Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarMala və bədənə bir zərər gəldiyi vaxt ölümü istəməkdən çəkinmək

Buxari və Müslimin, Ənəsdən (Allah ondan razı olsun) rəvayət etdiklərinə görə, Peyğəmbər (səlləllahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur: “Bax heç kim özünə toxunan bir zərərdən ötrü ölümü istəməsin. Əgər özünü ölümü istəməkdən kənar tuta bilmirsə belə desin: Ya Rəbbim, yaşamaq mənə xeyirli olana qədər məni yaşat, ölümüm mənə xeyirli olan vaxt ruhumu al”.

Müslimin Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun) rəvayətinə görə, Peyğəmbər (səlləllahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur: “Heç biriniz əsla ölümü istəməyin, ölüm gəlmədən də gəlməsi üçün dua etməyin. Çünki, sizdən biriniz öldüyü vaxt əməli kəsilər. Həm də möminin ömrü özünə xeyirdən başqa bir şeyi artırmaz”.
Buxari və Nəsai Əbu Ardı »

Maraqlı melumatlarƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) -CƏBBAR

əl-Cəbbar – Cəbr kökündən gəlməkdədir. Hər hansı bir şeyi islah etmək, düzəltmək deməkdir. Bir kimsəni fəqirlikdən qurtararaq zənginləşdirmək və ya qırılan sümükləri düzəltməkdir. «O, özündən başqa heç bir ilah olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. Cəbbardır (hökmünə məcbur edəndir)». (əl-Həşr 22-24).

əl-Accac öz şerində deyir: «Allah dini tamamladı və o, dində tamamlandı»(İbn Mənzur «Lisanul Arab» Cə-Bə-Rə maddəsi.)
Əf-Alə vəznində işlədilən hökmüranlıq, məcbur etmək: Əcbərtuhu Alə Kəzə – onu belə etməyə məcbur etdim. İmam Şafii  deyir ki: «Sultan onu məcbur etdi». Əl çatılmaz, yüksək, əl çatmayan xurma ağacına Nəhlətun Cəbbar deyilir. «Ya Musa! Orada nəhəng adamlar vardır». (əl-Maidə 22). Bir kimsə Ardı »

Maraqlı melumatlarTÖVHİDİN ALƏMLƏRƏ OLAN TƏSİRİ

Tövhidin təsiri üç qismə bölünür.
1). Tövhidin fərdlərə, şəxslərə olan təsiri.
2). Tövhidin cəmiyyətə, ümmətə olan təsiri.
3) Tövhidin axirətdə olan təsiri.

(Tövhid yəni yalnız Uca Allaha ibadət etmək, ondan istəmək, və ona heç bir məxluqu şərik qoşmamaq)

Tövhidin Fərdlərə Olan Təsiri; Ən böyük təsiri qəlb rahatlığı, nəfsin salamatçılığıdır. Ruhun qidasıdır. İbn Qeyyim deyir ki, insanın həqiqəti, mahiyyəti onun qəlbi və ruhudur. Bunların da salamat olması, düzgün olması yalnız Rəbbinin tövhidi, Ona olan ibadəti, Ondan qorxması və bütün işlərdə Rəbbinə ümid etməsi ilədir. İnsanın ən böyük ləzzəti, ən böyük səadəti və neməti də elə bundadır. Kainatda elə bir şey yoxdur ki, insanın qəlbi Ardı »

Maraqlı melumatlarOz Zamanesinin Imamin Tanimadan Olen Cahil Oler.

Haqq" yoludur
Ey Sahibəz-zaman, fəryada çat!

İmam Məhdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. "Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” .
İmam Zamanla (əc.) tanışlıq onu sevməyin, onu sevmək isə Allahı sevməyin başlanğıcıdır.
"Sizi sevən Allahı sevmişdir" .

Hәzrәt Məhdiylə (əc.) tanışlıq cahiliyyət boyunduruğundan­qurtuluş yoludur. Dini, Quranı və bütün ilahi təlimləri yalnız onu tanımaqla öyrənmək olar. Onu tanımadan dini öyrənmək, Quranı başa düşmək, İslam maarifini anlamaq və cahiliyyətdən xilas olmaq mümkün deyil.
Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurmuşdur:

"Zamanın imamını tanımadan ölən şəxs, cahiliyyət zamanının ölümü kimi ölmüşdür" .
İmam Məhdiylə Ardı »

Maraqlı melumatlarTövbəm qəbul olunmaz deyərək ümidsizliyə qapılanlar üçün bir armağan

Adəm övldanın düşmənləri olduqca çoxdur.Ona pis əməlləri gözəl göstərməyə şalışır,şəvhətə dəvət edir, həlaka sürükləyirlər.Bütün bunun səbəbi isə Adəm övladını həlak edici günahlar içərisində boğmaq istəyidir.Əgər Adəm övladı, düşmənlərinin tələsinə düşərək , günahlara qərq olsa demək onu qəlbini sıxıntı çəkəcək və darlıq his edəcəkdir.Bununlada düşmənlər onun Allahın rəhmətindən ümidini kəsməyinə nail olacaqlar.
Amma unutmaq olmaz ki, Uca Allahın tövbə qapıları həmişə üzümüzə açıqdır.Elə Adəm övladının ən böyük düşməni olan şeytanında istəyi budur.Şeytan istəyir ki, Adəm övladı artıq günahlarının bağışlanmayacağını düşünərəkümudsizliyə qapılsın.

Görün bu nəqədər çirkin bir istəkdir.
Amma Allaha sidq qəlblə inanan mömin heç vaxt bu düçüncə , bu çirkin etiqad sahibi olmalı deyil.
Mömin qardaş Ardı »

Maraqlı melumatlarALLAHIN ELÇİSİNİN İSLAHI MÜALİCƏ ETMƏSİNDƏ TUTDUĞU YOL

Buxari və Müslimin “Səhih”lərində Əbu Mütəvəkkilin Əbu Said əl-Xudridən rəvayət etdiyi hədislərdən biri də aşağıdakı hədisdir.
“Bir adam Peyğəmbərimizin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) yanına gələrək: “Qardaşımın qarnı ağrayır”, başqa bir rəvayətə görə isə: “Qardaşım ishal olub” deyir. Buna cavab olaraq Peyğəmbərimiz (ona Allahın salavatı və salamı olsun) də: “Bal şərbəti içirt” – deyə buyurur.

Həmin adam ikinci və üçüncü dəfə də gəlib xəstəliyin keçmədiyini bildirdikdə, Peyğəmbərimiz (ona Allahın salavatı və salamı olsun) yenə: “Bal şərbəti içirdin” deyir. Kişi bir də təkrar gələrək: “İçirdim, amma ishalı və ağrısı keçmədi” deyən kimi, Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun): “Allahın dediyi söz doğrudur, Ardı »

Maraqlı melumatlarQəlbi Öldürən On Əməl

Tabiinlərdən olan İbrahim ibn Əhməddən Bəsrəlilər “Bizə nə olub ki, dualarımız qəbul
olunmur?”-deyə soruşdular
O belə dedi:

“Sizin qəlbiniz on şeylə ölmüşdür”

1. Allahı tanıdınız, lakin haqqını vermədiniz.

2. Peyğəmbəri(SƏV) sevdiyinizi iddia etdiniz, lakin yolunu tərk etdiniz.

3. Quranı oxudunuz, lakin əməl etmədiniz.

4. Nemətlərdən yediniz, layiqincə şükür etmədiniz.

5. Şeytanı düşmən bildiniz, lakin ona müxalif olmadınız.

6. Cənnəti haqq bildiniz, onun üçün çalışmadınız.

7. Dediniz Cəhənnəm haqqdır, lakin ondan qorxmadınız.

8. Ölümü haqq bildiniz, lakin ona hazırlaşmadınız.

9. Ölülərinizi dəfn etdiniz, onlardan ibrət almadınız.

10. Yuxudan ayıldınız, insanların eyiblərini axtardınız, öz eyiblərinizi unutdunuz. Ardı »

Maraqlı melumatlarGözəl əxlaqın dəyəri

GÖZƏL ƏXLAQIN DƏYƏRİ
Qadın və kişi özlərinin və övladlarının səadəti naminə Quranın və rəvayətlərin təkid etdiyi bir çox əxlaqi məsələlərə riayət etməlidirlər.
Gözəl əxlaq sahibi olub, əxlaqi çirkinliklərdən qorunmaq çətin iş deyil. Əxlaqi məsələlərə riayət etmək, az bir müddətdə əxlaqi çirkinliklərdən çəkinmək mümkün olan işdir. Bu, ilahi yolu asanlaşdırır, ailəni möhkəmləndirir və qarşılıqlı məhəbbəti gücləndirir. Bu, digərlərinə, xüsusilə də ailənin övladlarına nümunəvi əxlaq dərsi təsirini bağışlayır.
Əxlaqi xüsusiyyətlərin icrası ailə həyatına səmimiyyət, əmniyyət, eşq və məhəbbət bəxş edərək, həyatı baldan da şirin edir.
Əxlaqi xüsusiyyətlərlə zinətlənmək və onları həyata keçirməklə bağlı Quranın bir çox ayələrində Peyğəmbər (s) mədh olunmuşdur:
«(Ya Məhəmməd!) Ardı »