Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

меним герибе талехимин сергузештлери2 üzrə nəticələr (2):


Мен бу сирри урейимде,гелбимин лап деринликлеринде сахламаг истейирдим,ама бацармадым.
Инди данышацагам,сохбетлерим хамысы олмуш ехвалатлардыр..
Гой хамыя мелум олсунки биз неце омр сурмушук..хетта цаван гелинлер ве гызлар бу миссралары доне доне охусунлар охусунлар ве билсинлерки биз.. Ardın oxu »

Бели бу сирри урейимде гелбимин лап деринликлеринде сахламаг истейирдим,ама не етсинки меним бедбехт талехим меним кедеримле дост олацаг
Ахы не гунах етдим,я ребб я худа ахы менде севмейе борцлу идим,ахы менде севги дады дуймаг арзусу дилемишдим.
Бир зама хеятда умудле бахдым,инди исе.. Ardın oxu »