Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrHüseynqulu mirzə Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Hüsеynqulu mirzə Müzəffərəddin şаh оğlu 1884-cü ildə Təbriz şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Sаrаy təhsili аlmışdı. Nüsrətüssəltənə ləqəbi аlmışdı. Hüsеynqulu mirzə оrdudа хidmət еtmişdi. Əmir tumаn rütbəsi dаşıyırdı. 1897-ci ildə Tеhrаnın vаlisi оlmuşdu. 1905-ci ildə аtаsının məiyyətində Аvrоpаyа gеtmişdi. Hüsеynqulu mirzə 1945-ci ildə vəfаt еdib. Hüsеynqulu mirzənin törəməsi Nüsrət-Müzəffəri sоyаdını dаşıyırlаr.

Hüsеynqulu mirzə Əzəmsəltənə хаnım (Vаliə Zəndşаhi) ilə аilə qurmuşdu. Mеhdiqulu mirzə, Mоinəddin mirzə аdlı оğullаrı, Mərziyə хаnım аdlı qızı vаrdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrŞah İsmayıl şəxsiyyəti

Şah İsmayıl hələ uşaq yaşlarından idman oyunlarına, cıdır yarışlarına böyük həvəs göstərir, tez-tez ova gedirdi. Sərkərdəliyi dövründə o bir neçə zorxana açdırmışdı ki, burada bayram şənlikləri düzənlənər və pəhləvanlar öz güclərini sınayardılar. Şah İsmayıl həm də rəssamlıq və xəttatlıq bacarığı ilə də seçilir, kitab oxumağı çox sevirdi. Uzun Həsənin Təbrizdə yaratdığı məşhur kitabxananın nəzdində o, yeni tipli geniş bir kitabxana açdırmışdı ki, buradan həm öz ölkəsinin əhalisi və alimləri, həm də qonşu ölkələrin alimləri istifadə edirdilər. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə yol qeydlərində özünün şah İsmayılla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır: "İndi onun 31 yaşı var. Ortaboylu, olduqca gözəl və mərd Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrQəhrəman mirzə Qacar

Həyatı[redaktə]
Abbas mirzənin səkizinci оğlu Qəhrəman mirzə 1807-ci ildə Təbriz şəhərində anadan оlmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. Nadir mirzə yazır: «Naibüssəltənənin səkkizinci оğlu Qəhrəman mirzə 1251-ci ildə Təbrizə gəldi... Qəhrəman mirzənin padşahlıq kimi hakimiyyəti var idi... Bu şahzadə Təbriz cavanlarından sеçdiyi hamısı gözəl оğlanlardan ibarət оlan bu hərbi dəstəyə «Qəhrəmaniyə» adını qоydu və bu оrduya rəhbərliyi Əbülfət xan Cavanşirin оğlu Məhəmmədəli xana, yavərliyi də оnun kiçik qardaşı Məhəmmədqulu xana tapşırdı.» Qəhrəman mirzə Səbzivar, Yəzd, Xorasan və Azərbaycanda vali оlmuşdu. Qəhrəman mirzə 1835-ci ildə vəfat еdib.

Ailəsi[redaktə]
Qəhrəman mirzənin törəməsi Qəhrəmani sоyadını daşıyır. Qəhrəman mirzənin Kiamərd mirzə, Məhəmmədhəsən mirzə adlı оğlu vardı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrBəhram Mirzə Səfəvi - Ailəsi

İmadəddin Şirvaninin bacısı Zeynəbsultan xanım ilə evlənmişdir. Övladları:

Sultan Həsən mirzə Səfəvi - gənc vaxtı öldü.
Sultan Hüseyn mirzə Səfəvi - Sistan, Qəndəhar, Zəmindəvar hakimi.
Sultan İbrahim mirzə Səfəvi - Məşhəd, Ərdəbil, Qain hakimi.
Sultan Bədiüzzaman mirzə Səfəvi - Sistan hakimi.
İrsi[redaktə]
Bəhram Mirzə musiqiçi, şair, xəttat və rəssam idi. Rüstəm əl-Xorasani kimi rəssamlara sarayında yer vermişdi. Əsərləri Topqapı Sarayında qorunur. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrII Təhmasibin ölümü

1740-cı (h.q. 1152) ilin baharında İraqda şayiə yayıldı ki, Hindistanda İran ordusuna qorxulu xəstəlik düşüb, Nadir şah özü də həlak olub. Sonradan İranda olan hindlilər tərəfindən xalq arasında vahimə yaratmaq xatirinə, belə cürbəcür şayilər yayılırdı. Həmin ilin axırlarında Nadir şahın ölüm xəbəri çox genişləndi. Rzaqulu mirzənin yaxın adamlarından biri olan Məhəmməd Hüseyn xan Qacar onu təhrik elədi ki, ehtiyatla Şah Təhmasib və iki oğlunu öldürsün. Ona görə ki, Nadirin ölümü doğru olsa; Səbzivarda Səfəvi məhbuslarının xeyrinə qiyam atəşi alovlanacaq və onun da odu surətlə ölkənin hər yerinə yayıla bilər, bunun da nəticəsi nayibüssəltənə üçün qorxulu ola bilər. Bəzi dövlət adamları, o Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrBağdad sülhü

Bağdad sülh müqaviləsi — 1730-1732-ci illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin sonunda imzalanmış sülh müqaviləsi. Bu müqaviləyə əsasən Osmanlılar son 10 ildə işğal etdikləri bütün torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı öhdəsinə götürmüşdü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSəbuk Təkin Salur

Səbuk Təkin Salur (26 oktyabr 1923 - 8 noyabr 1991) — jurnalist və tarixi roman yazıçısı, bir sıra radio və televiziya proqramlarının müəllifi.[1]

Həyatı[redaktə]
Səbuk Təkin Salur İran İslam İnqilabından sonra Kanadaya köçmüş və orada vəfat etmişdir. O, Əbdüssəməd mirzə Salurun nəticəsi idi. Ardı »