Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

ÜmumiAzərbaycan filmlərinin il siyahısı (1920-1929)

1920[redaktə]
26 Bakı komissarı cənazələrinin dəfni (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
XI qırmızı ordu hissələrinin Bakıda paradı (I) (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
XI qırmızı ordu hissələrinin Bakıda paradı (II) (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
XI qırmızı ordu hissələrinin Bakıya gəlişi (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
XI qırmızı ordu komandirləri dağlıların qonağıdır (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
Bakıda şərq xalqlarının I qurultayı (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
Pyotr Meydanında iməcilik (film, 1920) (qısametrajlı sənədli film)
1921[redaktə]
Sovet Azərbaycanının I ildönümü (film, 1921) (qısametrajlı sənədli film)
1923[redaktə]
IX beynəlxalq gənclər gününün bayram edilməsi (film, 1923) (qısametrajlı sənədli film)
Azərbaycanda çəyirtkə ilə mübarizə (film, 1923) (qısametrajlı sənədli film)
Azərbaycanda ipəkçilik sənayesi (film, 1923) (qısametrajlı sənədli film)
Azərbaycanda Ardı »

ÜmumiAzərbaycan Ermənistan Konfransı

Azərbaycan Ermənistan Konfransı — Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Ermənistan Respublikası arasındakı mübahisəli məsələləri, o cümlədən sərhəd məsələlərini müzakirə etmək məqsədilə 1919-cu il dekabrın 14-21-də Bakıda keçirilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti konfransın keçirilməsi üçün bir sıra hazırlıq işləri görmüşdü. 1919 il oktyabrın 29-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi konfransın keçirilməsi ilə bağlı Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 1919 il 7 oktyabr tarixli teleqramına cavab olaraq birdirmişdi ki, Cümhuriyyət Hökuməti öz qonşuları ilə mehriban münasibətlər qurmağa, bütün mübahisələri razılıq əsasında həll etməyə səy göstərir. Azərbaycan Hökuməti hələ 1919 ilin aprelində Ümumqafqaz konfransının çağırılmasına dair Gürcüstan hökumətinin təklifinə də razılıq vermiş və öz nümayəndələrini Ardı »

ÜmumiMchinji (mahal)

Coğrafiya[redaktə]
Mchinji ölkənin üç bölgəsindən biri olsan Mərkəz bölgəsinə aiddir. Mahalın mərkəz şəhəri mahalla eyni adı daşıyan Mchinji şəhəridir. Mahal şimal-şərqdə Kasungu mahalı, cənub-şərqdə Lilongwe mahalı, qərbdə Zambiya ilə qonşudur.

Əhali[redaktə]
Mchinji mahalında 456,558 nəfər yaşayır.

Şəhərləri[redaktə]
Mchinji Ardı »

ÜmumiƏbdülhüseyn xan Teymurtaş

Həyatı[redaktə]
Əbdülhüsеyn хаn Kərimdad xan oğlu 1883-cü ildə anadan olmuşdu. Sankt-Peterburq şəhərində аli hərbi təhsil аlmışdı. Müəzzəmülmülк ləqəbini dаşıyırdı.

İngiltərə İranа göndərdiyi səfir Sеr Prеsli Lоrеn çаlışırdı кi, Tеymurtаşlа əlаqə qursun. Məsud Bеhnud yаzır: "Lоrеn Tеymurtаş кimi nаtiq, şüurlu, ədəbli bir şəхs tаpdı кi, оnun vаsitəsilə Sərdаri-Sipəhin (Rzа şаh Pəhləvinin) qulаğınа lаzım gəldiyi vахt pıçıldаyа bilsin. Tеymurtаş təк dеyildi, оndаn əvvəl Füruği Lоrеnin məşvərətçisi, еtimаd еtdiyi şəхs idi. Lакin, ingilislər yахşı bilirdilər кi, gənc Tеymurtаş Füruğidən bаcаrıqlıdır".

Rzа şаh Pəhləvinin vəziri idi. Türкlərə qаrşı nifrət bəsləyən bu аdаm Əbdülhüsеyn хаnı 1933-cü ildə Qəsri-Qаcаr zindаnındа zəhərlətdi.

Ailəsi[redaktə]
Əbdülhüsеyn хаn Хəzənülmülк (Sürurəssəltənə) хаnım Əlirzа хаn qızı Qоvаnlı-Qаcаrlа Ardı »

ÜmumiLənkəran qalası Tarixi

Lənkəran qalası 1726-cı ildə tikilməyə başlanmış, 1727-ci ilin payızında tikintisi tamamlanmışdır.

Lənkəranlıların "Qələ" adlandırdıqları məhəllə bu qalanını içərisində yerləşmişdir. Qala Birinci Rus-İran müharibəsində (1804-1813) İran ordusunun mühüm dayaq məntəqəsi olmuşdur. Qalada İran ordusunun 4 minlik qoşunu yerləşdirilmişdir. Rus qoşunlarının şərqə yürüşündə bu qala çox çətinliklər törədirdi. 1812-cü il dekabrın 31-də rus əsgərləri qala divarlarının yanında mövqe tutur və top atəşləri altında xəndəkləri keçib döyüşü qalanın içərisində aparmalı olurlar. 1813-cü ilin yanvarın 1-də Lənkəran qalası rus qoşunlarının əlinə keçir. İranlıların məğlubiyyətindən sonra sülh müqaviləsi bağlanır. Gülüstan sülh müqaviləsinə (1813) əsasən Lənkəran Rusiyaya birləşdirilir. Ardı »

ÜmumiEneolit yaşayış yerləri

Zaqafqaziyada 150-dən artıq Eneolit dövrü yaşayış yeri müəyyən edilmişdir. Onların əksər hissəsi Azərbaycan ərazisindədir. Tədqiqatlar Eneolit dövründə oturaq qəbilələrin çox geniş əraziyə yayılmasını göstərsə də, Zaqafqaziyada qədim yaşayış yerləri müəyyən rayonlarda, başlıca olaraq Kür çayından cənubda məhsuldar düzənlərdə yerləşir. Azərbaycanın erkən əkinçiləri adətən su hövzələri kənarlarında məskən salırdılar. Mil-Qarabağ düzənliyində, xüsusən Qarqar və Xaçın çayları arasında çoxsaylı qədim yaşayış yerləri cəmləşir. Burada yerdənçıxan suların ətrafında salınmış yaşayış yerləri az deyil. Çox güman ki, Mil düzü Eneolit dövründə indiki kimi susuz ərazi deyildi, insanların yaşaması üçün orada şərait daha əlverişli olmuşdur. Daimi axar sular, münbit torpaq və başqa amillər ərazinin mənimsənilməsinə və Ardı »

ÜmumiAzərbaycan filmlərinin il siyahısı (1990-1999)

1990[redaktə]
20 yanvar (film, 1990) (sənədli film)
Abşeron lövhələri (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Ağdam Bu Gün, Sabah (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Analar yanar ağlar (film, 1990) (televiziya tamaşası) (TV)
Ayna və Həmid (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Azadlığa gedən yollar (film, 1990) (tammetrajlı sənədli film)
Balıqların harayı (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Bəxtəvər (film, 1990) (qısametrajlı bədii film)
Bir daha yüksələn bayraq (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Bir dəfə (film, 1990) (cizgi filmi)
Bir məktubun izilə (film, 1990) (qısametrajlı sənədli süjet - Mozalan № 151)
Biznes konqresi (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Çempion (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Çiçinin çiçəyi (film, 1990) (qısametrajlı sənədli film)
Dəyirman öz işindədir... (film, 1990) (qısametrajlı sənədli süjet - Ardı »

ÜmumiƏlincə qalası

Əlincə Qalası – Azərbaycan Respublikası ərazisində olan tarixi memarlıq abidəsi, Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinin ən gözəl nümunələrindən biri.
Tarixçəsi[redaktə]
Yazılı qaynaqlarda adı X yüzildən başlayaraq "Alıncaq", "Alancıq" , "Əlincək" və "Əlincə" şəklində çəkilən qala Naxçıvan-Culfa yolunun kənarında, Əlincəçayın sağ sahilində yalçın dağ üstündə yerləşir. Bu adın qədim türk dilindəki "alan" (yastı, düzənlik, meydan) sözündən yarandığı ehtimal edilir. Lakin qədim türk dilində dağın təpəsi anlamını verən "alın" və qənimət anlamı daşıyan "alınc" sözləri də olmuşdur. H. Qəzvinin məlumatına görə Naxçıvan yaxınlığında Alancıq, Surmari, Taqmar və Faqnan adlı möhkəm qalaların uçuqları yüksəlir. Elxanilər zamanı müəyyən dağıntılara uğramış Əlincə qalası sonrakı dövrdə yenidən bərpa edilmişdir.

Əlincəqalanın tikilmə tarixi Ardı »