Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerBeş şey gəlmədən öncə

Rasulullah (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
- Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bilin:

• Qocalığından əvvəl gəncliyinin
• Xəstəliyindən əvvəl sağlamlığının
• Kasıblığından əvvəl zənginliyinin
• Məşğuliyyətindən əvvəl boş vaxtının
• Ölümündən əvvəl həyatının Ardı »

HedislerBu dörd xislətə sahib olan insan xalis münafiq olar

Abdulla ibn Amr (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: «Bu dörd xislət kimdə olarsa, o, xalis münafiq (riyakar) sayılar. Kim bu xislətlərdən birini daşıyarsa, ondan əl çəkənə qədər həmin insanda münafiqlikdən bir pay olar. (Həmin xislətlər bunlardır:) Əmanət verildikdə ona xəyanət edər, danışanda yalan danışar, əhd bağladıqda əhdini pozar və mübahisə etdikdə həddini aşar». Buxari və Müslim.
(Buxari: İman ? 34. Müslim: İman ? 58. Tirmizi: İman ? 2632. Nəsai: İman ? 5020. Əbu Davud: Sünnə ? 4688. Əhməd: 2/189.)

ŞƏRH

Nifaq şər əməllərin əsasıdır. Nifaq, zahirdə xeyirxahlıq göstərib, daxildə şəri gizlətməkdir. Bu tərifə etiqadla edilən böyük nifaq daxildir. Onun sahibi zahirdə Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər ( Borclunun borcundan keçən və ya borclunu sıxışdırmayanın fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Heç bir xeyir əməl etməyən bir kişi insanlara borc verərdi və (borcu almaq üçün göndərdiyi) elçisinə belə deyərdi: «Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni isə burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) keçsin». O öləndən sonra Uca Allah ondan soruşur: «Xeyir bir əməl etdinmi?» O deyir: «Xeyr! Ancaq mənim bir xidmətçim vardı və mən insanlara borc verərdim. Borcu almağa göndərəndə ona belə buyurardım: «Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) keçsin». Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər(ilk sarsıntı anında səbr edənlər)

Əbu Uməmə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: « Uca Allah buyurur: «Ey Adəm oğlu! Əgər sən sarsıntının ilk anında səbr edib Allahdan savab umarsansa, sənin üçün Cənnətdən başqa mükafata razı olmaram».

(İbn Macə 1586, 1597. əl-Albani həsən demişdir.) Ardı »

HedislerSəhih Müslim (Quran oxumaqda məharətli olan və çətinlik çəkən haqda)

Quran oxumaqda məharətli olan və Quran oxumaqda çətinlik çəkən haqda.

Aişə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Quran oxumaqda məharətli olan “Səfəra” deyilən hörmətli və itaətkar mələklərlə bərabərdir. Ona çətin gəldiyi halda kəkələyərək Quranı oxuyan kəsə iki qat savab vardır.” Ardı »

HedislerMüxtəlif mövzuda maraqlı hədislər

1. Muaz ibn ənəs (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) buyurdu:
Kim " ixlas" surəsini on dəfə sonuna qədər oxyarsa Uca Allah ona cənnətdə bir saray tikər.

2.Əbu hureyra (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) dedi:
Kim gecə qurani kərimdən dən yuz ayə oxuyarsa Allah dərgahında qafillərdən yazilmaz .

3. Əbu Hureyra (ra) rəvayət edir: rasululah (av) buyurdu :
Kim beş vaxt namazını qoruyarsa qafillərdən yazılmz.

4.Əbu uməmə bəhili (ra) rəvayət edir : Rasulullah (sav) dedi:
Kim ayətul kursini i hər namazdan sonra oxuyarsa cənnətə girməsi ilə onun arasinda maneə qalmaz .

5.Əbu səid əl xudri rəvyət edir: rasulullah (sav) dedi:
Kim kəf surəsini oxuyarsa Ardı »

HedislerMüsəlmanların razılaşması icazəlidir. Haramı halal, halalı haram edən razılaşma isə icazəli deyil.

Amr ibn Avf əl-Muzəni (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Müsəlmanlar arasında razılaşma icazəlidir. Yalnız haramın halal, halalın haram olduğuna razılaşmaq istisna edilir. Müsəlmanlar (istənilən) şərtlər kəsə bilərlər. Yalnız haramı halal və ya halalı haram saymaq müstəsnadır”. “Sünən” sahibləri rəvayət etmişlər, Nəsai istisnadır. ( Tirmizi: Hökmlər ? 1352. İbn Macə: Hökmlər ? 2353. Əlbani hədisin səhih olduğunu demişdir.)

ŞƏRH

Bu hədisdə razılaşmanın və şərtlərin növləri cəm edilmiş, düzgün və fəsadlı tərəfləri olduqca aydın şəkildə bəyan olunmuşdur.
Orada razılaşmanın əslən icazəli və eyibsiz iş olduğu deyilir. Yalnız halalı haram, haramı halal edən razılaşma qadağandır. Bu ifadə, geniş anlama malikdir. Buraya razılaşmanın bütün növləri Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Cənnətdə ən yüksək və ən aşağı dərəcyə sahib olanlar)

Muğira ibn Şubə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Musa Rəbbindən: «Cənnət əhlindən ən aşağı dərəcəyə sahib olan kimdir?» - deyə soruşdu. Allah buyurdu: «Cənnət əhli Cənnətə daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək və ona: «Cənnətə daxil ol!» - deyiləcək. O da: «Ey Rəbb! Necə daxil olum ki, artıq insanlar daxil olub yerlərini tutmuş və alacaqlarını da almışlar» - deyə cavab verəcək. Ona: «Dünya hökmdarlarından birinin mülkü qədər mülkünün olmasını istərdinmi?» - deyiləcək. O da: «İstərdim, ey Rəbb!» - deyə cavab verəcək. Allah ona: «İstədiyin və bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir Ardı »