Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerPaklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazını Allah qəbul etməz

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazı qəbul edilməz.” Buxari və Müslim.
(Buxari: əl-Hiyəl ? 6554. Müslim: Təharət ? 225. Tirmizi: Təharət ? 76. Əbu Davud: Təharət ? 60. Əhməd: 2/308.)
ŞƏRH
Bu hədisin sözlərinə əsasən, paklığı pozulan adam dəstəmaz almasa, onun qıldığı namaz məqbul sayılmaz. Yəni, düzgün hesab edilməz və savab verilməz. Hədisin məfhumuna görə, kim dəstəmaz alarsa, onun namazı qəbul olunar. Yəni, namazın digər vaciblərini və şərtlərini yerinə yetirməklə qəbul edilər. Bir çox hallarda əməlin qəbul edilməsi üçün bir şərt qeyd edilir. Əslində bu şərt əməlin qəbul edilməsi üçün yetərli olmur, burada digər şərtlər və maneələr Ardı »

Hedisler“Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquqəmrini verdi” hədisi

Cabir ibn Abdulla (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquq əmrini verdi. Əgər bölgü aparılar və yollar ayrılarsa, şəriklik olmaz.” Buxari rəvayət etmişdir.
(Müstəsna hüquq (ərəb. əş-Şuf`ə) şərikli daşınmaz əmlak sahiblərinin biri öz payını satmaq istədikdə, şəriki onu almağa daha haqlıdır. Hətta başqa tərəflə sövdələşmə olsa belə, şərik daha haqlıdır. Müstəsna hüquq bu mənada ifadə edilir. (red.)

ŞƏRH

Bu hədisdən müstəsna hüquqla bağlı bütün hökmlər götürülür və nədə olub-olmadığı bilinir.
Müstəsna hüquq şərikli mallarda olur. Onlar iki qismə bölünürlər: Daşınmaz əmlak və qeyriləri. Bu hədisdə daşınmaz əmlakla bağlı müstəsna hüquq sübuta yetmişdir. Bildirilmişdir ki, daşınmaz əmlakdan qeyri məsələlərdə müstəsna hüquq yoxdur. Əgər Ardı »

HedislerŞeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: "Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?"

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?” Hətta belə də deyir: “Bəs Allahı kim yaradıb?” Əgər belə hal ilə qarşılaşsanız Allaha sığının və fikrindən daşınsın." Buxari və Müslim. ( Buxari: Bədul xalq ? 3102. Müslim: İman ? 134.)

Başqa rəvayətdə buyurulur: “...Əgər kimsə belə hal ilə qarşılaşsa, desin: "Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirdim.” ( Əhməd: 6/257. Əlbani “Ziləlul Cənnəti” adlı əsərində digər sənədlərlə səhih olduğunu demişdir.)

Digər mətndə deyilir: “İnsanlar bir-birinə o qədər sual verəcəklər ki, hətta deyəcəklər: "Bəs Allahı kim yaradıb?” (Müslim: İman ? 134. Əbu Ardı »

HedislerSu təmizdir, onu heç nə çirkləndirə bilməz

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Su təmizdir, onu heç nə çirkləndirə bilməz.” Əhməd, Tirmizi, Əbu Davud və Nəsai rəvayət etmişlər.
(Tirmizi: Təharət ? 66. Əbu Davud: Təharət ? 66. Əlbani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.)

ŞƏRH
Bu səhih hədis, mənası geniş olan əsasa: yerdən çıxan, göydən yağıb formasını dəyişməyən, yaxud düşüb qaldığı, yaxud da axdığı yerin təsirindən dəyişən, ya da çox hissəsi pak şeylərlə dəyişən suların təmiz olmasına, onlardan təmizlik və başqa işlər üçün istifadə etməyin icazəli olduğuna dəlalət edir. Rəngi, dadı və iyi nəcis, yaxud murdar şeylərlə dəyişən sular istisnadır. Bu hədisin bəzi mətnlərində bu haqda məlumat verilmişdir.
Murdar şeylərlə dəyişmiş Ardı »

HedislerBeş şey gəlmədən öncə

Rasulullah (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
- Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bilin:

• Qocalığından əvvəl gəncliyinin
• Xəstəliyindən əvvəl sağlamlığının
• Kasıblığından əvvəl zənginliyinin
• Məşğuliyyətindən əvvəl boş vaxtının
• Ölümündən əvvəl həyatının Ardı »

HedislerBu dörd xislətə sahib olan insan xalis münafiq olar

Abdulla ibn Amr (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: «Bu dörd xislət kimdə olarsa, o, xalis münafiq (riyakar) sayılar. Kim bu xislətlərdən birini daşıyarsa, ondan əl çəkənə qədər həmin insanda münafiqlikdən bir pay olar. (Həmin xislətlər bunlardır:) Əmanət verildikdə ona xəyanət edər, danışanda yalan danışar, əhd bağladıqda əhdini pozar və mübahisə etdikdə həddini aşar». Buxari və Müslim.
(Buxari: İman ? 34. Müslim: İman ? 58. Tirmizi: İman ? 2632. Nəsai: İman ? 5020. Əbu Davud: Sünnə ? 4688. Əhməd: 2/189.)

ŞƏRH

Nifaq şər əməllərin əsasıdır. Nifaq, zahirdə xeyirxahlıq göstərib, daxildə şəri gizlətməkdir. Bu tərifə etiqadla edilən böyük nifaq daxildir. Onun sahibi zahirdə Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər ( Borclunun borcundan keçən və ya borclunu sıxışdırmayanın fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Heç bir xeyir əməl etməyən bir kişi insanlara borc verərdi və (borcu almaq üçün göndərdiyi) elçisinə belə deyərdi: «Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni isə burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) keçsin». O öləndən sonra Uca Allah ondan soruşur: «Xeyir bir əməl etdinmi?» O deyir: «Xeyr! Ancaq mənim bir xidmətçim vardı və mən insanlara borc verərdim. Borcu almağa göndərəndə ona belə buyurardım: «Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) keçsin». Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər(ilk sarsıntı anında səbr edənlər)

Əbu Uməmə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: « Uca Allah buyurur: «Ey Adəm oğlu! Əgər sən sarsıntının ilk anında səbr edib Allahdan savab umarsansa, sənin üçün Cənnətdən başqa mükafata razı olmaram».

(İbn Macə 1586, 1597. əl-Albani həsən demişdir.) Ardı »