Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Biologiya rəqəmlərdə-1

1. Lupa əşyanı 2-25 dəfə böyüdür.
2. Lupada 1 böyüdücü şüşə olur.
3. Levenhukun mikroskopu 270 dəfə böyüdürdü.
4. Müasir işıq mikroskopu əşyanı 3600 dəfə böyüdür.
5. Okulyarda 2 böyüdücü şüşə olur.
6. Palıd ağacının ömrü 1000 ildir.
7. Alma bitkisinin kökü 3-4 m dərinliyə, 15 m yanlara yayılır.
8. Kökün əmici tellərinin uzunluğu 10 mm-dən çox olmur.
9. Dəvətikanı bitkisinin kökü 15 m dərinliyə gedir.
10. 2 cür kök sitemi var: mil və saçaqlı.

11. Mənşəyinə görə 3 cür kök var. (əsas, əlavə, yan)
12. Növbəli düzülüşdə hər buğumdan 1 yarpaq(tumurcuq) çıxır.
13. Qarşı — qarşıya düzülüşdə hər buğumdan 2 yarpaq (tumurcuq) çıxır.
14. Topalı düzülüşdə hər buğumdan 3 və ya daha çox yarpaq (tumurcuq) çıxır.
15. Yarpağın hər bir ağızcığını 2 qapayıcı hüceyrə əhatə edir.
16. Darı toxumunun cücərməsi üçün onun çəkisindən 4 dəfə az su tələb olunur.
17. Seyşel palmasının toxumunun çəkisi 10 kq, uzun-luğu 50 sm-dir.
18. Çovdar bitkisinin toxumu 1°C, noxudun toxumu isə 2°C-də cücərir
19. Soğanın, turpun toxumlarını 1-2 sm, noxudun, lobyanın toxumlarını isə 4-5 sm dərinliyə basdırmaq lazımdır.
20. Xaççiçəkliler fəsiləsindən olan bilkilərin çiçəklərində 4 kasa yarpağı, 4 ləçək, 6 erkəkçik və 1 dişicik olur.

21. Xaççiçəklilər fəsiləsinin bitkilərinin çiçəklərində erkəkciklərdən 2-si qısa, 4-ü isə uzundur.
22. Bir yay ərzində quşəppəyi 3- 4 nəsil verir.
23. Kələm bitkisi sutkada 1 vedrə su buxarlandınr.
24. Gülçiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərin çiçəklərində 5 kasa yarpağı, 5 ləçək, çoxlu erkekcik, 1 və ya çoxlu dişicik olur.
25. Paxlalılar fəsiləsindən olan bitkilərin çiçəklərində 5 kasa yarpağı, 5 ləçək, 10 erkəkcik və 1 dişicik olur.
26. Noxud bitkisinin çiçəklərində erkəkciklərin 9-u bitişik, 1-i isə sərbəstdir.
27. Paxlalılar fəsiləsinin bitkilərinin çiçəklərinde kasayarpaqlannın 5-i də bitişikdir.
28. Paxlalılar fəsiləsinin bitkilərinin çiçəklərinde ləçəklərin 3-ü sərbəst, 2-si isə bitişikdir.
29. Badımcançiçəklilər fəsiləsinin bitkilərinin çiçəklərində 5 kasa yarpağı, 5 ləçək, 5 erkəkcik və 1 dişicik olur.
30. Əkmək üçün 60-80 q çəkisində kartof yumruları götürülür.

31. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin nümayəndələrinin səbət çiçək qrupunda 3 cür çiçək ola bilər. (boruşəkilli, qıfşəkilli, dilcikşəkilli)
32. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərin çiçəkiarində 5 ləçək, 5 erkəkçik və 1 dişicik oluı
33. Günəbaxanın səbətində 1000-ə qədər çiçək olur.
34. Taxıllar fəsiləsindən olan bitkilərin ikicinsli çiçyj lərində 2 çiçək pulcuğu, 2 pərdəcik, 3 erkokcık və 1 dişicik olur.
35. Çovdann hər sünbülcüyündə 2 inkişaf etmiş, 1 inkişaf etməmiş çiçək ohr
36. Arpanın hər sünbülcüyündə I çiçək olur.
37. Vələmirin hər sünbülcüyündə 2-3 çiçək olur.
38. Buğdanın hər sünbülcüyündə 2-7 çiçək olur.
39. Hər bir sünbülcüyün özünün 2 sünbülcük pulcuğu olur.
40 Zanbaq fəsiləsindən olan bitkilərin çiçəklərində 6 ləçək, 6 erkəkcik və 1 dişicik olur.

41 Xlamıdomonadanın 2 qamçısı olur.
42. Xlamidomonadanın həm qametləri, həm də zoosporlan 2 qamçıhdır.
43. Xlamidomonadanın cinsi çoxalması zamanı 1 ziqotdan 4 xlamidomonada əmələ gəlir.
44. Qeyri-cinsi çoxalma zamanı xlamidomonada çox vaxt 4 yerə bölünür.
45. Ulotriksin zoosporunda 4 qamçı olur.
46. Ulotriksin qametləri 2 qamcıhdırlar.
47. Ulotriksin hər bir ziqotu bölünərək 4 qamçısız spor əmələ gətirir.
48. Ulotriksin subsrrata yapışan hüccyrəsindən başqa qalan bütün hüceyrələri çoxlu qametlər və ya 2 — 4 zoospor əmələ gətirə bilərlər.
49. Laminariyanın gövdəciyinin uzunluğu 50 sm-dir.
50. Hər bir dişi quş mamınnın üzərində 1 qutucuq eməl gələ bilər.
51. Yaşıl quş mamın öz çəkisindən 4 dəfə artıq suyu çəkə bilir. (Ümumi çəkinin 4/5 hissəsi suyun payı-na düşür)

52. Yaşıl quş mamınnın hündürlüyü maksimum 30 sm ola bilər.
53. Sfaqnum mamm ildə maksimum 3 sm uzanır.
54. Sfaqnum mamın çəkisindən 20-25 dəfə artıq suyu çəkə bilir.
55. Şam ağacının ömrü 400 ildir, hündürlüyü 40 m-dir.
56. Şam ağacının iynələri 2-3 ildən bir dəyişir.
57. Şamm yaşılımtıl — san qozalannın hər bir pulcuğunda 2 ədəd tozcuq kisəsi inkişaf edir.
58. Şamın qırmızımtıl qozalannın hər bir pulcuğunda 2 ədəd yumurtacıq olur.
59. Şam ağacında ümumi saplaq üzərində 2 iynə yerləşir.
60. Küknar ağacının iynələri ağacın üzorində maksimum 7 il qalır.

61. Şamın hər bir tozcuğunun 2 hava qovuqcuğu olur.
62. Şamın toxumları mayalanmadan 1,5 il sonra yetişir.
63. Şamın qozaları toxumlar yetişəndən 6 ay sonra açılır. (mayalanma gedəndən 2 il sonra)
64. Şam ağacı üzərində 4 cür qoza ola bilər (yaşılımtıl — sarı, qırmızımtıl, yaşıl, qonur).
65. Küknar qozalarının uzunluğu 10-15 sm-dir.
66. Şamın qozalarının uzunluğu minimum 4 sm-dir.
67. Papaqlı göbələklər 2 qrupa bölünürlər. (borulu, lövhəcikli).
68. Bakteriyalar 3 saat bilavasitə günəş şüaları altında qaldıqda məhv olurlar.
69. Havasi dəyişilmiş otaqda bakteriyaların miqdan 13 dəfə az olur.
70. Əlverişli şəraitdə bakteriya 20 dəqiqədən bir 2-yə bölünərək çoxalır.
71. Bakteriyalan və onlann sporlarını məhv etmək üçün onlara 120°C temperaturlu buxarla 20 dəqiqə təsir etmək lazımdır.
72. Şibyələr 3 formada olurlar (qazmaqşəkilli, lövhəşəkilli, kolşəkilli)


Tarix: 08.12.2014 / 16:19 Müəllif: Aziza Baxılıb: 112 Bölmə: Biologiya
loading...