Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanlı sülalələrNasirəddin şah Qacar - Həyatı

Nasirəddin mirzə Məhəmməd şah oğlu 16 iyul 1831-ci ildə Təbriz şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Müкəmməl sаrаy təlim-tərbiyəsi, təhsili аlmışdı. Nаsirəddin mirzə 1848-ci ildə tахt-tаcа əyləşmişdi. Nаsirəddin şаh səyаhəti sеvirdi. Bir çох ölкələri gəzmişdi. Yаzıçılığı və şаirliyi vаrdı. Nаsirəddin şаh mаy аyının biri 1896-cı ildə Tеhrаndа «Şаh Əbdüləzim» məscidində nаmаz qılаrкən Mirzə Rza Kirmani tərəfindən öldürüldü. Şəhid şаh кimi аnılırdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrQulamhüseyn Sədri-Avşar

Həyatı[redaktə]
Qulamhüseyn Sədri-Avşar 1934-cü ildə Urmiya şəhərində dünyaya gəlib. Tanınmış tarixçidir. Qulamhüseyn Sədri-Avşar tərcüməçi kimi də şöhrət tapmışdı. Ərəb, fars, ingilis və türk dillərini mükəmməl bilirdi.

Qulamhüseyn Sədri-Avşar Tehranda Milli Cəbhə hərakatına qoşulmuşdu. Burda çətinliklərlə üzləşib Urmiyaya döndü. Qiraətxana açıb, kitabdarlıqla məşğul olmağa başladı. Biliyinin çoxluğu, elminin genişliyi Urmiyaya sığmadı. Yenidən Tehrana qayıtdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrŞamaxı soyqırımı - Arxiv sənədləri

Arxivlərimizdə ermənilərin 1918-ci ilin mart və aprel aylarında Şamaxı şəhərində və Şamaxı qəzasının azərbaycanlıların yaşadıqları kəndlərində törətdikləri cinayətləri ifşa edən çoxlu arxiv sənədləri qorunub saxlanılır. Bu sənədlər arasında 1918-ci il noyabr ayının 22-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sədri Ə.Xasməmmədovun Azərbaycan Cümhuriyyəti ədliyyə nazirinə Şamaxı şəhəri və Şamaxı qəzasının azərbaycanlı kəndlərinin talan edilməsi və müsəlman əhalisi üzərində ermənilərin zorakılıqları haqqında məruzəsi, həmin komissiyanın üzvü A.Novatskinin bu məsələ barədə komissiya sədrinə məruzəsi, bu qırğınlarda günahkar olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1919-cu il 12 iyul tarixli qərarı və s. sənədlər qorunub saxlanılır.

Şamaxı şəhəri və Şamaxı qəzası üzrə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrÇingiz Qacar - Kitabları

"Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" (rus, ingilis və Azərbaycan dillərində) "Qacarlar" "Köhnə Bakı" "Köhnə Şuşa" "Tiflis. Vorontsova 53, 55" "Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" "Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" kitabının yazılmasının maraqlı tarixçəsi var. Çingiz Qacar Leninqradda oxuyarkən tələbəlik dostu, milliyyətcə gürcü olan Nuqzar Eliosaşvili ilə həmişə Azərbaycan və gürcü xalqlarından hansının daha çox görkəmli şəxsiyyətləri olmaları barədə mübahisə aparmışlar. Mübahisə bu kitab yazılana qədər davam etmişdir. Həmin kitab nəşr olunduqdan sonra Nuqzar Eliosaşvili özünün məğlubiyyətini ona yazdığı məktubunda etiraf etmiş və akademikin bu kitabını "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən tərtib olunmuş Mendeleyev cədvəli" adlandırmışdır. Akademik bu Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrMələkzadə xanım Qovanlı-Qacar

Həyatı[redaktə]
Mələкzаdə хаnım Məhəmməd şаh qızı 1830-cu ildə Təbriz şəhrində аnаdаn оlmuşdu. Аnаsı Mələк Cаhаn хаnım Məhdi Ülyаdır. Sаrаy təlim-tərbiyəsi, təhsili аlmışdı. Izzətüddövlə ləqəbini dаşıyırdı. Mələкzаdə хаnım 1905-ci ilin iyun аyının 4-də vəfаt еdib.

Məlакzаdə хаnım birinci dəfə Nasirəddin şahın sədrəzəmi, bаş vəziri Mirzə Tаğı хаn Əmir Кəbirlə аilə qurmuşdu. Tаcülmülк хаnım Ümmülхаqаn, Həmdəmüssəltənə хаnım аdlı qızlаrı оlmuşdu. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrKəlbəli xan Müsahib-Gəncəvi

Həyatı[redaktə]
Kəlbəli xan Uğurlu xan oğlu Gəncə şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. II Şah Abbas Səfəvinin (1642-1666) yaxınları cərgəsində idi. Onun göndərişi ilə İstambula, Osmanlı sarayına elçi getmişdi.

Şah Sultan Hüseyn Səfəvi nin hakimiyyətinin ilk illərində Qarabağın bəylərbəyi, 1694-cü ildən 1702-ci ilədək Kaxetiyanın hakimi olmuşdu.

Kəlbəli xanın Uğurlu xan, Həsənəli xan, Hüseyhqulu xan, Rzaqulu xan, Məhəmmədqulu xan, Şahverdi xan adlı oğulları vardı.

Kəlbəli xan şair idi. Müsahıb təxəllüsü ilə şeir yazırdı. Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrGilzayların İsfahanı alması

İki ildən sonra eyni məqsədlər göndərilən daha bir qızılbaş korpusu darmadağın edildi. Sonrakı beş-altı il ərzində vəziyət köklü surətdə dəyişdi və İsfahan sarayı yeni Qəndahar hakimi Mahmudun qarşısında geri çəkilməyə başladı. 1719-cu ilin yayının axırında Mahmud qərbə yürüş etdi; 1722-ci ilin oktyabrında İsfahana daxil oldu, və Səfəvi şahı Sultan Hüseyni taxtdan imtina etməyə məcbur etdi. Qəndahardakı hadisələrin inkişafı Heratdakı vəziyədə də təsir edirdi. Qilzayların təzyiqi nəticəsində Herat ətrafına köçmüş əfqan abdali tayfasının aristokratiyasının nüfuzu artırdı.

1720-1722-ci illərdə Mir Əşrəf əmisi oğlu Qəhdəhar əmiri Mir Mahmud Hotakinin İrana yürüşündə iştirak etmişdi.

1725-ci ilin aprelində Mir Əşrəh öz əmisi oğlu Mir Mahmud şaha qarşı İsfahanda Ardı »

Azərbaycanlı sülalələrXocalı soyqırımı qurbanları - H

Hacıyev Əlif Lətif oğlu (1953-1992)
Hacıyev Tahir Hacı oğlu 1957 itkin
Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu || 38 (1954-1992)
Həsənov Elgün Nazim oğlu || 4 yaş
Həsənova Aygün Nazim qızı || 1.5 yaş
Həşimov Səlim Kərim oğlu (1963-1992) qətl
Hümbətov Talış İsgəndər oğlu (1931-1992) itkin
Hüseynov Hüseyn İsmayıl оğlu (1934-1992) itkin
Hüseynov Zöhrab Hüseyn оğlu (1973-1992) itkin
Hüseynova Maral Kamil qızı || 6 yaş
Hüseynov Hüseyn Fərəc оğlu || ? || || şəhid
Hüseynov Rəşid Hüseyn оğlu || 28 (03.10.1963-1992) şəhid
Hüseynov Məhsəl Elxan oğlu || 3 aylıq || || itkin
Hüseynov Rəcəf Elxan oğlu || 5 yaş itkin
Hüseynova Əzizə Alış qızı (1950-1992) itkin
Hüseynova Xoşbəxt Hüseyn qızı (1963-1992) itkin
Hüseynova Səbinə Elxan qızı || 4 yaş Ardı »