Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

RamazanRamazanda Quran oxumanın fəziləti

Doğru yolu və haqqla batili bir birindən ayıran hökümləri açıqlamaq üçün Quranı endirən, izzət və səltənət sahibi Allaha həmd olsun. Uca ehsanı səbəbilə Ona həmd edirəm, Şəhadət edirəm ki, şəni uca Allahdan başqa ilah yoxdur. Və şəhadət edirəm ki, Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.s) Onun qulu və rəsuludur. Allah onu insanlara və cinlərə peyğəmbər olaraq göndərmişdir.

Bundan sonra... Ey müsəlmanlar topluluğu! Allahdan haqqı ilə qorxun. Allahdan haqqı ilə qorxmaq, qazandıqlarınızın ən xeyirlisi və sabah üçün saxladıqlarınızın ən fəzilətlisidir. Əməlləriniz onunla arınıq və dərəcələriniz yüksəlir. Bilin ki, ey Allahın qulları; nemətlərin ən ucası iman və Quran nemətidir. İman, qəlblərin nuru və bəsirətlərin işığıdır. İnsanın ruhu Ardı »

RamazanMerac

(Ramazan ayının 17-nə keçən gecə Merac gecəsidir)

"Bəzi ayətlərimizi göstərmək üçün öz bəndəsini bir gecədə Məscidül-haramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscidül-əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da hər şeyi eşidən və biləndir" (İsra, 1).

Gecənin qaranlığı səmanı bürümüşdü. Sükut hər yerə hökm etməkdə idi. İnsanlar çoxdan yatmışdılar. Yalnız Allahın Rəsulu Həzrəti Muhəmməd (s) gecədən xeyli keçməsinə baxmayaraq, həmişə olduğu kimi, yenə də oyaq qalıb, öz zikr və duaları ilə səssizliyi pozurdu. Bu zaman vəhy mələyi Cəbrail (ə) nazil olub o həzrətə buyurdu: "Bu gecə səni böyük bir səfər gözləyir. Allahın istəyi budur ki, bu gecə sənə hələ heç kəsin görmədiyi mənzərələri göstərsin"…

…Bu Ardı »

RamazanGEDİRSƏN…

[color=#4866e7]Gedirsən...
Bu fani dünyada nə əbədidir ki, səndən də ömür boyu bizimlə qalmanı istəyək? Nə vaxtsa bitəcək bütün nemətlər kimi sən də bitib gedirsən, ey RAMAZAN!
Nə həddimizə sənə "dur, getmə!" - deyək…
Hələ səndən doymadıq, doya-doya ibadətlərimizi, tövbələrimizi, dualarımızı sığdıra bilmədik sənə, bir az da qal - deyək. Həddimizmi var?
Sənsə gedirsən… Hələ gecələrini, gecələrini demirəm. Heç bir ayın gecəsinə bənzəməyən Ramazan gecələri… Titrək dodaqlardan gecələrinin qoynuna səpilən dualar, ″Allahım, məni bağışla, məni bağışla, ya Rəhman, məni bağışla, ey mərhəmətlilərin ən Mərhəmətlisi…″deyə yalvaran qəlblər bir başqa abu-hava verirdi sanki sənin gecələrinə. Doymadıq ki… Heç doymaq olarmı?

Gedirsən…
Gəlişində günləri sayırdıq. Sanki dünən idi hamı biri-birinə Ardı »

RamazanXOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

[color=#a476af]Ey Ramazan!
Ey içərisində “min aydan daha xeyirli bir gecəni” daşıyan ay!
Ey Quranın doğum ayı, ayların ən çox gül ətri verəni!
Ey vəhyin dirildən nəfəsini həyata, Məhəmmədi əbədi bir məhəbbətə, varlığın mənasını Allahsızlaşdıqca anlamsızlaşan çağa, insanın itirdiyi insanlığı, rəhməti, bərəkəti, ehsanı, hidayəti və şəfqəti insana çatdıran ay!
Xoş gəldin!

14 əsrdir hər ilə gəldiyin kimi, min ümidi qoynunda saxlayaraq gəldin. Həmişə olduğu kimi, gətirdiklərinə qarşılıq görəcəyini umaraq gəldin. Hamısından da ötə xoş gördüklərini daha xoş etmək, naxoş olanları da təkrar xoş etmək üçün gəldin!
Kim bilir keçmişdə necə xoş gəlişlərin, necə xoş görüşlərin olmuşdur!

Başı dik, alnı açıq, üzü ağ, ürəyi pak, gözü iti, sözü güclü, Ardı »

RamazanSƏNİN QƏDR GECƏN NƏ ZAMANDIR?

Nüzul: 12
Mushaf: 97

Qısa məlumat:
Surə "qədir-qiymət, dəyər, ölçü" mənasına gələn adını ilk ayəsindən alır. Mushaflarda, təfsir və hədis ədəbiyyatında surə bu adı ilə anılmışdır.
Surə Məkkə dönəminin ilk illərində enmişdir. Məşhur tərtiblərdə surəni Abəsə surəsinin arxasına yerləşdirmişlər. Bu da ən tez 4-cü ildə nazil olduğu qənaətini dəstəkləyir. Bizim qənaətimizə görə isə surə daha əvvəl nazil olub. Xəttabi, səhabələrin surələri sıraladıqlarında, Qədri Ələqin arxasına yerləşdirdiklərini söyləyir [İtqan II-I, 334]. Əlimizdəki mushafda da belədir və bəlkə də Xəttabi "səhabə" deyərkən əlimizdəki mushafı tərtib edən komissiyanın üzvlərini nəzərdə tutmuşdur. Bu, "Onu biz endirdik" ifadəsindəki əvəzliklə "Oxu!" əmri arasındakı əlaqəni vurğulayan bir yanaşmadır. Bizcə surə Leyl-Fəcr arasındakı Ardı »

RamazanOrucun kəffarəsi (cəriməsi)

4. Əgər şəxs müəyyən gündə oruc tutacağını nəzr etsə və həmin gün oruc tutub qəsdən batil etsə 1-ci bənddə göstərilmiş iki kəffarədən birini verməlidir.

5. Vaxtı ayırd edə bilən şəxs “məğrib olmuşdur”, “şam azanın vaxtıdır” kimi ifadələr deyən bir kəsin sözü ilə iftar etsə və sonradan hələ məğrib (günbatan) vaxtı olmadığı məlum olsa orucun həm qəzası, həm də kəffarəsi ona vacibdir.

6. Əgər bir kəsə kəffarə vacib olsa və bir neçə ilə onu verməsə üstünə bir şey əlavə olunmur.

7. Bir günün kəffarəsi üçün 60 fəqirə təam verməli olan bir şəxs fəqirlərin hər birinə bir müddən artıq təam verə bilməz və bir fəqiri bir Ardı »

RamazanRamazan ayının gəlməsi və təyini.

Allaha həmd olsun ki, Ramazan ayına yaxınlaşırıq. Ramazan ayı xeyir-bərəkəti çox olan ən əzəmətli aydır. Bu ayın digər aylara üstünlüyü Günəşin ulduzlara üstünlüyü kimidir. Bu ayda çoxlu xeyirlər vardır.

Hər bir insan bu ayda oruc tutmaqla Allahın razılığını əldə edə bilər. Bu ayda oruc tutmaq hər bir müsəlmana vacibdir, mütləq tutmalıdırlar. Bu ayın qış günlərinə, uzun yay günlərinə düşməsinə baxmayaraq oruc tutmaq Allahın əmri olduğu üçün hər bir müsəlman oruc tutmalıdır. Ramazan ayını görmək artıq o deməkdir ki, sən oruc tutmağa başlamalısan. Oruc tutmaq hər bir həddi büluğa gəlmiş müsəlmana vacibdir. Yəni mütləq oruc tutmalıdır.
Ayı görən kimi oruc tutmaq vacib Ardı »