Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Ülkər Məmmədova (alim) - Bəzi elmi məqalələri

Bəzi elmi məqalələri
Buxara mədəniyyətinə dair yeni tədqiqat. “Elm” qəzeti, 25 may 2000, № 17-18
Ərəb mənbələrində şairlik haqqında. “Elm” qəzeti, 26 may 2001, № 15-16
Şihabəddin Sührəvərdinin poetik irsi. Gənc ədəbiyyatşünasların Respublika konfransının materialları. Bakı, 2002
Şihabəddin Sührəvərdinin poeziyasının xüsusiyyətləri.“Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, №63, may 2003. s. 161-167
İşıq amallı mütəfəkkir- Şihabəddin Sührəvərdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc alimlərin (aspirantların) konfransının materialları, Bakı-Elm-2003
Quranda və işraqilikdə “işıq” anlayışı. “Mars” jurnalı, №1, 2004
Şihabəddin Sührəvərdi traktatlarında dini və bədii məsələlər. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, №80-81, oktyabr-noyabr 2004
Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatında Eynəlqüzat Miyanəcinin mövqeyi. “Elm” qəzeti, 22 avqust 2006, № 23-24
İbn Xəldunun ədəbi-bədii görüşləri. “Elm” qəzeti, 30 noyabr 2007, №37-38
Eynəlqüzat Miyanəcinin “Qəribin şikayəti” əsərində vətən həsrəti. AMEA-nın Xəbərləri (humanitar və ictimai elmlər seriyası), 2007, №1.s.30-36
Azərbaycan ərəbşünaslığının nur mənbəyi
XII əsr ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatında Eynəlqüzat Miyanəcinin mövqeyi. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 70 illiyinə həsr edilən “Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri” mövzusunda beynəlxalq konfrans. (29-30 noyabr, 2010). s. 58-60
Şərq poeziyasında “sariqa” və onun növləri.“Müasir mədəniyyətşünaslıq” elmi, metodiki, publisistik jurnal. 2010, №4(6).
İslamın ilk mücahid şairləri. “Dövlət və Din” jurnalı, 2011, №1
Şihabəddin Sührəvərdinin “İşraqilik” təlimi və İbn Ərəbi. “Dövlət və Din” jurnalı, 2011, №2
Sadiq dost, qayğıkeş insan
Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatında ətlal janrı. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi” jurnalı.№3, iyul-sentyabr, 2013


Tarix: 23.01.2015 / 18:56 Müəllif: Feriska Baxılıb: 47 Bölmə: Azərbaycanın müharibələri‎
loading...