Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

SəlcuqlularƏhlatşahlar dövləti

Tarixi[redaktə]
Bu dövlətə Ərmənşahlar, Sökmənlilər də deyilir. Sultan Məlikşahın əmisi oğlu olan Qütbəddin İsmayıl 1080-ci ildə Azərbaycan ümumi valiliyinə təyin edilmişdi. Qütbeddin İsmayılın komandirlərindən olan Sökməyin Böyük Səlcuq Sultanı Məlikşahın əmisi Yakutinin oğlu olan Kutbeddîn İsmayılın qulami (köməkçi-xidmətlə) idi. Qısa zamanda özünü göstərmiş və sürətlə yüksələrək komandir olmuşdur. Ədalət və yaxşılığı ilə şöhrət qazanan Sökməyin Ahlatta dəvət edildi. Sökməyin əsgərləri ilə Ahlata gələrək şəhəri təslim aldı. Burada bir hökumət, yəni bəylik qurdu. Ailəyə də bundan sonra Ahlat Şahları (Ahlatşahlar) və Ərmənşahlar deyildi.

I Sökmən əl-Qütbi (1100—1112)
Zahirəddin İbrahim (1112—1127)
Sultan Əhməd Sökmənli (1127—1128)
II Nasirəddin Sökmən (1128—1185)
Saifəddin Bəgtimur (1185—1193)
Bədrəddin Ağsunqur (1193—1198)
Məhəmməd əl-Mənsur (1198—1206)
İzzəddin Balban (1206—1207) Ardı »

SəlcuqlularƏrmənşahlar bəyliyi

Sökmənlilər Bəyliyi (1100-1207) - XII yüzildə qurulmuş Sökmənlilər , Əhlətşahlar və ya Ərmənşahlar adlandırılan bir türk bəyliyidir .

Paytaxtı: Əhlət

Hakimləri (Bəyləri) ;

Muyəddin Sökmən Artuk oğlu əl Qütbi (1100 - 1105)

Zahirəddin İbrahim (1105 - 1127)

Əhməd (1127 - 1128)

II Nəsirəddin Sökmən (1128 - 1185)

Seyfəddin Bəytimur (1185 - 1193)

Bədrəddin Ağsunqur , II Nəsirəddin Sökmənnin oğlu (1193 - 1197)

əl Malik əl Mənsur Məhəmməd , Seyfəddin Bəytimurun oğlu (1197-1206)

İzzəddin Balaban (1206-1207)

1207 Eyyubilər tərəfindən işğal olundu . Ardı »

SəlcuqlularBolybotum Müharibəsi

Bolybotum Müharibəsi, Polybotum Müharibəsi, Bolvadin Müharibəsi - Anadolu Səlcuqlu dövləti ilə Bizans İmperiyası arasında 1116-cı ildə keçirilən Səlcuqilərin qalibiyyəti ilə sona çatan müharibə.

Səlcuqlular, İran yoluyla Anadoluya gəlməyə başlayırlar. Toğrul Bəy və Alparslan dövründə daha da geniş miqyaslı olmağa başlayan hərəkətlər, xüsusilə Əmir Afşin, 1068-ci ildə Toros dağlarını keçərək orta Anadoluya girmişdir.

Bizansla Anadolu Səlcuqluları arasında başlayan mübarizə Anadolunun əhəmiyyətli yolları üzərində yerləşən Bolvadin münaqişələrə səbəb olur. Müizzəddin Məlikşahın sərkərdəsi olan Əmir Mengücək ilə Bizans İmperatoru I Aleksios Komnenos arasında Bolvadin düzündə Bolvadin müharibəsi başladı və Əmr Mengücək Konstantinopolis yolunu Bizanslılara bağlayır. Bizans isə ordusunu qərbə çəkməyə məcbur olur.

Aparılan Bolvadin sazişlə Bizansların bu Ardı »

SəlcuqlularAlp Arslan

Həyatı[redaktə]
Hicri tarixlə 455-ci ilin zilhiccə ayında (miladi tarixlə 1063-cü ilin noyabr-dekabr ayları) 30 yaşlı Alp Arslan Böyük Səlcuq dövlətinin sultanı elan olundu. O, rəiyyəti ikiqat xərac vergisindən azad etdi. O, hər il Ramazan ayında 4 min dinar sədəqə paylayırdı. Bundan başqa 10 min dinar da saray xidmətçilərinə paylanırdı. Bir dəfə sultanın namaz otağına xəbərçilər onun vəziri Nizamülmülkün gəlirləri barədə məktub atmışdılar. Vəzirini yanına çağıran sultan ona dedi : "Bu məktubu götür. Əgər yazılanlar doğrudursa öz xasiyyətini və tamahını azalt. Yox əgər yalandırsa onda onu yazanı taparaq, divanda ona bir vəzifə ver ki, yalan və böhtan uydurmaqdan əl çəksin".

Alp Arslanın daxili siyasəti[redaktə]
Sultan Ardı »

SəlcuqlularYivli Minarə

Memarlıq[redaktə]
Qaydası kəsmə daşdandır. Gövdə hissəsi kərpic və firuzə rəngli çinilərdən tikilmişdir. 8 Yivlidir. Minarə hazırda Antalya şəhərinin simvolu halına gəlmişdir. Hündürlüyü 38 mt olub 90 pilləli pilləkən ilə çıxılır. Yivli minarənin bir qismi kərpic və firuzə rəngli kaşılardan yaranmışdır. Yivllərinə görə Yivli Minarə adı verilmişdir.

Külliyə[redaktə]
Qalaqapısı səmtində yerləşən və çoxsaylı Səlcuqlu yaradıcılığından ibarət əsərlər birliyidir. Bu məsciddə yerləşən tikililər bunlardır: Yivli Minarə, Yivli Məscidi, Qiyasəddin Keyxosrov Mədrəsəsi, Səlcuqlu Mədrəsəsi, Mevlevihane, Zincirqıran Türbəsi və Nigar Xatun Türbəsi. Yivli Minarə Antalyadakı ilk islam tikililərindəndir. XIII əsrə aid bir Səlcuqlu əsəridir. Qaydası kəsmə daşdandır. Gövdə hissəsi kərpic və firuzə rəngli bəzəkli çinilərdən tikilmişdir. 8 yivli Ardı »

Səlcuqlularİraq Səlcuqlu dövləti

Tarixi[redaktə]
Səlcuqlu Dövlətinin süqutundan sonra bugünkü İraqın hamısı və Suriyanın bəzi hissəsi üzərində qurulmuş olan Türk dövlətinin adıdır. Böyük Səlcuq Sultanı Məhəmməd Tapar 18 Aprel 1118-ci ildə ölüncə, oğulları taxt üzərində mübarizəyə başaldılar və sonradan əmiləri Sencerin tabeliyinə girdilər. Səncər də Taparın uşaqlarını İraq və Azərbaycana məlik olaraq təyin etdi. 1157-ci ildə Sencerin ölümü ilə Böyük Səlcuq Dövlətinin tarixə qarışmasıyla tamamilə müstəqil oldular və Şah adını daşımağa başladılar.

İraq Səlcuqlu sultanları[redaktə]
Mahmud (1118-1131)
Davud (1131-1132)
II Toğrul (1132-1134)
Məsud (1134-1151)
Məlikşah (1151-1153)
Məhəmməd (1153-1159)
Süleyman şah (1159-1161)
Arslan şah (1161-1177)
III Toğrul (1177-1191)
Qızıl Arslan (1191)
III Toğrul (1191-1194) Ardı »

SəlcuqlularSəlcuqilər sülaləsi

Böyük Səlcuqlular sülaləsi 1037 - 1157 illər arasında iqtidarda olan xanədan.Səlcuq türkləri Oğuz türklərinin Qınıq boyuna mənsub olmuşlar.Bu sülalə adını türk sərkərdəsi olan Səlcuğun adından götürmüşdür.

Səlcuq bəy 1000–1038
Toğrul bəy 1037-1063
Alp Arslan 1063-1072
Sultan Məlikşah 1072-1092
Sultan I Mahmud 1092-1093
Börkyaruk 1093-1104
Müizzeddin Məlikşah 1105
Sultan Məhəmməd Təpər 1105-1118
Sultan II Mahmud 1118-1131
Sultan Səncər 1131-1157 Ardı »

SəlcuqlularPorsuq bəy

Həyatı[redaktə]
Anadolu fatehlərindən Məlik Mənsur mərkəzdən boyun qaçırınca Sultan Məlikşah tərəfindən üzərinə Porsuq bəy göndərildi. Porsuq bəy Məlik Mənsuru öldürüb onun hakimiyətindəki Kütahya məntəqəsinə yerləşdi (1090). Ardı »