Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarRuhani Nəyə Lazımdır

Mikro-avtobusun gənc sürücüsü fit çala-çala yavaşca sükanı döyəcləyirdi. Kefi kök idi. Kənddəki fermerlərdən biri öz bağından yığdığı almaları şəhərə aparıb bazara təhvil verməyi ona tapşırmışdı. Alma dolu yeşiklər səliqə ilə avtobusun arxa hissəsində üst-üstə yığılmışdı.

Maşında xeyli yük vardı, buna görə də oğlan yolda qabağına çıxan çuxurların, daşların üstündən ehtiyatla sürüb keçməyə çalışırdı. Yükü mənzil başına çatdırandan sonra ona yaxşı pul verəcəkdilər. Həmin pulla nələr alacağını bu başdan planlaşdırır, xəyalların içində üzürdü.

Yolüstü kəndlərin birinə dönən cığırda qaraltı gördü. Qaraltı kim idisə, əlini qaldırıb maşın saxlamaq istəyirdi. Qabaqda gedən iki maşın saxlamayıb keçdi. Yaxınlaşdıqca oğlan yolda duranı daha aydın görürdü. Ruhani geyimində, əyni Ardı »

Maraqlı melumatlarƏn Güclü Kimdir? (İbrətamiz Nağıl)

Keçmiş zamanlarda bir daşyonan yaşayırdı. Səhərdən-axşama kimi dağın ətəyindəki daş karxanasında işləyir, alnının təri ilə dolanırdı. Bir gün küçədə öz nökərlərinin əhatəsində, yaraşıqlı atın belində gəzən bir tacir gördü.Daşyonan taciri süzüb öz-özünə dedi: “Yəqin dünyada özünü ən güclü sayan adam varsa, o da bu tacirdir. Kaş mən də onun kimi güclü olaydım, bu qədər nökərim olaydı”. Ömrü boyu halal zəhmətlə dolanmış və halal çörək yemiş daşyonanın ürəyindən keçənlər Allaha əyan oldu. Allah-təala onun arzusunu yerinə yetirdi, bir an içində daşyonan kişi tacirə döndü. İndi onun saysız-hesabsız sərvəti, ölçüyəgəlməz pulu və hörməti vardı, özünü hamıdan qüvvətli hesab edirdi.

Bir müddət ötüb-keçdi. Bir Ardı »

Maraqlı melumatlarDeccal Ve Dinsiz Hokumet Bawcilari

Dəccal və Dinsiz hökümət başçıları..

Dəccal sadəcə qeyri-adi bacarığa sahib olan, iyrənc, heç bir kəsin qarşılaşmaq istəmədiyi şəxs deyil. Dəccal indiki zamanda dinsiz hökümət başçılarınada demək olar. Bu mənim şəxsi fikrim deyil, bu İslam Alimlərinin fikridir. Sadəcə olaraq məndə bu fikrə qoşuluram. Çünki, deyilənlərə görə, Dəccal yalan danışan, haqqın batil, batilin isə haqq olduğunu iddia edəcək. Amma indi baş verənlərə nəzər salsaq, elə o dövrandır ki, batilin haqq olduğuna iddia edilir. Dinsiz dedikdə "Allah"ı dananlar və üzdə Müsəlman olduğunu iddia edən amma qəlbinin dərinliyində isə insanları haqq yolundan çəkindirməyə çalışan insanlara deyirəm... Ardı »

Maraqlı melumatlar«QƏDİR-XUM» - DİNİMİZİN KAMİL OLDUĞU GÜNDÜR

Hicrətin 10-cu ilində Peyğəmbər (s) sonuncu həcc ziyarətindən - «Həccül-vida»dan qayıdarkən, Zucan adlı yerə yetişdikdə, ona yeni bir vəhy nazil oldu. Allah Təala Peyğəmbərə (s) buyururdu: «Ey Rəsul! Sənə nazil olanları insanlara çatdır, əgər bu işi görməsən, öz risalətini (peyğəmbərlik missiyasını) tamamlamamış olursan…». («Maidə» surəsi, 67)

Bundan sonra Peyğəmbər (s) Cuhfə adlı yerdə yol ayrıcına çatanda, dayanmaq barədə göstəriş verdi. Sonra yüz mindən artıq zəvvarın qarşısında, dəvə palanlarından düzəldilmiş minbərin üstünə çıxaraq, müsəlmanlara dedi: «Ey insanlar! Mən tezliklə sizin aranızdan gedəcəyəm, mənim öhdəmdə də məsuliyyət var, sizin öhdənizdə də. Siz mənə necə şəhadət verirsiniz?». Hamı uca səslə dedi: «Biz şəhadət veririk ki, Ardı »

Maraqlı melumatlarUnudulmuş Sünnə

İbn Ömər (Radıyəllahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu:

-“Cümə günü sizlərdən biriniz əsnəsə, qoy oturduğu yeri dəyişsin”.

(Sünən-Əbu Davud,1119; Sünən ət-Tirmizi,526;Səhih ibn Xuzeymə,1819; Şeyx Albani (rahiməhullah) bu hədisi “səhih” adlandırıb.

Hədisdən çıxan faydalar:

-İbn Xuzeymə öz “Səhih” əsərində bir fəsili belə adlandırıb:” Cümə günü mürgüləyən adam üçün yerini dəyişmək məsləhəti”.

-Peyğəmbər (Salləllahu aleyhi və səlləm) bu hədisdə bütün günü nəzərdə tutmayıb.Onun nəzərdə tutduğu məsciddə cümə namazını gözlədiyin zaman və ya xütbə verildiyi zamandır ki, bu da çox vaxt xütbə zamanı baş verir.

-Yeri dəyişməyin hikmətlərindən odur ki, hərəkət etmək yuxuluğu aparır.

-Və ola bilər ki, yeri dəyişmək əmri məsciddə oturub Allahdan qafil Ardı »

Maraqlı melumatlar***NaMaZiN_TeRCuMeSi***

Namazın tərcüməsi
Təkbirətul-ehram
“Allahu əkbər”
Allah hər şeydən böyükdür.
Həmd surəsi
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim”
Bağışlayan və mehriban Allahın
adı ilə.
“Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin”
Həmd-səna və tə᾽rif aləmlərin
Rəbbi olan Allah üçündür.
“Ər-rəhmanir-rəhim”
Rəhm edənlərin rəhm edənidir.
“Maliki yovmiddin”.
Qiyamət gününün sahibidir.
“Iyyakə nə’budu və iyyakə
nəstəin”.
Ilahi! Yalnız Sənə ibadət edir və
yalnız Səndən kömək diləyirik.
“Ihdinəs-siratəl müstəqim”
Bizi doğru yola hidayət et.
“Siratəl-ləzinə ən’əmtə ələyhim”
O kəslərin yoluna ki, onlara
ne᾽mət vermisən,
“Ğəyril-məğzubi ələyhim
vələzzallin”.
qəzəb etdiyin şəxslərin və
azğınların yoluna yox.
Ixlas (Tovhid) surəsi
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim”
Bağışlayan və mehriban Allahın
adı ilə.
“Qul huvəllahu əhəd”
De ki, odur yeganə Allah.
“Allahus-səməd”
(O) Allah ehtiyacsızdır.
“Ləm yəlid və ləm yuləd”
Doğmayıb, doğulmayıb
“Və ləm yəkun ləhu kufuvən
əhəd”
Və ona tay olan bir kəs yoxdur.
Rükunun zikri
“Subhanə Rəbbiyəl-əzimi və
bihəmdi”
Mənim böyük Pərvərdigarımı hər
eyb və nöqsandan pak və
münəzzəh bilib Ona həmd-sitayiş
edirəm.
Səcdənin zikri
“Subhanə Rəbbiyəl-ə’la və
bihəmdih”
Mənim hamıdan uca Ardı »

Maraqlı melumatlarVitr namazı və onunla əlaqədər mövzular...

Hökmü və fəziləti:
Vitr namazı təkidlə buyurulmuş sünnədir. Belə ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bu namaza rəğbətləndirmiş və təşviq etmişdir.
Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: «Həqiqətən Allah vitrdir (təkdir) və vitri sevər»[1].

Əli deyir: Vitr namazı zəruri deyil. Nə də fərz namazlarınız kimi deyil. Amma Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) vitr namazını qılmış və sonra demişdir: «Ey Quran əhli, vitr namazını qılın. Həqiqətən Allah vitrdir (təkdir) və vitri sevir»[2].

Vitr namazının qılınan vaxtı:
Vitr namazını İşadan Sübhə qədər olan vaxtda qılmaq olar. Bu namazı gecənin son üçdəbirində Ardı »

Maraqlı melumatlarAna Duası

Musa Əleyhissalam bir gün:
"Ya Rəbbi, Cənnətdə mənim qonşum kim olacaq, mənə bildir gedib onunla görüşüm,"- dedi.
Musa Əleyhissalama belə vəhy gəldi.
"Filan diyara get! Orada bir qəssab dükanı var. O dükanın sahibi olan qəssabı gör! O vəli bir qulum. Tək biləsən ki, onun çox əhəmiyyətli bir işi vardır. Çağırsan gəlməz. O sənin cənnətdəki qonşundur."

Musa Əleyhissalam dərhal bildirilən yerə getdi. Qəssabı tapdı və ona:
"Mən sənə qonaq gəldim" - dedi. Qəssab Musa Əleyhissalamı tanımırdı. Ona "Xoş gəldin" deyib bir kənara oturtdu. Dükandakı işi qurtaranda götürüb evinə apardı. Evinin başında oturdub çox hörmət etdi.
Musa Əleyhissalam ev sahibini diqqətlə izləyirdi. Ev sahibi qəssabın ət bişirdiyini gördü. Ət Ardı »