Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Əliqulu xan Ustaclı

Həyatı[redaktə]
1885-ci ilin yazında şahzadənin həmpiyaləsi Əliqulu bəy Fəthoğlu Əmir xanın dövlət üçün təhlükəli olduğu fikrini irəli sürdü. Şamlı əmirləri də onu dəstəklədilər. Şahzadə Əmir xanın tutulub, Qaradağa, Qəhqəhə qalasına salınmasına əmr verdi. Əliqulu bəy xan ünvanı ilə Azərbaycan bəylərbəyi təyin edildi. Ustaclı və Şamlı elinin nümayəndələri şahzadənin köməyi ilə Türkman, Təkəli ellərinin əmirlərini vəzifədən uzaqlaşdıraraq, özləri yiyələndilər. Əmir xan Türkman zindanda öldürüldü.

Şahzadə Həmzə mirzə həmpiyaləsi Əliqulu xanı özündən aralamadığından bəylərbəyilikdən çıxarıb, saraya gətirdi. Hüseynqulu sultan Fəthoğlunu Güney Azərbaycana bəylərbəyi təyin etdi. Təbriz şəhərinin müdafiəsini möhkəmləndirmək işini Pir Qeyb xan Ustaclıya tapşırdı. Osman paşa güclü həmlə ilə Təbrizi aldı. Pir Qeyb xan Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Q i l z a n

Q i l z a n – Urmiya gölünün qərb sahilinin adı. Türkcə qöl – göl və ezən – vadi sözlərindəndir. Gölün cənub sahili isə Zamua adlanırdı. Zamua hidronimi türkcə zay (say) və mua (dua) – su sözlərindəndir. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Qaragözlülər

Qaragözlülər — Əsasən Güney Azərbaycanın Həmədan şəhərində yaşayan türkdilli tayfa. Səlcuqların dövründə gəldikləri güman olunur. Qaragözlülərin adı mənbələrdə ilk dəfə XVI əsrdə çəkilir. XVIII əsrdə Güney Azərbaycanın ictimai həyatında aktiv iştirak ediblər. Qaragözlülər əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Azərbaycanın Şabran və Zəngilan rayonlarında Qaragözlülər toponimi də bu tayfa ilə bağlıdır. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Şadlı eli

Elin tarixi[redaktə]
Prof. F. Cəlilov qeyd edir ki, Şadılı tayfalarından bəhs edən tarixi qaynaqlar həm məkan, həm də zaman baxımından olduqca genişdir. Belə ki, ilk dəfə şumer mətnində şad sözü, Asur və Urartu qaynağında görünən şad, şadılı sözləri məkan baxımından Urmu gölü hövzəsi və İrəvan mahalına aiddirsə, sonrakı tarixi mənbələrdə şad sözünə Orxon abidələrində və Çin qaynaqlarında rast gəlmək olur. Monqol baş komandanının 1221-ci ildə Yantszı (müasir Pekin) qərargahına gələn Çjao Xun adlı çin elçisinin "Monqol-tatarların bütöv təsviri" (Men-da Bey-lu) adlı əsəri bu cümlələrlə başlanır:

"Tatarlar ilk dəfə kidan torpaqlarının quzey-batısında yerləşən ərazilərdə yüksəldilər. Tatarlar şato budun konfederasiyasından qopan ayrıca boylardır. Bu səbəbdən Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Haqverdiyevlər

Soyun yaranması[redaktə]
Mirzə Haqverdi bəy Qarabağın tanınmış mülkədarlarından biri idi. Şuşa şəhərində imarətin, çox sayda rəiyyətin, Kəbirli mahalında Mirzəhaqverdilər adlı оbanın, Mərzili, Avşar оbalarının bir hissəsinin, Vərəndə mahalında Ağbulaq adlı kəndin sahibi idi.

Оnun adı ilə bağlı Kəbirli mahalında "Mirzəhaqverdi kəhrizi" adlı yurd yeri var idi.Mirzə Haqverdi bəy 1806-cı ildə İbrahimxəlil xanla bərabər gülləbоran edildi. Mirzə Haqverdi bəyin nəslinin nümayəndələri Haqverdiyev sоyadını daşıyırlar. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Şamlı elinin tanınmış simaları

I Hüseyn bəy Şamlı, (?-1514), I Şah İsmayılın lələsi, vəkil, əmirəlüməra
Abdı bəy Şamlı (?-1524), Herat hakimi
Durmuş xan Şamlı (?-1525), Herat hakimi
I Zeynal xan Şamlı (?-1527), Herat hakimi
Dəmri sultan Şamlı, (?-1527),-Bəstamda özbəklərə qarşı vuruşmuşdu.
Hüseyn xan Şamlı (?-1534), Herat hakimi
Ağzivər sultan Şamlı, (?-1534)-Herat hakimi
Sultan Hüseyn xan Şamlı, (1524-1618)-Heratın hakimi
I Əliqulu xan Şamlı, (?-1581)-Sultan Hüseyn xanın oğlu, Durmuş xanın nəvəsi, II Şah İsmayıl Səfəvinin zamanında Heratın hakimi, Abbas mirzənin (I Şah Abbas Səfəvinin) lələsi, I Təhmasib Səfəvinin qızı ilə evlənmişdi.
Mirzə Vəli xəlifə Şamlı, (?-1581), (Məşhədin hakimi)
Hüseynqulu sultan Şamlı, (?-1581),I Şah Təhmasib Səfəvinin əmiri, Səbzivar vilayətinin hakimi.
Qorxmaz xan Şamlı, (?-?), Həmadan hakimi
Xəlifə sultan Şamlı, (?-1635), Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Qafqaz albanları

Tarixi[redaktə]
Alban etnosunun adı ilk dəfə e.ə. 331-ci ildə Əhəməni ordusu ilə Makedoniyalı İskəndərin ordusu arasında baş vermiş Qavqamel döyüşü ilə əlaqədar olaraq II əsr müəllifi Arrian tərəfindən çəkilir. Deyilir ki, Əhəməni ordusunda albanlar da vardı [3]. E.ə. I əsrdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar bu etnosun məskun olduğu ölkə yunan və latın mənbələrində eranın əvvəllərindən başlayaraq Albaniya adlanır. Albaniya indiki Dağıstana mənsub Samur – Dərbəndarası bölgə, indi Ermənistana aid Göyçə və Zəngəzur bölgələri daxil olmaqla indiki Şimali Azərbaycan ərazisi əhatə edirdi.[4] Lakin Azərbaycanın Kür çayının Arazla birləşdiyi yerdən Xəzərə qədərki hissəsindən cənubdakı inzibati rayonların (Saatlı, Sabirabad, Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Sultan Şahrux

Həyatı[redaktə]
Osmanlı və Qızıl Ordu Türk dövlətlərinin böyük xakanı Şahrux mirzə 1407-ci ildə hakimiyyətə yiyələnincə Herat şəhərini paytaxt etdi. Qısa zamanda dagınıqlığı düzəltdi və hakimiyyətini bütün bölgələrə qəbul etdirdi. Qaraqoyunlulara və Iraqda iktidarı əllərinə keçirən Cəlayırlara qarşı səfərlər təşkil etdi. Irağı alaraq idarəsini oğlu Uluğ bəyi Mavəraünnəhr ümumi valiliyinə gətirdi.Uluğ bəyin ümumi valilik mərkəzi Səmərqənd idi.

Şahrux mirzə ölüncəyə qədər qərb türkleri, yəni Qızıl Ordu və Osmanlı dövləti ilə Anadolu bəylikləri onu Böyük Türk xakanı, yani de-fakto olaraq tanıdılar. 40 il səltənət sürən Şahrux mirzənin son illərındə ölkə tamamilə əmniyyətə qovuşmuş yüksək bir səviyəyə çıxacaq olan teymurlular çağı mədəniyyət və sənət həyatı onun Ardı »