Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarFitrə zəkatını bir yerdən digər yerə göndərmək

Sual: Özümə aid olan fitrə zəkatını ailəmə göndərdim ki, bunu yaşadığın yerdə çıxarsınlar. Bu cür etmək doğrudurmu?

Cavab: Bu cür etmək problem deyil və inşallah buna görə sizə savab veriləcəkdir. Yaşadığınız yerdə bunu çıxarmaq daha yaxşıdır. Məqsəd budur ki, bu fitrə zəkatı yaşadığınız yerdə yoxsul, ehtiyacı olanlara çatsın və bu daha yaxşıdır. Bununla belə, fitrə zəkatını yaşadığınız yerdə yoxsul, ehtiyacı olanlara vermələri üçün bu məqsədlə ailənizə göndərməkdə bir problem yoxdur. Ardı »

Maraqlı melumatlarBöyük övliyalardan Hikmətli Sözlər...

Sirri Səqəti böyük övliyadır. O, Cüneyd Bağdadi həzrətlərini dayısı və müəllimi, Məruf Kərxinin isə tələbəsi olmuşdur.Xeyli müddət Bağdadda yaşamışdı. Qırx dəfə piyada Həccə gedib gəlmişdir. Zühd və ədəb-ərkanla bağlı bir çox rəvayətləri var. İlk dəfə ttovhid elmi haqqında danışan Sirri Səqəti olmuşdur. O, hicrətin 251-ci ilində Bağdadda vəfat etmişdir.
Sirri Səqətinin hikmətli sözlərindən bir neçəsi:

- Hər kəs öz nəfsini tərbiyə etməkdən acizdirsə, başqasına ədəb öyrətmək işində daha aciz olar.

- Hər kəs öz ayıblarını görməyib, başqasının ayıbları ilə məşğul olursa, deməli, həlak olmaq üzrədir.

- Zənn və şübhə ilə heç bir din qardaşından ayrılma.

- Ardı »

Maraqlı melumatlarİSİM VƏ SİFƏTLƏR TÖVHİDİNDƏ MÜHÜM OLAN QAYDALAR

Müsəlman qardaş və bacılarım! Bu mövzu təhlükəli və çətin olduğuna görə, bəzi azmış və hədlərini aşmış firqələr kimi Allahın ad və sifətlərini dəyişməmək, onları heç nəyə bənzətməmək, keyfiyyətini öyərənməyə çalışmamaqdan ötrü alimlər bəzi qaydalar müəyyənləş-diriblər. Bu qaydaları hər bir müsəlmanın bilməsi vacibdir.

1. Təhrif – bir sözü başqa sözlə əvəz etmək, dəyişdirmək deməkdir. Ayə və ya hədisi həm məna, həm də ləfzi etibarı ilə dəyişdirmək deməkdir. Məs: 1) Məna etibarı ilə təhrifə dəlil - Allah Qurani Kərimdə buyurur: «Rahmən ərşin üzərinə yüksəldi». (Ta ha 5). Burada olan İstiva - ucalmaq sözünə, Lə – şəkilçisi artırmaqla İstəvlə hökmü altına aldı sözü ilə Ardı »

Maraqlı melumatlarALLAH SEVGISI

[color=#c238dd]ALLAH SEVGİSİ

Bəşər övladı olan hər bir kəsdə sevgi və məhəbbət deyilən hisslər mövcuddur. İnsan sevir! O, hələ uşaqlıqdan sevməyə başlayır. O, öz anasını sevir, atasını sevir, ailə üzvlərini sevir, dostlarını sevir, o, çiçək ətrini sevir, gülləri sevir, çayın şırıltılı səslərinə vurulur, gəzməyi sevir, bülbülün səsindən həzz alır... İnsan sevir və öz sevdiyindən həzz alır... Lakin sevdiyi bu şeylərin hər biri fani olduğundan daim insanla həyat yolunda yoldaşlıq edə bilmir. İnsan şəhərə gəldikdə çayın şırıltısı ilə, yaşa dolduqda sevdiyi nənəsilə, məktəbə getdikdə sevimli oyuncaqları ilə, ixtiyar yaşına çatdıqda hətta bir çox hisslərilə vidalaşmalı olur. İnsan sevdiklərilə vidalaşır, lakin bir hiss olaraq Ardı »

Maraqlı melumatlarTÖVHİDİN ALƏMLƏRƏ OLAN TƏSİRİ

Tövhidin təsiri üç qismə bölünür.
1). Tövhidin fərdlərə, şəxslərə olan təsiri.
2). Tövhidin cəmiyyətə, ümmətə olan təsiri.
3) Tövhidin axirətdə olan təsiri.

(Tövhid yəni yalnız Uca Allaha ibadət etmək, ondan istəmək, və ona heç bir məxluqu şərik qoşmamaq)

Tövhidin Fərdlərə Olan Təsiri; Ən böyük təsiri qəlb rahatlığı, nəfsin salamatçılığıdır. Ruhun qidasıdır. İbn Qeyyim deyir ki, insanın həqiqəti, mahiyyəti onun qəlbi və ruhudur. Bunların da salamat olması, düzgün olması yalnız Rəbbinin tövhidi, Ona olan ibadəti, Ondan qorxması və bütün işlərdə Rəbbinə ümid etməsi ilədir. İnsanın ən böyük ləzzəti, ən böyük səadəti və neməti də elə bundadır. Kainatda elə bir şey yoxdur ki, insanın qəlbi Ardı »

Maraqlı melumatlarGözəl Kəlamlar

Hz. Muhəmməd (s.ə.a.s.): “Qulun dili doğru olmadıqca ürəyi doğru olmaz. Ürəyi doğru olmadıqca da imanı doğru olmaz. ”

Həzrət Əli (ə) buyurur:
“Məzluma kömək və qəmgini şad etmək böyük günahların kəffarələrindəndir.”

"Quran haqqında düşünün və onu yaxşı başa düşün;
çünki Quran qəlblərin baharıdır."

-Hz. Əli (ə)

Məhəmməd peyğəmbər (s.a.a.s.) :
" Elə bir namaz
yoxdur ki,vaxtı çatdıqda,bir mələk camaata üz
tutaraq belə səslənməsin:' Ey insanlar,qalxın! Öz
əməllərinizlə yandırdığınız odları öz namazlarınızla
söndürün"..

De:
“Mənim namazım da, ibadətim də,
həyatım və ölümüm də aləmlərin
Rəbbi Allah üçündür!
("əl-Ənam", 162)

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Çox pisdir ki, insanın zahiri gözəl, batini isə nöqsanlı olsun.”

Bu dünya həyatı oyun-oyuncaqdan, əyləncədən başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu isə, şübhəsiz ki, əbədi həyatdır. Kaş Ardı »

Maraqlı melumatlarHər Bir Varlıq Danışır.....

Bəziləri elə xəyal edirlər ki,danışmaq yalnız insana məxsusdur və bəşərdən başqa heç bir varlıq ağzına söz alıb,danıçmır,bir-birilə söhbət etmirlər.Əsrarəngiz aləmin qəribəlikdən xəbərsiz olub bilmirlər ki,bu dünya sirlər və ecazlarla doludur.Onlardan biri də varlıqların,məxluqatın danışmasıdır.Bir çox Quran ayələri və rəvayətlər,tarixi hadisələr qeyri-insani varlıqların,hətta insanın bədən üzvlərinin danışmasına çahidlik edir-"Məhz o gün yer öz xəbərlərini açıb söyləyər(zəlzələ surəsi,4-cü ayə)"."Bu gün onların ağızlarını möhürləyərik.Onların əlləri bizimlə danışar,ayaqları isə etdikləri əməllər barəsində şəhadət verər".(Yasin surəsi,65-ci ayə).Mütəal Allah özü haqda belə buyurur.-"Və Allah Musa ilə məxsus bir tərzdə danışdı".(Nisa surəsi,164-cü ayə).
Həmçinin bir neçə ayədə şeytanın danışmağından söz açılır.Allah-Təala mələklərə,Adəmə səcdə etməyi əmr etdikdə,o,Allaha deyir.-"Dedi."Mən onlardan üstünəm.Məni Ardı »

Maraqlı melumatlarSevmək cəsarətdir

Sevgi cəsarətdir! Sevəndən sevgisini sübut üçün cəsarət istəyər.
Sevgi fədakarlıqdır! Sevəndən sevgisi üçün sevdiklərindən fəda etməsini istəyər.
Sevgi paylaşmaqdır! Sevəndən sevgi sədəqəsi umar.
Ən sonunda sevgi həyatdır! Sevənin sevdiyini yaratmasıdır... Sevdiyinin yaşaya biləcəyi həyatı ona verməsidir...
Sevginin ən böyük müəllimi Allah, ən böyük tələbəsi Onun Rəsulları, ən böyük təlim kitabı isə Qurandır. Məhz bu təlim kitabında uca Yaradan quluna sevgi dərsi öyrədir: ona cəsarəti, fədakarlığı, paylaşmağı... öyrədir.
Yaradan sevir və sevdiyini yaradır. O, hələ yox ikən onu sevir, onu sevgi ilə yaradır, ona Öz ruhundan üfürür və ona həyat verir.

Yaradan sevir və Onu sevənlərin sevgi hekayələrini Öz müqəddəs Kitabında anaraq gələcək məzunlara nümunə göstərir:

Sevgi Ardı »