Notice: Undefined index: page in /home/haqqinda/web/haqqinda.az/public_html/functions.php on line 51
Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Behbud xan Çavuşlu

Behbud xan Çavuşlu — Nadir şah Əfşar dövlət və ordusunun böyük adamlarından və Baba xan Çavuşlunun əmoğlusu. O, Ətəkin hakimi idi və Xarəzmözbəklərinin və həmçinin Məhəmmədhəsən xan Qacarın buntun aradan qaldırdı. Sonra bütün Türkistan, Əstrabad və Qıpçaq çölünün sərdarı oldu.O, Heratda türkmənlər tərəfindən öldürüldü. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Qarabağ Erməniləri

Maraqlı bir sənəd, 1979da Rus bilik adamlarının etdiyi bir iş nəticəsində ortaya çıxan hesabatdır. Bilindiyi kimi etnik problemlərin araşdırılmasında antropoloji üsullarına tez-tez müraciət edilər. Bunlardan biri də dental xarakterin araşdırılması demək olan odontolojik üsuldur. Çünki dental xarakterin morfogenezisi, genetik faktorlara dayanır və ekoloji faktorlardan az qala heç təsirlənməz. Buna görə də odontolojik üsul etnogenezis işlərində tez-tez istifadə edilər. Bütün Qafqazda görülən iş haqqında danışılan odontolojik araşdırmada istifadə edilən cəmi 31 qrupdan 3-ü Azərbaycanlı, 3-ü Ermənistanlı və 1-i də Qarabağlıdır. Bu araşdırmanın nəticələrinə görə Qarabağ Ermənilərindən ibarət olan qrup, dental xarakter baxımından Azərbaycanlı qruplarla çaşdırıcı bir bənzərlik və Ermənistanlı qruplarla ciddi bir Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Madaylar - Tarixi

Midiyalıların ölkəsi İranın şimal-qərbində, indiki İran Azərbaycanı, Kürdistan və Kermanşahin bir hissəsində yerləşirdi. Assur mənbələrində Maday və Matay kimi bu etnosun adı ilk dəfə er. əv 843-cü ildə çəkilir. Maday və Matay müəyyən bir etnosun həqiqi və köklü adıdır. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı da bu xalqın adını Maday kimi yazmışdır. Er. əv. 519-cu ilə aid Büsütun qaya yazısının mixi əlifba ilə farsca mətnində Mada (sonda – y səsini ifadə edən mixi işarə yox idi) kimidir.

Qədim yunanlar bu xalqın adını Medo, latınlar Mido kimi tələffüz etdiklərinə və belə də yazdıqlarına görə, Maday etnosunun və onun adı ilə adlanmış Maday ölkəsinin adı tarixə Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Xəlil bəy Zülqədər

Həyatı[redaktə]
Cəsur və qəhrəman bir insan olan Qarsəddin Xəlil bəy, bəyliyin başına keçdikdən sonra ilk işi qisas almaq oldu. O, atasını məmlüklərə təslim etmiş Ərətnaoğlu Məhəmməd bəydən intiqam almağa qalxaraq onun ölkəsinə basqınlar etməyə, şəhər və kəndlərini yağma etməyə başladı. 1360-cı ildə diğər bir türkmən rəisi Ömər bəy Ərətnalılardan Malatyanı alarmışdı. Bundan ruhlanan Xəlil bəy də ölkəsini Zamantıya qədər genişləndirdi. Bir tərəfdən də Malatyaya sahiblənən Ömər bəy eyni il içində ölüncə, Zülqədər bəyi bu şəhəri də ələ keçirmək istedi. Ancaq Malatya xalqı şəhəri məmlüklərə təslim etdi. Bu olay Xəlil bəy ilə məmlüklərın arasını açdı. Bundan sonra Ərətnalılara tabe olan Xarput üzərinə yürüş Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Nemətullah Naxçıvani Həyatı

Naxçıvanda anadan olan Mövlana Nemətullah ibn Mahmud Şeyx Əlvan Naxçıvani, zamanın tanınmış xocalarından dərs alıb zahiri elmləri tamamladıqdan sonra təsəvvüfə bağlanmışdır. Bu sahədə də mükəmməl bilik aldıqdan sonra 1498-ci ildə Naxçıvandan ayrılmış, islam aləminin bir çox önəmli mərkəzlərini gəzmiş, bir müddət Təbrizdə qalaraq ,burada Dədə Ömər Rövşəni ilə görüşmüşdür. Daha sonra Anadoluya getmiş, Akşəhərdə yerləşmişdir. Tarixən və hal - hazırda Ağşəhərlilər arasında, Şeyx Əlva, Nemətullah Naxçıvani, Baba Nemətullah, Baba Nemət və Nemətullah Sultan kimi adlarla xatırlanan bu böyük Türk-İslam alimi və vəlisi, zamanındakı alim və vəlilərin ən fəzilətlilərindən biri hesab olunurdu. Ağşəhərdə uzun illər elmə xidmət etmiş və çoxlu sayda müridi Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎M a t e

M a t e – V əsr, Albaniyanın Bərdə mahalının xristian ruhanisinin adı. Türkmənşəli Mete adının qədim ermənicə yazılış formasıdır. Er. əv. III əsrdə Hun imperiyasının əsasını qoymuş Mete (209 – 174) xaqanın adı ilə eynidir. Türk dillərindəki matı – gözəl, vicdanlı, sədaqətli, səmimi, doğruçul, yaxud matı (batı) – mətin, qüvvətli, möhkəm sözündəndir. Ardı »