Notice: Undefined index: page in /home/haqqinda/web/haqqinda.az/public_html/functions.php on line 51
Kitablar elm

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Kitablar elmQarabağlı hərbçilər (kitab)

Qarabağlı hərbçilər—Ənvər Çingizoğlunun və Qasım Hacıyevin Azərbaycanın bir bölgəsi olan Qarabağın 1822-ci ildən 1920-ci ilədək Çar ordusunda və AXC birləşmələrində xidmət edən zabitlər haqqında yazdığı kitab.

Kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru K.Şükürov, bədii redaktoru V.Quliyev, rəyçilər tarix elmləri doktorları C. Mustafayev, B.Məmmədli, Y.Hüseynov, N. Məmmədovdur.

Tarixi-ensiklopedik tədqiqat XVIII əsrin ortalarından XX əsrin 20-ci illərinədək olan dövrü əhatə edir və Qarabağ xanlığı, çar Rusiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunda xidmət etmiş qarabağlı hərbçilərdən bəhs edir. Nəşrdə hərbçilərin həyat və döyüş yolları geniş işıqlandırılıb.

Kitab iki fəsildən ibarətdir. Birinci fəsil Qarabağ xanlığı, Rusiya-İran müharibələri, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Rusiya imperiyası tərkibinə qatıldığı dövrdən, ikinci fəsil çar Rusiyası Ardı »

Kitablar elmAzərbaycan memarlığında baştağlar (kitab)

Mövzusu

Baştağlar hələ qədim zamanlardan dünyəvi, dini, həm də müdafiə tikililərinin fasad həllində işlənib. Hazırda bu ənənə dini tikililərdə, inzibati dünyəvi tikililər silsiləsindən binalarda qorunub, az-çox istifadə olunsa da, şəhərsalmada əsas yer tutan ictimai, yaşayış, məişət və infrastruktur binalarının layihələndirilməsində demək olar ki, özünü göstərmir. Əslində, ta qədimdən (ən azı tikilinin giriş hissəsinin təşkilində) milli memarlıq kompozisiyasına, onların arasında baştağlara geniş yer verirdilər. O çağlar memarlıqda girişin iki növü formalaşmışdı: baştağlar və portallar. Portalların ən bitkin növünə qədim yunan memarlığında, baştağlara isə qədim Misir memarlığında rast gəlinir. Memarlıq alimi Rayihə xanım Əmənzadə XI əsrdən sonra Azərbaycanda milli memarlıq məktəblərinin formalaşdığı dövrdə yaranan Ardı »

Kitablar elmRiyazi analizin qısa kursu (kitab)

Riyazi analizin qısa kursu — Riyaziyyata aid kitab.Mündəricat [gizlə]
1 Titul vərəqi
2 Haqqında
3 Mənbə
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Titul vərəqi

Azərbaycan Rеspublikası Təhsil Nazirliyinin 25 fеvral 2003 - cü il tariхli 176 saylı əmri ilə ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti kimi nəşrə tövsiyə еdilmişdir.
Еlmi rеdaktoru: f.-r.е.d. prof. Е.I.Zülfüqarov
Rəyçilər: f.r.е.d., profеssor M.A.Sadıqov, f.r.е.n., dosеnt P.M.Qarayеv
[redaktə]
Haqqında

Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi tövsiyə olunan bu kitab riyazi analizin qısa kursunu əhatə еdir. Kitab 12 fəsildən ibarətdir.

Dərs vəsaiti əsasən qеyri riyaziyyat profilli iхtisaslarda təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabdan еyni zamanda riyaziyyat fənnini tədris еdən müəllimlər və еləcə də riyaziyyatı sərbəst olaraq öyrənənlər də istifadə Ardı »

Kitablar elmAzərbaycan Milli Kitabxanası

Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası — Azərbaycanda kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən, milli nəşrləri, xarici ölkələrdə Azərbaycan haqqında nəşr olunmuş çap məhsullarını və Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhəmiyyətli nəşrləri, o cümlədən xarici dillərdə çap olunmuş məlumat daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən kitabxana və dövlət kitabsaxlayıcısıdır.

Bakı şəhərində, Xaqani küçəsi 29 ünvanında yerləşir. Azərbaycanın ən böyük kitabxanası olaraq Qafqazda və Avropada ən böyük milli kitabxanalardan biridir[1]. Kitabxananın fondlarında saxlanılan nəşrlərin sayı 5 milyon ədəddən artıqdır.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Kitabxananın binası
3 Kitabxananın strukturu
4 İstinadlar
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Tarixi

Kitabxana Azərbaycan Respublikası Xalq Maarif Komissarlığının 13 noyabr 1920-ci il tarixli 53 nömrəli qərarına əsasən Ardı »

Kitablar elmAtropatan zümrüdçiçəyi

Atropatan zümrüdçiçəyi yaxud Azərbaycan zümrüdçiçəyi (lat. Hyacintella atropatana), zanbaq fəsiləsindən bitki növü.

Status. Çox nadir növdür.Mündəricat [gizlə]
1 Yayılması
2 Çoxalması
3 Mənbə
4 Xarici keçidlər

[redaktə]
Yayılması

Naxçıvan MR – Dırnıs və Nüsnüs kəndləri ətrafında. Azərbaycandan kənarda – Ermənistanda, İranda. Orta dağlıq qurşağın quru, daşlı-çınqıllı yamacları və uçurumlarında bitir. Bitki tək-tək rast gəlir.
[redaktə]
Çoxalması

Toxumla və vegetativ yolla çoxalır.

Mal-qara otarılması və ot üçün çalınması. Azərbaycanın Botanika İnstitutunun Botanika bağında becərilir. Xususi mühafizə tədbirləri hazırlanmamışdır. Növün tam mühafizəsi, Ordubad rayonunda yasaqlıq təşkili, mədəni əkinçiliyə cəlb olunması lazımdır. Ardı »

Kitablar elmAzərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Orfoqrafiya (düzgün yazı) qaydaları sözlərin və onların bütün qrammatik formalarının düzgün yazılişını müəyyənləşdirir.[1]

Azərbaycanda ilk dəfə orfoqrafiya lüğəti latın qrafikası ilə 1929-cu ildə nəşr edilib. Bundan sonra 1940, 1960, 1975-ci ildə orfoqrafiya lüğətləri nəşr olunub. 29 illik fasilədən sonra sonuncu dəfə orfoqrafiya lüğəti 2004-cü ildə işıq üzü görüb. İlk orfoqrafiya lüğətinin həcmi çox kiçik olub. 1975-ci ilin lüğətində isə artıq 58 min söz var idi.

2004-cü ilin nəşrində, yəni hazırkı lüğətdə sözlərin sayını 22 min söz artıraraq 80 minə çatdırılb[2]. “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları” “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 yanvar 2003-cü il tarixli Ardı »

Kitablar elmKitab

Kitab, üzərinə bu və ya digər yollarla köçürülmüş mətn və ya rəsm şəklində informasiya daşıyıcılarından ibarət vərəqə toplusudur. Bu vərəqələr bir tərəfədən tikilir və üzlüklə örtülür. Kitabda kağızın hər tərəfinə səhifə deyilir. Bəzən böyük sənədin və ədəbi əsərin bir hissəsinə də kitab deyilir. Elektron formasında yazılmış kitaba elektron kitab deyilir. Ardı »

Kitablar elmÖlüm marşı (kitab)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor Rövşən Mustafayevin erməni terrorizmini ifşa edən "Ölüm marşı" kitabı Qüdsdə və Moskvada ivrit, ingilis və rus dillərində nəşr edilib. Kitab Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) diplomuna layiq görülüb.

Kitabda beynəlxalq terrorizmin bəşəri bəla olduğu tarixi faktlarla diqqətə çatdırılıb, ermənilərin apardıqları soyqırım siyasəti ətraflı tədqiq edilmiş, onların əsrlər boyu, xüsusilə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında (Bakıda, Qubada və s.) törətdikləri qanlı hadisələr barədə ətraflı məlumat verilib. Həmin hadisələr zamanı düşmənlər təkcə azərbaycanlıların deyil, həm də burada yaşayan yüzlərlə yəhudinin qanını axıdıblar.

Kitabın elmi məsləhətçiləri professor M.Aqarunov, tarix elmləri doktoru A.Pisman Ardı »