Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Cənnət və Cəhənnəm əhlinin sayı)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü Uca Allah: «Ey Adəm!» - deyə buyuracaq. Adəm deyəcək: «Buyur, hüzurundayam və əmrinə müntəzirəm. Xeyir yalnız Sənin Əlindədir!» Allah buyuracaq: «Cəhənnəmə vasil olacaq kimsələri ayır!» Adəm deyəcək: «Cəhənnəmə vasil olanların (sayı) nə qədərdir?» Allah buyuracaq: «Hər min nəfərdən doqquz yüz doxsan doqquzu (Cəhənnəmə gedəcək)». «O zaman uşaqların saçları ağaracaq, hamilə qadın bətnindəkini salacaq, insanları sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir» (əl-Həcc 2). (Əshabələr) dedilər: «Ya Rəsulullah, hansımız o bir nəfərlərdən olacaq?» Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Sevinin! Heç şübhəsiz ki, bir nəfər sizdən, doqquz yüz doxsan Ardı »

HedislerHədisi şəriflər (İslam Əxlaqı - salam verərkən əllə görüşmək)

1. Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
“İki müsəlman qarşılaşdığında əllə görüşərlərsə, ayrılmadan öncə onların günahları bağışlanar.”

2. Ənəs bin Məlik demişdir:
“Peyğəmbərin (sav) əshabləri qarşılaşdıqlarında əllə görüşər və səfərdən qayıtdıqlarında isə qucaqlaşardılar.”

3. Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
“Mömin, mömin qardaşı ilə qarşılaşdığnda salam verər və əllə də görüşərsə, ağacdan yarpaq tölükən kimi günahları tökülər.”1. Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
“İki müsəlman qarşılaşdığında əllə görüşərlərsə, ayrılmadan öncə onların günahları bağışlanar.”

2. Ənəs bin Məlik demişdir:
“Peyğəmbərin (sav) əshabləri qarşılaşdıqlarında əllə görüşər və səfərdən qayıtdıqlarında isə qucaqlaşardılar.”

3. Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
“Mömin, mömin qardaşı ilə qarşılaşdığnda salam verər və əllə də görüşərsə, ağacdan yarpaq tölükən kimi günahları tökülər.” Ardı »

HedislerMüsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən ziyan görmədikləri kimsədir

Abdulla ibn Amr (r/a) deyir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə demişdir: “Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən ziyan görmədikləri kimsədir. Mühacir isə Allahın qadağan etdiklərini tərk edən kimsədir.” Buxari və Müslim rəvayət etmişlər.(1) Tirmizi və Nəsai rəvayətə bunları da əlavə edərək demişlər: “Mömin, insanların öz canlarını və mallarını ona əmanət etdikləri kimsədir.” (2)
Beyhəqi isə başqa bir əlavə ilə belə demişdir: “Mücahid, öz nəfsini Allaha itaət etməklə çalışdıran kimsədir.”(3)

ŞƏRH

Hədisdə bu möhtəşəm kəlmələrin mükəmməlliyi qeyd olunur. Uca Allah və Onun Rəsulu dünya və axirət səadətini onların üzərində qurmuşlar. Bunlar, islam, iman, hicrət və cihad kəlmələridir. Sonra onların sərhədlərini dolğun və əhatəli bir Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Allahı razı salan Allahın mərhəmətinə nail olur)

Saubən (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Şübhəsiz ki, bəndə daim Allahın razılığını axtarır. Allah  Cəbrailə buyurur: «Filan qulum Məni razı salmaq istəyir. Sözsüz ki, Mən ona rəhm etdim». Cəbrail: «Allah filankəsə rəhm etdi» - deyir. Ərşi daşıyan və onun ətrafında olanlar, hətta yeddi səma əhli də bunu söyləyirlər. Sonra bu onun üçün yer üzərinə enir».

(Əhməd 21367, 22401, 22454, 23064. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.) Ardı »

HedislerBeş şey gəlmədən öncə

Rasulullah (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
- Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bilin:

• Qocalığından əvvəl gəncliyinin
• Xəstəliyindən əvvəl sağlamlığının
• Kasıblığından əvvəl zənginliyinin
• Məşğuliyyətindən əvvəl boş vaxtının
• Ölümündən əvvəl həyatının Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Cənnətə ən axırıncı girən barədə)

İbn Məsud (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Mən Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı və Cənnətə ən axırıncı daxil olanın kim olacağını bilirəm. O kişi Cəhənnəmdən sürünərək çıxacaq və Uca Allah ona: «Get Cənnətə gir!» - deyəcək. O, Cənnətə girəcək, lakin onun dolu olduğunu güman edərək geri qayıdıb deyəcək: «Ey Rəbbim! Mən Cənnəti dolu gördüm». Uca Allah ona: «Get Cənnətə gir!» - deyəcək. O, Cənnətə girəcək, lakin onun dolu olduğunu güman edərək geri qayıdıb deyəcək: «Ey Rəbbim! Mən Cənnəti dolu gördüm». Allah ona: «Get Cənnətə gir! Dünya və onun on misli sənindir və ya dünyanın on misli sənindir!» - deyəcək. Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Kövsər surəsi)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) yanımızda ikən yuxuya getmişdi. Sonra gülümsəyərək başını qaldırdı. Biz dedik: «Səni güldürən nədir, ya Rəsulallah?» O: «İndicə mənə bir surə nazil oldu» – deyərək bu ayələri oxudu: «Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur». Sonra o buyurdu: «Kövsərin nə olduğunu bilirsiniz?» Biz dedik: «Allah və Elçisi daha yaxşı bilir!» O dedi: «O Rəbbimin  mənə vəd etdiyi, içində çoxlu xeyir olan və Qiyamət günü ümmətimin yanına toplanacağı hovuzdur. (Ətrafına düzülən) Ardı »

HedislerNəhcül Bəlağə

[color=#039b80]Nəhcül Bəlağə - (ərəb. نهج البلاغة‎‎) Əhli Şiə zümrəsinin-Cəfərilik məzhəbinin ən mötəbər kitablarından biri. Bu kitab Əhli Şiə zümrəsinin-Cəfərilik məzhəbinin 1-ci imamı və xəlifəsi və 2-ci məsumu, Əhli Sünnə zümrəsinin böyük səhabəsi, 4-cü xəlifəsi Hz. Əli ibn Əbu Talibin (ə) əmr, xütbə, məktub, vəsiyyət, hikmətli söz və qısa sözcüklərindən ibarət bir əsərdir.

Əsərin müəllifi, toplayanı Şeyx Razidir (HQ 395-469) (M ?-1048). Əsərin adının mənasına gəldikdə isə Nəhcül yol, bəlağə isə zamana uyğun deyilmiş söz deməkdir.Mündəricat [gizlə]
1 Haqqında
1.1 Müəllif
1.2 Əsər
2 Tərkibi
2.1 Xütbələr
2.2 Məktublar
2.3 Hikmətli kəlamlar
3 Şərhlər
4 İstinadlar
5 Həmçinin bax
6 Xarici keçidlər

[redaktə]
Haqqında
[redaktə]
Müəllif

Seyid Əbulhəsən Məhəmməd Əbu Əhəməd Rəzi HQ 395-ci ildə Ardı »