Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller"Mənim"

Sənsiz,ey canan,qırılmışdır pərü balım mənim,
Yox səri-kuyinə yetməkçin daha halım mənim.

Dəmbədəm qan uddurur hicran məni-biçarəyə,
Kim görə zənn eyləyər dostumdur o zalım mənim.

Tapmayıb bir əhli-dil,gülzara açdım dərdimi,
Bülbülə tə”sir edib ağlatdı əhvalım mənim.

Dəydi əğyarın gözü,ey dil,məhəbbət bağıma,
Qarə yel əsdi,töküldü dəymişim-kalım mənim.

Eşqdən qeyri könül mülkündə varım yox,bilin
Göz açandan aləmə eşq olmuş amalım mənim.

Bu acı hicran əlindən cana doydum öylə ki,
Zəhrimara döndü ağzımda şirin balım mənim.

Çarəsi hər dərdin,ey Elnarə,ancaq səbrdir,
Gül açar səbr eyləsəm hicrana iqbalım mənim. Ardı »

Qezeller" Elm öyrən, oxu, həqqi tut, ürfanı tut, ey gənc " qəzəli

Elm öyrən, oxu, həqqi tut, ürfanı tut, ey gənc,
Hər işdə çalış düzlüyü, səhmanı tut, ey gənc.

Var-dövləti, eyş-işrəti biryolluğa tərk et,
Nəfsindən əl üz, qeybəti bir yol unut, ey gənc.

Ver könlünü Allahə, odur sahibi-dünya,
Addımbaşı vardır buna milyon sübut, ey gənc.

Öz vaxtını daim keçir ariflər ilən xoş,
Qoy eyləməsin əqlü şüurun süqut, ey gənc.

Həq bildiyini söylə əgər varsa inamın,
Hərdən də gözəldir, bu məsəldir sükut, ey gənc.

Yasin kimi təmkinli dolan sən də həmişə,
Səbrinlə, çalış, hirsini daim soyut, ey gənc. Ardı »

Qezeller"Mey nuri-cilvə eylədi cami-bülurdən"

Mey nuri-cilvə eylədi cami-bülurdən,
Cami-büluri gör ki, ləbaləbdü-nurdən.

Ruxsarın atəşi məni yandırdı durdən,
Əlbəttə, yandırar, düşə gün gər bülurdən.

Naz ilə bir xuramə gəl, əmvatə qıl güzər,
Ta “mərhəba” səsi gələ əhli-qüburdən.

Zahid sözilə kim büti-meyxanədən keçər,
Özü gərək keçirmi behişt ilə hurdən?

Ol bifəva tutarmı vəfa ilə dəstimi,
Basmaz ayağını gözümə şün qürurdən.

Meyxanəyə Bahar qürur ilə meyl edər,
Zahid qüsura meyl qılır kim qüsurdən. Ardı »

Qezeller"Ola bilməz"

Meysiz, məzəsiz can ilə canan ola bilməz!
Sevda dediyin hər kəsə meydan ola bilməz!

Arifləri dindir ki, nədir şer ilə sənət?
Şair yaranan ömrə peşiman ola bilməz!

Könlüm evi bir gülşənə bənzər ki, əzizim,
Min badi – xəzan əssə də viran ola bilməz!

Qəlbin, ürəyin odlarına yanmasa bir söz
Dillərdə, ağızlarda o dastan ola bilməz!

Girdim günəşin qoynuna, minbir səhərim var,
Bülbül də mənim, gül də , zimistan ola bilməz.

Yüksəl, fəqət insanlığa pis gözlə baxanlar
Dünyada bir ad qoysa da, insan ola bilməz!

Xoşbəxt elimin, yurdumun öz Vurğunuyam Ardı »

Qezeller"Bizi Əhli-Beytin eşqi rəhi-Həqqə doğru səslər"

Bizi Əhli-Beytin eşqi rəhi-Həqqə doğru səslər,
Seçilib Xuda tərəfdən çün imamətə o kəslər.

Bu çıraği-dini-İslam Həq iradəsiylə yanmış,
Onu ta çətin keçirtsin hər əsən soyuq nəfəslər.

Gəl əsiri-nəfs olma,qədəm at hüda yolunda,
Su dayanmadan axarsa nə edər bu xarü xəslər.

Əsəfa, zəmanə içrə o zəlalətə sürüklər,
Bəni-Adəmi dəmadəm bu həvavü həm həvəslər.

Salıb əhli-eşqi yarın qəmi-hicri damigahə,
Nə zaman gələr xilaskar o zaman sınar qəfəslər.

O qiyamə az qalan gün yığılar onun yanında,
Sayı üç yüz on üç olsa bax olardı dadrəslər.

Şəhi-övliyadı Qaim,onu gözləyir Qəvimi,
Hər an Əhli-Beytə qarşı ürəyində eşqi bəslər. Ardı »

QezellerGÖZLƏRİNƏ

İcazə ver , baxım ey gül , o qarə gözlərinə ,
Vurulmuşam , nə edim , aşikarə gözlərinə .

Qəm etmərəm , məni yüz dəfə gündə öldürəsən ,
Baxanda bir də dirilləm , dübarə gözlərinə .

Camalın açma , gülüm , qorxuram görüb üzünü ,
Gün olsun hüsnünə aşiq , sitarə gözlərinə .

Olaydı qismət öpəydim o nazik əllərini ,
Ürəkdən eyləmişəm ixtisarə gözlərinə .

Kəməndi - ah ilə səyyadlar dalınca düşər ,
Bu naz ilə əgər etsən işarə gözlərinə .

Gözüm götürməyir əğyarlar baxanda sənə ,
Bir ayrı gözlə edirlər nəzarə gözlərinə .

Şikəstə Vahidə olmaz təbiblərdən əlac ,
Qalıbdır Ardı »

QezellerRecaibet xatiresi

Ulduz sayaraq gozlemisem her gece yari
Gec gelmededir yar,yene olmus gece yari.
Gozler asili,yox ne qaralti,ne de bir ses
Batmis qulagim,gor ne dusurmekdedi dari.
Bir qus,ayigan,soyl eyerek gahdan iyilder
Gahdan da onu da yel diye lay lay hus apari.
Yatmis hami,bir Allah oyaqdir,daha bir men
Menden asagi kimse yox,ondan da yuxari.
Qorxum budu yar gelmeye birden yarila
subh
Bagrim yarilar,subhum! acilma seni tanri.
Dan ulduzu ister cixa goz yalvari cixma
O cixmasa da ulduzumun yoxdu cixari.
Gelmezz taniram indi agarar subh
QAs bele agardiqca daha bas da agari.
Esqin ki qerarinda vefa olmaycaqmis
Bilmem ki tebiet niye qoymus bu qerari.
Sanki xoruzun son bani xencerdi soxuldu
Sinemde urek varsa kesib qirdi damari.
Risxendle qircandi seher soyledi.durma
Can qorxusu var esqin,uduzdun bu Ardı »

Qezeller" Olmasın lütfü mənə kəm qadasın aldığımın " qəzəli

Olmasın lütfü mənə kəm qadasın aldığımın,
Qonmasın gül üzünə nəm qadasın aldığımın.

O mələkmənzərə tay yoxdu bu aləmdə, olur
Vurğunu hər görən adəm qadasın aldığımın.

Hüsnünün mən deyiləm tək belə heyranı olan,
Yığışır seyrinə aləm qadasın aldığımın.

Gülə daim gül üzü, görməyə ömründə gözü,
Zərrəcə qüssə, kədər, qəm qadasın aldığımın.

Nə ola işvəni bir Yasinə ünvan eləyə,
Çəkərəm nazını hər dəm qadasın aldığımın. Ardı »