Notice: Undefined index: page in /home/haqqinda/web/haqqinda.az/public_html/functions.php on line 51
Ümumi Psixologiya

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Ümumi PsixologiyaParanoyya

Əslində dünyada heç bir şey gördüyümüz, bildiyimiz, öyrəndiyimiz kimi deyil. Hara gedəsən? Kimə inanasan? Hamı özü üçün yaşayır. Hər yerdə kameralar quraşdırıblar, bizi izləyirlər. Telefon əlaqələrimiz, mesajlarımız, heç bir şey güvənli deyil. Ən gizli danışıqlarımız, ən məhrəm söhbətlərimiz nə gizlidir, nə də məhrəm. Dostlarımız da üzdə dostdurlar, yaxşı günün dostları. Sabah başımıza bir iş gəlsə, onlardan da, heç kimdən də xeyir yoxdur. Öz ailən də hər an səni arxandan vura bilər...

Yuxarıdakı sətirlərin ya bir hissəsini, yaxud da hamısını gündəlik həyatda çox eşidirik (ya da deyirik), elə deyilmi? Əslində isə bu ifadələr bir xəstəliyin əlamətləridir: Paranoyya

Paranoyya sözü fransızcadır; mənası şişirdilmiş Ardı »

Ümumi PsixologiyaQadınların sevgidə etdiyi 10 "yanlış davranış"

Əgər sevdiyiniz insan varsa və siz ona dəyər verib, qiymətləndirirsinizsə onda sizin də bir sıra tipik səhvlər etməməyi öyrənməyiniz məsləhətdir.

Psixoloqlar «yanlış davranışın» 10 əsas bəndini hazırladılar

1. Birinci və eyni zamanda yəqin ki ən təsirli qıcıqlandırıcı — isterika və məsləhətdir. Bu naşükür vəziyyətə qapılaraq sizin sözləriniz yalnız dinlənilməz olacaq və eyni zamanda həm də gizli qıcıqlanma obyekti olacaqsınız. Daim narazılıq kimi həyatda heç nə münasibətləri belə öldürmür.

2. Gündə 24 saat kişinin sizin yanınızda qalmaq arzunuza baxmayaraq düşünməlisiniz ki, baxmayaraq ki sizin yanınızdadır, o normal ehtiyaclarını- yaxın dostunu görmək, balıq tutmağa və ya futbola getmək arzusu kimi ehtiyaclarını hiss etməyə davam edir. Fikirləşməlisiniz Ardı »

Ümumi PsixologiyaÖzünə İnam - Ralf Uoldo Emerson

Ne te qu­a­e­si­ve­ris ex­tra ( Sə­nə hər nə la­zım­dır­sa özün­də ax­tar (lat).)

İn­san özü­nün yol gös­tə­rən ul­du­zu­dur.
İn­sa­nın qəl­bi onu na­mus­lu və mü­kəm­məl edir,
Onu saf­laş­dı­rır, nur­lan­dı­rır və ta­le­yi­nə tə­sir gös­tə­rir.
Heç nə on­dan öt­rü həd­siz tez və ya həd­siz gec ol­mur.
Bi­zim həm yax­şı, həm də pis hə­rə­kət­lə­ri­miz
Fa­tal köl­gə ki­mi, da­im bi­zi iz­lə­yən mə­lək­lər­dir.

Ber­mont və Flet­çe­rin “Na­mus­lu in­sa­nın ta­le­yi” essesinə epi­loq


Kör­pə­ni qa­ya­lıq­lar ara­sı­na at,
Onu ca­na­var sü­dü ilə bəs­lə,
Qoy o, qı­şı ça­la­ğan­lar və tül­kü­lər ara­sın­da ke­çir­sin,
On­da bu kör­pə­nin əl­lə­ri və ayaq­la­rı güc­lü və çe­vik ola­caq.

Bu ya­xın­lar­da bir məş­hur şa­i­rin bir ne­çə şe­ri­ni oxu­dum. Bu şeir­lər mə­nə çox ori­ji­nal və qey­ri-adi gö­rün­dü. Be­lə şeir­lər­də nə­dən bəhs edil­mə­sin­dən Ardı »

Ümumi PsixologiyaZiqmund Freyd və onun dinin yaranması barədə görüşləri

Freyd (1856 -1939) avstryalı psixiatr, psixoloq və psixoanalizmin banisidir. Freydin din barədəki fikirləri onun psixoloji görüşlərindən təsirlənmişdir. O, dinin mənşəyini insanın psixi ehtiyaclarında görür. Freyd üç müxtəlif yolla sübut etməyə çalışır ki, insanların psixikasındakı problemlər bir sıra hadisələrin, o cümlədən, din və dini meyllərin yaranmasının əsas səbəbidir. Bunlardan birində o öz psixoanalist gorüşlərindən istifadə edir, digərində ibtidai insanların tarixinə üz tutur, üçüncü mərhələdə isə yəhudilik və xristianlıq dinlərini araşdırır, dinin mənşəyi barədə fikirlərini açıqlayır.

Freyd dinin mənşəyini psixoanalizm baxımından belə izah edir: İnsanda müxtəlif meyllər mövcuddur. Bu meyllərin kökündə şəhvani meyl (Freyd bunu “libido” adlandırır) dayanır. Şəhvani meyl tam şəkildə ödənilməlidir. Lakin Ardı »

Ümumi PsixologiyaBirini sevsən sərbəst burax...

1.Pessimist- getmək istəyəni burax getsin. Sənə qayıdarsa sənindir. Hələ də qayıtmasını gözləyirsənsə heç bir zaman sənin olmamışdır.
2.Optimist- getmək istəyəni burax getsin. Üzülmə geri dönəcəkdir.
3.Şübhəçi- getmək istəyəni burax getsin. Lakin onu izləməsi üçün birini tap.
4.Qərarlı- getmək istəyəni burax getsin. Geri qayıdarsa sənindir, qayıtmazsa get geri qaytar.
5.Ovçu- getmək istəyəni burax getsin. Qayıtmasını gözləmə, get və onu vur.
6.Boşvermiş- getmək istəyəni burax getsin. Dönməzsə unut getsin.
7.Səbrli- getmək istəyəni burax getsin. Geri dönənə qədər gözlə.
8.Paranoyak- o getmədən əvvəl sən get.
9.Faşist- getmək istəyəni burax getsin. Geri gəlməzsə vur. Mən gedib də dönməzsəm məni də vur.
10.Statistikçi- getmək istəyəni burax getsin. Geri Ardı »

Ümumi Psixologiyasağ yoxsa sol yarımkürə?

Sağ yoxsa sol beyninizi daha çox işlədirsiniz?
1. Məktəbdə ikən hansı dərslərə daha çox üstünlük verirdiniz?
a) humanitar fənlərə
b) texniki fənlərə

2. Hansı idman növünə üstünlük verirsiniz?
a) fərdi olana
b) qrup halında olana

3. Gördüyünüz yuxunu olduğu kimi xatırlayırsınız?
a) əksər hallarda
b) nadir hallarda və ya əsla

4. Danışarkən;
a) çox mimika və hərəkətlərdən istifadə edirəm
b) az mimika və hərəkətlərdən istifadə edirəm

5. Əllərinizi birləşdirin. Sağ baş barmağınız;
a) üstdədir
b) altdadır

6. Saata baxmadan real vaxtı təxmin etməyə çalışın.
a) təxmin etdiyimdən 10 dəq çox fərq var
b) təxmin etdiyimdən 1-10 dəq arası fərq var

7. Daha çox;
a) insanların üzünü xatırlayıram
b) insanların adının xatırlayıram

8. Qələmi gözünüzün qarşısında olan düz bir yerə qoyun. Sol gözünüzü Ardı »

Ümumi PsixologiyaTəfəkkür prosesləri və ya fikri əməliyyatlar

Təfəkkür proseslərinin psixoloji təbiəti. Hər hansı fikri proses özünün hərəkət və ya fəaliyyət aktının daxili quruluşuna görə müəyyən məsələnin həllinə yönəlib. Məsələ özündə fərdin fəaliyyəti üçün şəraitə uyğun məqsədi ehtiva edir. Bu və ya digər məqsədə yönələn müəyyən məsələ həllinə istiqamətlənən fikri akt subyektin hər hansı motivlərindən çıxış edir. Fikri proseslərin başlanğıc məqamı adətən problem situasiya ilə bağlıdır. İnsan nəyi isə anlayanda fikirləşməyə başlayır. Təfəkkür adətən sual, problemdə əkslik və təəccübdən başlanır. Bu problem situasiya şəxsiyyətin fikri proseslərə cəlb edilməsi ilə müəyyənləşir, O həmişə nəyinsə həllinə istiqamətlənib. Bütün təfəkkür prosesləri şüurlu tənzim edilən əməliyyatlar xarakteri daşıyır.
Şüurlu məqsədyönlü istiqamətlənmə fikri prosesləri xarakterizə Ardı »

Ümumi PsixologiyaÖzünə inamı artırmağın 10 yolu

Psixoloqların fikrincə, potensialını dəyərləndirə bilməyən insanlar özlərini bədbəxt hiss edirlər. İnsan özünün nəyə qadir olduğunu anladığı vaxtdan etibarən özünə inam yaranır. Bəzən isə elə hadisələrlə qarşılaşır ki, inam formalaşmağa macal tapmadan məhv olur. Bax, bunu özünüzə rəva görməyin. Əgər inamınızı itirmisinizsə, sizə verəcəyimiz məsləhətlərdən faydalanın.

1. Tənqiddən əl çəkməli
Tənqid – qiymətləndirmənin bir növüdür. Daha doğrusu, tənqid edərək biz insanları, özümüzü, vəziyyəti qiymətləndiririk. “Bu belə olmalıdır, başqa variantı ola bilməz” demək və ya kiminsə belə deməyinə göz yummaq nə dərəcədə doğrudur? Həyat çoxlarına “etmərəm, olmaz” dedikləri şeyləri etməyə o qədər məcbur edib ki! Ona görə, çalışın özünüzü də, başqalarını da tənqid etməyəsiniz.

2. Ardı »