beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

RamazanSƏNİN QƏDR GECƏN NƏ ZAMANDIR?

Nüzul: 12
Mushaf: 97

Qısa məlumat:
Surə "qədir-qiymət, dəyər, ölçü" mənasına gələn adını ilk ayəsindən alır. Mushaflarda, təfsir və hədis ədəbiyyatında surə bu adı ilə anılmışdır.
Surə Məkkə dönəminin ilk illərində enmişdir. Məşhur tərtiblərdə surəni Abəsə surəsinin arxasına yerləşdirmişlər. Bu da ən tez 4-cü ildə nazil olduğu qənaətini dəstəkləyir. Bizim qənaətimizə görə isə surə daha əvvəl nazil olub. Xəttabi, səhabələrin surələri sıraladıqlarında, Qədri Ələqin arxasına yerləşdirdiklərini söyləyir [İtqan II-I, 334]. Əlimizdəki mushafda da belədir və bəlkə də Xəttabi "səhabə" deyərkən əlimizdəki mushafı tərtib edən komissiyanın üzvlərini nəzərdə tutmuşdur. Bu, "Onu biz endirdik" ifadəsindəki əvəzliklə "Oxu!" əmri arasındakı əlaqəni vurğulayan bir yanaşmadır. Bizcə surə Leyl-Fəcr arasındakı Ardı »

RamazanOrucun kəffarəsi (cəriməsi)

4. Əgər şəxs müəyyən gündə oruc tutacağını nəzr etsə və həmin gün oruc tutub qəsdən batil etsə 1-ci bənddə göstərilmiş iki kəffarədən birini verməlidir.

5. Vaxtı ayırd edə bilən şəxs “məğrib olmuşdur”, “şam azanın vaxtıdır” kimi ifadələr deyən bir kəsin sözü ilə iftar etsə və sonradan hələ məğrib (günbatan) vaxtı olmadığı məlum olsa orucun həm qəzası, həm də kəffarəsi ona vacibdir.

6. Əgər bir kəsə kəffarə vacib olsa və bir neçə ilə onu verməsə üstünə bir şey əlavə olunmur.

7. Bir günün kəffarəsi üçün 60 fəqirə təam verməli olan bir şəxs fəqirlərin hər birinə bir müddən artıq təam verə bilməz və bir fəqiri bir Ardı »

RamazanRamazan ayının gəlməsi və təyini.

Allaha həmd olsun ki, Ramazan ayına yaxınlaşırıq. Ramazan ayı xeyir-bərəkəti çox olan ən əzəmətli aydır. Bu ayın digər aylara üstünlüyü Günəşin ulduzlara üstünlüyü kimidir. Bu ayda çoxlu xeyirlər vardır.

Hər bir insan bu ayda oruc tutmaqla Allahın razılığını əldə edə bilər. Bu ayda oruc tutmaq hər bir müsəlmana vacibdir, mütləq tutmalıdırlar. Bu ayın qış günlərinə, uzun yay günlərinə düşməsinə baxmayaraq oruc tutmaq Allahın əmri olduğu üçün hər bir müsəlman oruc tutmalıdır. Ramazan ayını görmək artıq o deməkdir ki, sən oruc tutmağa başlamalısan. Oruc tutmaq hər bir həddi büluğa gəlmiş müsəlmana vacibdir. Yəni mütləq oruc tutmalıdır.
Ayı görən kimi oruc tutmaq vacib Ardı »

RamazanFİTRƏ ZƏKATINI PULLA VERMƏK OLAR?

[color=#173bd3]Məlum olduğu kimi Ramazan ayının sonunda oruc tutan müsəlmanlar fitrə-zəkatı verirlər. Əksər oxuxularımızı isə bir sual daha çox maraqlandırır.
Sual: - Fitrə zəkatını hansi ölçü ilə vermək lazımdır. Bildiyimiz ərzaq məhsulları müəyyən qiymətlər təşkil edir. Bunları nəzərə alıb hesablasaq, müxtəlif qiymətlər meydana cıxır. Ortaq məxrəc hansı olmalıdır? Məsələn: buğdanın 1 kg-ı 1000 AZM-dir, xurmanin 1kg-ı isə 9000 AZM-dir. Bu halda bir adamin fitrə pulu nə qədər olmalıdır.

Cavab: Fitrə zəkatını pulla vermək olmaz. Çünki bu zəkatı Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) dövründə pulla verməzdilər. Bu zəkat un, xurma, kişmiş, düyü, buğda və başqa bu kimi ərzaq məhsullarından verilir. Bu zəkatın miqdarı adam başına Ardı »

RamazanRamazan Bayramının Əhkamları

Rəhimli və Mərhəmətli olan Allahın adıyla

Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd-sənalar olsun, peyğəmbərlərin və Rəsulların(mürsəllərin) ən şərəflisi olan peyğəmbərimiz Məhəmmədə, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun.
Və sonra:

Bu risalə mübarək Ramazan bayramı və fitrə zəkatı haqqında qisa bir risalədir. Risalənin Peyğəmbərimizin (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) sünnəsinə müvafıq, asan və başa düşülən bir şəkildə olmasına çalışdım. Allahdan onu hamı üçün faydalı etməsini, bizdən başqa əməllərimizi də qəbul etməsini diləyirəm.

Ramazan bayramının əhkamları

Birinci: Bayram namazına qüsl və gözəl paltar geyməklə hazırlıq.
Məlik Muvatta kitabında Nafiidən belə rəvayət etmişdir: " İbn Omər (Allah onların hər ikisindən razı olsun) Ramazan bayramında namaza Ardı »

RamazanMerac

(Ramazan ayının 17-nə keçən gecə Merac gecəsidir)

"Bəzi ayətlərimizi göstərmək üçün öz bəndəsini bir gecədə Məscidül-haramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscidül-əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da hər şeyi eşidən və biləndir" (İsra, 1).

Gecənin qaranlığı səmanı bürümüşdü. Sükut hər yerə hökm etməkdə idi. İnsanlar çoxdan yatmışdılar. Yalnız Allahın Rəsulu Həzrəti Muhəmməd (s) gecədən xeyli keçməsinə baxmayaraq, həmişə olduğu kimi, yenə də oyaq qalıb, öz zikr və duaları ilə səssizliyi pozurdu. Bu zaman vəhy mələyi Cəbrail (ə) nazil olub o həzrətə buyurdu: "Bu gecə səni böyük bir səfər gözləyir. Allahın istəyi budur ki, bu gecə sənə hələ heç kəsin görmədiyi mənzərələri göstərsin"…

…Bu Ardı »

RamazanRamazan ayında gündəlik ediləcək dualar

Birinci günün duası -İlahi, bugünkü orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et! Məni qəflətdə olanların qəflət yuxusundan oyat və bağışla!

İkinci günün duası - İlahi, bu gündə məni Öz qəzəbindən uzaq et! Quranı oxumağa, dərk etməyə və buyruqlarını yerinə yetirməyə müvəffəq et!

Üçüncü günün duası - İlahi, bu gündə mənə aydınlıq ver, boş danışıqlardan qoru. Hər bir xeyirdən mənə də nəsib et, ey ehsan edənlərin ən yaxşısı!

Dördüncü günün duası - İlahi, bu gündə göstərişlərini icra etmək üçün mənə güc ver! Sənə şükür etməyi mənə ilham et və eyiblərimi aradan götür!

Beşinci günün duası - İlahi, bu gündə məni bağışlanmaq istəyənlərdən və saleh şəxslərdən et!Ey Ardı »

RamazanRAMAZAN VƏ QURAN

[color=#f82e00]Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim

Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Qur'anı mə'nasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi! (Əl-Kəhf surəsi 1-ci ayə). Həmçinin həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan O Uca Allahaki bizi müsəlman olaraq yaratdı, bizə haqq yolunu göstərdi, bizə Muhəmmədi (s.a.s) göndərdi. Salat və Salam olsun Ona (s.a.s), Onun (s.a.s) ailəsin, qohumlarına, yaxınlarına və səhabələrinə.


Mübarək və müqəddəs Ramazan ayında müsəlmanların çoxu Qur'ani Kərimə xüsusi əhəmiyyət verir, savab qazanmaq üçün onu çox oxuyur, ayələrdə gələn mənaları dərindən anlamaq üçün təfsirləri ilə maraqlanırlar. Çünki Ramazan ayı xeyir və bərəkət ayıdır, bu ayda ibadətləri və xeyir əməlləri Ardı »

RamazanRAMAZAN - QURAN

[color=#039b80]Müqəddəs Quran bəzi toplumlar üçün hidayət və baş ucalığı olacaq. Onların lehinə olub, cənnətə aparan yollarını açacaq. Bəzi qövmlərin isə əleyhinə olacaq. Onlara peşmançılıq, həsrət və dərd çəkdirəcək. “De: “O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında karlıq vardır. O, (Quran) onları kor etmişdir. Onlar (sanki) uzaq bir yerdən çağırılırlar” (Fussilət, 44).

Bir başqa ayədə də Rəbbimiz buyurur ki; “Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalımların ancaq ziyanını artırır” (İsra, 82).

Mömin qəlblər, Allaha inanan qəlblər üçün Quran şəfa və mərhəmətdir. O qəlblərə məlhəmdir. Onu rəhbər tutaraq mömin qəlblər yollarını işıqlandırar və azmazlar. Ardı »

RamazanİBADƏTLƏRİ SƏFƏRDƏ NECƏ İCRA ETMƏYİN 5 MƏZHƏBƏ ƏSASƏN HÖKMLƏRİ

Səfər – dini anlamda vətəni tərk edib, müəyyən məsafə qət etməyə deyilir. Səfər məsafəsi hənəfi məzhəbində üç günlük yol və ya təqribən 90 km, maliki, şafii və hənbəli məzhəblərində 16 fərsəx (80,64 km.) götürülür. Ən azı bu məsafə qədər yol gedən şəxs səfərdə sayılır və müsafir hökmünü daşıyır. Hənəfi və hənbəli məzhəblərində bu məsafənin 1,67–3,33 km., maliki məzhəbində isə hətta 13,36 km. qısa olmasına da icazə verilir.
Səfərdə olan şəxs 4 rükətlik gündəlik namazları 2 rükət şəklində qılır. Buna «qəsr» və ya «təqsir» deyirlər. Hənəfi məzhəbinə görə, səfərdə olan şəxsin namazları qəsdən bütöv qılması məkruhdur. Malikilər səfərdə olan şəxsin namazı qısa Ardı »

RamazanNİYYƏTiN HÖKMÜ

[color=#6a60ec]Əksər oxucuları bir sual maraqlandırır. Ramazan ayını oruc tutmaq istəyən kəs nə zaman və necə niyyət etməlidir?
Qeyd edək ki, Ramazan ayını oruc tutmaq üçün ay girməmişdən niyyət etmək kifayətdir. O ki qaldı niyyət etməyə, qeyd etmək lazımdır ki, niyyətin yeri qəlbdir, bunu tələffüz etmək isə dində yenilikdir.
Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: "Əməllər niyyətlərə görədir və hər kəsin niyyət etdiyi bir əməl vardır. Kimin hicrəti Allah və Onun rəsulu (hər ikisinin buyruqlarını yerinə yetirmək) üçündürsə, onun hicrəti (etdiyi hər bir əməl) Allah və Onun rəsulu (hər ikisinin razılığını qazanmaq) üçündür. (Onun savabını Allah verir) Kimin də hicrəti dünyaya nail olmaq Ardı »

RamazanRAMAZAN AYINI FAYDALI KEÇİRMƏK ÜÇÜN 10 NƏSİHƏT

[color=#4866e7]Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, salat və salam olsun Onun Rəsulu, elçilərin və Peyğəmbərlərin ən şərəflisi Muhəmmədə (S.A.S), eləcə də onun ailəsinə və onun səhabələrinə:
Əziz və hörmətli müsəlman bacı və qardaşlarım! Bundan əvvəlki məktubumuzda sizlərə Ramazan ayını faydalı qarşılamaq üçün 10 məsləhət yazmışdıq. Bu məktbumuzda isə sizlərə qısaca olaraq Ramazan ayını faydalı keçirmək və onu lazımi formada istismar etmək üçün 10 nəsihət yazmaq istəyirik.


Birinci - Ən əsası və ən əhəmiyyətlisi, orucu tutarkən niyyəti sidq ürəkdən, ixlasla Allah üçün etmək. Bunu məhz Allahın əmri olduğu üçün və Onun rizası üçün yerinə yetirmək. Çünki ixlas, itaətlərin cövhəridir, əməllərin ruhudur, bütün saleh Ardı »

RamazanOrucla əlaqəli fətvalar (3-cü hissə)

Ramazan ayının daxil olmasını yalnız Fəcr vaxtı çıxdıqdan sonra eşitmək.

1.Sual: Yatıb qalmaq və ya başqa səbəbə görə Ramazan ayının daxil olmasını yalnız Fəcrin açılmasından (sübh namazının vaxtı daxil olduqdan) sonra eşitmiş adamın orucunun hökmü nədir?

Cavab: Ramazan ayının daxil olmasını Fəcrin açılmasından (sübh namazının vaxtı daxil olduqdan) sonra eşitmiş adam həmin günü oruc tutmalıdır. Lakin həmin günün əvəzinə bir gün qəza tutmalıdır. Çünki o, Ramazan orucunu tutmaq üçün niyətini fəcrin açılmasına qədər etməli idi. Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) səhih hədislərinin birində buyurulur: "Kim Fəcrdən öncə oruc tutmağı niyət etməzsə onun orucu düzgün sayılmaz". Bu rəyi əl-Muvaffəq İbni Qudamə (əl-Muğni) Ardı »

RamazanMübarək Ramazan ayı

Ramazan ayı on bir ayın sultanı, insanlığın qaranlıqdan aydınlığa və dəlalətdən hidayətə aparan Quranın endirildiyi aydır. Allahu Təala belə buyurur:
“İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq- aydın dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran) Ramazan ayında nazil edilmişdir.” (Bəqərə, 185)

Allahu Təala yenidən mübarək Ramazan ayına bizə qovuşmağı nəsib etsin. Bu mübarək ayın fəzilətini, dəyərini və müsəlmanların bu ayda vəzifələrindən bəhs edəcəyik. Bu ayın fəzilətini bizlərə Peyğəmbərimiz (s.a.s.) bu hədisi ilə göstərir:
“Əgər qullar Ramazan ayındakı üstünlükləri bilsəydilər bütün ilin Ramazan olmağını istəyərdilər.”(Təbərani)

Ramazan ayı on bir ayın sultanı, insanlığın qaranlıqdan aydınlığa və dəlalətdən hidayətə aparan Quranın endirildiyi aydır. Allahu Təala belə buyurur:
“İnsanlara Ardı »

RamazanQədr Gecəsini necə ihya edək və bu gecə nə zamandır?

Sual: Biz qədr gecəsini necə keçirməliyik? Namaz qılmaqla, yaxud Quran və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm həyatını oxumaqla, moizələrə və dərslərə qulaq asmaqla və ya bunu məsciddə qeyd etməklə keçirməliyik?

Cavab: Həmd Allaha məxsusdur.

Birincisi:

Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm digər vaxtlarda çalışmadığı qədər, Ramazanın son on günlərində namaz qılmaqla, Quran oxumaqla və dua etməklə çox səy göstərirdi. Əl-Buxa`ri və Muslim Aişədən radiyallahu anhə rəvayət edirlər ki, Ramazanın son on günü daxil olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecəni ihya edər və ailəsini oyadardı və cinsi əlaqədən çəkinərdi. Əhməd və Muslimdə gələn rəvayətdə: “ O sallallahu aleyhi və səlləm Ardı »

RamazanYALANÇI ACLIQ

[color=#fd5b36]Nəhayət ki, saatlarla gözlədiyin bir yay gününün sonunda süfrə arxasına oturursan. Qarşında fərqli növdə naz-nemətlər düzülüb. Suyu, təbii şirəsi, qatığı, ayranı, xurması, şorbası, əti, toyuğu, düyüsü, meyvəsi, şirniyyatı və s.

Ramazandır axı, qoy süfrələrimiz ruzili, bərəkətli olsun. Orucu da tutaq, Allah verəndən də yeyək. Bizə nə Somalidə acından ölürlər. Biz də bütün günü ac idik. Günorta vaxtı başqasının evindən, kafe və restoranlardan dadlı, ləzətli, ətirli yemək iyi gəlsə də, dodaqlarımız susuzluqdan çatlasa da, səbir etdik, oruc tutduq. İndi isə Allahın bizə verdikləri ilə baş başayıq...

Orucumuzu açmağa dəqiqələr qalır. Gah bu təqvimə baxırsan, gah da o təqvimə. Gah dostuna mesaj yazırsan, gah Ardı »

RamazanBaşı suya salmaq

Əgər oruc tutan şəxs başını bütövlüklə qəsdən suya batırsa (suyun altına salsa), hətta bədəni sudan çöldə qalsa da, vacib ehtiyata əsasən, gərək bu orucun qəzasını tutsun. Amma əgər bədəninin hamısı suyun altında, başının bir hissəsi isə çöldə olsa orucu batil olmaz.

Əgər şəxs əvvəlcə başının bir yarısını, sonra o biri yarısını suya batırsa orucu batil olmaz.

Əgər şəxs ixtiyarsız olaraq suya düşsə və ya başının hamısı suya batsa, orucu batil olmaz

Əgər şəxs oruc olduğunu unudub irtimasi qüsl niyyətilə başını bütövlüklə suyun altına salsa orucu və aldığı qüsl səhihdir.

Qeyd: Suyun altına başını salmaq dedikdə, duşun altında çimmək kimi əməl nəzərdə tutulmur. Məsələn hovuza, çaya, Ardı »

RamazanOrucla əlaqəli fətvalar (1-ci hissə)

Ramazan ayının başlanması, bitməsi və ayı görməyin hökmləri:

1.Sual: Qəməri ayların başlanması hansı yolla isbat edilir?
Cavab: Peyğəmbərdən (ona Allahın salavatı və salamı olsun) rəvayət olunan səhih hədislərə əsasən şaban ayının otuzuncu gecəsi günəş batandan sonra yeni doğmuş ayı bir nəfər, yaxud ramazan ayının otuzuncu gecəsində isə iki nəfər inamlı müsəlmanın görməsi kifayətdir. Beləliklə ayın əvvəli və sonu təyin edilir. Artıq günəş batandan sonra təzə doğmuş ayın neçə dəqiqə görsənməsi əhəmiyyət kəsb etmir.
(Fətvanı verən: Daimi Elmi Araşdırmalar Mərkəzi)

Ayın çıxışlarını isbat etmək üçün təqvimlərə əsaslanmaq olmaz.
2.Sual: Bəzi islam ölkələrində, müsəlmanlar oruc tutmaq üçün ayın görsənməsinə deyil, təqvimlərə əsaslanırlar. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Cavab: Peyğəmbər (ona Ardı »

RamazanSübh namazından əvvəl heyzdən qurtaran qadının orucu

Sual-Heyzli (aybaşı) olan qadın sübh namazından əvvəl heyzdən kəsilərsə sonra sübh namazının vaxtı çıxandan sonra qüsl alarsa onun orucunun hökmü nədir?
Cavab-Əgər onun heyzi sübh namazından əvvəl kəsiliblə orucu doğrudur. Əhəmiyyətli olan odur ki, qadın tam əmin olmalıdır ki, artıq o hezdən kəsilib. Buna görə də qadınlar Aişənin yanına gələr və pambıq gətirərdilər ki, Aişə baxsın görək heyzdən təmizlənib ya yox!? Aişə isə onlara belə deyərdi: "Siz tələsmətin, hətta ağ su görənədək gözləyin". Qadın heyzdən kəsilməsinə tam əmin olmalıdır. Əgər o heyzdən kəsilibsə bu zaman oruca niyət edə bilər hətta sübh namazının vaxtı çıxandan sonra qüsl alsa da onun orucu düzdür. Ardı »