Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrBağdad sülhü

Bağdad sülh müqaviləsi — 1730-1732-ci illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin sonunda imzalanmış sülh müqaviləsi. Bu müqaviləyə əsasən Osmanlılar son 10 ildə işğal etdikləri bütün torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı öhdəsinə götürmüşdü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSəbuk Təkin Salur

Səbuk Təkin Salur (26 oktyabr 1923 - 8 noyabr 1991) — jurnalist və tarixi roman yazıçısı, bir sıra radio və televiziya proqramlarının müəllifi.[1]

Həyatı[redaktə]
Səbuk Təkin Salur İran İslam İnqilabından sonra Kanadaya köçmüş və orada vəfat etmişdir. O, Əbdüssəməd mirzə Salurun nəticəsi idi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrSüleyman xan Qasımlı-Avşar

Həyatı[redaktə]
Sülеyman xan Şamxal xan oğlu (bəzi mənbələrə görə Məhəmmədəli xan oğlu) Urmiya civarında doğulmuşdu. Müкəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Fətəli şah Qovanlı-Qacara xidmət еtmişdi. Sahibixtiyar ləqəbi almışdı. Sayınqalanın haкimi olmuşdu.

Sahibixtiyar Sülеyman xan Qеysər xanım Fətəli şah qızı Qovanlı-Qacarla yaşam qurmuşdu. Rzaqulu xan adlı oğlu vardı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏliverdi xan

Həyatı[redaktə]
Əliverdi xanın atası Şahqulu xan Mirzə Məhəmməd Mədəni, anası nəvvab Aqil xan Avşarın qızı idi. Avşar elindən çıxmışdılar. Onun əsl adı Mirzə Məhəmmədəli idi. Ailələri şiə məzhəbində idilər. Atası Övrəngzebin oğlu Əzəmşaha xidmət edirdi. Əzəmşah qardaşlarına da orduda rütbə vermişdi. Atalarının vəfatından sonra çox kasıbladılar.

Mirzə Məhəmmədəli və qardaşı Mirzə Əhməd Orissanın söbədarı Şücaəddinin yanında xidmətə daxil oldular. Şücaəddin nəvvab postunu tutandan sonra qardaşların vəziyyəti düzəldi.

1728-ci ildə Şücaəddin Mirzə Məhəmmədəlini Racmahalın föücdarı təyin etdi. Həmin vaxtdan sonra Mirzə Məhəmmədəli Əliverdi xan adlandı. 1733-cü ildə Biharın naib nazimi, naib köməkçisi təyin olundu. 1734-cü ildə Məhəbbət-Cəng ləqəbi aldı. Vəzifə və ləqəbləri artdıqca könlündən hökmüranlıq Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrƏmir Kazım mirzə Qovanlı-Qacar - Mədəni fəaliyyəti

Əmir Kazım mirzə təkcə hərbçi deyildi.O, xalqımızın maaariflənməsində də yaxından iştirak etmiş,Tiflisdə və ayrı-ayrı qəzalarda ibtidai məktəblərin açılmasina maddi cəhətdən kömək göstərmiş və kasıb balalarını öz xərcinə oxutmuşdur. Onun ən böyük xidmətlərindən biri 1912-ci ildə Tiflisdə Azərbaycan dram cəmiyyətinin təsisi və tamaşa binasinin açılmasinda yaxından iştirak olmuşdur. 1911-ci ildə dramuturq M.F. Axundovun yüzillik yubileyi də general-mayor Əmir Kazım mirzə Qovanlı-Qacarın sədrliyi ilə keçmişdi. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrDarab mirzə Qovanlı-Qacar - Mükafatları

Darab mirzə Qovanlı-Qacar 3-cü dərəcəli "Müqəddəs Stansilav" (23.01.1901), 3-cü dərəcəli "Müqəddəs Anna",(6.05. 1908), 2-ci dərəcəli "Müqəddəs Anna" (19.11.1916) ordenləri, qılınc, Georgi xaçı (11.10.1914), 3-cü dərəcəli "Müqəddəs Anna" ordeninə lent və başqa təltiflərə layiq görülmüşdü. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrAğa Məhəmməd şah Qacar - Gəncliyi

Yürüşlərin birində atası on üç yaşlı oğlu Ağa Məhəmməd xanı da özü ilə götürür. Ona qabaqda gedən dəstənin rəhbərliyini tapşırır. Bundan sonra gənc Ağa Məhəmməd atası ilə bütün yürüşlərə getməyə başlayır. Məhəmməd Həsən xan hətta bəzi vaxtlarda Azərbaycan və Astrabad idarəçiliyini də oğluna tapşırır. 1759-cu ildə Məhəmməd Həsən xan zəndlərlə döyüşlərin birində həlak olur və İran hakimiyyəti uğrunda mübarizə estafeti istər-istəməz onun böyük oğlu Ağa Məhəmməd xan Qacara keçir. Onun atasının nüfuzu olduqca yüksək idi, çıxışlar etmək üçün münbit şərait yaranmışdı və taxt-tac üçün Ağa Məhəmməddən yalnız yüksək şəxsi keyfiyyətlər tələb olunurdu.

Atasının ölümündən sonra Ağa Məhəmməd Türkmən düzünə qaçaraq, öz tayfasının Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrXuzistandakı gündüzlülər

Gündüzlülər Xuzistanın Şuştər şəhristanında yaşayırlar və Şuştər dialektində danışırlar. Şuştər şəhərinin Dərvaza məhəlləsində , həmçinin Şəhid Müdərris dehestanının kəndlərində o cümlədən:Dərxəzinə, Behbuddari, Çəmkənar, ... və Əhvaz şəhərində sakindirlər. Kəsrəvinin yazdığına görə Xuzistan gündüzlülərinin tayfalarının adı bunlardan ibarətdir: Sariban, Çəmkənari, Alşalı, Xələc, Alikəli, Mircani, Ehqanlı, Hərhat Kəhi və Fili. Ardı »