beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Maraqlı melumatlarSəhih Qüdsi Hədislər (Müsəlmanların bir -birinə salam vermələri)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah Adəmi boyu altmış ərəş uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu: «Get oradakı mələklərə salam ver və dinlə gör sənin salamını necə alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır». (Adəm) onlara: «Əssələmu aleykum!» - dedi. Onlar da: «Əssələmu aleykə və rahmətullah!» - deyib, buna «və rahmətullah» kəlməsini əlavə etdilər. Cənnətə girəcək hər kəs (ora) Adəmin surətində girəcəkdir. (Məlumunuz olsun ki,) indiyə qədər insanların xilqəti naqisləşməkdədir».

(əl-Buxari 60. Kitəbul-Ənbiyə 1 (3148, 3326). Ardı »

Maraqlı melumatlarSəhih Müslim (Fitnələrin yaxınlaşması və pislik (fitnə, fəsad) çoxaldıqda həlakın gəlişi haqda.

Fitnələr Kitabitabı.
Birinci fəsil: Fitnələrin yaxınlaşması və pislik (fitnə, fəsad) çoxaldıqda həlakın gəlişi haqda.

Zeynəb bintu Cəhş (r.a) belə rəvayət edir: “Bir gün Peyğəmbər (s.a.v) yuxusundan belə deyərək oyandı: “Lə iləhə illəllah! Yaxınlaşan şərdən ərəblərin vay halına! Bu gün Yəcuc və Məcuc səddindən bu boyda dəlik açıldı.” (Sufyan əliylə on düyünü etdi.) Bunun üzərinə mən: “Ey Allahın Elçisi! İçimizdə saleh kimsələr olduğu halda, biz həlakmı olacağıq?” dedim. Peyğəmbər belə buyurdu: “Bəli, (fasiqlik, fahiş əməllər, əxlaqsızlıq, zülm kimi) pisliklər çoxaldığı zaman.”

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Bu gün Yəcuc və Məcuc səddindən bu boyda dəlik açıldı.” Vüheyb əliylə doxsan düyünü etdi.”

İkinci Ardı »

Maraqlı melumatlarİNANANLARA DÜŞƏN MƏSULİYYƏT

Müsəlman ətrafında baş verənlərə laqeyd qalmaz və heç bir zaman “mənə toxunmayan ilan min yaşasın” məntiqi ilə düşünməz. Çünki o, Allaha təslim olmuşdur, Onun yolundadır və yaxşılığı təmsil edir. O zaman tətbiq olunan zülmə və terrora qarşı laqeyd qala bilməz. Heç bir cinayət törətməmiş günahsız insanları öldürən terrorun, ən böyük düşməni Müsəlmandır. İslam dini, hər cür terroraqarşıdır və elə ilk anda yəni düşüncə mərhələsində terrora mane olur.

Dünyada baş verən hadisələrinözlərinə toxunmadığı müddətcə narahat olmayan insanlar, dinin insanlara aşıladığı fədakarlıq, qardaşlıq, dostluq, dürüstlük və xidmət anlayışından məhrum insanlardır. Həyatları boyunca yalnız imkanlarını sərf edərək, insanlığın qarşı-qarşıya olduğu təhlükələrdən xəbərsiz bir şəkildə öz Ardı »

Maraqlı melumatlarGECƏ NAMAZI NECƏ QILINIR? Bunu Bilmeyenler Coxdur

Gecə namazı İslamda çox bəyənilən və savabı olan namazdır. İşa namazından sonra sübh azanına kimi müddət ərzində qılına bilər.

Gecənin ikinci yarısında, xüsusilə, son üçdən-bir hissəsində qılınması daha yaxşıdır. Gecə namazı vacib deyil, müstəhəb namazdır. Gecə namazı yalnız Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərə (s) vacib buyurulmuş, ona görə də heç zaman o həzrət tərəfindən tərk edilməmişdir. Allah-təala Quranda öz Peyğəmbərinə belə müraciət edir: "(Ya Rəsulum!) Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə (təhəccüd) namazı qıl" ("İsra", 79). Gecə namazı qılanların savabı barədə Qurani-kərimdə buyurulur: "Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən (ehtiyacı Ardı »

Maraqlı melumatlarALLAH AZZE VE CELLE

Ya Rasulallah alemlere rahmet hayatin geciyor kalbimizden, kalbimizden seyr ediyoruz seni...Iwte bir yawindasin beeni sad yurdundasin sana sut anne olmadi kadinlar,bu yuzden darqin buludlar..Bir damla yagmur inmiyor,kitlik hökum suruyor beni sad yurdunda.Minicik bir bulud var gök yuzunde sana awik,ayrilmiyor baw ucundan ve insanlar yagmur duasinda..Hazreti Halime aliyor seni kucagina.yuzunde bir gölgelik,seni gunewten korumak icin..Oysa minicik bir bulud gök yuzunde sana meftun sana kilidli..Ve dua eden rahibin kucagindasin.Dunyalar güzeli gözlerine bakiyor rahib,kitligida unudur,yagmuruda,duayida..Ugruna canlarimiz feda o gözlerinle o gök yüzüne bakiyorsun.o minicik bulud ilisiyor bakiwlarina.büyüyor-bûyüyor,sora nazli-nazli yagmur damlalari iniyor buluddan..fakat coxusu bilmiyor yagmurun gelis sebebini coxusu bilmiyor seni....6 yawindasin Medineyi-Munevvere yolundasin,yaninda aziz Ardı »

Maraqlı melumatlarHəzrət Fatimədən (ə) Hədislər

Hər kim öz xalis (səmimi) ibadətini Allaha ünvanlasa, Allah da özünün ən yaxşı məsləhətini ona endirər” (yəni Allah məsləhət bildiyi ən xeyirli neməti ona bəxş edər).“Möminin üzünə gülümsəmək insanın cənnətə düşməsinə səbəb olar. Amma inadkar və ədavətkar adamın üzünə gülmək isə adamı cəhənnəmə salar”.

“Allahın Rəsulu buyurub ki, imam Kəbə kimidir. Camaat ziyarət üçün onun yanına gedər, Kəbə camaatın yanına gəlməz. Allaha and olsun, əgər haqqı öz sahibinə qaytarsaydılar, Peyğəmbərin nəslinə tabe olsaydılar, Allahın dini barədə bir-biri ilə ixtilafda olan iki nəfər belə, tapılmazdı...”.

“Yeməkdən sonra əlləri yağlı halda yatan adam özündən başqa heç kimi danlamasın”.

“Süfrənin 12 xüsusiyyəti Ardı »

Maraqlı melumatlarDində bidət etməkdən çəkindirmək

Uca Allah İsa əleyhissəlam haqqında belə buyurur:
"…Onun ardınca gedənlərin qəlblərində bir-birinə şəfqət, mərhəmət oyatdıq. Onlar özlərindən rahiblik icad etdilər. Biz onu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona layiqincə əməl etmədilər …" (Hədid, 57/27)

"Rahiblik" buyruğu – onlar bir rahiblik icad etdilər deməkdir. Bu buyruğda mükəmməl xeyrixahlıq əməli "mərhəmət oyatdıq" ifadəsilə verilir və daha sonra "onlar özlərindən rahibdik icad etdilər" buyruğu davam etdirilir. Burada Allah göstərir ki, "Biz onu onlara vacib buyurmamışdıq". Əksinə onlar özlərindən onu bidət kimi araya gətirdilər (haqlarında bəhs edilənlər xristianların rahibləridir)
Uca Allahın: "...Onlar bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etdilər..." ifadəsindəki buyruqda (qazanmaq mənasındakı Ardı »

Maraqlı melumatlarŞeytanın düşmənləri

İnsanın çıxdığı səfərdə məqsədə çata bilməməsinin əsas səbəblərindən biri yolda maneləri, düşmənləri tanımamasıdır. İbni Abbas nəql edir ki, Həzrət Peyğəmbər (s) şeytannan soruşdu:
-Ümmətimdən kimləri özünə düşmən sayırsan?
Şeytan cavab verdi dedi:
-Ümmətin arasında 20 düşmənim var:

1. Birincisi sən özünsən!
2. Elminə əməl edən alim.
3. Oxuduqlarına əməl edən Quran hafizi.
4. Allah rızası üçün gündə 5 vaxt namaz qılan.
5. Kasıbların, miskinlərin və yetimlərin dostu olan.
6. Mərhəmətli kimsə.
7. Haqq üçün çalışan kimsə.
8. Allah-taalaya ibadətlə böyüyən gənc.
9. Halal yeyən.
10. Allah rızası üçün bir-birini sevən iki insan.
11. Namaza və xalqa aşiq kimsə.
12. İnsanlar yatarkən gecə qalxıb ibadət edən kimsə.
13. Özünü haramdan qoruyan şəxs.
14. Qardaşlarına dua edən kimsə.
15. Daim dəstəmazlı Ardı »

Maraqlı melumatlarƏrə Gedən Qızın üzünə Açılan Allahın Nemət Qapısı

Büvеyhilərin vəziri, istеdadlı ədib və еlm himayədarı Sahib ibn Əbbad çox səxavətli adam idi. Ramazan ayında günortadan sonra yanına gələn qonağı axşama qədər saxlayıb iftar vеrməyincə buraxmazdı. Bəzən süfrəsində min nəfər qonaq olardı.

Sahib ibn Əbbad dеyirdi ki, kiçik olanda anası hər gün onu mədrəsəyə göndərərkən bir dinar qızıl və bir dirhəm gümüş pul vеrib tapşırırdı ki, rastına çıxan birinci fəqirə bu pulları sədəqə vеrsin. Sahib butun ömrü boyu anasının məsləhətinə əməl еtdi. Hətta vəzir olanda da xidmətçiyə tapşırmışdı ki, hər gеcə yastığının altına bir dinar qızıl və bir dirhəm gümüş pul qoysun. Hər səhər Sahib ibn Əbbad yuxudan duran kimi görüşdüyü Ardı »

Maraqlı melumatlarAllah uşaqlara niyə xəstəlik və bəla göndərir

Sual: Mən qeyri-müsəlman olan rəfiqəmi Allahın dini olan İslama dəvət edirəm və onun bu barədə bir çox sualları var. Onlardan biri belədir:" Mən Allahın həddi büluğa çatmış yaşlı insanları sınağa çəkməsinin məntiqini anlayıram. Məsələn, qadın uğursuz məhəbbətinin nəticəsi kimi doğulan uşağını küçəyə tullayır və beləliklə də ona yüklənmiş sınaqdan keçə bilmir. Yaxud da digər bir sonsuz, uşağı olmayan qadın başqasının övladını oğurlayır ki, öz nəfsini təmin etsin. Beləliklə o ona verilmiş imtahandan da keçə bilmir. Bütün bunlar aydındır. Amma mən belə məsələlərdə zərər çəkən məzlumlara münasibəti başa düşmürəm. Məntiqi cəhətdən cavab tapa bilmirəm ki, çəkdiyim misallardakı uşaqların günahı nədir, onlar nəyə Ardı »

Maraqlı melumatlarSeyid Məhəmmədbağır Həkim

Seyid Məhəmmədbağır Seyid Möhsün oğlu Həkim (1939-2003)—İslam alimi, müctəhid.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 İstinadlar
3 Həmçinin bax
4 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Seyid Muhəmmədbağır əl-Həkim Nəcəf şəhərində 1939-cu ildə Ayətullah Möhsün Təbabtəbai əl-Həkimin ailəsində dünyaya göz açdı. Atası Ayətullah Möhsün əl-Həkim İraqın tanınmış şiə liderlərindən sayılır və 1950-ci ildən İraqda müctəhidliyi qəbul olunan şəxsiyyətlərdəndir. Muhəmməd Baqir kiçik yaşlarında həm ruhani, eyni halda dünyəvi təhsilə yiyələnərək bərabər dini-dünyəvi elimləri əldə edir. 1964-cü ildə, 25 yaşında ikən o Bağdad Unversitetinin Dini Elmləri Fakültəsində Quran və fiqh elmləri üzrə müəllim vəzifəsində çalışmağa başlayır.

Tədrisi dövründə eyni halda Əhli-beyt (ə) məktəbinin özəllikləri və cəmiyyətdə haqq və batil savaşında məğrur və qəhrəmanlığın Ardı »

Maraqlı melumatlarÖlümdən sonra ruhların dünyaya qayıdışı

Bismillahir Rəhmanir Rəhim...
Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...

Rəvayətə görə, bərzəxdəki ruhlar ləyaqətlərindən asılı olaraq dünya işlərindən xəbər tutur, hətta ailələrinə baş çəkirlər. Bu iş hər gün baş verə bilər. Amma cümə günü xüsusi qeyd edilir. İshaq ibn Əmmar imam Kazimdən (ə) “möminin ruhu ailəsini ziyarət edirmi”, deyə soruşur. İmam (ə) buyurur: “Bəli. Bu iş onların fəzilətlərindən asılıdır. Kimi hər gün, kimi həftədə bir dəfə ailəsini ziyarət edir. Ən azı hər cümə günbatan vaxt bu ziyarət baş tutur. Möminlə gələn mələk onu qəmgin edəsi Ardı »

Maraqlı melumatlarEhli Şiyye Baci Qardaşlar Oxusun.

Mehdini də sığınacağından çıxardıb öldürəcəyik" İslamazeri.az-ı­n "Tahahaber"-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, Səudiyyə Ərəbistanlı vəhabi alim Abdullah Əl-Turki "Twitter" hesabından ağıllara durğunluq verəcək şərh yazıb. Beləki o, Həzrəti Xanım Zeynəbin (s.ə) və İmam Əlinin (ə) mübarək məzarlarının dağıdılmasını da arzu etdiyini yazıb. Özünün Müaviyyə ibn Əbu Süfyanın nəvələrindən olduğunu deyən vəhabi alim, Suriya və İraqın azadlığının Fələstinin yəhudilərdən azadlığından önəmli olduğunu bildirib. Abdullah Əl-Turki, "Bizlər Əli ibn Əbu Talibin də qəbrini dağıdacağıq, cəsədini çıxardacağıq. Həmçinin Mehdinidə sığınacağından çıxardıb öldürəcəyik. Bu sadəcə təhdid olaraq qəbul edilməsin. Bu bizim rafizilərə vədimizdir. Başqa istəyimiz Zeynəb binti Əlinində qəbrinin açılaraq cəsədinin çıxardılmasıdır­" Qeyd: Sen heyati boyu Ardı »

Maraqlı melumatlarAçılmış hicaba görə 5 milyonluq təzminat

ABŞ-da yaşayan müsəlman qadın Syuzan Bəşir iş yerində məruz qaldığı ayrı-seçkiliyə görə 5 milyon dollarlıq təzminat alıb. Syuzanın çalışdığı şirkətin sahibi qadına təzyiqlər edərək, ondan başındakı hicabını açmağı tələb etmişdi. Syuzan etiraz edib və boss da əlini ataraq hicabı dartıb.

Kanzas-Siti Şəhər Məhkəməsinin qərarına görə, şirkət mənəvi təzminat qismində Syuzana 5 milyon dollar ödəməklə yanaşı, qadına ala bilmədiyi maaş və s. ödənişlərlə bağlı əlavə olaraq 120 min dollar da ödəməlidir.

Syuzan Bəşir ABŞ ilə yanaşı, dünyanın ən böyük telekommunikasiya şirkətlərindən biri olan AT&T-də çalışırdı.

Syuzanın dediyinə görə, 2005-ci ildə İslamı qəbul edərək müsəlman olandan sonra iş yerində təqiblərə məruz qalıb Ardı »

Maraqlı melumatlarMUSTƏAN

əl-Mustəan – “(Peyğəmbər) dedi: “Ey Rəbbim! (Mənimlə məni təkzib edən Məkkə müşrikləri arasında) ədalətlə hökm et. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə (dediyiniz pis sözlərə) qarşı kömək dilənilməsi kimsə yalnız Rəhman olan Rəbbimizdir!”. (əl-Ənbiya 112)
(Tirmizi 3021. ) Ardı »

Maraqlı melumatlar{Baqlanmayan Qapi}

Bağlanmayan qapı (ibrətamiz hekayə) Böyük şəhərlərin birində valilik edən bir varlının çox gözəl bağçası var idi.Bağında rəngarəng çiçəklər,növbənöv quşlar yaşayırdı.Günlərin biri varlı bağçaya gəlir və orada bağbanın xanımını görüb onun gözəlliyinə valeh olur.Vali bir bəhanə ilə qadının ərini eşiyə göndərir.Bağban getdikdən sonra o qadında bütün qapıların bağlanmasını istəyir.Qadın ağıllı və namuslu idi.O,valinin şeytan niyyətini başa düşür,gedib ağacın arxasında bir qədər gözləyir,sonra valinin yanına dönür və deyir: Qapıları bağladım,yalnız biri qaldı,onu bağlamağa gücüm çatmadı.Nə qədər çalışdımsa bağlaya bilmədim. Vali soruşur: -O hansı qapıdır? Qadın deyir: -O ALLAH`ın bizi gördüyü qapıdır. Vali qadının bu sözlərini eşidincə bədəni lərzəyə gəlir,peşman olub onu əfv etməsini Ardı »

Maraqlı melumatlarBir Gün Bir Vahabiyə Bir Uşaq Sual Verir

Bir gün bir vahabiyə bir uşaq
sual verirki :
- Nəyə görə şalvarlarıvızı qısa
kəsirsiz ?!
Vahabi uşağa baxır
gülümsəyərək cavab verir: - Torpağa dəyib çirklənməsin
deyə...
Uşaq özüylə qürur duya duya
deyir :
- Torpaqdan yaranmısan ,
torpağa gedəssən ! Yarandığındanmıirgənirsən
yoxsa gedəcəyin yerdənmi ?.. Ardı »

Maraqlı melumatlarNamazın Qəzaları barədə

sual-
Salam, her vaxtiniz xeyir olsun! Men uzurlu sebeblere gore namazi terk etmishdim. Amma sonra terk etdiyim namazlarin sayini itirdim, yeni, ne qeder qeza namazimin oldugunu bilmirem. Tek va uca olan Allahimizin qarshisinda namaz borcumu odemek ucun ne etmeliyem?

cavab-
Va aleykum salam.
Tövbə edin və bir yenidən belə etməyin.
Təxmini qılın kifayətdir. Ardı »

Maraqlı melumatlarQETİ PİSLEYİRİK.

Bismilleh
Velhemdulilleh
Ve sallallahu aleyhi ve alihi vessellem.

Uca ALLAH ~ dan mexfiret ve ef dileyib, siz bacı qardaşlarımı salamlayıram.

Özüme vacib bildim ki, bu oxuduqlarınızı siz eziz müselmanlara çatdırım.

İslam kat.da meqale yazan bacı qardaşlardan ricaa edirem.
Bu kat.da yazırsız çox gözel, amma zehmet lövhenizi, ve İslama zidd profil resmlerinizi silin.
Çünki siz İlahi dini insanlara çatdırır, onlarin ALLAH SUBHAN TAALA~ya geden yolunda,birbaşa körpü rolunu oynayır ve bu müqeddes işde böyük mesuliyyet daşıyırsız.

Meqale yazanın profilinde üzden iraq resmlerin, lövhesinde menfur sözlerin olması qebul edilmez ve ikrah doğurucudsur. Siz bilsez ki, zindanlarda, sizin profilinizde olan şekillerin ve pozğunçuluğun vetenimizden def edilmesi üçün ne qeder qardaö ve bacılar ezab Ardı »

Maraqlı melumatlarbu, qadının öz zinət yerlərini açması və camaat arasında belə dolaşmasıdır. Məlumdur ki, Allah taal

İslam şəriəti cəmiyyətin bütün üzvlərinə və təbəqələrinə diqqət yetirən, hər kəsin haqqını verən kamil bir sistemdir. Onun qaydalarından biri də atasını itirmiş yetimə himayədarlıq etməkdir. Ata nəvazişindən məhrum olmuş bu kiçik uşaq istədiyinə lazımınca nail ola bilmir. Onun yeganə köməkçisi Allah taaladır. Belə halda İslam şəriəti yetimi himayəsinə götürüb onu tərbiyələndirənə böyük fəzilət bəxş etmişdir

Peyğəmbər (sav) buyurmuşdur:
"Öz yaxını olan və yaxını olmayan yetimə himayədarlıq edən, mənimlə cənnətdə belə olacaqdır" – deyərək şəhadət və orta barmağını bir yerdə göstərdi"(Müslim: 4\ 2287\ ? 2983.)
Yetimə əziyyət vermək Qurani Kərimin çox ayələrində qadağan edilmişdir.
Allah taala buyurur:
"Elə isə yetimə zülm etmə!" (əd-Duha: 9).
"(Ya Ardı »