Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarPEYĞƏMBƏRİMİZİN (s.a.s) həyatı-sinəsinin iki mələk tərəfindən yarılması hadisəsi

Peyğəmbər - صلى الله عليه وسلم –in süddən kəsildikdən sonra da Səd oğulları badiyəsində qalmağı

Həlimə, hər ayda bir onu (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) görmələri üçün anası və ailəsinin yanına, Məkkəyə gətirirdi. İki il olub Məhəmməd (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) süddən kəsildikdən sonra da yenə onu anası Əminənin yanına gətirdi. Peyğəmbər ilə gələn bərəkətdən son dərəcə xoşbəxt olan Həlimə, onun bir müddət yenə onun yanında, çöldə qalmasını istəyirdi. Ayrıca, o vaxtlarda vəba xəstəliyi Məkkədə yayılmışdı, bundan da qorxurdu. Vəziyyəti Əminəyə bildirdi və oğlunun bir müddət yenə özüylə qalmasını xahiş etdi. Əminə də onun bu təklifini qəbul etdi. Bunun üzərinə Həlimə, Peyğəmbər Ardı »

Maraqlı melumatlarEvlənmək üçün münasib yaş neçə olmalıdır?

Sual: Kişi və qadınlar üçün uyğun evlilik yaşı neçədir? Çünki bəzi gənc qadınlar özlərindən yaşca böyük olanlardan evlilik təklifini qəbul etmirlər. Eynilə, bəzi kişilər özlərindən yaşca böyük olan qadınlar ilə evlənmir. Sizdən bu suallara cavab verməyinizi xahiş edirik. Və Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın.

Cavab:

Gənc qadınlara nəsihətim budur ki, onlar yaşca özlərindən on, iyirmi və yaxud otuz yaş böyük olan kişinin yaşını səbəb gətirərək onunla evlənməyi rədd etməsinlər. Bu səbəb deyildir. Çünki peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Aişəyə radiyallahu anhə özünün əlli üç, onun isə doqquz yaşında bir qız olduğu zaman evlənmişdi. Ona görə də yaşca böyük olmağın zərəri yoxdur. Qadının Ardı »

Maraqlı melumatlarGÜNAHLARIN ZƏRƏRLƏRİ (birinci hissə)

Günahların olduqca pis, məzəmmət olunan təsiri vardır. Qəlbə, bədənə, insanın dünya və axirətinə zərəri vardır. Günahlar insanda davam etsə onun dünyasını və axirətini korlayır. Günahların qəlbə olan zərərləri zəhərin bədənə olan zərəri kimidir. Dünya və axirətdə hər bir şərrin və xəstəliyin günah və asiliklərdən başqa səbəbi varmı? Adəm və Həvva – əleyhimussəlam – ı ləzzət, nemət, gözəllik və xoşbəxtlik diyarı olan Cənnətdən – ağrılar, acılar və müsibətlər diyarına salan nə idi? İblisin Cəhənnəmə məhkum edilməsinə, lənətlənməsinə səbəb nə idi?

Onun yaxınlığını uzaqlıqla, rəhmətini lənətlə, gözəlliyini çirkinliklə, Cənnətini atəşlə, imanını küfrlə, Allaha olan dostluğunu ən böyük düşmənlik və kinlə dəyişən nə idi? Təsbih, Ardı »

Maraqlı melumatlarQİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (9-cu əlamət) DABBƏNİN (HEYVANIN) MEYDANA ÇIXMASI

Bu heyvan Axır zamanda meydana gələn Allah ayələrindən biridir. Bu zaman şər artır, fitnə-fəsad hər yeri bürüyür. Bu vaxt xeyir çox azalır. Allah təala bu heyvan barədə buyurur: «Onlara deyilən söz yerinə yetdiyi (qiyamət yaxınlaşdığı) zaman onlar üçün yerdən (möminlərlə kafirləri xüsusi nişanla bir-birlərindən ayıran) bir heyvan çıxardarıq ki, onlarla danışıb (Bizim adımızdan): "İnsanlar ayələrimizə inanmırdılar!" - deyər» (ən-Nəml, 82).

Heç şübhəsiz bu heyvan insanın görmüş olduğu heyvanlara bənzəmir. Belə ki, o, insanlarla danışır. Biz artıq heyvanın meydana gəlməsinin son saatın tamam olması əlamətlərindən biri olması barədə Peyğəmbər (sav) hədislərini vermişik.
İmam Əhməd "Müsnəd", əl-Buxari "Kəbir", əl-Bəğəvi "Əli bin əl-Cə"din hədisi", Əbu Nueym Ardı »

Maraqlı melumatlar{Hz Fatime Revayeti}

Bir gun 1 qadin Hezret Muhemmed s.e.-in evine gelib, qizi Fatimeden soruwurki: ya Fatime atan evdedir? Fatime deyir; xeyr. Fatime qadindan soruwurki, ne iw ucun gelmisen? Qadin deyir; ya Fatime, gunah etmiwem, geldim ki, Hezret Allaha dua etsin ve meni bagiwlatsin. Fatime deyir atam yoxdu qadin gedir. Sonra Fatime derhal qadinin lepirlerni qaziyir ki, atasi gelende, qadinin lepirleri usdune mubarek ayagini basmasin. Bu zaman Hezret gelir ve deyir; ya Fatime ne iw gorursen? Fatime deyir; ya Ebeta 1 gunahkar qadin gelib, senden gunahini bagiwlatmaq isdeyirdi. Men o lepirleri qaziyiramki, sen o lepirlerin usdunden kecmeyesen. Hezret Muhemmed s.e. Fatimeden soruwurki, bilmedinki qadin Ardı »

Maraqlı melumatlarAzanla iqamə arasında nə qədər müddət olmalıdır?.....

Azanla iqamə arasında, namaz üçün hazırlıq görmək və namaza gəlmək üçün kifayət edəcək qədər ara vermək lazımdır. Çünki azan elə buna görə buyurulmuşdur. Əks halda onun faydası itmiş sayılar.

İbn Battal deyir:[1] bunun üçün vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, namazın vaxtı daxil olsun və camaat namaz üçün toplaşsın.

Azan veriləndən sonra məsciddən çıxmağın qadağan olunması:
Əbuş Şəsa deyir ki, «biz Əbu Hureyrə ilə məsciddə oturmuşduq. Müəzzin azan verdi. Bu zaman bir kişi qalxıb məsciddən çıxdı. Kişi məsciddən çıxana qədər Əbu Hureyrə onun ardınca baxdı və dedi: Bu kişi Əbul Qasimə (Peyğəmbərə) asilik etdi»[2].

Gecikdirilmiş namaz üçün azan və iqamə vermək:
Kim namaza yatıb qalıb və Ardı »

Maraqlı melumatlarAllahın qəzəbindən və pis ölümdən qorunma

Sədəqə
Ənəs (r.a) rəvayət edirki peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Həqiqətən sədəqə (insanı) Allahın qəzəbindən və pis ölümdən qoruyur”.
(Bu hədisi ət-Tirmizi 664 və İbn Hibban 3298 rəvayət etmişlər, və hədisin səhih olduqunu bildirmişlər.)

Bədnəzərdən qorunma

Quranın sonuncu surələri “əl-Fələq” və “ən-Nəs”.
Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edirdi: “İki surə “əl-Mu‘auizatan” nazil olana qədər peyğəmbər (s.a.v) cin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınardı. Bu surələr nazil olduqda isə, o bütün kəlmələri tərk edərək yalnız onları oxumaqa başladı”.
(ət-Tirmizi, 3/267; İbn Məcəh, 2/1161. Şeyx əl-Albani hədisin səhih olduqunu təsdiqləmişdir.) Ardı »

Maraqlı melumatlarPSİXOLOJİ PROBLEMLƏRDƏN XİLAS OLMAĞIN YOLU

Həmd Allaha məxsusdur.
Şübhəsiz ki, insan gələcəkdə baş verəcəklər haqqında narahatçılıq keçirmək və keçmişdə baş verənlərə üzülmək kimi psixoloji problemlərdən təsirlənə bilər. Psixoloji problemlərin bədənə təsiri fiziki problemlərin yaratdığı təsirdən daha güclüdür. Biz bunu bilməliyik ki, insana təsir edən narahatçılıqlar və qəm-kədər insanın günahlarına kəffarə edən və günah yükünü azaldan səbəblər arasındadır. Buna qarşı səbr edərsə və Allahdan savabını umarsa ona görə mükafatlandırılacaqdır.

İslamda buyurulan qaydalara müvafiq olaraq bu problemləri həll etməyin təsir qüvvəsi maddi dərmanlarla müalicə üsulundan daha güclüdür. Bu da təsdiq olunmuşdur və məlum bir şeydir.

İslamda buyurulan müalicə üsullarından biri, narahatçılıq və hüzndən xilas olmaq üçün Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi Ardı »