Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qərbi AzərbaycanToxluca - Su mənbələri

Toxluca ərazisi su mənbələri ilə zəngindir. Yaşlı insanların verdiyi məlumata əsasən kəndin ərazisində su mənbələri olan gözələr nəzərə alınmamaqla 200-dən çox bulaq olub. Bulaqların suyuna da iki cür ad vermişdilər: ağ su və qara su. Ağ su güneydə yerləşən bulaqların, qara su isə quzey ərazilərdə yerləşən bulaqların suyudur. Məişət və təsərrüfat əhəmiyyətli dörd çay yaşayış məntəqəsinin bilavasitə içərisindən keçir. Suvarmada və məişətdə XX əsrin 80-ci illərinə qədər bu çaylardan istifadə edilib. Əvvəllər Göyçə gölündəki balıqlar 3 km-lik məsafə boyunca bu çaylarda kürü tökər,əhali çaydan balıq tutardı.Sonralar gölətrafı nəqliyyat qovşağı genişlənərkən ermənilər bu çaylar üzərindəki körpülərin altında şluzlar yaratmaqla balıqların kənd çaylarına Ardı »

Qərbi AzərbaycanRauf Hacıyev (I)

Hacıyev Rauf Qasım oğlu (4 oktyabr 1951-ci il, Zəngəzur mahalı Urud kəndi) -Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Aparatında Büdcə şöbəsinin Yerli Büdcələrlə iş sektorunun müdiri

Həyatı[redaktə]
Rauf Hacıyev 4 oktyabr 1951-ci ildə Zəngəzur mahalının Urud kəndində müəllim ailəsində anadan olub.

1966-cı ildə Urud kənd 8-illik, 1968-ci ildə Naxçıvan şəhər 7 №-li orta məktəbi bitirib.

1970-1972-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

1975-ci ildə Bakı Maliyyə-Kredit Texnukumunu "Maliyyəçi" ixtisası üzrə,1980-ci ildə Azərbaycan Xalq Təssərrüfatı İnstitutunu(hazırkı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) maliyyə-kredit fakultəsini qiyabi bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə1975-ci ildə Naxçıvanda rayon Dövlət Sığorta müfəttişliyində sahə müfəttişi, baş mühasib kimi başlamış, 1978-ci ildən Muxtar Respublikanın Dövlət Sığorta İdarəsində Baş müfəttiş vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1979-cı ildə Naxçıvan Ardı »

Qərbi AzərbaycanQaraiman

Tarixi[redaktə]
İrəvаn qubеrniyаsının Nоvоbаyаzid qəzаsındа kənd аdı. 1728-ci ilə аid mənbədə Irəvаn əyаlətinin Qırхbulаq nаhiyəsində kəndin аdı Оğruncа kimidir. Kəndin аdı sоnrаlаr Qаrаimаn оlmuşdur.

1978-ci ildə kəndin adı Sovetkənd, 19 аprеl 1991-ci ildə kəndin adı isə Kaxank qoyulmuşdur.

Coğrafiyası və iqlimi[redaktə]
Kənd rаyоn mərkəzi Bаsаrkеçərdən 20 km məsаfədə yеrləşir.

Əhalisi[redaktə]
1988-ci ilə qədər azərbaycanlılar

İqtisadiyyatı[redaktə]
Əkinçilik və heyvandalıq Ardı »

Qərbi AzərbaycanYamancalı

Tarixi[redaktə]
İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, indi Qəmərli (Artaşat) rayonunda kənd. "İrəvan əyalətinin icmal dəftəri"ndə Yamanclı kimi qeyd edilmişdir.

Toponim yamancalı türk mənşəli tayfa adı əsasında əmələ gəlmişdir. Etnotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir.

Erm. SSR AS RH-nin 25.V.1967-ci il fərmanı ilə kəndin adı dəyişdirilib Dexsut qoyulmuşdur.

Coğrafiyası və iqlimi[redaktə]
İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, indiki Qəmərli (Artaşat) rayonunda kənd.Rayon mərkəzindən 7 km şimalda, İnəkli kəndinin yanında yerləşir.

Əhalisi[redaktə]
Kənddə 1831-ci ildə 137 nəfər, 1873-cü ildə 214 nəfər, 1886-cı ildə 199 nəfər, 1897-ci ildə 257 nəfər, 1908-ci ildə 272 nəfər, 1914-cü ildə 300 nəfər, 1916-cı ildə 280 nəfər, 1918-ci ilin yanvarında 763 nəfər yalnız azərbaycanlı yaşamışdır. 1918-ci ilin fevral ayında azərbaycanlılar ermənilərin Ardı »

Qərbi AzərbaycanTacir Səmimi - Kitabları

Kitabları[redaktə]
"Tükənməz sözün, Ağbaba", Bakı: "Ozan", 1999.
"Duman dağı bürüdü", Bakı: "Ozan", 2000.
"Qədim Oğuz yurdunun Düzkənd kəndi", Bakı: "Nurlan", 2005, 336 səh., şəkilli.
"Tırınqılar", Bakı: "Qərənfil", 2006.
"Dingəm dinar", Bakı:
"Bu yan Ağbabadı, o yan Çıldır Qars". Bakı: "Nurlan", 2007.
"Ağbaba ziyarətgahları" Bakı: "Nurlan", 2008. 102 səh. 300 tiraj.
"Gülsehran", Bakı: "Apastrof", 2009, 284 səh., şəkilli.
"Qaraçantada bir məscid vardı", Bakı: "Elm və təhsil", 2012. 108 səh., 500 tiraj.
"Ağbaba aşıq mühiti", Bakı: "Elm və təhsil", 2014. 196 səh., 300 tiraj.
Həmmüəllif olduğu kitablar[redaktə]
"Ağbaba folkloru", Bakı: "Səda"2003. (Hüseyn İsmayılov ilə birgə)
"Aşıq Nəsib", Bakı: "Səda", 2004. (Hüseyn İsmayılov ilə birgə)
"Zərkənd", Bakı: "AKE NPM", 2013. 328 səh., şəkilli. (Qurban Göyçəli ilə ortaqlı)
"Özümüz, kökümüz, Ardı »

Qərbi AzərbaycanƏrikli (Sisyan)

Tarixi[redaktə]
Ərikli - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, indiki Sisyan rayonu ərazisində kənd olmuşdur. Qafqazın 5 verstlik xəritəsində qeyd edilmişdir. Toponim ərik meyvə adına -li sözdüzəldici şəkilçisinin artırılması əsasında əmələ gəlmişdir. Fitotoponimdir. Quruluşca düzəltmə toponimdir.

Əhalisi[redaktə]
1849-cu ildə dövlət tərəfindən hazırlanmış kameral siyahıdan:

1.Allahверди Məhərrəm oğlu-Cəbrayıl qəzasının Mehdili obasından gəlib.
Oğlu-Rzaqulu Qardaşları-Həzrətqulu, Allahverən

2.Bəylər Rəhim oğlu-Cəbrayıl qəzasının Mehdili obasından gəlib.
Qardaşı-Rüstəm

3.Fərzəli Abdulla oğlu-Cəbrayıl qəzasının Mehdili obasından gəlib.
Qardaşları-Piri, Qənbər

4.Məmmədbağır Əsədulla oğlu-Cəbrayıl qəzasının Mehdili obasından gəlib.
Oğulları-Məmmədcəfər (oğlu-Nəsir), Fərzalı

5.İsmayıl Məhərrəm oğlu-Cəbrayıl qəzasının Mehdili obasından gəlib.
Oğlu-Abdulla

6.Vəli Əliməmməd oğlu-Cəbrayıl qəzasını Kərimbəyli obasından gəlib
Oğlu-Həsən

7.Хanməmməd Əliməmməd oğlu-Cəbrayıl qəzasını Kərimbəyli obasından gəlib
Oğlu-Oruc


1873-cü ildə dövlət tərəfindən hazırlanmış kameral siyahıdan:

1.İbrahim Namaz oğlu-Cəbrayıl qəzasının Mehdili obasından gəlib.
Oğulları-Mirzalı (oğlu-Seyidalı), Məsum,Qulu

2.İsmayıl Ardı »

Qərbi AzərbaycanYaqublu (Pəmbək)

Tarixi[redaktə]
Yaqublu İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında. indi Quqark rayonunda kənd və rayon mərkəzi. Pəmbək çayının yanında yerləşir. Qafqazın 5 verstlik xəritəsində (348, s.305) qeyd edilmişdir.

Kənddə 1897-ci ildə ermənilərlə yanaşı 43 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır (415, s.52-43). XX əsrin əvəllərində, 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlılar buradan qovulmuşdur. İndi ermənilər yaşayır.

Toponim yaqublu etnonimindən (92, s.23) əmələ gəlmişdir. Etnotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir.

Erm. SSR AS RH-nin 1.IV.1945-ci il fərmanı ilə yaşayış məntəqəsinin adı dəyişdirilib Meğrud, 25.V.1983 - cü il fərmanı ilə yenidən dəyişdirilərək Quqark qoyulmuşdur. Ardı »

Qərbi AzərbaycanSəyyad Şairov

Səyyad Şairov - şair, "Araz" ali ədəbi media mükafatı laureatı.

Həyatı[redaktə]
Şairov Səyyad Süleyman oğlu, 1 iyul 1945-ci ildə ulu Oğuz yurdu Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun axarlı-baxarlı bir guşəsi sayılan Daşkənd kəndində anadan olub. Səyyad Şairov haqq aşiqi şair Məmmədhüseynin nəticəsidir.

1962-63-cü illərdə 1 saylı Peşə Məktəbində təhsil almış və Bakı şəhəri Səbail rayon "Neft-Qaz Çıxarma Idarəsi"ndə neft quyularının təmiri briqadasında və "Rayonlararası Avtomatlaşdırma və Elektirikləşdirmə Idarəsi"ndə elektrik işləmişdir.

1964-cü ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılan Səyyad Şairov Belarusiyanın Novo-Borisov şəhərində tank komandiri hazırlayan hərbi məktəbə daxil olub. Hərbi təhsili bitirdikdən sonra Qrodno şəhərində motoatıcı batalyonun tank komandiri, bölmə komandirinin müavini və bölmə komandiri olmuşdur.

1971-73-cü illərdə Ardı »