beyaz.az

Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzərbaycan (Səməd Vurğun şeiri)

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana,
Hanki səmtə, hanki yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan!
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan arazları,
Sınamışam dostu, yarı…
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə.
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır.
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.
Düşdün uğursuz dillərə,
Nəs aylara, nəs illərə.
Nəsillərdən nəsillərə,
Keçən bir şöhrətin vardır.
Oğlun, qızın bəxtiyardır…
Hey baxıram bu düzlərə,
Ala gözlü gündüzlərə.
Qara xal ağ üzlərə,
Könül istər şeir yaza;
Gəncləşirəm yaza-yaza…
Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Fizulilər
Əlin qələm, sinəm dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır.
Deyilən söz yadigardır. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİŞəhidlər şeiri

Bu vətən , bu torpaq mənimdi deyib
Üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər.
əyninə qanından bir köynək geyib
düşmənin yolunu kəsdi Şəhidlər.

Təki vətənimiz düşməsin dara
Baxmayıb soyuğa , borana , qara
Cavab vermək üçün o azğınlara
Hər bir çətinliyə dözdü Şəhidlər.

Arzusu göylərə , yerə sığmayan
Araza sığmayan , Kürə sığmayan
Nağıla , dastana , şerə sığmayan
ən ali , müqəddəs sözdü Şəhidlər.
Torpaq götürməsin bu qanı , qardaş.

Gözləriniz yoxdu torpaq tökülə
Telləriniz yoxdu sığal çəkilə
Cəsədiniz yoxdu kəfən bükülə
Biz necə oxşayaq yaranı ,qardaş,
Torpaq götürməsin bu qanı ,qardaş.

Əliniz ümiddən qopmayıb hələ
Qanınız torpağa hopmayıb hələ
“Sevirəm”kəlməsi tapmayıb hələ
Qəfil güllə tapdı sevdanı , qardaş,
Torpaq götürməsin bu qanı , qardaş.

Bəlkə ana,bacı kitiyə , dönə
Yandıqca bir yanar körüyə dönə
Bu yoldan çətin Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzərbaycan deyəndə

Vətən mənim bu günüm,
Sabahkı toy-düyünüm.
Haqqım var ki, öyünüm
Azərbaycan deyəndə.
Ürəklərdə döyünüm,
Azərbaycan deyəndə.
“Hər ölkəyə, hər elə,
Olsun hörmət”, deyirəm.
“Vətənindir, vətənin,
İlk məhəbbət”, deyirəm.
“Onun şöhrət tacıdır,
Şe’r-sənət” deyirəm.
Mən vətənə, “Füzuli,
Abbas Səhhət” deyirəm!
Mən vətənə, “Sabiri
Doğan qeyrət”, deyirəm!
Mən vətənə, “Üzeyir,
Müşfiq, Səməd”, deyirəm!
“Günəş kimi müqəddəs
Bir həqiqət”, deyirəm,
Azərbaycan deyəndə.
“Dünya məni dinləsin,
– Diqqət, diqqət!”,
deyirəm.
Azərbaycan deyəndə!
Azərbaycan deyəndə,
Ləpələr şairləşir.
Anaların bətnində,
Qara gözlü körpələr
Pələngləşir şirləşir.
Azərbaycan deyəndə,
Müdrik qocalar kimi
Dağlar da fikirləşir.
Azərbaycan deyəndə
“Haralısan?” sualı,
Verənlərə ar olur.
Qeyrətlilər birləşir,
Qeyrətsizlər xar olur
Azərbaycan deyəndə!
Dostdan sovqat, muştuluq,
Düşməndən bac alaram,
Azərbaycan deyəndə!
İşıq sütunu kimi
Sabaha ucalaram,
Azərbaycan deyəndə!
Körpüləri, səddləri
Sinəmlə parçalaram.
Sərhəd məftillərində,
Bu kobud əllərimlə
Bir muğamat çalaram,
Azərbaycan deyəndə!
Azərbaycan! – Bu nida
Qayaları silkələr.
Sal daşların köksündə
Çiçək bitər, gül bitər.
Azərbaycan deyəndə,
Təbim coşar, sel gələr,
Sanma şöhrət pərdəsi,
Ürəyimi kölgələr,
Azərbaycan deyəndə.
Gözümdə doğmalaşar
Bütün xalqlar, ölkələr,
Azərbaycan Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzərbaycan şeiri

Əziz Azərbaycan, ey gözəl diyar,
Anamın mehriban qucağı sənsən.
Könül tərlan’ının uçub qonduğu,
Onun çox sevdiyi budağı sənsən.
Sənsən düşündüyüm sənsən andığım,
Mən bu dünyada arxalandığım.
Yetər alışdığım, yetər yandığım,
Şirin qəlbimin sorağı sənsən.
Qoy açsın könlümü sözlərim mənim,
Səndən nəcat umur gözlərim mənim.
Hələ əyilməyib dizlərim mənim,
Çünkü o dizlərin dayağı sənsən.
Desəmdə vurğunam divanə sanma,
Mən ki, öz oğlunam biganə sanma.
Bir şəmsiz, atəşsiz, pərvanə sanma,
Yandığım odların ocağı sənsən.
Qoy bilsin ey vətən bu alçaq yağı,
Solmaz baxçamızın yaşıl yarpağı.
Sən Babək yurdusan, Azər torpağı,
Aslanlar oylağı, Yatağı sənsən. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİVətən sevgisi

Soyadım Səfərli,adımdır İlkin,
Savaşda zorluyam,bilikdə zəngin.
Atamdan alaraq həyat dərsini,
Öyrəndim çəkməyə vətən qeyrətin.
***
Sevirəm vətənin hər qarışını,
Günəşli yayını,qarlı qışını.
Yayın istisində təşnə söndürən,
Qonaqlı-qaralı bulaq başını.
***
Qəlbimə hakimdir vətən sevgisi,
şahdağın vüqarı,Göy-göl incisi.
Gülüstan çəməni,bağçası-bağı,
Çöllərin bəzəyi,hər növ bitkisi. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİUlu Naxçıvan

Tarixlər görmüsən az deyil yaşın,
Keçmişdə bəlalar çəkibdir başın.
Nuhu görübdür torpağın-daşın,
Dahilər məskəni Ulu Naxçıvan

Bəzənib nə qəşəng yenə hər yanın
Açıbdır gül-çiçək bağın, bostanın,
Fərəh verir bizə bu gözəl anın,
Dahilər məskəni Ulu Naxçıvan.

Səni görən bilməz nə qəm, nə kədər,
Fərəhdən, nəşədən qəlbi sevinər.
Son yadigarındır Əliyev Heydər,
Dahilər məskəni Ulu Naxçıvan.

Səadət ulduzun göylərdə parlar,
Xeyirxah oğullar edər iftixar.
İlham Əliyev tək övladın var,
Dahilər məskanı Ulu Naxçıvan. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİQonaq gəl

Dağın döşündəki al-yaşıl meşə,
Köl dibində bitən şehli bənövşə,
Həyata can verən qızıl Günəşə,
Qonaq gəl deyir.

Zirvə ayağını sallayıb çaya,
Qartal harayını nəqş edib suya,
Çisəklər üzünü çevirib Aya,
Qonaq gəl deyir.
****
Dağlar vüqarından pay verib mənə,
Qayğısız körpələr çıxıb çəmənə,
Bizim gözəl yurda, ana Vətənə,
Qonaq gəl deyir. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİYurd bəxtimə para düşüb

Gündən-günə yaxınlaşır,
Bir ünvansız ölüm mənə.
Qayğılarım aşır, daşır,
Kömək olur dilim mənə.

Nəyim varsa baxtdan gəlir,
Haqq göndərib, haqdan gəlir,
Nə ağrı var, yoxdan gəlir,
Qahmar çıxır əlim mənə.

Yolum sazaq, qara düşüb,
Yurd bəxtimə para düşüb,
Vətən yaman dara düşüb,
Yaraşmır bu bölüm mənə.

Dağım girov, tarlam əsir,
Yurddaşlarım əsir-yesir,
Qar üşüdür, soyuq kəsir,
Yuva oub çölüm mənə.

Yada qalıb dövlət-varım,
Yeyib gəzir harın-harın,
Qışa dönüb ilk baharım,
Həsrət qalıb gülüm mənə.

Qalmayıbdır daha dözüm,
Öləziyir odum, közüm,
Mən neyləyim, canım, gözüm,
Zalım olub zalım mənə.

Hayqırmasan dağ oyanmaz,
Od tutmayan odda yanmaz,
Haqq söyləyən haqqı danmaz,
Kömək ola elim mənə. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİMəni şeirimdə gəz bir insan kimi (Məmməd araza)

Səni şeirində gəzib dolaşdım
Baxdım yan-yörənə,baxdım kölgənə.
Sanki uca dağın qoynuna qaçdım
Əllərim çatmadı ucqar zirvənə.

Gücünü,qüvvəni təbdən alarkən,
Bağban tək bağçada güllər bitirdin.
Çaylar üzərindən körpü salarkən,
Ellərə qovuşub,ellər itirdin.

Anlamaq çətindi qoca cahanı
Tale də hərəyə bir ömür yazmış.
Bütöv görmək üçün AZƏRBAYCANı
Sən demə,sən demə bir ömür azmış… Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİMənim Naxçıvanım

Sinəmdə o yerin dağ havasıdır,
Qaynar bulaqları qaynar qanımda.
Mənim ürəyimin bir parçasıdır
Doğma Şahbuzum da, Naxçıvanım da.

Bir bağban əli var təbiətində-
Dağda çiçəyi bol, bağda barı bol.
O, yaxın dostudur təbiətin də
Yayda günəşi bol, qışda qarı bol.

Mən burdan baxıram bütün aləmə,
Bu yerin qışı da yazımdır mənim.
Axan çaylarına lal sudur demə,
Onlar min nəğməli sazımdır mənim.

Seyr elə Arazı bir yaz səhəri,
Bir tarix dil açır onun səsində.
Bu yerin min dərdi, min də kədəri
Yazılmış Atabəy məqbərəsində.

Yaxşı bax, hər qara qayanın, dağın,
Dibi Zərdüştlərin ocaq yeridir.
O gündən üstündə ana torpağın
Qalan min yağının ləpirləridir.

Biz nöqtə qoymuşuq acıya, dərdə
Ömrü ulduzlardan almışıq indi.
Babamız qəm əkib, qəm biçən yerdə
Çiçəkli bağ-bağat salmışıq indi.

Hanı Qəmküsarın qəm şəlaləsi,
Qəlbində Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAğlaram dindirmə məni.

İçimdə bir ağrı, acı,
Ağlaram, dindirmə məni.
Əsir düşüb başım tacı,
Ağlaram, dindirmə məni !

Qarabağım tapdaq altda,
Neçə ildir qalır hələ.
Gör bir yaram neçə qatda ?
Ağlaram, dindirmə məni !

Hanı Laçın, hanı Şuşa ?
Mərd namərdlə durdu qoşa.
Bu dərd ilə Arif yaşa,
Ağlaram, dindirmə məni !

Ayrı düşdüm o yerlərdən,
İzim qaldı o yerlərdə.
Özüm də küsdüm özümdən,
Ağlaram, dindirmə məni !

Xəritəyə baxanmıram,
Düşmən girib sinəmizə.
Qılınc qına taxanmıram,
Ağlaram. dindirmə məni !

Qoy dərdimə özüm yanım,
Yaddan bizə yanan olmaz.
Qoy qılıncı özüm çalım,
Ağlaram, dindirmə məni ! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİBağışla QARABAĞ Bağışla Bizi!

Səsləndim Qarabağ Duymadı Məni,
Deyəsən Küsübdü cavab vermədi…
Bağışla Qarabağ Bağışla Bizi,
Vecinə olmamisan bizim millətin…

Pul Verib əsgərlikdən qaçan oğullar,
Atası məmur olan pullu “noğullar”..
Onların Yerinə gedər kasıblar
Bağışla Qarabağ bağışla bizi..

Ancaq Özəl günlərdə Xatırlanarsan,
Biz burda kef çəkərik, sən ağlayarsan.
Erməni vəhşiləri tapdayar səni,
Bağışla Qarabağ bağışla bizi…

Hər kəsə atmıram təbii ki, sözü,
Amma Atdıqlarım götürsün özü.
Əsgərlikdən qaçana demirlər “KİŞİ!”.
Bağışla Qarabağ bağışla bizi. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİQürbətdən insana yurd, vətən olmaz

Əlli il aradan axdı çay kimi,
Nə həvəs o həvəs, nə yaş o yaşdı.
Bir ömür yaşadım hay-haray kimi,
Bəxtimin yazılan qisməti çaşdı.

Haqsızın qoymadım daşın daş üstə,
Yağıya döndülər, oldular qənim,
Haqq sözün önündə “bəli”, “baş üstə”,
Çiçəyə büründü taleyim mənim.

Haqq dedim, yurdumda üzüm oldu ağ
Qızıla bələndi torpağın təki.
Gördüm ki, qarı dağ, yağışı torpaq
İnsanı insana məhəbbət çəkir.

Buludlar dolanır yurdun başına,
Zülmətə bürünüb hər tərəf, hər yan
Dözməyib yurdunda haqq savaşına
Vətənin qürbətə dəyişir insan.

Nənəm də deyərdi: “Vətənə qalsa,
Dünya da Vətəndir, ondan kim doyar.
Elbəel dolanıb gəzən ev olsa,
Yurdunda qalanın bağrı çatlayar”.

Şərbətdir, dərmandır yurdun nəfəsi,
Çayları kükrəyir insan qanında.
Kim bilmir insanı qul edir nəfsi,
Gödəni boş qalmır soxulcanın da.

Elbəel qaçan var gödən dalınca,
Hər torpaq Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİVətən yolu..

Biz, vətəni bölə-bölə,
bölgələrə bölünmüşük.
Göydələnlər tikə-tikə,
tikiliylə öyünmüşük.

Bizə əziz bu torpağa,
axı biz Vətən demişik.
Anaların laylasına,
bu Vətəni tən bilmişik.

Bu torpağın hər daşını,
şəhidlər qanla yuyublar.
Canlarını qurban verib,
qəhrəmantək uyuyublar.

Onlar bizə bu Vətəni,
əmanət qoyub gediblər.
Vətənə bu sadəqəti,
bu zirvədə bildiriblə.

Bəd yuxumuz lap az imiş,
peyda oldu “Daş yuxular.”
Bunu yazan da bilmirmiş,
belə yazan tez yıxılar.

Yaraları sağalmamış,
yarasına duz səpdilər.
Torpaqları loxmalayıb,
ac gözlərinə təpdilər.

Unutmarıq səni Vətən,
sən varsansa, biz də varıq.
Əgər sənə xilaf çıxsaq,
günahı qanla yuyarıq.

Unutmayaq səngərlərdə,
duran igid əsgərləri.
Onların sayıq durduğu,
nəmli ,soyuq səngərləri.

Bu tarixdir yaşamışıq,
biz yazaraq qanla bunu.
Tale bizə qismət edib,
tarixin tərs qanununu.

Unutmayaq biz Vətəni,
Vətən qizı, Vətən oğlu.
Mərdliklə qoruyaq onu,
müqəddəsdir Vətən yolu. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİMüdafiə edim seni

Böyüyəndə mən bir əsgər olaram
Ana vətən, tabehində duraram
Düşmən ermənini qana bularam
Tez olginən qoynunda böyüt məni,
Silah tutub müdafiə edim səni!

Gərək dığaları yandırıb yaxam
Görürəm dardasan neynim uşağam
Böyüyəndə bilginənki bir dağam
Tez olginən qoynunda böyüt məni,
Silah tutub müdafiə edim səni!

Uca bir zirvəndən edirəm seyr
Uşağam yazıram ürəyim deyir
İlham tək qoynunda oğlun böyüyür
Tez olginən qoynunda böyüt məni,
Silah tutub müdafiə edim səni! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAyağa dur, Azərbaycan!

Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm!
Səndən qeyri biz hər şeyi bölə billik!
Səndən qeyri biz hamımız ölə billik!
Bu, Şəhriyar harayıdı,
Bu, Bəxtiyar harayıdı!
Hanı sənin tufan yıxan,
Gurşad boğan yurda oğul
oğulların!
Qara Çoban, Dəli Domrul oğulların.
Çək sinənə-qayaları yamaq elə,
Haqq yolunu ayağına dolaq elə,
Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə,
Enməzliyə qalxmış olan bayrağını!
Azərbaycan, Azərbaycan,
Azərbaycan bayrağını!
Ayağa dur, Azərbaycan!
Bunu bizə zaman deyir,
Məzarından baş qaldıran baban deyir!
Nər oğlu nər, səninləyəm!
Səninləyəm, silah tutan,
Külüng tutan, yaba tutan,
Kösöy tutan, nişanlı ər, səninləyəm!
Səninləyəm, qız atası,
Hanı nərən, hanı səsin!
Hanı andın!
Yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara,
Qeyrətini satmışlara xırdalandın!!!
Gözünü sil, Vətən oğlu, ayağa qalx!
Üfüqünə bir yaxşı bax.
Sərhəddinə bir yaxşı bax.
Sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax!
Dur, içindən qorxunu boğ,
Ölümünlə, qalımını Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzərbaycan – dünyam mənim

Azərbaycan – qayalarda bitən bir çiçək,
Azərbaycan – çiçəklərin içində qaya.
Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək,
Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya.
Azərbaycan – mayası nur, qayəsi nur ki…
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” – deyiləndə ayağa dur ki,
Füzulinin ürəyinə toxuna bilər.
Oğulları Kür gəzdirər biləklərində,
Oğulların göz atəşi gözəl əridir.
Azərbaycan səhərinin bəbəklərində
Qütb ulduzu, dan ulduzu gözəlləridir.
İllər olub – kürrələrdə dəmir olmuşuq,
Sərhədlərdə dayanmışıq küləkdən ayıq.
Od gölündə, buz çölündə gəmi olmuşuq,
Biz Bakının ilk səadət carçılarıyıq.
Min illərlə zülmətlərə yollar açıqdı,
Dalğalandı Sabirlərin ümman dünyası,
Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı
Dağılanda Qoca Şərqin duman dünyası.
Azərbaycan – mayası nur, qayəsi nur ki…
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki,
Ana yurdun ürəyinə Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzərbaycanım

Sən mənə anasan, anamdan əziz,
Sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz,
Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım,
Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım!
De, nemət varmıdır səndə olmayan?
Sərvətdən, qüdrətdən yoğrulub mayan.
Sönməz bir məşəlsən, Şərqə nur yayan,
“Qara qızıl”ındır damarda qanım,
Eşqinlə dolanır, Azərbaycanım!
Vurulur bir dəfə hüsnünə baxan,
Göy Göllə, Kəpəzlə bəzənib yaxan.
Füzuli şerini oxuyanda Xan,
Dünyaya yayılır sözüm, dastanım,
Sən də ucalırsan, Azərbaycanım! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzErBaYcAn!!!♥♥♥

Arzularin qanadi
Yenilmez AzErBaYcAn!
Daglar teki vuqarli
Eyilmez AzErBaYcAn!

Yanar odlar torpagi
Meshelim AzErBaYcAn!
Hech vaxt sonmez ishigi
Guneshim AzErBaYcAn!

Qehremanlar diyari,
Ureyim AzErBaYcAn!
Gezecek ulduzlari
Dileyim AzErBaYcAn!

Sen bu dunyanin nebzi,
Hem beyni AzErBaYcAn!
Medeniyyet merkezi
Kechmishim AzErBaYcAn! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİYa bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Qisasın alacam türkü əzəndən.
Qoy duysun səsimi düşmənim hər gün,
Partdayıb ürəyi,çıxsın yerindən.

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Birləşib türk elin qurarıq yenidən.
Çalışıb da,bizi əzən itlərin
Kökünü kəsərik inanın dibdən.

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Ay-ulduz bayrağı alıb da yerdən
Sancarıq düşmənin köksünə hər gün
Ki bilsin,türklərdir əcəli yerdə.

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Çökəcək bu dünya türklər önündə.
Odur ki,ey yağı gəl indi bu gün
Təslim ol,yoxsa ki,gec olar birdə. Ardı »