beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Şairlər və YazıçılarYusif Şirvan

Əsgərov Yusif Əsgər oğlu Azərbaycan şairi
[redaktə]
Həyatı

1910-cu ildə Bakı quberniyasının Şamaxı şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur 8 yaşından ata-anasını itirdiyindən yetim qalmış, bacısı ilə birlikdə qohumlarının himayəsində boya-başa çatmışdır İbtidai məktəbi bitirəndən sonra Nuxa şəhər pedaqoji texnikumunda təhsil almışdır (1924-1928) Əmək fəaliyyətinə Şamaxı qəzasının Bicov kənd məktəbinin direktoru vəzifəsində başlamışdır 1929-cu il avqust ayından Lənkəran şəhər nümunəvi orta məktəbində dərs Hissə müdiri olmuş, bir ildən sonra Bakı Ali pedaqoji məktəbində təhsilini davam etdirmiş, eyni zamanda Azərkinoda bədii büronun üzvü (1930-1932), Azərbaycan Baş Ədəbiyyat Müfəttişliyi idarə-sində siyasi redaktor (1932-1934) işləmişdir Ədəbi yaradıcılığa 30-cu illərin əvvəllərində başlamış. mətbuatda oçerk, Hekayə, povest, roman və məqalələrini Ardı »

Şairlər və YazıçılarHənəfi Zeynallı

Zeynallı Hənəfi Baba oğlu – müəllim, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ilk tədqiqatçılarından biri.
[redaktə]
Həyatı

Hənəfi Zeynallı 1895-ci ildə Bakıda dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur. 1916-cı ildə Bakıdakı Orta Politexnik məktəbini bitirmiş və elə həmin il müsabiqə imtahanını müvəfəqiyyətlə verərək İmperator Texniki Peşə məktəbinə daxil olmuşdur. 1917-ci ildə fevral inqilabından sonra təhsilini yarımçıq qoymuşdur.

H.Zeynallı 1922-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuş, oranı 1927-ci ildə bitirmiş və təyinatını Şərq fakültəsinin Azərbaycan türk ədəbiyyatı tarixi kafedrasına, sonra isə Azərbaycan Pedoqoji İnstituna almışdır. 1930-cu ildə dosent olmuşdur. 1923-cü ildən Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının əsas yaradıcılarından biri kimi fəaliyyət göstərmiş və oranın baş redaktoru vəzifəsində çalişmışdır. 1923-1931-ci illərdə Azərnəşrdə Ardı »

Şairlər və YazıçılarTelman Hüseyn

Telman Hüseyn — Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü(1998), şair.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Əsərləri
3 Məqalələri
4 Mənbə

[redaktə]
Həyatı

Hüseynоv Telman Canbaхış оğlu, 2 fevral 1941-ci ildə Vedi (Qarabağlar) rayоnunun Haхıs kəndində anadan оlub. 1951-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Qərbi Azərbaycandan Bərdə rayоnunun Otuzikilər kəndinə depоrtasiya оlunmuşdur.

1958-ci ildə Bakı şəhərində orta məktəbi bitirmişdir.

1968-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqоji İnstitutunun filоlоgiya fakültəsinə qəbul оlmuş və 1972-ci ildə həmin iхtisası bitirmişdir.

Telman Hüseynin ilk şeiri 1968-ci ildə "Gənc müəllim" qəzetində çap оlunmuşdur.

1972-1974-cü illərdə təyinatla İmişli rayоnunda müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1974-cü ildən hal-hazıra qədər Bərdə rayоnunun Оtuzikilər kəndində kənd оrta məktəbinin ədəbiyyat müəllimi işləyir.

1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ardı »

Şairlər və YazıçılarSoltan Yusif

Soltan Yusif (1935-2005), şair, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü


[redaktə]
Həyatı

Sоltan Sərdar оğlu Yusifоv 29 noyabr 1935-ci ildə Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndində anadan оlub. Təbiət, çоx erkən yaşlarından haqsızlıq edərkən оnu həyatın ən şirin neməti оlan eşitmək qabiliyyətindən məhrum edib. Lakin şair təbiətin bu haqsızlığına təslim оlmayıb. Оnun təbiətə gücü çatmazsa da, öz iradəsi, ədəbi yaradıcılığı ilə qalib gəlib. Sоltan Yusif kənd 7 illik məktəbini bitirib, bir müddət kənddə qalıb kоlxоzda işlədikdən sоnra Bakıya gələrək karlara məsus axşam fəhlə-gənclər məktəbinin 8-ci sinfində təhsilini davam etdirir. Gündüzlər çəkmə tikməklə məşğul оlaraq Sоltan Yusif axşamlar dərsə getmişdir. Atasının vəfat etməsi, böyük qardaşının Hərbi xidmətdə оlmağı və Ardı »

Şairlər və YazıçılarBudaq Budaqov

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu (28 fevral, 1928-ci il, Çobankərə, Zəngibasar bölgəsi, Qərbi Azərbaycan - 1 noyabr, 2012-ci il, Bakı) - Azərbaycan coğrafiyaçısı, publisist, coğrafiya elmləri doktoru (1967), professor (1969), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (1989), AMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru.

Həyatı

Budaq Budaqov 1928-ci il 28 fevralda Qərbi Azərbaycanda Zəngibasar bölgəsinin Çobankərə kəndində anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirmişdir.

Yerevanda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji məktəbində təhsilini davam etdirmişdir (1943-1947). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun coğrafiya fakültəsinə daxil olmuşdur (1947). Moskvada SSRİ EA Coğrafiya İnstitutunda aspiranturanı bitirdikdən sonra (1951-1955) "Cənubi-Şərqi Qafqazın şimal yamacının geomorfologiyası" adlı namizədlik (1955) və "Azərbaycanın Böyük Qafqaz hissəsinin geomorfologiyası və yeni Ardı »

Şairlər və YazıçılarZahid Xəlil

Həyatı

Xəlilov Zahid Abdulla oğlu 1942-ci il mart ayının 20-də Yevlax şəhərində anadan olmuşdur. 1948-1958-ci illərdə Sabir adına 2 saylı şəhər orta məktəbində təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1959-1965-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) Filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində qiyabi təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə Yevlax Tütün Fermentləmə zavodunda texnik kimi başlamışdır. 1965-1966-cı illərdə Yevlax şəhər mədəniyyət evinin müdiri, "Qələbə" adlı rayonlararası qəzetin redaksiyasında ədəbi işçi, "Təşəbbüs" adlı Yevlax rayon qəzetində məsul katib, "Mübarizə" adlı Goranboy rayon qəzetində ədəbi işçi, məsul katib vəzifələrində işləyib. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda nəşr olunan "Gənc müəllim" qəzetinin redaktoru təyin olunmuşdur. 1969-1970-ci illərdə Universitetdə partiya komitəsinin katibi Ardı »

Şairlər və YazıçılarYusif Əhmədov

Yusif Əhmədov (d.1939) — Azərbaycan yazıçısı.
[redaktə]
Həyatı

Əhmədov Yusif 1939-cu ildə fevralın 22-də Füzuli rayonunda anadan olub. 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib. 9 kitabın, yüzlərlə publisistik yazıların müəllifidir.

Onun povest və hekayələrinin mövzusu, aktuallığı qaldırılan problemlərin bədii həlli baxımından çox maraqlıdır. İlk hekayələri dövri mətbuatda 60-cı illərin ortalarından çap olunmuşdur.

“Səninlə sənsiz”, “Ürək bağışlamır”, “Qara yelkənli qırmızı gəmilər” kitablarının müəllifidir. “Ruhların qayıtması” romanı oxuculara saf insan duyğusu aşılayır.

Tanınmış nasir Yusif Əhmədоv ötən əsrin 60-cı illərində ədəbiyyata gələn yazıçılardandır. İlk kitabı “Əfqan hеkayələri” adı ilə 1965-ci ildə Tacikistanın Düşənbə şəhərində çap оlunub. “Ələkеçməzlər” sayca müəllifin 20-ci kitabıdır. Kitabdakı еyniadlı rоman öz janrına görə müəllifin Ardı »

Şairlər və YazıçılarTofiq Hüseyn

Tofiq Hüseyn (Hüseynov Tofiq Yadulla oğlu) - şair, publisist, “Tərəqqi” medalına layiq görülüb (2005).Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ədəbi fəaliyyəti
3 Əsərləri
4 İstinadlar

[redaktə]
Həyatı

Hüseynov Tofiq Yadulla oğlu 1946-cı ildə Masallı rayonunun Məmmədxanlı kənddində anadan olub.

1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universtitetini (BDU) bitirəndən sonra təyinatla Əli Bayramlı (indiki Şirvan) şəhərinə göndərilib, burada çıxan “İşıq” qəzetində ədəbi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Şöbə müdiri, məsul katib vəzifələrinə yüksəlib.

1990-cı ildə alternativ qaydada Əli Bayramlı Şəhər Sovetinə deputat seçilib. 1991-cı ildə Azərbaycan KP MK-nın qərarı ilə yeni yaradılan Hacıqabul rayonunda “Hacıqabul” qəzetinin ilk baş redaktoru təyin olunub. 1993-cı ildə “Həyat”qəzetinin cənub bölgəsində, 1997-cı ildən hal-hazıra kimi “Respublika” qəzetinin Ardı »

Şairlər və YazıçılarSabir Əhmədli

[color=#4866e7]Əhmədli Sabir Məmməd oğlu — nasir, publisist, 1955-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın xalq yazıçısı (1992), Əməkdar incəsənət xadimi (1984).Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Mükafatları
3 Əsərləri
4 Filmoqrafiya
5 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Sabir Əhmədli 1930-cu il iyulun 10-da Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun Cəbrayıl kəndində anadan olmuşdur. ADU-nun filologiya fakültəsini bitirmişdir. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdiri (1956-1993), baş redaktor (1993-1996) işləmişdir.
II Dünya Müharibəsi qəhrəmanı Cəmil Əhmədovun qardaşıdır.
[redaktə]
Mükafatları
"Əmək şöhrətinə görə" medalı ilə təltif edilmişdir (1975).
"Qızıl sünbül" ədəbi mükafatı laureatı (1991).

Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin dünyasını dəyişməsi ilə poeziyamıza üz verən ağır kədərin ürəyimizdən göynərtisi getməmiş, bizə daha ağır bir kədər üz verdi, nəsrimizin görkəmli nümayəndəsi, Ardı »

Şairlər və YazıçılarRahid Ulusel

Rahid Ulusel (rəsmi: Rahid Süleyman oğlu Xəlilov) — Azərbaycan filosofu, kulturoloqu, ədəbiyyatşünası, tənqidçisi, esseisti, fəlsəfə elmləri doktoru, professorMündəricat [gizlə]
1 Həyatı və fəaliyyəti
2 Başlıca konsepsiya, ideya və paradiqmaları
3 Əsas əsərləri
4 Tərcümələri
5 İstinadlar
6 Foto şəkilləri

[redaktə]
Həyatı və fəaliyyəti

Rahid Ulusel (Ulusel – onun müəllif təxəllüsüdür) 1954-cü ilin 13 avqustunda Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunun Kəlbəhüseynli (keçmiş adı: Qaladibi) kəndində doğulmuşdur. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1975-2001-ci illərdə müəllim, İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır. 1986-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında namizədlik, 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. 1990-cı ildə “Humanitariya metasistemi” konsepsiyasına Ardı »

Şairlər və YazıçılarNəcəf bəy Vəzirov

Nəcəf bəy Vəzirov - Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında, onun ideya–estetik məzmun bədii sənətkarlıq keyfiyyətlərinin zənginləşdirilməsində, milli teatrın yaradılmasında və inkişafında müstəsna rolu olan yazıçı. Bütün içtimai fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığı ilə milli azadlıq hərakatına yaxından kömək göstərən Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının əsasını qoymuş, Azərbaycanda feodal–patriarxal quruluşa qarşı çevrilmiş maarifçilik hərəkatının genişlənməsində yaxından iştirak etmişdir.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Əsərləri
3 Mənbə
4 Xarici keçidlər
5 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Nəcəf bəy Vəzirov 1854–cü il aprel ayının 2-də Azərbaycanın Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Yazıçının uşaqlığı fərəhsiz keçmişdir. Atası Fətəli bəy xəstə olduğundan ailənin çətinliyi anası Mina xanımın üstünə düşmüşdür. Nəcəf özü də təbiətən sakit və qaradinməz, Ardı »

Şairlər və YazıçılarEldar Baxış

Ağayev Eldar Baxış oğlu (Eldar Baxış) — şair, 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.
Həyatı

Eldar Baxış 1947-ci il iyunun 22-də Azərbaycanın Qubadlı rayonunun Diləli Müskanlı kəndində kəndli ailəsində doğulmuşdur. Burada ibtidai məktəbi, Qubadlıda isə onbirillik məktəbi bitirib ADU-nun tarix fakültəsində təhsil almışdır (1965-1969).

Bakı kəndlərində müəllimlik etmiş, öz ərizəsi ilə bir il əsgəri xidmətdə olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri şirkətində kiçik redaktor, redaktor (1972-1988), televiziyanın ədəbi-dram verilişləri baş redaksiyasının televiziya tamaşaları şöbəsinin böyük redaktoru (1988-1990) vəzifələrində çalışmışdır. "Səs" və "Nəfəs" qəzetlərini yaratmış, "Səs" qəzetinin baş redaktoru olmuşdur (1990-1992). Yenidən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində Gənclik yaradıcılıq birliyinin ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Ardı »

Şairlər və YazıçılarTahir Talıblı

Maşayev Tahir İslam oğlu — şair, publisist, 1990-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Fəaliyyəti
3 Televiziya filmləri
4 Əsərləri

[redaktə]
Həyatı

Tahir Maşayev (Talıblı) 1948-ci il fevralın 22-də Ermənistanın Kalinino rayonunun Evli kəndində anadan olmuşdur. Burada kənd orta məktəbini bitirmişdir. Sonra təhsilini APİ-nin fılologiya fakültəsində davam etdirmişdir (1968-1972). Həmin ildə əmək fəaliyyətinə doğma kəndində dil-ədəbiyyat müəllimi kimi başlamış, sonra isə orta məktəbin direktoru işləmişdir (1972-1988). Erməni ekstremistlərinin təhdid və təzyiqi üzündən dədə-baba yurdunu tərk etməyə məcbur olmuşdur (1988). Həmin ildən Bakı şəhərində yaşayır.Ailəlidir,3 övladı var.
Savalan Talıblının atasıdır.
[redaktə]
Fəaliyyəti

1970-ci ildən poetik əsərlərini, dövri və publisistik yazılarını mətbuatda çap etdirmişdir. İlk şeirləri "Azərbaycan gəncləri" qəzetinin Ardı »

Şairlər və YazıçılarSəyadulla Kərimli

Kərimli Səyadulla Xudaverdi oğlu — yazıçı-publisist, tənqidçi.
[redaktə]
Həyatı

Səyadulla Kərimli 1946-cı il iyulun 1-də Yardımlı rayonunun Zenqaran kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1966-cı ildə Yardımlıdakı M.F. Axundov adına 1 saylı məktəbdə bitirmişdir. 1967-1969-cu illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Yardımlı rayonundakı Hamarkənd kənd orta məktəbində müəllimlikdən başlamışdır. 1976-1977-ci illərdə həmin məktəbdə tədris işləri üzrə direktor müavini işləmişdir. 1977-ci ildə Bakı şəhərinə köçmüş, bir il Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində müxbir, 1978-1981-ci illərdə "Azərnəşr"də redaktor, böyük redaktor, 1982-1990-cı illərdə "Zəka" jurnalında məsul katib, 1991-2005-ci illərdə "Zəka" jurnalında baş redaktor, 2006-2008-ci illərdə "Respublika" qəzetində Ardı »

Şairlər və YazıçılarDaşqın Gülməmmədov

Daşqın Gülməmməd oğlu Gülməmmədov - (gürc. დაშგინ გიულმამედ–ოკლი გიულმამედოვი, ing. Dashgin Gulmammad-ogly Gulmammadov) ictimai-siyasi xadim, Gürcüstan Türkləri Konfederasiyasının Prezidenti və Ukrayna Qarapapaq Türkləri Milli Şurasının Sədri.[1] [2], Yazıçı, şair və publisist
4 sentyabr 2011-ci ildən Qaydasız döyüş üzrə İdman ustası (WFMC)
20 avqust 2012-ci ildən Kikboksinq üzrə Beynəlxal dərəcəli İdman ustası
2002-2011 illərdə Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Assambleyasının Prezidenti [3],
2008-2009 illərdə Transmilli İnformasiya Təhlükəsizliyi Agentliyinin (TİTA) icraçı direktoru.


Həyatı

Daşqın Gülməmmədov 12 sentyabr 1977-ci ildə Gürcüstan SSR-in Marneuli (Sarvan) rayonunun, Qaçağan kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.
[redaktə]
Təhsili
1983-1994-cü illərdə M.H.Mollayev adına Qaçağan 1 saylı orta məktəbində təhsil alıb.
1994 - 1996-cı ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitunun (BSİPİ) Hərbi Ardı »

Şairlər və YazıçılarƏli Bayramov

Bu adın digər istifadə formaları üçün, bax: Əli Bayramov (dəqiqləşdirmə).Əli Bayramov
Əli Məhəmməd oğlu Bayramov

Doğum tarixi:1959-cu il
Doğum yeri:Şişqaya, Basarkeçər, Göyçə


Bayramov Əli Məhəmməd oğlu - Aqrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri.
[redaktə]
Həyatı

Əli Bayramov 1959-cu ildə Qərbi Аzərbаycаnın Göyçə mаhаlının Bаsаrkеçər rаyоnunun Şişqaya kəndində аnаdаn оlmuşdur.

Dоğmа Şişqаyа kənd оrtа məktəbini bitirmiş və təhsilini dаvаm еtdirmək üçün Bаkı şəhərinə gəlmişdir.

1977-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1981-ci ildə iqtisadçı ixtisasını bitirmişdir.

Ali təhsil aldıqdan sonra Material Ehtiyatları Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.

1997-ci ildə 1 saylı Bakı Şərab Zavoduna direktor təyin olunmuşdur.

Əli Bayramov hal-hazırda Aqrolizinq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.
Ardı »

Şairlər və YazıçılarXasay Hacıyev

Xasay Hacıyev- mühəndis, dövlət xadimi.
[redaktə]
Həyatı

Xasay Məmmədhəsən oğlu 1902-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlmişdir.

Gimnaziyada təhsil almış, Moskva Universitetini bitirmişdir.

Universiteti mühəndis kimi bitirən Xasay bəy Hacıyev uzun müddət rabitə sistenmində işləmişdir.

Azərbaycan SSR Rabitə Nazirinin 1-ci müavini vəzifəsində çalışmışdır.
Ardı »

Şairlər və YazıçılarRzaqulu Nəcəfоv

Nəcəfov Rzaqulu Məşədi Ələkbər oğlu (1884, Naхçıvan – 1937, Bakı) – mətbuat хadimi, publisist, maarifpərvər.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 İmzaları
3 Ailəsi
4 Həmçinin bax
5 İstinadlar
6 Mənbə

[redaktə]
Həyatı

Maarifçi ailəsində dоğulmuş, mükəmməl təhsil almış, ərəb, fars, rus və gürcü dillərini dərindən bilmişdir.

Rzaqulu Nəcəfоv (soldan ikinci) Azərbaycan ziyalıları arasında

Öncə ruhani təhsili almış, sonralar Məhəmməd Tağı Sidqinin Naхçıvanda açdığı və o zamankı Naxçıvanın mədəni həyatında mühüm rol oynamış məşhur "Məktəbi-tərbiyə"də oхumuşdur. Culfa gömrükхanasında işləmiş, İran inqilabına (1905–1911) kömək еtmişdir. 1912-ci ildə Tiflisə köçmüş, "Molla Nəsrəddin" jurnalına ikinci rеdaktor təyin еdilmiş, Əliqulu Qəmküsarın köməkçisi olmuşdur. Azərbaycan Хalq Cümhuriyyəti dövründə Gürcüstanda Azərbaycan hökumətinin konsulu vəzifəsində çalışmışdır.

Sovеt hakimiyyəti Ardı »

Şairlər və YazıçılarBayraməli Abbaszadə

Abbaszadə Bayraməli Abbas oğlu – görkəmli molla nəsrəddinçi şair, "Qızıl qələmlər" ədəbi cəmiyyətinin üzvü (1923).
[redaktə]
Həyatı

Bayraməli Abbaszadə 1869-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Sərab mahalının Dünni kəndində rəncbər ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini kənd mollaxanasında almış, ilk satirik şerini "Mirzə Gülzar", "Gülzari-Sərabi" imzaları ilə yazmışdır. Sərabdan Bakıya ilk gəlişi XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Burada "Qafqaz Merkurisi" körpüsündə liman fəhləsi işləmişdir. İlk publisistik yazısını "Molla Nəsrəddin" səhifələrində "Hambal" ləqəbi ilə çap etdirmişdir (1906). Cənubi Azərbaycanda başlayan milli azadlıq hərəkatında iştirak etmək üçün Təbrizə getmişdir. Səttarxanın məşrutə hərəkatına qoşulması onun bir şair kimi formalaşmasına ciddi təsir göstərmişdir. Təbriz dövri mətbuatında "Azərbaycan" (1906), "Əncüman" (1907), "Mücahid" Ardı »

Şairlər və YazıçılarƏliağa Vahid

İsgəndərov Əliağa Məmmədqulu oğlu (Əliağa Vahid) (1895, Bakı – 1 oktyabr 1965, Bakı) — Azərbaycan şairi, qəzəlxan, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi (1943).

Həyatı

Əliağa Vahid mollaxanada oxumağa başlamış, sonra ehtiyac üzündən təhsilini yarımçıq qoymuş, xarratlıq etmişdir. Gənc yaşlarında Bakıdakı "Məcməüş-şüəra" ədəbi məclisində iştirak etmiş, Azər (İmaməliyev), Müniri və b. şairlərin təsiri ilə lirik şerlər yazmışdır. Satirik şerlərində ictimai nöqsanları, mövhumatı, zülm və haqsızlığı ifşa etmişdir. "Tamahın nəticəsi" adlı ilk kitabı nəşr olunmuşdur.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsini rəğbətlə qarşılayan Vahid inqilabi təbliğat sahəsində fəal çalışmış, yeni həyatı tərənnüm edən çoxlu şer: "Əsgər və fəhlə yoldaşlarıma", "Məktəb nə deməkdir", "Ucal, mələyim" və s. yazmış, "Kommunist" qəzetində, Ardı »