Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Şairlər və YazıçılarQulamhüseyn Beqdeli

[color=#4866e7]Beqdeli Qulamhüseyn Fətulla xan oğlu - ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, mətnşünas, filologiya elmləri doktoru (1969), professor (1970).
[redaktə]
Həyatı

Qulamhüseyn Beqdeli 1919-cu ilin baharında İranda Tehran şəhərində doğulmuşdur. Burada orta və ali hərbi məktəbləri bitirmiş, İran şah ordusunun zabiti olmuşdur. İran xalq partiyasına daxil olmuşdur. Siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilib, Girmana göndərilmişdir. 6 aydan sonra sürgündən qayıdıb Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkata qoşulmuş, azadlıq ordusu tərkibində kapitan rütbəsinədək yüksəlmişdir.

Demokratik hərəkatın süqutundan sonra 1946-cı ildən ailəlikcə siyasi mühacir kimi Şimali Azərbaycanda yaşamışdır. Bakı Ali Partiya məktəbinə daxil olmuşdur (1947). Sovet təhlükəsizlik orqanlarının uydurduğu saxta ittihamla həbsə alınmış, 10 il azadlıqdan məhrum edilib Uzaq Şərqə, Kobmaya sürgün edilmişdir. Lakin Ardı »

Şairlər və YazıçılarRzaqulu Nəcəfоv

Nəcəfov Rzaqulu Məşədi Ələkbər oğlu (1884, Naхçıvan – 1937, Bakı) – mətbuat хadimi, publisist, maarifpərvər.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 İmzaları
3 Ailəsi
4 Həmçinin bax
5 İstinadlar
6 Mənbə

[redaktə]
Həyatı

Maarifçi ailəsində dоğulmuş, mükəmməl təhsil almış, ərəb, fars, rus və gürcü dillərini dərindən bilmişdir.

Rzaqulu Nəcəfоv (soldan ikinci) Azərbaycan ziyalıları arasında

Öncə ruhani təhsili almış, sonralar Məhəmməd Tağı Sidqinin Naхçıvanda açdığı və o zamankı Naxçıvanın mədəni həyatında mühüm rol oynamış məşhur "Məktəbi-tərbiyə"də oхumuşdur. Culfa gömrükхanasında işləmiş, İran inqilabına (1905–1911) kömək еtmişdir. 1912-ci ildə Tiflisə köçmüş, "Molla Nəsrəddin" jurnalına ikinci rеdaktor təyin еdilmiş, Əliqulu Qəmküsarın köməkçisi olmuşdur. Azərbaycan Хalq Cümhuriyyəti dövründə Gürcüstanda Azərbaycan hökumətinin konsulu vəzifəsində çalışmışdır.

Sovеt hakimiyyəti Ardı »

Şairlər və YazıçılarŞeyx Məhəmməd Xiyabani

Bu məqalənin azərbaycan dili əlifbasının ərəb qrafikası ilə qarşılığı vardır. Bax: شئیخ محممد خیابانیŞeyx Məhəmməd Xiyabani

Doğum tarixi:1880-ci il
Doğum yeri:Təbriz, İran
Vəfatı:1920-ci il
Milliyyəti:Azərbaycan türküŞeyx Məhəmməd Xiyabani - İranın inqilab tarixində görkəmli yer tutan böyük alim, mütəfəkkir və siyasətçi.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Siyasi fəaliyyəti
3 Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin ölümü
4 Yaradıcılığı
5 İstinadlar
6 Xarici keçidlər
7 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1879-cu miladi tarixdə Təbriz şəhəri yaxınlığında yerləşən Xamnə qəsəbəsində anadan olmuşdur.

O, Xamnədəki məktəbi bitirdikdən sonra Mahaçqalada ticarətlə məşğul olan atası Hacı Əbdülhəmidin yanına getmiş, az müddətdən sonra Təbrizə qayıdaraq din elmlərini öyrənməyə başlamışdır. Xiyabani Təbrizin tanınmış ruhanisi Əngəcinin yanında oxumuş, onun ən görkəmli tələbələrindən olaraq, müctəhidlik dərəcəsinə Ardı »

Şairlər və YazıçılarCəfər Rəmzi

İsmayılzadə Cəfər Balaəmi oğlu - şair, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, 1985-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi (1968), baş elmi işçi (1973), əmək veteranı, (1977), elm veteranı (1988)
[redaktə]
Həyatı

Cəfər Rəmzi 1905-ci il aprelin 9-da Bakının Mərdəkan kəndində, əkinçi ailəsinı doğulmuşdur. Burada dördsinifli məktəbdə ibtidai təhsil almış (1913-1917), sonra bir müddət əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Mərdəkan gənclər özəyinin kitabxanasında işləmişdir (1920-1922). Bakı Darül müəllimində təhsilini davam etdirmişdir (1922-1927). APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir (1929-1932). Bundan sonra uzun illər Bakı, Quba və Qazax orta məktəblərində müəllimlik etmişdir. APİ-nin tarix fakültəsində qiyabi təhsil almış (1941-1942), Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitunun İran filologiyası Ardı »

Şairlər və YazıçılarNatiq Səfərov

Səfərov Natiq Əli oğlu — tərcüməçi, 1988-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, respublika Jurnalistlər İttifaqının "Qızıl qələm" mükafatı laureatı (1976).
[redaktə]
Həyatı

Natiq Səfərov 1943-cü il iyunun 27-də Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Burada 4 saylı şəhər orta məktəbində təhsil almışdır (1951-1961). ADU-nun fılologiya fakültəsini bitirmişdir (196.).

Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində texnik kimi başlamışdır (1966). Sonra orada kiçik redaktor (1968-1971), redaktor (1968-1979), "Azərbaycan" jurnalında ədəbi işçi (1979-1980), böyük redaktor (1980-1984), Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində ştatdankənar müxbir (1984-1985), "Yazıçı" nəşriyyatında bədii tərcümə şöbəsinin böyük redaktoru (1985-1989), Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində şöbə müdiri, orada Ardı »

Şairlər və YazıçılarMəmməd Arif

Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu – tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, pedaqoq, nasir, 1936-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru (1955), professor (1955), Azərbaycan SSR EA həqiqi üzvü (1958), Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi (1960), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1974).
[redaktə]
Həyatı

Məmməd Arif 1904-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində fəhlə ailələsində doğulmuşdur. Burada rus-tatar məktəbini bitirdikdən sonra bir müddət müəllimlik etmiş Bakı Xalq Maarifı İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir (1920-1925). ADU-nun şərq fakültəsini bitirmiş, Moskvada Sovet Şərqi Xalqları Elmi-Tədqiqat-İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur (1925-1931). Azərbaycan maarif komissarının müavini, eyni zamanda APİ-nin rus ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi, dosent işləmiş, ADU-nun rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri təyin edilmişdir (1932-38). Ardı »

Şairlər və YazıçılarRəfael Hüseynov

[color=#f82e00]Hüseynov Rafael Baba oğlu — Görkəmli ədəbiyyatşünas, tanınmış ictimai xadim, yazıçı, publisist, tərcüməçi, mətnşünas, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Millət Vəkili, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, Filologiya elmləri doktoru, Professor.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Əsərləri
3 Filmoqrafiya
4 Tərcümələri

[redaktə]
Həyatı

1955-ci il avqustun 12-də Kürdəmir şəhərində anadan olmuşdur. Burada 12 saylı şəhər orta məktəbini bitirmişdir (1971).

Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində fars fılologiyası ixtisası üzrə təhsil almışdır (1971-1976).

Əmək fəaliyyətinə təyinatla göndərildiyi Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun fəlsəfə tarixi şöbəsində başlamışdır (1976-1978).

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun İran filologiyası şöbəsində kiçik elmi işçi (1978-1982), həmin institutun Orta əsrlər şərq yazılı mənbələrinin tədqiqi və nəşri Ardı »

Şairlər və YazıçılarEmil Ağayev

Ağayev Emil Güləli oğlu - publisist, ssenarist, tərcüməçi, 1974-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Jurnalistlər Birliyinin üzvü, "Qızıl qələm" mükafatı laureatı.Mündəricat [göstər]

[redaktə]
Həyatı

Emil Ağayev 1938-ci il oktyabrın 11-də Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1956-1961). Dəvəçi rayonunun Pirəbədil kəndindəki 11 illik orta məktəbdə, sonra Abşeron rayonunun Gilgilçay qəsəbəsindəki 8 illik məktəbdə müəllimlik etmişdir. 1957-ci ildən mətbuat sahəsində çalışır.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin aztirajlı qəzetində ədəbi işçi, "Molodyoj Azerbaydjana", "Vışka" qəzetlərində əvvəlcə mədəniyyət, sonra felyeton və oçerk şöbələrinə rəhbərlik etmiş, məsul katibin müavini olmuşdur. "Literaturnaya qazeta"nın Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri (1971-1989) və APN Ardı »