Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Birgun Okursun Bu Yazini

bir gün okursun bu yazımı

Bir gün hayatymdan ördürürcesine çykacaksyn.ve ben seni hep son günkü halinle hatyrlayaca?ym.seni en güzel halin neydi diye dü?ünüyorum. Ve içimden bir ses yyllar öncesine götürüyor beni ...

Seni her halükarda içimde hissedebiliyorum. Y?te olayymyn en güzel yany bu. Sen ne kadar anlayabilirsin bilemiyorum. Ama benim gibi her ?eyden ve herkesten uzak bir hayatyn olmasaydy bunun ne demek oldu?unu anlardyn. Seni anlyya biliyorum sevdiklerin ve sana destek veren herkesin yanynda a?lamak bile senin do?al. Benim için lüks olan her ?ey sana do?al geliyor.

?imdi yatyyorsundur. Bir sigara yakmy? yata?ynyn ucunda ya?adyklaryny ve benim sana söylediklerimi ve hatta ya?adyklarynyn bir hata oldu?unu dü?ünüyorsundur. Kanayan yarayym senin için biliyorum. Bir hata. Bir yanly?. Oysa sadece sevmi?tim seni. Hala aklymyn bir ucundan çykmyyorsun. Son kez çykmayan olacaksyn. Seni asla unutmayaca?ym. Yerlerde sürünüp yok olsam, evlenip çocuk sahibi olsan ve adym bir yana, dünyada oldu?umu unutsan ben yine byrakty?yn yerde olaca?ym.

Parktaki çocuklara bakyp seni ya?ayaca?ym. Söküp atmam gerek içimden seni. Hayatymyn kalanyny sensiz ya?amayy ö?renmeliyim. Ve öyle ki hiç syzlamamaly içim seni gördü?ümde. Sen utanmaly, sen ba?yny e?melisin. Yaptyklaryndan utanmaly, iliklerine kadar ü?ümelisin yazyn kavurucu sycakly?ynda...

Ama olmaz bunu sana yaky?tyramam. Sen bunlary ya?amamaly, görmemelisin. Korkma yavrucu?um ben gizli bir kö?eden seyreder sonra usulca kaybolurum. Sen hiç görmezsin beni. Belki bir gün ortak bir tanydy?ymyzdan haberlerimi alyrsyn. Olur da hakkymda kötü bir ?eyler duyarsan ne olur kulak asma yalandyr mutlak. Senin üzülmen için söylenmi?tir.

Yçim yanyyor kimseye anlatamyyorum. Ho? sen bile anlayamadyktan sonra kim anlasyn. Bana güldüklerini biliyorum bunu iliklerime kadar biliyorum. Varsyn olsun, gülsünler, ben biliyorum içimdekileri. Yorgun bedenimi yyldyzlara ta?yyacaklar bu benim en mutlu günüm olacak. Sevdiklerimi oradan görebilece?im. Bir kahve telvesi, bir sigara dumany kadar yakyn olaca?ym sana. Sana ve sevdi?im tüm insanlara.

Son bir sevgi son bir mutluluk yakaladym seninle, belki de çok kysaydy kimileri için. Nereden bilsinler benim için bir ömre bedel oldu?unu. Ben gözlerimde ya?adym bu a?ky ve yine gözlerimde byraktym umutlarymy. Bunlary bir gün okuyacak mysyn? Okurken a?layacak mysyn bilemiyorum. Ama beni anlayabilmen için çok zaman geçmesi gerekiyor belki yüzyyllar. Yalnyzlary oynuyorum sen bile farkynda olmadan. Y?te ben buyum, kimsenin istemedi?i, kimsenin anlamady?y. Anlamak istemedi?i. Uykularyn en tatlysy senin için olsun canymyn içi...


Tarix: 19.11.2013 / 04:08 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 341 Bölmə: Sevgi varmı?
loading...