beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

DualarKafir asqıranda ona nə deyilir

( يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالَكُم )
«Yəhdikumu-l-lah va yuslıh bələkum»

» (Allah sizi düz yola yönəltsin və əməllərinizi sahmana salsın).

(ət-Tirmizi, 5/82; Əhməd, 4/400; Əbu Davud, 4/308. Həmç. bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 2/354.) Ardı »

DualarDUANIN QƏBUL OLUNMASI ÜÇÜN MÜVAFİQ VAXT, HAL VƏ YERLƏR

Qədr gecəsi;
2. Gecənin son üçdə biri;
3. Fərz namazlarının arxasınca;
4. Azanla iqamə arasında;
5. Hər bir gecədə qeyri-müəyyən bir vaxtda;
6. Fərz namazlarına çağırış zamanı;
7. Yağış yağanda;
8. Allah yolunda sıralarda dayanan zaman;

Cümə günü qeyri-müəyyən bir vaxtda; – Bu vaxt müddəti barədə ən dolğun rəy bu vaxtın axşam çağının sonuna təsadüf etməsidir. Lakin bu vaxt müddəti xütbə və namaz vaxtlarında da ola bilər.
10. Sadiq niyyətlə Zəm-zəm suyunu içdikdə;
11. Səcdədə;
12. Gecə yuxudan ayılan zaman bu barədə mövcud müvafiq dua ilə dua etdikdə;
13. Təharətli vəziyyətdə yatıb, gecə yuxudan ayılaraq dua etdikdə;
14. «Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, zalimlərdən olmuşam» Ardı »

DualarPeyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar

1.(( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ))
- [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-‘aczi va-l-kəsəli va-l-cubni va-l-hərami va-l-buxli va ə‘uzu bikə min ‘azəbi-l-qabri va min fitnəti-l-məhyə va-l-məmət]
«Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram»
(Buxari, 7/59, Müslim, 4/2079.)

2.((اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ الْبَلأَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ))
[Allahummə inni ə‘uzu bikə min cəhdi-l-bələ’i va dəraki-ş-şəqa’i va su’i-l-qada’i va şəmə’təti-l-ə‘də’i]
«Allahım! Bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düçar olmaqdan, pis qəzavü-qədərdən və düşmənlərin bədxahlığından Sənə pənah aparıram».
(Buxari, 7/155, Müslim, 4/2080.)

3.(( اللَّهُمّ أَصْلِحْ لِى Ardı »

DualarDəstəmazdan qabaq edilən zikr

(( بِسْمِ اللهِ ))
«Bismi-l-ləh»

(Allahın adı ilə)

Əbu Davud, İbn Macə, Əhməd. Bax: «İrva əl-ğəlil», 1/22. Ardı »

DualarSevindirici, yaxud arzuolunmaz hadisə ilə qarşılaşan adam nə deməlidir

( الحمدُ للهِ الذِي بِنْعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالحاتُ )
Peyğəmbər (s.a.v.) bir sevindirici hadisə baş verdikdə deyirdi: «Əl-həmdu li-l-ləhi-l-ləzi binimətihi tətimmu-s-salihətu»
(Həmd Allaha məxsusdur! Yaxşı işlər Onun neməti ilə baş verdi).

Arzuolunmaz bir hadisə baş verdikdə isə deyirdi:
( الحمدُللهِ عَلى كُلِّ حَالٍ )
«Əl-həmdu li-l-ləhi alə kulli hal»
(Həmd Allaha məxsusdur! Qıydığı hər bir şeyə görə ona həmd edirik)

( İbn əs-Sünni. «Əməl əl-yövm və əl-leylə». Əl-Hakim bu hədisi səhih hesab etmiş (1/499), əl-Əlbani də «Səhih əl-cami»də onun səhih olduğu ilə razılığını bildirmişdir (4/201).) Ardı »

Dualarİmanda şəkk-şübhəyə düşənin duası

(1)- ( يَسْتَعِيذُ بِاللهِ )
«Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim» demək
(Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram) deyib Allaha sığın¬malıdır və şəkk etdiyi şeydən əl çəkməlidir.

(2)- (آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ )
«Əməntu billəhi va rusulihi» demək
(Allaha və Onun elçilərinə iman gətirdim).

(3)- Uca Allahın bu kəlamını oxumalıdır:
{هُوَ اْلأَوَّلُ وَاْلآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
«Huva-l-Avvalu va-l-Əxiru va-z-Zahiru va-l-Batınu va huva bikulli şeyin alim» (Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi Biləndir).

(1) əl-Buxari, izahlı nəşri, 6/336; Müslim, 1/120.
(2) Müslim, 1/119-120.
(3) Əbu Davud, 4/329; əl-Əlbani və əl-Arnaut bunu yaxşı hədis hesab etmişlər. Ardı »

DualarBağışlanma diləmək və tövbə etmək

(1)- «Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Allaha and olsun ki, mən gündə yetmiş dəfədən artıq Allahdan bağışlanma diləyir və Onun qarşısında tövbə edirəm».

(2)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Ey insanlar! Allah qarşısında tövbə edin! Mən Onun qarşısın¬da gündə yüz dəfə günahlarımın bağışlanmasını diləyirəm».

(3)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir: "Kim:
( استَغفِرُ اللهَ الّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ الحيُّ القَيوم وأتُوبُ إليَهِ )
"Əstəğfiru-l-lahə-l-ləzi lə iləhə illə huva-l-hayyu-l-qayyum va ətubu ileyhi"
(Ondan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud olmayan diri və əbədi Allahdan bağışlanmamı diləyir, Onun qarşısında tövbə edirəm) – desə, döyüş meydanından qaçmış olsa belə, Allah onun günahını bağışlayar».

(4)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Rəbbin bəndəyə ən yaxın olduğu Ardı »

DualarUca Allahı Çox Zikr Edirsinizmi?

İbadətlərdən sonra Allah c.c bizə onu zikr etməmizi əmr etmiş və zikr edənləri öymüşdür. Bunun əvəzində böyük savab vəd etmişdir.
Allah c.c belə buyurur:
“Namazı bitirdikdən sonra ayaq üstə olanda da, uzananda da, Allahı zikr edin...” (Ən-Nisa: 4/103.)

“Həcc ibadətinizi qurtardıqda, ata-babalarınızı yada saldığınız kimi, hətta ondan daha da artıq Allahı yad edin...”(Əl-Bəqərə: 2/200.)

“(Həcc mövsümündə) Rəbbinizdən ruzi istəmənizdə hər hansı bir günah yoxdur. Ərafatdan endiyiniz zaman Məşərulharamda Allahı zikr edin...” (Əl-Bəqərə: 2/198. )

“...Məlum günlərdə Allahın onlara ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Onun adını zikr etsinlər.” (Əl-Həcc: 22/28.)

“... Bəlli olan günlərdə Allahı zikr edin... ”(Əl-Bəqərə: 2/203.)

“...Məni anmaq üçün namaz qıl.”(Ta-Ha: Ardı »

DualarDüşmənlə, qoluzorlu ilə rastlaşarkən edilən dua

(1)- (اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فيِ نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ )
«Allahummə innə nəcəlukə fi nuhurihim va nəuzu bikə min şururihim»
(Allahım! Həqiqə¬tən, biz Sənə yalvarırıq, onları məhv edəsən və onların şərindən Sənə sığınırıq).

(2)- (اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي ، وَأَنْتَ نَصِيرِي ، بِكَ أَجُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ )
«Allahummə əntə adudi va əntə nəsıri, bikə əculu va bikə əsulu va bikə uqatilu» (Allahım! Sən mənim köməyimsən, Sənin köməyinlə hərəkət edirəm, Səninlə birgə düşmən üstünə hücum edirəm, Sənin köməyinlə vuruşuram)

(3)- ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )
«Hasbunə-l-lahu va nimə-l-vakil» (Allah bizə bəs edər, O nə gözəl vəkildir) (Ali-İmran, 173).

(1) Əbu Davud, 2/89; əl-Hakim Ardı »

DualarTəşəhhüd duası

(1)- ( التَّحِيَّاتُ للهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّـيِّـبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيـُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ )
«Ət-təhiyyətu lilləhi, va-s-salavatu, va-t-tayyibətu, əs-sələmu aleykə əyyuhə-n-nəbiyyu va rahmətu-l-lahi va bərəkətuhu, əs-sələmu aleynə va alə ibədi-l-ləhi-s-salihin. Əşhədu ən lə iləhə illə-l-lah va əşhədu ənnə Muhammədən abduhu va rasuluhu»

Allaha həmd-sənalar, xeyir-dualar olsun. Bütün yaxşı işlər də Allah uğrunda edilir. Peyğəmbərə salam olsun. Allahın mərhəməti və bərəkəti ona yetişsin. Bizə və Allahın əməli¬saleh bəndələrinə salam olsun. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud Ardı »

DualarGöy guruldayarkən edilən dua

( سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ والمَلاَئِكَةُ مِن خِيفَتِهِ )
«Subhanə-l-ləzi yusəbbihu-r-radu bihəmdihi va-l-mələikətu min xifətihi»

(Pak və Nöqsansız qarşısında göy gurultusu və mələklər qorxusundan təsbih edir Onun həmdinə).
– Abdullah ibn əz-Zubeyr (r.a) göy gurultusu eşidəndə sözünü yarımçıq qoyub bunu demişdir.

(«əl-Müvəttə», 2/992; əl-Əlbaninin dediyinə görə, isnadı səhih olub Abdulla ibn əz-Zübeyrə qədər gedib çatır.) Ardı »

DualarDUA QƏBUL OLAN VAXTLAR, YERLƏR VƏ HALLAR

Allah-təala öz qullarını Ona dua etməyə çağıraraq dua üçün onlara rəhmət olaraq müəyyən vaxtlar qoymuşdur və həmin anlarda Ona edilən dualara cavab verəcəyinə vəd vermişdir. Həmin vaxtlar bunlardır:
1. Azan verilərkən
Səhl ibn Sad əs-Saididən (radiyallahu anhu) rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va əlihi va səlləm) buyurmuşdur:
“İki şey vardır ki, geri qaytarılmaz. Yaxud çox az hallarda olar ki, geri qaytarılar: Azan verilərkən və döyüş zamanı iki ordunun bir-biri ilə üzləşərək döyüşdükləri an edilən dua.”[1].

2. Azan və iqamə arasında edilən dua
Ənəs ibn Malikdən (radiyallahu anhu) rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va əlihi va səlləm) buyurmuşdur:
“Azan və iqamə arasında edilən Ardı »

DualarDUANIN ƏDƏBLƏRİ(II-HİSSƏ)

11. Dua edənin ən birinci özündən başlaması
Ubeyy ibn Kaabdan (radiyallahu anhu) rəvayət olunur ki;

“Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va əlihi va səlləm) bir kəsi xatırlayıb ona dua etmək istədiyi zaman özündən başlayardı.”[1]

Dua edənin özündən başlaması haqqında “Qurani-Kərim”də çox yerlərdə varid olmuşdur. Necə ki, Allah-təala səhabələrdən sonra gələnlər barəsində buyurmuşdur:


وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ?


“Onlardan (mühacirlərdən və ənsarlardan) sonra gələnlər (tabeinlər) belə deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş (din) qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə (həsədə) yer vermə. Ey Rəbbimiz! Sən, həqiqətən, Ardı »

DualarMeyit namazı qılınarkən vəfat etmiş müsəlman üçün edilən dua

(1)- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ وعَافِهِ واعْفُ عَنْهُ وأكْرِم نُزُلَهُ وَوَسِّع مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلجِ وَالبَرَدِ وَنَقّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقّيتَ الثَّوبَ الأبيضَ مِنَ الدَّنَسِ وابْدِلهُ دارًا خَيرًا مِن دارِهِ وأهْلاً خَيرًا مِن أهْلِهِ وزَوجًا خَيرًا مِن زَوجِهِ وادْخِلهُ الجنَّةَ وأعِذهُ منَ عَذابِ القَبرِ [ وعَذَابِ النَّارِ )
«Allahummə-ğfir ləhu varhəmhu va afihi vafu anhu va əkrim nuzuləhu va vassi mudxaləhu vağsilu bi-l-məi va-s-səlci va-l-bərad va nəqqıhi minə-l-xatayəyə kəmə nəqqeytə-s-saubə-l-əbyəd minə-d-dənəs va əbdilhu dəran xeyran min dərihi va əhlən xeyran min əhlihi va zaucən xeyran min zaucihi va ədxilhu-l-cənnətə va əizhu min azəbi-l-qabri [va azəbi-n-nər]»
(Allahım onu bağışla, ona rəhm et, Ardı »

DualarVitr namazında qunut duası

(1.)-( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنيِ فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنيِ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ ليِ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنيِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ،] تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ )
«Allahummə-h-dini fimən hədeytə, va afini fimən afeytə, va təvalləni fimən təvalleytə, va bərik li fimə əteytə, va qıni şərri mə qadeytə, fə innəkə təqdı va lə yuqda aleykə, innəhu lə yəzillu mən valeytə, [va lə yəizzu adeytə] təbəraktə rabbənə va təaleytə»

(Allahım! Mənə də hidayət ver, necə ki başqalarına hidayət vermisən, bütün pisliklərdən xilas et, necə ki başqalarını xilas etmisən, mənə qayğıkeşlik et, necə ki başqalarına Ardı »

DualarYetkinlik yaşına çatmamış uşaq üçün qılınan meyit namazında oxunan dua

(1)- ( اللَّهُمَّ أَعِذهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ )
«Allahummə əizhu min azəbi-l-qabri» (Allahım, onu qəbir əzabından qoru). Bunu da desə yaxşı olar:
( اللَّهمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وذُخرًا لوَالِدَيهِ وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينِهِمَا وأعظِم بِهِ أُجُورَهُمَا وألحِقْهُ بِصَالِحِ المؤمِنينَ واجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ )
«Allahummə-c’alhu fəratan va zuxran livalideyhi va şəfi’an mucəbən. Allahummə səqqil bihi məvazinəhumə va ə’zım bihi ucurahumə va alhiqhu bisalihi-l-mu’minin vac’alhu fi kəfələti İbrahim vaqıhi birahmətikə azəbə-l-cəhim va əbdilhu dəran xeyran min dərihi va əhlən xeyran min əhlihi. Allahummə-ğfir li əsləfinə va əfratınə va mən səbəqanə bi-l-imən»
(Allahım, elə et ki, o valideyinlərini Cənnətdə qabaqlasın, onlar Ardı »

Dualar: İbrahim və İsmail ( Aleyhissalamın) Duası

"Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bünövrəsini ucaltdıqları zaman: “ (“ (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, Sən, doğrudan da, (hər şeyi) eşidənsən, bilənsən!" – deyə dua etdilər. (İbrahim və İsmail dedilər: ) “Ey Rəbbimiz! Bizim hər ikimizi Sənə itaətkar (müsəlman), nəslimizdən yetişənləri Sənə təslim olan ümmət (müsəlman) et, bizə (həcc) əməllərimizi (ibadət qaydalarımızı) göstər, tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edənsən, mərhəmətlisən!" (Onlar yenə dedilər: ) “Ey Rəbbimiz! Onların (nəslimizin) içərisindən özlərinə elə bir peyğəmbər göndər ki, Sənin ayələrini (hökmlərini) onlara oxusun, (Sən göndərən) Kitabı (Quranı) və (oradakı) hikməti onlara öyrətsin, onları (günahlardan) təmizləsin! Həqiqətən, Ardı »

DualarAsqırarkən edilən dua

Asqıran adam deməlidir:
( الْحَمْدُ لِلَّهِ )

«Əl-həmdu lilləh»
(Həmd Allaha məxsusdur). Bu zaman yanındakı adam deməlidir:

( يَرْحَمُكَ اللهُ )
«Yarhamukə-l-lah»
(Allah sənə rəhm etsin) deyənə belə cavab vermək lazımdır:
(يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالَكُم )
«Yəhdikumu-l-lah va yuslıh bələkum»
(Allah sizə doğru yol bəxş etsin və əməllərinizi sahmana salsın).

(əl-Buxari, 7/125.) Ardı »

DualarTəziyə duası

(1)- (إنَّ للهِ ماأَخَذَ، وَلَهُ مَاأَعطَى، وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأجَلٍ مُسَمىً ... فَلتَصْبِر وَلْتَحْتَسِبْ )
«İnnə li-l-ləhi mə əxəzə va ləhu mə əta va kullu şeyin indəhu bi əcəlin musəmmə… fə-l-tasbır va-l-təhtəsib»
(Allahın Özünə götürdüyü də Onundur, başqalarına verdiyi də. O hər şeyin vaxtını təyin edib. Səbr et və Allaha təvəkkül et).

Bunu da demək yaxşı olardı:

(2)-( أعظَمَ اللهُ اجرَكَ وأحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيّتِكَ )
«Əzamə-l-lahu əcrakə va əhsənə azəəkə va ğafəra limeyyitikə»
(Allah mükafatını böyük etsin, sənə səbr və dözüm versin, ölmüş adamını bağışlasın).

(1) əl-Buxari, 2/80; Müslim, 2/636.
(2) ən-Nəvəvi. «əl-Əzkar» («Zikrlər»), səh. 126. Ardı »