Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Ümumi PsixologiyaDoğrular

Doğru olan nədir? Gerçək (reallıq) olan nədir? Doğru və ya gerçək eyni mənanımı kəsb edir?

Birdən çox doğru və ya gerçək varmı? Yoxsa həyatda bir doğru və bir gerçək var? Əgər doğru və gerçəklərin sayı birdən çoxdursa, onları sinifləndirmək mümkündürmü? Həqiqət anlayışı ilə doğru və gerçək anlayışlar arasında hansısa münasibət varmı? Gerçəklərlə doğruların bir-birindən ayrıldığı dövrdəmi yaşayırıq? Həyatın gerçəklərindən qopmaq daha təhlükəlidir, yoxsa doğru olanlardan və ya əxlaqi doğrulardan qopmaq? Sosial-mədəni reallıqların məngənəsində sıxılıb əxlaq normalarından (əxlaqi doğrular) uzaqlaşmaq fərd olaraq bizə və cəmiyyətə nə verəcək? Yoxsa sosial-mədəni reallıqlar insanı əxlaqi doğrulardan müəyyən güzəştlərə getməyəmi məcbur edir? Doğrudanmı, həyatın reallıqları ilə Ardı »

Ümumi PsixologiyaBu adamı heç kim dayandıra bilməz

Glenn Cunninghamın 5 yaşında ayaqları dəhşətli bir şəkildə yandıqdan sonra şikəst olmuş və həyatının qalanını əlil arabasına məhkum keçirər düşüncəsi ilə həkimlər tərəfindən öz halına buraxılmışdı. "Bir daha yeriməsi mümkün deyil. Heç şansı yoxdur" demişdilər. Həkimlər ayaqlarını yoxlamışdılar amma Glenin ürəyini diqqətə almamışdılar. GlennO,həkimə qulaq asmadı və yeriməyə çalışdı. Yataqda yata-yata zəif qalan qıpqırmızı ayaqları yara içində idi. Glenn " gələcək həftə, yataqdan qalxacam və yeriyəcəm" dedi. Bunu bacardı. Anası Glenin həyətdə necə yeriməyə başladığını izah etməyə başladı. Hər bir addımda acını yaşayaraq, yavaş yavaş yeriməyə başladı. Əvvəlcə tez-tez yeriməyə başladı daha sonra da qaçmağa. Qaçmağa başladıqdan sonra isə daha qərarlı Ardı »

Ümumi PsixologiyaKleptomaniya (Oğurluq xəstəliyi)

Ehtiyacı olmadığı, dərhal istifadə etməyəcəyi halda və satma düşüncəsi olmadan bir sıra əşyaları icazəsiz olaraq götürmək, onlara sahib olma şəklində bir impuls nəzarət pozğunluğudur.

Şəxsin əslində o malı satın ala biləcək kafi maddi təcrübəyə sahib olduğu, ancaq buna baxmayaraq bu davranışı reallaşdırdığı müşahidə edilmişdir. Bu davranış daha əvvəldən düşünülməmiş və planlaşdırılmamış olub, birdən həyata keçirilir. Bu davranış birindən intiqam alma məqsədiylə edilməmişdir. Fərd bu davranışın səhv və əlverişsiz olduğunun fərqindədir. Kleptomaniklər bu davranışı reallaşdırmaq üçün başqalarından kömək istəmirlər. Tarixdə Fransa kralı IV Henrix və Sardiniya kralı Viktorun bu xüsusiyyətlərə sahib olduğu bilinməkdədir.

Narahatlığın uşaqlıq yaşlarında başladığı müşahidə edilmişdir. Fərd bu davranışı reallaşdırmadan əvvəl Ardı »

Ümumi PsixologiyaHisteriya

Histeriya (yunan sözündən götürülb mənası “hystera” – uşaqlıq deməkdir) müxtəlif psixiki amillərlə əlaqədar olaraq meydana çıxan və çox vaxt hərəki, hissi pozulmalar şəklində təzahür edən nevrozdur.

İ.P.Pavlovun fikrinə görə, histeriya, siqnal sistemlərinin fəaliyyəti kifayət dərəcədə səlis olmayan adamlarda ali sinir fəaliyyətinin pozulması, birinci siqnal sistemi fəaliyyətinin ikinci siqnal sisteminin fəaliyyətindən üstün olması nəticəsində baş verir. Histerik simptomların özləri emotivliyi və təlqinə həssaslığın artması nəticəsi hesab olunmalıdır. İ.P.Pavlov histeriyanın əmələ gəlməsində bu iki amilin əhəmiyyətini qeyd edir.

Simptomları: Bütün histerik simptomların ruhi iztirabla aydın əlaqəsi olub, kəskin surətdə baş verməsi və xüsusilə birmomentli təlqin təsirindən qəflətən keçib getməsi, onların fərqləndirici cəhətidir.

Xəstələrdə histerik tutmalar Ardı »

Ümumi PsixologiyaAzərbyacanda psixoloji fikrin təşəkkülü və inkişafı

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da psixoloji fikrin yaranması və inkişafını iki mərhələyə ayırmaq olar: elmə­qədərki və elmi psixologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Əlbəttə, onların arasında kəskin sədd qoymaq, sərhəd çəkmək də düzgün olmazdı. Onlar bir-birinin daxilində formalaşmış, biri digərinin inkişafına zəmin yaratmışdır.
Elməqədərki psixoloji fikirlərin yaranması tarixi çox qədim­dən, eramızdan əvvəldən başlanır. O, bir tərəfdən Şərq fəlsəfi fikrindən, digər tərəfdən xalq yara­dıcılığından bəhrələn­mişdir. O bir tərəfdən həyatın özündən, ictimai-tarixi proseslər­dən asılı olaraq inkişaf etmiş, digər tərəfdən baş verən proseslər psixoloji fikrə öz təsirini göstərmişdir.
Azərbaycanda psixoloji fikrin, psixologiya elminin tarixinin araşdı­rıl­masını dünya psixologiya elminin inkişafı kontekstindən ayır­mamağı lazım bildik.
Professorlar Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə elməqədərki Ardı »

Ümumi PsixologiyaƏn gözəl...

Ən gözəl körpü:
Könüllər arasında qurulandır.

Ən gözəl göz:
Hər şeyə sevgiylə baxandır.

Ən gözəl atəş:
Mənliyimizi isidəndir.

Ən gözəl çiçək:Ən gözəl...
Sevgiliyə veriləndir.

Ən gözəl ağız:
gerçəkləri danışandır.

Ən gözəl yol:
Həsrət qovuşdurandır.

Ən gözəl qol:
Zalıma qarşı qalxandır.

Ən gözəl əl:
Biliyə,incəsənətə uzanandır.

Ən gözəl qapı:
Xoşbəxtliyə açılandır.

Ən gözəl qələm:
Doğrunu,yaxşını,gözəli yazandır. Ardı »

Ümumi PsixologiyaUorren Baffetin sirləri

Planetin ən varlı insanlarından biri, Berkshire Hathaway-in sədri Uorren Baffet öz vəsaitlərini yerbəyer edərkən sırf qadınlara xas üsullardan istifadə etmişdir.
Baffet bazarı sanki "hiss edir", əlverişli şərait yetişən kimi vəsaitlərini qoyur və xeyli gəlir götürür. Halbuki, başqaları böyük miqdarda pullar xərcləyərək brokerlərə və analitiklərə müraciət edir, bazarın hərəkətini nəzarətdə saxlayırlar, yenə də gəlir onlardan yan keçir.
Uorren Baffet (Warren buffet)-investorların kumiriOmaxa sehrbazının sirri olduqca sadədir. Onun strategiyası əksər kişi investorların istifadə etdikləri prinsiplərdən xeyli dərəcədə fərqlənir. Baffet səbrlidir, ona görə də gözləməyi bacarır və dərin təhlillər apararaq səhmlərin qiymətlərinin müəyyən həddə çatacağı anın yetişməsini gözləyir. Sonra daha çox mənfəət götürmək üçün yenə zəruri Ardı »

Ümumi PsixologiyaFəaliyyət və iradə

1. Fəaliyyət haqqında anlayış
2. Fəaliyyətin quruluşu.
3. Fəaliyyətin növləri.
4. İradə haqqında anlayış.
5. İradi işin quruluşu.
6. Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri.

1-ci sual. Fəaliyyət sözü fəallıq sözündən əmələ gəlsə də ancaq eyni məzmunlu anlayış deyildir. Fərq ondadır ki, fəaliyyət daha çox sosial yönümlüdür, fəallıq isə təbii tələbatların ödənilməsini şərtləndirir. Fəaliyyət əsasən insan davranışında və hərəkətlərində gerçəkləşir. Fəallıq isə Ardı »