopediyası, IX c., İrəvan, 1983, s.514). Sonuncu fikir erməni saxtakarlığının məhsuludur . Cil kəndi qədim yaşayış məskəni kimi təxminən b.e.ə IV-VI minilliyə Ardı »

Qərbi AzərbaycanElbrus Ələkbərov

Elbrus Ələkbərov — Azərbaycan kastinq direktoru, rejissor assistenti.

Həyatı[redaktə]
1983-cü il martın 24-də Qərbi Azərbaycanda anadan olmuşdur.

2000-ci ildə AzDMİU-nun sənətşünaslıq fakultəsinin Kinoşünastlıq ixtisası üzrə Həmidə Ömərovanın kursunda təhsil almışdır.

2004-cü ildən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında, 2006-cı ildən "Bizim Kino" prodüser mərkəzində fəaliyyət göstərir.

Filmoqrafiya[redaktə]
Yalan (film, 2006)
Əlvida, cənub şəhəri (film, 2006)
Məhkumlar (film, 2007)
Cavad xan (film, 2009)
Qardaşdan yaxşısı yox idi (film, 2009)
Kuklalar (film, 2010)
İstanbul reysi (film, 2010)
İlahi məxluq (film, 2011)
Qorxma, mən səninləyəm! 1919 (film, 2013)
Mən evə qayıdıram (film, 2014) Ardı »

Qərbi AzərbaycanKərim Paşayev

Həyatı[redaktə]
1925-ci il fevralın 2-də Göyçə mahalının Ardanış kəndində dünyaya göz açıb. Hələ uşaq yaşlarından şeirə, sənətə böyük maraq göstərib və 12 yaşından başlayaraq xalası oğlunun - Göyçənin tanınmış ustad aşıqlarından olan Aşıq Niftalının yanında şagirdlik etməyə başlayıb. Bu sənətin dərin incəliklərinə yiyələnən, sənəti gözəl tərzdə qavrayan Aşıq Kərim qısa müddət ərzində bu sənətdə məşhurlaşıb. Aşıq Niftalının ən bacarıqlı və ən çox sevdiyi şagirdlərindən biri olub.

1943-cü ilin fevralında Aşıq Kərimin 18 yaşı tamam olur və elə həmin ilin sentyabrın 22-də hərbi xidmətə yola düşür. Etdiyi xidmət boyu o sıravi əsgər-snayper olub. Böyük Vətən Müharibəsində faşizmə qarşı mərdliklə vuruşan Kərim döyüşdə göstərdiyi şücaətə, Ardı »

Qərbi AzərbaycanEllərkənd

Tarixi[redaktə]
Ellər oyuğu (1931-ci ildən Ellər) - Ermənistan SSR Amasiya (Ağbaba) rayonunda, rayon mərkəzindən 26 km şimal-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. Dəniz seviyyəsindən 2140 metr yüksəklikdə yerlaşir. Əhalisi 1905-ci ildə 286 nəfər, 1914-cü ildə 437 nəfər, 1931-ci ildə 294 nəfər, 1970-ci ildə 292 nəfər azərbaycanlı. 1914-1931 illər kəsiyində əhalinin təxminən 2 dəfə azalması 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın nəticəsidir. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı azərbaycanlıların hamısı qovulmuşlar.

Əhalisi[redaktə]
1988-ci ilə qədər azərbaycanlılar

İqtisadiyyatı[redaktə]
Əkinçilik və heyvandalıq

Görkəmli şəxsiyyətləri[redaktə]
Buludxan Xəlilov — publisist, dilşünas, 2001-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru (1999).
Aşıq İsgəndər Ağbabalı - Ağbabanın sonuncu azman aşığı Ardı »

Qərbi AzərbaycanƏldərə

Tarixi[redaktə]
Aldərə - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, indi Meğri rayonunda kənd. Rayon mərkəzindən 12 km cənub-şərqdə, Araz çayının sahilində yerləşir.

Qafqazin 5 verstlik xəritəsində Əlidərə formasında (348, s.12) qeyd edilmişdir. XIV-XVI əsrlərə aid albanlarla bağlı tarixi abidələrin (alban kilsəsi, qala və s.) qalıqları indi də durur.

Kənddə 1831-ci ildə 131 nəfər, 1873 - cü ildə 911 nəfər, 1886-cı ildə 1077 nəfər, 1897-ci ildə 1094 nəfər, 1904 - cü ildə 1505 nəfər, 1914 - cü ildə 1987 nəfər yalnız azərbaycanlı yaşamışdır (415, s.66-67, 142-143).

1918-ci ildə erməni təcavüzünə məruz qalaraq kənd sakinləri deportasiya olunmuşdur.

İndiki Ermənistanda Sovet hökuməti qurulandan sonra kənd sakinlərindən sağ qalanlar 1922-24 - Ardı »

Qərbi AzərbaycanFirdovsi Kərimov

Həyatı[redaktə]
Kərimov Firdovsi Qəzənfər oğlu 10 yanvar, 1952-ci ildə Göyçə mahalının Basarkеçər rayonunun, Daşkənd kəndində anadan olmuşdur. 1959-1969-cu illərdə Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kənd orta məktəbində oхumuşdur. 1970-cı ildə Azərbaycan Politexnik inistutunun Mexanika fakültəsinin Tikinti və yol maşınları avadanlıqları ixtisasına qəbul olmuşdur. Oхuduğu müddətdə Fakültə Komsomol Təşkilatının katibi olmuşdur. 1975-ci ildə inistitutu bitirdikdən sonra təyinatla Mingəçevir Təcrübi İxtisaslaşdırılmış zavoduna göndərilmişdir.

1975-1998-ci illər ərzində zavodda texnoloq, baş texnoloq, sex rəisi və baş mexanik vəzifələrində çalışmışdır. 1998-2002-ci illərdə Azəravtonəqliyyat Konserninin Lisenziya idarəsinin Yevlax bölməsi üzrə aparıcı mütəxəssis Nəzarət qrup rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.

Hal hazırda "Alyans-MV" MMC-də baş direktor vəzifəsində çalışır.

Şəcərəsi[redaktə]
Temir
Yavıx
Rəsul
Hacı Kərim
Rəsul
Hüseyn
Qəzənfər
Firdovsi Kərimov Ardı »

Qərbi AzərbaycanFaiq Şabanov

Həyatı[redaktə]
Faiq Şabanov 1963-cü ildə mart ayının 10-da Göyçə mahalının Qayabaşı kəndində anadan olub. Səkkizillik təhsilini doğma kəndində, orta təhsilini isə Qoşabulaq kəndində (1980) alıb.

1982-1984-cü illərdə Novosibirsk şəhərində əsgəri xidmətdə olub, tərxis olunduqdan sonra Belqorod şəhərində milis nəfəri kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

Sonralar ali milis məktəbini bitirən F.Şabanov tədricən bu sistemdə vəzifə pilləsində yüksəlib. Polis polkovniki F.Şabanov Zaqatala Rayon Polis Şöbəsinin rəisi işləmişdir.

10 noyabr 2011-ci ildə daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubovun imzaladığı əmrlə Xəzər Rayon Polis İdarəsinə rəis təyin olunub.

Faiq Şabanov 2 fevral 2013-cü ildə Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə Gəncəyə polis rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

Təltifləri[redaktə]
2009-cu il iyulun 1-də ictimai asayişin təmin Ardı »