Notice: Undefined index: page in /home/haqqinda/web/haqqinda.az/public_html/functions.php on line 51
Ölkələrinə görə tarix

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Ölkələrinə görə tarixPeru İstiqlal müharibəsi

Peru istiqlal müharibəsi isp. Guerra de İndependencia de Perú.Peru vitse kralığı və Yuxarı Peru (indiki Peru,Boliviya və Çili ,Argentinanın bir hissəsi) baş verən və İspan ağalığına qarşı Cənubi Amerikada azadlıq müharibəsinin bir hissəsidir.
Öncəki vəziyyət[redaktə]
Azadlıq uğrunda hərəkat Napoleonun İspaniyanı işğalı və ingilis donanmasının İspaniyanı hühasirədə saxlamasından sonra daha geniş xarakter alır.Peru varlı torpaq sahibləri və istehsalçı güvvələr,mədın sahibləri hərəkatın başında dururdular.Onlar hüquqi cəhətdən İspaniyanı dəstəkləyirdilər.Buna səbəb isə ərazilərdə baş verən hindu müharibələri idi ki bunda Tupak AnaruIInun 1780-1781 ci illərdəki üsyanını göstərmək olar.Üstəlik iqtisadi maraqlar,Çili və Argentina ilə iqtisadi rəqabət rüzum yaradırdı.Bu üsyanlar 1812-ci ildə Uanuko və 1814-1816 cı illərdə Kuskoda baş Ardı »

Ölkələrinə görə tarixYuxarıların müharibəsi

Yuxarıların müharibəsi (isp. Guerra de los Supremos 1839-1842).Yeni Qranadada 1839-1842 ci illərdə baş vermiş vətəndaş müharibəsidir.Münaqişə hökumət qüvvələri ilə hökumət əlehdarları olanlar özlərini <> adlandırırdılar .
Müharibədən öncəki vəziyyət[redaktə]
May 1839-cu ildə Posta vilayyətində Kongres 4 kiçik monastrı bağlayır.Onların əmlakı satılır və pul vilayyətin iqtisadiyyatına yatırılır.Yerli kilsə xadimləri buna etirazını bildirir və 1839-cu ilin iyun ayında dindar əhalinin köməyi ilə üsyan başlayır.Onun yatırılması üçün general Erran əraziyə göndərilir.Obanda da Posta vilayyətində yaşayırdı.Milli azadlıq hərakatının əsas fiqurlarından biri idi.O əsasən adi həyat tərzi keçirirdi və siyasətə qarişmaq istəmirdi.Üsyan başlayanda o,Boqotaya gedir.31 avqust 1939-cu ildə Erran üsyançıları Buskosada məğlub edir və üsyanın rəhbəri Xose Ardı »

Ölkələrinə görə tarixValaxiya

Tarixi[redaktə]
Fateh II Mehmet Moreya yunan knyazlığını, Afina hersoqluğunu da imperiyanın tərkibinə qatdı. Dunay knyazlıqları olan Moldova və Valaxiya da Osmanlılardan asılı vəziyyətə düşdülər.

1806-cı ildə rus qoşunlarının Moldaviya və Valaxiyanı tutması səbəbindən Türkiyə 1806-cı il dekabrın 27-də Rusiyaya müharibə elan etdi. Müharibə təxminən 6 il davam etdi. Buxarestdə aparılan sülh danışıqları 1812-ci il mayın 16-da tərəflərin sülh müqaviləsi imzalması ilə qurtardı. Sülhün şərtlərinə görə Bessarabiya Rusiyaya keçdi və Dunay çayında rus gəmilərinin gediş-gəliş hüququ təsdiq edildi. Moldaviya və Valaxiya Türkiyəyə qatıldı. Serbiyaya isə özünüidarə hüququ verildi. Ardı »

Ölkələrinə görə tarixLomonosovda (Oranienbaumda) anadan olmuş və ya yaşamış tanınmış şəxsiyyətlər

Stanislav Boretski (doğ. 1973) — Rusiyanın tanınmış estrada müğənni və şair. Lomonosov şəhərində anadan olub və burada da yaşayır.
Georgi Vinoqradski — Sovet dəniz hərbçisi, 2-ci dərəcəli flaqman
Mixail Malofeyev (25 may 1956 — 17 yanvar 2000) — general-mayor, Rusiya Federasiyasının Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra). Lomonosovda doğulub. Lomonosovun 4 saylı məktəbini (indiki 429 nömrəli) bitirmişdir.
Mixail Meklenburq-Strelitzki (1863—1934) — Meklenburq-Strelitz hersoqu, Karl-Mixael Vilhelm Avqust-Aleksander, böyük knyaginya Yekaterina Mixaylovna və Meklenburq-Strelitz hersoqu Georq Avqustun oğlu, I Pavelin nəvəsi. Meklenburq-Strelitz nəslinin Rusiyadakı nümayəndəsi. 1918-ci ildən sonra - Almaniyanın Meklenburq-Strelitz hersoqluğunun varisi. General-leytenant. Oranienbaumda anadan olmuşdur.
Avraam Melnikov (1784—1854) — rus memarı, Sankt-Peterburq İncəsənət Akademiyasının fəxri üzvü. Oranienbaumda Ardı »

Ölkələrinə görə tarixQasım bəy Zakir - Yaradıcılığı

Zakirin satiraları əsas etibarı ilə çar hakimləri və çarizmin müstəmləkəçi qanun və qaydaları əleyhinə çevrilmişdir. Zakirin satirasında ən amansız tənqid olunanlar gücsüzlərin və acizlərin hüquqlarını tapdalayanlardır. İfşaçılıq, kəskin tənqid və kinayəli gülüş Zakir satiralarının əsas xüsusiyyətlərindəndir. O, ictimai nöqsanları sadəcə təsvir etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda onlara qarşı özünün kəskin tənqidi münasibətini, nifrət və qəzəbini də bildirir.

Zakirin yaradıcılığında onun mənzum hekayə və təmsilləri də mühüm yer tutur. Nizami, Xaqani, Füzuli və başqa Azərbaycan klassikləri öz mənzum hekayələrinin çoxunu müasir həyatın tələblərinə uyğun olaraq yazmışlar. Klassiklərin mənzum hekayələrində müəyyən hadisələrin, real insan surətlərinin, qabaqcıl ideyaların təsvir və tərənnümü verilir. Eyni xüsusiyyətlər Zakirin mənzum Ardı »

Ölkələrinə görə tarixQrünvald döyüşü

Qrünvald (Tannenberq) döyüşü — 1410-ci ilin 15 iyulunda, müttəfiq Polşa -Litva qoşunları ilə tefton qoşunları arasında baş verən Polşa-Litva - Tefton müharibəsi (1409-1411)nin həlledici döyüşü.
Döyüş ərəfəsindəki vəziyyət[redaktə]
Xaçlılar ordeni XIV əsrin sonlarında öz qüvvəsinin zirvəsində idi. Bu dövrdə hətta Hotland adası onların mülkü idi. Baltik dənizinin bütün cənub və şərq sahilinə yiyələnmək üçün maneə ancaq Jemaytiya idi. Orden intensiv olaraq öz məqsədinə çatmaq üçün fəaliyyətə başladı. Xüsusən bu Roma papasının Litvaya, onun xristianlıqı qəbul edəndən sonra, səlib yürüşlərinə qadağa qoyması ilə bağlı idi. Vitautas Yaqayla ilə Orden arasında müvazinat saxlayaraq dəfələrlə Jemaytiyanı Ordenin mülkiyyətinə vermişdi. Lakin əlaqələri normallaşdırandan və sabit sülh sazişi Ardı »

Ölkələrinə görə tarixRusiya-İran müharibəsi (1826-1828)

Rusiya ilə İran arasında 1826-cı il iyulun 16-da başlamış, Azərbaycanın bölüşdürülməsi uğrunda getmiş və 1828-ci il 10 fevralda Türkmənçay sülhünün imzalanması ilə yekunlaşmış müharibə.

Gülüstan müqaviləsi İranı heç cür qane etmirdi, Qafqazın əldən çıxması böyük itki idi. İran Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşırdı. Bu müharibədə öz maraqları olan İngiltərə İrana bacardığı hər bir yardımı edirdi. Bununla bağlı 1814-cü ildə İngiltərə ilə İran arasında müqavilə imzalanır, Təbrizdə və başqa şəhərlərdə silah zavodları tikilir.

Şah hökuməti Ruslara qarşı Osmanlı İmperiyası ilə də danışığa başladı. Bundan başqa Şimali Azərbaycan xanlarından da (Onlar Rusiyanın işğalı nəticəsində öz xanlıqlarını itirib İrana qaçmışdılar) istifadə etdi.

1826-cı ildə Rusiyada baş vermiş Dekabristlər Ardı »

Ölkələrinə görə tarixSakit okeanı müharibəsi

Sakit okeanı müharibəsi — 1879 - 1884-cü illərdə, Çili, Peru və Boliviya arasında Region Arica y Parinacota, Region de Tarapaca və Region de Atacama əraziləri uğrunda aparılmış müharibə.Müharibədən önçə Peru və Boliviya gizli anlaşma ilə Çiliyə qarşı ittifaq imzaladılar.Çilinin vəziyyəti bu ərəfədə heçdə yaxşı deyildi beləki, o uzun zaman ölkənin cənubunda onlara baş əyməyən hindulara qarşıda vuruşurdu. Bu müharibə Araukaninin iştilasında müəyyən durğunluq yaratmasına səbəb olur.

Müharibə öncəsi vəziyyət[redaktə]
1810-1830 cu illərdə İspaniyanın kolniyalarındakı hökmranlığı Cənubi Amerikada yavaş-yavaş sona catması ilə bölgədə Qurtuluşunu yeni elan edilən Çili 1817,Boliviya 1825,Peru 1827 ölkələri Sakit Okean sahillərinə sahib ücün mübarizə başlayır.Boliviya daha öncə İspaniyanın müyyənləşdirdiyi sərhədin Ardı »