beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Maraqlı melumatlarALLAHIN İNSANA OLAN SEVGİSİ

Qurani-kərim “Bismillahir- Rəhmanir- Rəhim” ayəsi ilə başlayır. Allah-təalanın Rəhman sifəti Onun rəhminin genişliyini, Rəhim sifəti isə tükənməzliyini göstərir.



Uca Yaradan bu dünyada hamıya qarşı mehribandır. Kafirə də, möminə də ruzi verir. Günəş öz istiliyini, torpaq öz bərəkətini, su öz ləzzətini heç kəsdən əsirgəmir. Bütün bunlar Allahın sonsuz mərhəmətinin nişanəsi olmaqla yanaşı, həm də bir imtahan vasitəsidir. Nemətlərlə bəslənən insanların içindən kim şükr edəcək, kim nankor olacaq? Dünya və onun nemətləri ələk kimidir. Hər kim bunlara etinasız yanaşsa, ələyin gözündən keçər. Hər kim bunlara bağlansa, ələyin gözlərində ilişib-qalar.

Müqəddəs kitabın ayələrində dönə-dönə Allahın mərhəmət və lütfündən danışılır: “Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdir” (Əraf, Ardı »

Maraqlı melumatlarEV HEYVANI SAXLAMAĞIN HÖKMÜ

İslam müqəddəslərinin kəlamlarında ev heyvanları barədə xeyli göstərişlərə rast gəlirik. Bunların bir qismində hər bir ev heyvanının faydası, onu saxlamaq qaydaları göstərilir, başqa bir qismində həmin heyvanla ədalətli rəftar etməyin lazımlığı təkid olunur. Bütün hədislərdə bu fikir vurğulanır ki, hətta heyvanın da öz sahibi üzərində haqqı vardır və bu haqqı pozmaq günahdır.


İT, PIŞIK və SAIRƏ HEYVANLARIN SAXLANMASI
Həyətdə it saxlamağın dini baxımdan problemi yoxdur. Xüsusilə, mühafizəyə ehtiyaclı olan evləri və obyektləri itlərin köməyi ilə qorumaq olar. Itin köməyindən ovda da istifadə etmək mümkündür. Amma bu zaman bir neçə şərtə riayət etmək lazımdır. Əvvəla, it ov iti kimi tərbiyə edilməli və sahibinin tapşırıqlarına Ardı »

Maraqlı melumatlarElm adamlarının Din Və Tanrı ilə əlaqədar sözləri

Din. . . əsas olaraq qorxuya əsaslanır ... bilinmədən qarşı duyulan qorxu, məğlubiyyət qorxusu, ölüm qorxusu. Qorxu hər mərhəmətsizliyin anasıdır və ona görə mərhəmətsizlik və dinin əl-ələ getməsinə çaşılmamalı. Mənim din haqqındakı görüşüm Lucretius'la eyni. Onu qorxudan doğan bir xəstəlik və insan irqinə böyük bir bədbəxtlik qaynağı olaraq görürəm. - Bertrand Russell

Müalicə edilə bilməz dərəcədə dindar, bir çox insanın ruhi vəziyyətidir. - Tomas Edison

Din gerçək səfalətin ifadəsi, gerçək səfalətə qarşı etiraz, əzilən varlıqların daxili keçirməsi, ürəksiz bir dünyanın duyğusu, ruhsuz şərtlərin ruhu ... İnsanların tiryəkidir. - Karl Marks

Din və milliyyətçilik, bunların yanında ənənələr və nə qədər axmaq olursa olsun hər hansı Ardı »

Maraqlı melumatlarKimdir Bedbext?

Bismilləhir Rahmənir Rahim!

“... əsgərlikdə oruc tutmağın necə çətin olduğundan, qatlaşmalı olduqları problemlərdən danışdı. Bu zaman elə bu mövzuda mənə bir hadisəni danışdı. Əslində o, bunu çox sərbəst danışırdı və sanki belə şeylərə öyrəşib. O danışdıqca dilim tutuldu, qəhərləndim, qəlbim sıxılmağa başladı. “Bir gün komandir məni yenə günorta naharından yayınan gördü. Yanına çağırdı. – Sən yenə oruc tutursan? – Bəli, yoldaş komandir, hələ 7-8 gün oruc tutacam. – Burada oruc tutarlar, siz necə bədbəxt insansınız?!...”

Bu sətirlər gənc qələmlərin birindən çıxmış acı reallığı əks elətdirən bir Ramazan ayı dərdləşməsidir. Amma buradakı “siz necə bədbəxtsiniz?!” ibarəsi əslində vücudumu silkələdi.

Bədbəxt?! Kimdir əsl bədbəxt?! Kimdir Ardı »

Maraqlı melumatlarCƏHƏNNƏMDƏ TOPPUZLAR

Həmçinin Allah-taalanın Cəhənnəm əhli üçün hazırladığı əzablardan biri də dəmir və qalın toppuzlardır ki, onlar Cəhənnəm əhlinin başını əzəcək, onlara özünü nümayiş etdirməyin, təkəbbürlüyün cəzasının nə olduğunu daddıracaq, hər dəfə onlar Cəhənnəmdən çıxmağa can atdıqda başları üstündən üzərilərinə buraxılacaqdır və beləliklə, onlar yenidən Cəhənnəmin ağuşuna atılacaqlar.

Bu barədə Allah-taala buyurur: «Hələ onlar üçün (başlarına vurulacaq) dəmir toppuzlar da vardır. (Kafirlər) oradan - (Cəhənnəmdə düşdükləri) qəmdən qurtarmaq istədikcə, yenidən ora qaytarılar və (onlara:) "Dadın atəşin əzabını!" (deyilər)».
Malik ibn Dinar demişdir: «Cəhənnəm əhli Cəhənnəmdə toppuzların zərbəsini hiss etdikdə insan suda bataraq onun dərinliklərinə qərq olduğu kimi həmim(Cəhənnəmdəki qaynar su) hovuzlarına batırılmaqla onların dibinə enəcəklər».
Allahım! Ardı »

Maraqlı melumatlarGünahların əsas nəticəsi

Günahlar qəlb və bədənə həm bu dünyada həm də axirətdə ziyan verən pis, qınağa layıq aqibətə malikdirlər və onlar haqqında tam olaraq yalnız Allaha məlumdur.
- Günahkar elmdən məhrum olur. Həqiqətən, elm – Allahın qəlbdə yerləşdirdiyi nurdur və günahlar bu nuru söndürür. Imam əş-Şafi Malikin yanında dərs aldıqda o onun dərrakəsi, ağılı və kamil dərk etməsi ilə təəcübləndi. O dedi: “Həqiqətən, görürəm ki, Allah qəlbini nurla nurlandırıb. Günah zülmətinə onu söndürməyə imkan vermə”.

- Günahkar dünya nemətlərindən məhrum edilir. “Müsnəd”də hədis rəvayət edilir: “Həqiqətən qul etdiyi günaha görə ruzisindən məhrum edilir”. Öncə biz bu hədisi qeyd etmişik. Deməli, təqva dünya nemətini artırır, Ardı »

Maraqlı melumatlarİnşAllah--sözünün Dərin Mənası

"İnşallah" bütün işlərin Allahu təalanın diləməsinə həvalə etmək üçün deyilən sözdür.Allahu təalanın hüzurunda itaət edənlərdən olmaq ücün hər işdə inşallah demək lazımdır.Kainata hər şey Allahın iradi ve təqdiri ilə cəryan edir.Allah icazə vermədən bir şeyin olması mümkün deyil.hadisə şərifdə buyrulub İnşallah demək işi Allahin iradəsinə buraxmaq mənasını daşıyır.Qurani Kerimdə bele buyrulur hər hansi bir şey ücün mən onu sabah edeceyəm demə.Bu Allah tərəfindən Peyğəmbərimizə bir öyüd təlimidir.İrəlidə edilməsi planlanan işlər ücün inşallah demək gərəkdir.Heç kim sabah nə olacağını bilə bilməz.Bu söz Allah kəlməsindən yarandığı ücün müqqədəs hesab edilir.Hər işin önçəsi bu kəlməni işlədən şəxsin işi alınmasa belə həmin insan yalançı cıxmaz.Peyğəmbərimiz Ardı »

Maraqlı melumatlarUca RƏBBİM haqqında

ALLAH
Allah (və ya Tanrı, Xuda, Pərvərdigar, Yaradan, Xudavənd, Rəbb) - (ərəb dilində اﷲ — əl-Lāh) adətən monoteist dinlərdə və daha çox İslamda istifadə olunan ən böyük qüvvəyə, yaradıcıya verilən addır. Sözün mənbəyi Qurandır. Bəzi müsəlmanlar "Allah" sözünün ardınca ərəbcə "onun şanı ucadır" mənasına gələn "cəllə cəlaluhu" deyirlər.

Quranda Allahın 99 adı göstərilsə də bu ad özünün bütün ad və sifətlərini ehtiva edir. Birmənalı şəkildə sözün hansı sözdən əmələ gəldiyini tam bilinmir, çünki ərəb dilində bir sözün kökü başqa sözlə mütləq əlaqəli olur. «Allah» sözünün "əl-İlah" ya da "əl-Laha" sözlərindən gəlmə ehtimalı var.

Quranda deyilir: "Allah təkdir və heç bir şəriki yoxdur" [1]

Uca RƏBBİM Ardı »

Maraqlı melumatlarAllahdan Bağışlanmaq Diləmək – İSTİĞFAR (tövbə)

Ərəb dilindən tərcümədə “bağışlanmaq diləmək” mənasını verir. İnsanın günahlarını bağışlatdırmaq üçün Allaha yalvarmasına və Ondan mərhəmət diləməsinə “istiğfar” deyirlər.

Quran ayələrinin bir çoxunda istiğfardan danışılır. Məsələn, bu ayədə istiğfar edənlər barəsində buyurulur: “O təqvalılar ki, bir günah iş gördükləri, yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman Allahı yada salıb günahlarının bağışlanmasını istəyərlər (istiğfar edərlər). Axı, günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər?” (“Ali-İmran”, 135). Aşağıdakı ayədə istiğfar edən şəxsin günahlarının bağışlanacağı vəd edilir: “Hər kəs pis iş gördükdən və ya özünə zülm etdikdən sonra Allahdan bağışlanmağını dilərsə, Allahın bağışlayan, mərhəmətli olduğunu görər” (“Nisa”, 110). Başqa bir ayədə isə istiğar tövbə ilə yanaşı xatırlanır: “Məgər onlar Ardı »

Maraqlı melumatlarNuh əleyhissalamın həyat yoldaşı Vağilə

Min illər öncə hazırki İraqın şimalında yerləşən ərazidə Vadd, Suva, Yəğus, Yəuq və Nəsr adlanan beş əməlisaleh kişi yaşayırdı. Onlar xeyirxahlıqları və təqvaları ilə tanınmışdılar. Hamı onları sevir, onlara hörmət edir və onlardan nümunə götürürdülər. Onlar Allahın dərgahına qovuşana kimi bu cür də yaşadılar. Onların vəfatı insanları kədərə boğdu.

Şeytan insanların onlara olan sevgisindən istifadə edərək vəsvəsə etdi və dedi: "Onların sizinlə birgə olduğunu hiss etmək, onları görmək və ibadətlərini yada salmaq üçün niyə heykəllərini düzəltmirsiniz?! Belə etsəniz Rəbbinizə daha çox ibadət etmiş olmazmısınız?!

İnsanlar bu fikri bəyəndilər və heykəllər düzəltdilər. İllər keçdi, insanlar nəsildən nəslə bu əməlisaleh insanların həyat tarixçəsini nəql Ardı »

Maraqlı melumatlarŞükür Tanrım ..

Şükür Tanrım ..
Sahibsiz duyğularla çamadanını sürüyərkən kimsəsiz və qaranlıq amma tanış yollarda köhnə xatirələri yoxladı.
Çoxdan silinmiş izləri müşahidə etdi. Ərinmədi və getdi saatlarla, fikir vermədən çox qorxduğu it uğultularına. Və bir telefon köşkünə uzandı əlləri. Gecənin bir yarısı suallarına cavab verə biləcək biri axtardı.Və çalan telefona dərhal cavab verdi. Gecənin geçliyine fikir verməyən şirin bir dialog başladı.Dialogun sonunda "küçədə qaldım, yanına gələ bilərəmmi? ayrıca bir az danışmağa ehtiyacım var." sualına, "indi hardasınız?" qarşılığı gəldi.
Ardından gələn cavab sərt gecəni belə yumşaltdı. Telefon köşkünün qabağındakı maşın işıqları qədər yaxınında olması bir təsadüf deyidi.
Gecə yenidən başlamışdı bu sürprizlə. Həsrətli bir qucaqlama ilə başlayan bir Ardı »

Maraqlı melumatlarHəcc əməlləri!!!

Təməttü həccinin ikinci vacib əməli Zilhiccə ayının doqquzu günündə Ərəfat adlanan məntəqədə qalmaqdır. Zəvvar bura çatdıqda belə bir niyyət etməlidir: "Allaha yaxınlaşmaq və təməttü həcci üçün zöhr azanından şam azanına qədər Ərəfatda qalıram".

Ərəfatın əhatə dairəsi xüsusi işarələrlə müəyyən edilmişdir və oradan kənara çıxmaq olmaz. Ərəfatda qalmaq həccin əsas hissələrindən birini təşkil etdiyi üçün oranı bilərəkdən tərk etmək həcci bütünlüklə batil etir. Günün müəyyən hissəsində oranı tərk etdikdə isə insan günah etmiş olsa da, həcci batil olmur. Qeyri-ixtiyari tərk etdikdə də günah etməmiş olur. Amma bilərəkdən Ərəfatda qalmağı unudub orada qalma vaxtı da qurtararsa, həcc düzgün hesab olunur. Belə olduqda zəvvar Məşərdə Ardı »

Maraqlı melumatlarKişi öz həyat yoldaşının (fərz) həcc ibadətini etməsinə qadağa qoya bilərmi?

Məhrəmi ilə birlikdə fərz olan həcc ibadətini etmək üçün kişi öz həyat yoldaşını bundan qadağan edə bilməz. Ona görə də, həcc etmək qadına vacibdir-hətta onun kişisi buna icazə verməsə də. Məsələ belədir ki, alimlərin çoxu və yaxud onların əksəriyyəti qadının həcc müddətində edəcəyi xərclərin kişi tərəfindən təmin olunmasını ona (kişiyə) vacib görürlər. Ardı »

Maraqlı melumatlarEnam Suresi

6. Ənam surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, yüz altmış beş ayədir)
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə
1. Həmd və səna göyləri və yeri yaradan, qaranlıqları və aydınlığı vücuda gətirən Allaha məxsusdur. (Belə bir əzəmətli yaradılışın zatı tovhidə və bu qüdrətin yalnız Allaha məxsus olmasına dəlalət etməsinə baxmayaraq) kafirlər yenə də Rəbblərinə şərik qoşur və (bütləri Ona) tay tuturlar.
2. Sizi (birinci ata-ananızı birbaşa, o ikisinin nəslini isə vasitə və mərhələlər keçməklə) palçıqdan yaradan, sonra (sizin hər biriniz üçün ömür) müddət(i) müəyyənləşdirən Odur. Müəyyən olunmuş bir müddət də Onun yanındadır (şərti əcəli «məhv-isbat» lövhəsində yazıb, qəti Ardı »

Maraqlı melumatlarİnsanın ona aidiyyatı olmayan məsələlərlə maraqlanması

Insan qəlbi də mədəsi kimi yaradılış etibarilə daim yeni qidaya tələbat hiss edir. Mədə kimi, qəlb də sağlam, halalla bəslənmədikdə, zəifləyir, aram tapmır və son nəticədə xəstələnərək məhv olur. Qəlblərin ən gözəl qidası isə şübhəsiz ki, Allah zikri, Quran və Onun rizası üçün görülən xeyir əməlləri yad etməkdir.

İnsan öz qəlbini dünyada ən maraqlı, rəngarəng məlumatlarla, xəbərlərlə bəsləsə də, onu doyura bilmədiyini, səksəkə, arayış içində narahat görərsən. Bu onun Rəbbini xatırlamağa olan fitri ehtiyacının ödənməməsinə görədir.
“Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır.” (Quran, Rad, 28)
Məhz Allah zikri qəlbi xəstəliklərdən müalicə edir, onu möhkəmləndirir. İslam elmini öyrənən kəsin ürəyi Ardı »

Maraqlı melumatlarQiyamet Suresi.

Biz yeri goyu insanlari melekleri ve dunyada ne varsa hamisini yaratdiq.insanlari qurumus ve iylenmis palciqdan yaratdiq.o zaman menim butun meleklerim ona(insana) secde etdiler.Tekce iblisden basqa.o zaman biz ona sorusduq:ey iblis sen niye menim ruhumnan úfurduyum mexluqlara secde etmirsen? Iblis:ey yerin goyun sahibi men qara ve iylenmis palciqdan yaranmis mexluqlara secde etmeyecem!izn ver men onlari oz yoluma cekim.tekce senin sadiq qullarin mene uymayacag.o zaman Allah bele cvb verdi:bele olarsa onda sen mene gore dogru yoldasan.get! Ulu Tanrinin varliqini danan herkes iblis yolunu gedir.sonra Allah buyurdu.exlaqsizliq edeñ,qeybet eden mene secde etmeyenler qiyamet gununde bir terefi yanan,bir terefi ise qaynar suyla dolu olan yer Ardı »

Maraqlı melumatlarFərz namazı qılanın nafilə qılana və əksinə namaza qoşulması. Yerli adamla müsafirin birgə namazı...

Fərz namazı qılanın nafilə qılana, nafilə qılanın isə fərz qılana qoşulması:
Cabir deyir ki, «Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbərlə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) birlikdə namaz qılır və sonra gedib öz tayfasına namaz qıldırırdı»[1].

Yezid ibn əl-Əsvəd cavan oğlan ikən Peyğəmbərlə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) birlikdə namaz qıldığını deyir. O namazı bitirdikdən sonra məscidin bir kənarında iki nəfərin namaz qılmadığını gördü və onları çağırtdırdı. Onları gətirəndə onlar titrəyirdilər. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun): “Sizə, bizimlə bərabər namaz qılmağa nə mane oldu?” – deyə, soruşdu. Onlar: “Biz namazı evimizdə qılmışdıq” – deyə, cavab verdilər. Ardı »

Maraqlı melumatlarMütləq OXuYuN...

Səbir - ALLAH-Təalanın "vur” dediyi yerdə vurmaq, "döz, dur” dediyi yerdə də durmağı, dayanmağı bacarmaqdır.


Səbir nədir?- Öncə bu suala cavab verməyə çalışaq: səbir Qurani- Kərimdə ALLAH-Təalanın bəndələrinə tövsiyə etdiyi ən üstün keyfiyyətlərdəndir. ALLAH-Təalanın Gözəl Adlarından (Əsmaül-Hüsna) biri də Saburdur, yəni çox səbir edən. Bütün fəzilətlərin anası, həyatda müvəffəq olmanın və kamala yetişməyin sirri mahz səbirlə əlaqəlidir. Hər cür rəzalətin, bədbəxtliyin anası səbirsizlikdir. "Şübhəsiz ki, ALLAH-Təala səbir edənlərlə birlikdədir”- bu, Quranın müjdəsidir. Demək, səbir etməyi bacarmaq ALLAH-Təala ilə bir arada ola bilmək ləyaqətidir.

"Ya Rəbb, acizlikdən və tənbəllikdən Sənə sığınıram”- deyən ALLAH Rəsulu əslində səbrin koordinatlarını göstərir.


Xəsisin əlindəki sərvəti sıxıb saxladığı kimi, israfçının Ardı »

Maraqlı melumatlarÖlüm ibrət və qaydalar (QƏFLƏT ÖLÜM)

Fəzilət sahiblərindən biri demişdir: «Mənim bir dostum (adını çəkməyə lüzum yoxdur) özünü şəhvətlərə qurban, ləzzətlərə əsir etmişdir. Ölüm və haqq-hesabı unutmuşdur. Allah-Təala mənə onu itaət və Allahın buyurduqlarına tabeçilik yoluna çağırmağı əmr etdikdə dostuma görə çox qorxdum. Ona nəsihət verdim, haqq yoluna çağırdım. O, gəncliyinə görə yalnız üzr diləməli, ümidini Allaha bağlamalı idi.

Bir gün gözlənilməz ölüm onu haqladı, torpağa dəfn edildi. Öz pisliklərinin qurbanı oldu. Dünyanın ləzzətləri, var dövləti onu tərk etdi. Ona qalan yalnız boynuna düşən ağır yük oldu. Böyük Qüdrət Sahibi ilə görüşə öz fitnə və fəsadları ilə getdi. Qoy Allah məni və səni bağışlasın, bizi bu gəncin taleyindən, Ardı »

Maraqlı melumatlarNiyə görüləcək işlər üçün “inşallah” deməliyik?

"İnşAllah” gündəlik həyatda tez-tez eşitdiyimiz və işlətdiyimiz kəlmələrdən biridir. Ancaq bir çoxumuz bu kəlməni işlətsək də, onun dərin mənasından xəbərsizik. Hətta bəzən getmək istəmədiyimiz bir dəvəti nəzakətlə yola vermək üçün "inşallah” deyirik. Halbuki "Allah istəsə” mənasını verən "inşallah” kəlməsi qədərlə əlaqədar çox önəmli məsələdir.

Biz yaxın və ya uzaq gələcək üçün bir qisim planlar qururuq. "Sabah bura gedəcəyəm, o biri gün bunu edəcəyəm. Həftə sonunda filan yerə baş çəkəcəyəm, yay tətilini filan yerdə keçirəcəyəm”. Bəli, vaxtımızı səmərəli keçirmək üçün planlı hərəkət etmək, əlbəttə ki, vacibdir, lakin burada bir şeyi nəzərə almağa, diqqət yetirməyə məcburuq. Əgər Allah istəməsə, Onun izni və iradəsi olmasa, Ardı »