Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Xanin Zehranin (s E)heyati Xaiw Edirem Sebr Edin S

dostlarını cəhənnəmə atəşindən ayırmış və uzaqlaşdırmış olduğu üçündür." [34] İmam Həsən Əsgəri (a.s)a; "Fatimə (ə.s) niyə/səbəb "Zəhra" olaraq adlandırılmışdır?" dediklərində İmam (ə.s) belə buyurdular: "Fatimə (a.s)a "Zəhra deyilməsinin səbəbi bunun üçündür ki yüzü, günün başlanğıcında Əməril-Möminin (ə.s) üçün günəş kimi nur saçırdı, günorta vaxtı bütöv ay, axşamüstü isə ulduz kimi parlayırdı." [35] Əbu Ömər əl-Komandiri belə deyir: İbn-i Əbu Ganim-i Kazvini ilə bir qrup Əhl-i Beyt tərəfdarı arasında xilafət mövzusunda niza çıxdı. İbn-i Əbu Ganim, Əbu Məhəmməd (İmam Həsən Askeri)ın, kimsəni yerinə təyin etmədən öldüyünü söyləyirdi. Əhl-i Beyt tərəfdarları da təyin etdiyini müdafiə edirdilər. Bunun üzərinə İmam Mehdi (a.s)a bir məktub yazaraq vəziyyəti Həzrətə bildirdilər. İmam Mehdi (ə.s) cavab olaraq öz yazısıyla onlara belə yazdı: "Bismillahirrahmannirrahim. Allah bizi və sizi fitnələrdən qorusun və yandırın ruhunu bizlərə bağışlasın... Allah Təala Adəm (a.s)ın zamanından Əbu Məhəmməd (a.s)ın zühuruna qədər hidayətə çatmanız üçün hidayət nişaneleri sizin üçün qərar etmişdir; bir ulduz (İmam) batdığında (öldüyündə) digər ulduz aşkar olmuşdur. Allah Təala ONun ruhunu kabzettiğinde Allahın öz dinini batil etdiyini və özüylə varlıqları arasındakı səbəb və əlaqəs(n)i kəsdiyini zənn etdiniz. Halbuki qətiliklə belə bir şey olmamış və qiyamətə qədər də olmayacaq... Mən sizə nəsihət verdim, Allah mənə və sizə şahiddir... Rəsulullahın qızı Fatimə (a.s)da mənim üçün nümunə vardır; (buyurmuşdur ki:) "Cahil, əməlinin pis nəticəsində yaxın bir zamanda həlaka uğrayacaq; kafir də axirət yurdunun kimin olduğunu yaxın bir zamanda anlayacaq." Allah Təala bizi və sizi öz rəhmətiylə təhlükə və pisliklərdən, fəlakət və bəlalardan qorusun. Allah Təala istədiyi şeyə qədr/qadirdir. Allahın salam, rəhmət və bərəkəti bütün qəyyum, övliya və möminlərin, Məhəmməd və Əhl-i Beytin üzərinə olsun." [36] Mübahele Hadisəsinə Qatılması Hz. Fatimə (ə.s) mübahele hadisəsində hazır olan beş adamdan biridir. Hicrətin onuncu ilində Necran Xristianlarından bir qrup, müzakirə və təhqiq etmə qəsdiylə Rəsulullahın (s. a. a) dincliyinə var idilər. Hz. İsanın yaradılış xüsusiyyəti kimi müxtəlif məsələlər söz mövzusu edildi. Rəsulullah (s. a. a) onlara Al/götür-i İmran surəsinin ilk ayətlərindən bir neçəsini tilavət buyurdu. Danışma inada vardı, bu əsnada bu ayət nazil oldu: "Artıq sənə gələn bu qədər elmdən sonra, onun haqqında səninlə çəkişib müzakirələrə girişsələr də ki; gəlin, oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq, sonra qarşılıqlı lənətləşək də Allahın lənətini yalan danışmaqda olanların üstünə edək. "[37] Rəsulullah (s. a. a) Allah Təalanın əmri lazımınca Necran Xristianlarını mübaheleye (qarşılıqlı qarğış etməyə) dəvət etdi, lakin bunun sabaha təxirə salınmasını təklif etdi. Sabahısı gün Necran Xristianları vəd edilən yerə gəldilər. Bu sırada Hz. Peyğəmbərin bir gənc kişi, bir gənc qadın və iki uşaqla birlikdə vəd edilən yerə doğru gəldiyini gördülər... Nəhayət ilahi əzabın qorxusundan ötəri mübaheleden imtina edib Rəsulullahın dincliyinə gedərək musalaha (razılaşma) etmələrini xahiş etdilər, bu xahişləri Rəsulullah tərəfindən qəbul edildi... [38] Mübahele hadisəs(n)i məşhur bir hadisədir. Adı çəkilən ayət də bu hadisə haqqında nazil olmuşdur. Rəsulullahın (s. a. a) Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyindən başqa kimsəni mübahele üçün aparmadığı barəsində Əhl-i Beyt və Əhl-i Sünnə məktəbi görüş ittifaqı içərisindələr. İşdə bu məsələ Hz. Fatimə, bərabər/yoldaşı Hz. Əli və övladları Həsən və Hüseyin üçün böyük bir fəzilətdir. İmanı və İbadəti Hz. Fatimə, qadınların ən xalis və ən çox ibadət edəni olduğunda şübhə yoxdur. Bizim o Həzrətin ibadətini izah etməmiz mümkün deyil. Ən/en yaxşısı Hz. Fatimənin bu xüsusiyyətini də Hz. Rəsulullahdan dinləyək. Rəsulullah (s. a. a), Fatimənin (ə.s) ibadəti haqqında belə buyurmuşdur: "Allah Təala, qızım Fatimənin ürəyini və üzvlərini, imanla elə doldurmuş ki, Allaha itaət üçün özünü bütün məşğuliyyətlərdən uzaq tutmaqdadır. "[39] Yenə Rəsulullah (s. a. a) belə buyurmuşdur: "Qızım Fatimə aləmdəki qadınların ən üstünüdür, bədənimin bir parçasıdır, gözümün nurudur, ürəyimin meyvəsidir, bədənimdəki ruhum, insan şəklində bir huridir. İbadət mehrabında ayağa qalxdığında ulduzlar yer üzündəkilərə nur saçdığı kimi onun nuru da göydəki mələklərə elə nur saçar. Allah (c. c) mələklərinə belə buyurar: "Ey mələklərim, nökərlərimin ən üstünü olan nökərim Fatiməyə baxın, (baxın görün) necə qarşımda namaz üçün ayağa qalxmışdır, mənim qorxumdan bədəninin üzvləri titrəyir, ürəyiylə mənə ibadətə yönəlmişdir. Ey mələklər şahid olun ki, mən, Fatimənin təqibçilərini cəhənnəm atəşindən amanda etdim. .."[40] Həsən Basri belə demişdir: "Dünyada, (başqa bir nəqldə də-bu ümmətin içərisində) Fatimədən daha çox ibadət edən bir kimsə yox idi. Allaha ibadət etmədə o qədər ayaqda dayanardı ki, ayaqları şişərdi. "[41] Hədiyyə və Comərdliyi Cabir min Abdullah-i Ensari belə deyir: "Bir gün ilkindi namazını Hz. Peyğəmbərlə birlikdə etdik. Birdən köhnə bir paltar geymiş olan yaşlı və gücsüz bir adam Rəsulullahın dincliyinə vardı. Rəsulullah (s. a. a) ona dönüb halını soruşdu. Cavab olaraq belə dedi: 'Ya Rəsulullah, bucağım, məni doyur; çılpağım, mənə bir paltar bağışla; kasıbım, mənə bir şey ver. Rəsulullah (s. a. a) buyurdular ki: 'Mənim indi bir şeyim yoxdur. Amma bir xeyrə bələdçilik edən, o işi edən kimsə kimidir. Elə bir kimsənin evinə get ki, Allah və Rəsulunu sevər, Allah və Elçisi də onu sevər və Allahı özünə seçər. Get qızım Fatimənin evinə, ümid edirəm sənə kömək edər.' Rəsulullah (s. a. a) daha sonra Bilala belə buyurdu : 'Ya Bilal, qalx bu gücsüz adama Fatimənin evini göstər.' ƏRƏBi adam Bilalla birlikdə Hz. Fatimənin evinə getdilər, evə vardıqlarında qoca adam yüksək bir səslə belə dedi: 'Ey peyğəmbərlik ailəsi və mələklərin nazil olduğu mərkəz, salamın əleykum' Hz. Fatimə (ə.s) cavab olaraq: 'Aleyk'es-selam, sən kimsən?' deyə soruşdu. Kasıb adam belə dedi: 'Mən kasıb biriyəm, atanın dincliyinə getdim, məni sizə göndərdi. Ey Peyğəmbərin qızı, bucağım, məni doyurun; çılpağım, məni örtün (mənə bir geyim məlumatın); kasıbım, mənə bir şey bağışlayın.' Hz. Fatimə (ə.s) evində yemək bir şey olmadığından, Həsən və Hüseyinin üzərində yatdıqları bir qoyun postunu o kasıb adama verdi, kasıb adam belə dedi: 'Ey Məhəmmədin qızı, mən aclıqdan sənə şikayət etdim, sən isə bir qoyun postunu mənə verdin, aç olduğum halda onu nə edəcəyəm?' Hz. Fatimə (ə.s) bunu eşidincə əmisi qızının ona hədiyyə etdiyi boyunbağıs(n)ı o adama bağışlayıb belə buyurdu: 'Al/götür bunu sat və öz ehtiyacını qarşıla, ümid edilər ki, Allah ondan daha xeyirlisini sənə verər.' Kasıb adam onu al/götürüb Peyğəmbərin dincliyinə getdi və macəranı ONA izah etdi. Peyğəmbər (s. a. a) duyğulanıb ağladı və belə buyurdu: 'Boyunbağıs(n)ı sat, ümid edilər ki, Allah Təala qızımın hədiyyəs(n)i bərəkətiylə sənə bir genişlik bağışlayar/hədiyyələr.' Bilahare bu boyunbağı çox bərəkətli oldu. Onunla bir kölə azadlığa qovuşdu, bir aç doydu, bir kasıb müstağni oldu və təkrar sahibinə geri döndü." [42] Hekayə çox uzun olduğundan ötəri biz onun xülasəsini nəql etdik. Masumiyeti Biz Əhl-i Beyt dostları, Peyğəmbərləri, On İki İmamı günahsız bildiyimiz kimi Hz. Fatiməni də hər növ günah və üsyandan günahsız bilərik. Əhl-i Beyt İmamlarının masumiyetini isbat edən dəlil və səbəblərin bir çoxu Hz. Fatimənin də masumiyetini isbat etməkdədir. Məsələn, Allah Təalanın: "Həqiqətən Allah, hər növ çirkinlik və pisliyi siz Əhl-i Beytdən aradan qaldırmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir"[43] ayəti o Həzrəti də əhatəsinə al/götürməkdədir. Əhl-i Beyt və Əhl-i Sünnə tərəfindən nəql edilən çox sayda hədislər, adı çəkilən ayətin Peyğəmbər, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyin haqqında nazil olduğunu ifadə etməkdədir. Ömər min Əbu Seleme belə deyir: "Adı çəkilən ayət, Ümmü Selemenin evində nazil oldu. Sonra Peyğəmbər (s. a. a) Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyini öz yanına çağırdı və paltarını onların üzərinə örtüb belə buyurdu: "Allahım, mənim Əhl-i Beytim bunlardır, hər növ pislik və çirkinliyi onlardan gedər və onları tərtəmiz et." Ümmü Seleme: 'Ya Rəsulullah, mən də onlardanammı?' dediyində Rəsulullah (s. a. a); 'Sən öz yerindəsən sən, de xeyr üzrəsən' buyurdular." [44] Bu vaxt Rəsulullah (s. a. a), Əhl-i Beyti tanıtması və mövzus(n)u təsbit etməsi üçün altı ay, bir rəvayətə görə yeddi ay, digər bir rəvayətə görə də səkkiz ay boyunca səhər vaxtları, səhər namazına getdiyində Fatimənin (ə.s) evinin önünə gələrək: "Namaz, ey Əhl-i Beyt namaz" buyurar və daha sonra da adı çəkilən ayəti tilavət edərdilər. [45] Gecə Dəfn edilməsi Hz. Fatimə (ə.s), imamet uğruna canı bahasına mübarizə edən ilk mücahid idi. O bu mübarizəsinin qiyamətə qədər unudulmamasını istəyirdi. O özündən sonra gələnlərə, Məni Sakifedə iş başına gətirilən xilafət sisteminin qanuni olmadığını, bu sistemin Peyğəmbər-i Əkrəmin ürəyinin meyvəsi olaraq tanıtdığı biricik qızına nə kimi zülmlər reva gördüyünü bildirmək qərarında idi. İşdə bunun üçün Hz. Əliyə vəsiyyət edərək: "Məni gecə kəfənlə və gizli olaraq torpağa ver. Qabırğa sümüklərimi qıran, uşağımın düşməsinə səbəb olan və malıma əl qoyan kəslərin cənazəmin başında dayanmalarını istəməm; qəbirim də bilinməsin!" [46] dedi. Hz. Əli də Hz. Fatimənin (ə.s) vəsiyyəti üzərinə, kimsəyə xəbər etmədən ona gecə gizlicə qüsul verib kefenledi və yalnız Selman, Ebuzer və Mikdad kimi bir neçə xüsusi səhabələrinin iştirakıyla gizlicə dəfn etdi. Qəbirinin tanınmaması üçün də dəfn edildiyi yeri yerlə bir etdi və ayrıca qırx dənə simvolik qəbir etdi! [47] Vəfat Tarixi Hz. Fatimə (ə.s) atasından sonra bir neçə aydan çox yaşamamışdır. Bununla birlikdə vəfat tarixi haqqında müxtəlif görüşlər vardır. Kuleyninin nəql etdiyinə görə Hz. Fatimə (ə.s) atasından sonra 75 gün, İbn-i Şehraşubun nəqlinə görə 72 gün, Əbul Ferecin nəqlinə görə 3 ay, Allame Məclisinin rəvayətlərinə görə 40 gün və ya 6 ay, İbn-i Cevzinin nəqlinə görə 70 gün və İmam Mis (a.s)dan naklolan bir rəvayətə görə 95 gün yaşamışdır. Amma hicrətin 11. ilində vəfat etmiş olduğunda şübhə yoxdur. Hz. Fatimənin neçə yaşındaykən vəfat etdiyində də ixtilaf vardır. Bu barədə 18, 28, 30 və 35 yaşları olmaq üzrə beş görüş vardır. Qəbirinin harada olduğuna gəlincə o da ixtilaflıdır. Bəziləri, Rəsulullahın (s. a. a) ravza-i mutahharasında metfun olduğunu söyləmişlər. Məclisi, İbn-i Babeveyhdən belə nəql etmişdir: "Mənə görə düzgün olan, Fatimənin (ə.s) öz evində dəfn edildiyidir. Görə əleyh Məni Ümeyye, Məscid-i Nəbəvini genişlədincə Fatimənin (ə.s) qəbiri məscidin içərisində qalmışdır." Keşf'ul-Ğumme'nin müəllifi də belə yazır: "Fatimənin (ə.s) Bakidə dəfn edildiyi məşhurdur" İbn-i Cevzi isə belə yazır: "Bəzilərinə görə Hz. Fatimə (ə.s) Axılın evinin yanında dəfn edilmişdir." -------------------------------------------------------------------------------- [1] - Bihar-ül Envar, c. 43, s. 9. [2] - Kevser surəsi. [3] - Bihar-ül Envar, c. 16, s. 79, c. 43, s. 2, 3. [4] - Tarix-i Taberi, c. 2, s. 344. [5] - Menakıb-i İbn-i Şehraşub, c. 1, s. 174. [6] - A. K. s. 60. [7] - Bihar-ül Envar c. 43, s. 16, 19; Keşf'ul- Ğumme, c. 2, s. 93. [8] - Bəzi rəvayətlərdə də 34 dəfə "Allahu Əkbər" 33 dəfə "Elhamdulillah" və 33 dəfə "Subhanallah" idiyə keçmişdir. Şəhid-i Sani, "Dünya axirətin tarlasıdır" hədisini şərh etdiyi məqaləsində; "Bu hədis iki növ nəql edilmişdir, biz Subhanallahı önə keçirmiş olan rəvayəti zikr edirik"deyir. [9] - Bihar'ul- Envar, c. 43, 82 və 134. [10] - Vafi, kitab-ı nigah, s. 114. [11] - Menakıb-i Harezmi, s. 256. [12] - Vafi, kitab-ı nigah, s. 114. [13] - Menakıb-i Harezmi, s. 256. [14] - Keşf'ul- Ğumme, c. 2, s. 76, Bihar-ül Envar c. 8, s. 178, c. 43, s. 19, 36. [15] - Keşf'ül- Ğumme c. 2, s. 76, Bihar-ül Envar c. 14, s. 206, c. 43, s. 21, 37. [16] - Keşf'ül- Ğumme, c. 2, s. 84. Usd'ul- Ğabe, c. 5, s. 522, Bihar-ül Envar c. 27, s. 70, 37, 70, 43, s. 19, 20, 21, 42, 46, 48, 53, 54, 220. [17] - Bihar-ül Envar c. 43, s. 10, Keşf'ul- Ğumme, c. 2, s. 89. [18] - Keşf'ül Ğumme c. 2, s. 92, Bihar-ül Envar c. 43, s. 26, 39. [19] - Bihar'ul- Envar, c. 43, s. 24. [20] - Feraid'us- Simtayn, c. 2, s. 67. [21] - Bihar'ul- Envar, c. 22, s. 491. [22] - A. K. c. 22, s. 484-491. [23] - A. K. c. 22, s. 484- 491. [24] - Bihar-ül Envar c. 37, s. 41, c. 43, s. 97 Ayrıca bu hədis, Bihar-ül Envar kitabının c. 28, s. 52, c. 36, s. 307, 369, c. 38, s. 11, c. 51, s. 76, 79, 91də bənzəri təbirlərlə Selman-ı Farasısı, Əbu Səid-i Hudridən də rəvayət edilmişdir. Yenə baxın. Yenabi'ul- Mevedde, s. 436. Mütahab'ul- Əsər, s. 192. [25] - Feraid'us- Simtayn, c. 2, s. 68. [26] - Bihar'ul- Envar, c. 43, s. 143. [27] - A. K. c. 43, s. 134. [28] - A. K. c. 43, s. 179-180. [29] - A. K. c. 43, s. 81. [30] - Feraid'us- Simtayn, c. 2, s. 66. [31] - Bihar'ul- Envar, c. 43, s. 19. [32] - Menakıb-i İbn-i Şehraşub, c. 3, s. 33. [33] - Avalim'ul- Ulum vəl- Meaarif, c. 11, s. 10. [34] - Bihar-ül Envar c. 43, s. 16, Avalim'ul- Ulum vəl- Meaarif, c. 11, s. 30. [35] - Bihar-ül Envar c. 43, s. 16, Avalim'ul- Ulum vəl- Meaarif c. 11, s. 33. [36] - Bihar'ul- Envar, c. 53, s. 179-180. [37] - Al/götür-i İmran/61. [38]-Mecma'ul- Bəyan, c. 2, s. 452. əl-Kamil-u Fi't- Tarix, c. 2, s. 293. Ruh'ul- Bəyan, c. 2, s. 44, Bihar-ül Envar c. 21 s. 277, 337, 344, 345, c. 96, s. 241. [39] - Bihar'ul- Envar, c. 43, s. 45. [40] - Bihar-ül Envar, c. 21, 279, c. 22, s. 236, c. 37, s. 66, 71, c. 43, s. 37, 172, c. 28, s. 38, c. 43, s. 54, 172. [41] - Bihar-ül Envar c. 43, s. 76 və 84. [42] - Bihar-ül Envar, c. 43, s. 56. [43] - Əhzab/33. [44] - Düzgün-i Tirmizi hədis nömrə: 3129, 3719, Yenabi'ul- Mevedde, s. 125. Dürr'ul- Mensur, c. 5, s. 199. [45] - Düzgün-i Tirmizi hədis nömrə: 3135, Müsned-i Əhməd min Hanbel hədis nömrə: 132231, 13529, Keşf'ul- Ğumme, c. 2, s. 83. Dürr'ul- Mensur, c. 5, s. 199. 46] - Bihar-ül Envar, c. 43, s. 199 [47] - Delail'ul- İmamet. Menakıb-i İbn-i Şehşub. 3, s.


Tarix: 19.11.2013 / 04:21 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 321 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...