Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

DualarHəyatından bezmiş və ümidini itirmiş xəstənin duası

(1)- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ، وَارْحَمْنيِ ، وَأَلْحِقْنيِ بِالرَّفِيقِ اْلأَعْلَى )
«Allahummə-ğfirli varhamni va-l-hiqni bi-r-rafiqi-l-ələ» (Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni ən uca dosta (Allaha) qovuşdur)

(2)- (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ )
Peyğəmbər (s.a.v.) əllərini suya salıb üzünü silərək deyirmiş: «Lə iləhə illə-l-lahu innə lilmauti ləsəkərat»
(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur, həqiqətən ölümün öz (can vermə) ağrıları var imiş)

(3)- ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ Ardı »

DualarSəfərə çıxarkən edilən dua

(اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، { سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ } اللَّهُمَّ إنَّا نَسألُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِّرَ والتَّقوَى وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى، اللَّهمَّ هَوِّنْ عَلَينَا سَفَرِنَا هَذَا واطْوِ عَنَّا بُعدَهُ، اللَّهمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ والخَلِيفَةُ في الأهِلِ، اللَّهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِن وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المنَظَرِ، وسُوءِ المُنقَلَبِ فِي المَالِ والأهْلِ )
«Allahu əkbər, Allahu əkbər, Allahu əkbər! [* Subhanə-l-ləzi səxxara lənə həzə va mə kunnə muqrınin * Va innə ilə rabbinə ləmunqalibun] (*) Allahummə innə nəsəlukə fi səfərinə həzə-l-birra va-t-təqva va minə-l-aməl mə tərda, Allahummə həvvın aleynə səfəranə həzə Ardı »

DualarDar gündə borc verənə edilən dua

( بَارَكَ اللهُ لَكَ في أهلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا جَزَاءُ السَّلفِ الحمدُ والأدَاءُ )
«Bərakə-l-lahu ləkə fi əhlikə va məlikə, innəmə cəzəu-s-sələfi-l-həmdu va-l-ədəi»

(Allah sənə ailəndən və malından xeyir versin. Borcun qarşılığı Allaha həmd etmək və borcu qaytarmaqdır).

(ən-Nəsai. «Əməl əl-yövm və əl-leylə», səh. 300 və İbn Macə, 2/809. Həmç. bax: İbn Macə, dəqiq. nəşri, 2/55.) Ardı »

DualarKafir asqıranda ona nə deyilir

( يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالَكُم )
«Yəhdikumu-l-lah va yuslıh bələkum»

» (Allah sizi düz yola yönəltsin və əməllərinizi sahmana salsın).

(ət-Tirmizi, 5/82; Əhməd, 4/400; Əbu Davud, 4/308. Həmç. bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 2/354.) Ardı »

DualarDUANIN QƏBUL OLUNMASI ÜÇÜN MÜVAFİQ VAXT, HAL VƏ YERLƏR

Qədr gecəsi;
2. Gecənin son üçdə biri;
3. Fərz namazlarının arxasınca;
4. Azanla iqamə arasında;
5. Hər bir gecədə qeyri-müəyyən bir vaxtda;
6. Fərz namazlarına çağırış zamanı;
7. Yağış yağanda;
8. Allah yolunda sıralarda dayanan zaman;

Cümə günü qeyri-müəyyən bir vaxtda; – Bu vaxt müddəti barədə ən dolğun rəy bu vaxtın axşam çağının sonuna təsadüf etməsidir. Lakin bu vaxt müddəti xütbə və namaz vaxtlarında da ola bilər.
10. Sadiq niyyətlə Zəm-zəm suyunu içdikdə;
11. Səcdədə;
12. Gecə yuxudan ayılan zaman bu barədə mövcud müvafiq dua ilə dua etdikdə;
13. Təharətli vəziyyətdə yatıb, gecə yuxudan ayılaraq dua etdikdə;
14. «Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, zalimlərdən olmuşam» Ardı »

DualarPeyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar

1.(( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ))
- [Allahummə inni ə‘uzu bikə minə-l-‘aczi va-l-kəsəli va-l-cubni va-l-hərami va-l-buxli va ə‘uzu bikə min ‘azəbi-l-qabri va min fitnəti-l-məhyə va-l-məmət]
«Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən Sənə sığınıram»
(Buxari, 7/59, Müslim, 4/2079.)

2.((اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ الْبَلأَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ))
[Allahummə inni ə‘uzu bikə min cəhdi-l-bələ’i va dəraki-ş-şəqa’i va su’i-l-qada’i va şəmə’təti-l-ə‘də’i]
«Allahım! Bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düçar olmaqdan, pis qəzavü-qədərdən və düşmənlərin bədxahlığından Sənə pənah aparıram».
(Buxari, 7/155, Müslim, 4/2080.)

3.(( اللَّهُمّ أَصْلِحْ لِى Ardı »

DualarDəstəmazdan qabaq edilən zikr

(( بِسْمِ اللهِ ))
«Bismi-l-ləh»

(Allahın adı ilə)

Əbu Davud, İbn Macə, Əhməd. Bax: «İrva əl-ğəlil», 1/22. Ardı »